Đề thi Toán 5 Cuối năm học 2016-2017 có ma trận đề

Đăng ngày 5/2/2017 10:15:37 AM | Thể loại: Toán học | Chia sẽ bởi: Sơn Tăng Xuân | Lần tải: 1137 | Lần xem: 1 | Page: 1 | Kích thước: 0.10 M | Loại file: doc

 


MỤC ĐÍCH, NỘI DUNG VÀ MA TRẬN

ĐỀ KTĐK CUỐI NĂM HỌC 2016-2017 - MÔN TOÁN - LỚP 5

 

1. Mục đích đánh giá:

Đánh giá kết quả học tập môn  Toán lớp 5 vào thời điểm cuối năm học, chương trình 175 tiết/ năm.

2. Nội dung đánh giá:

- Số học: Kiểm tra kĩ năng đọc, viết các số thập phân, giá trị các chữ số, kĩ năng thực hiện các phép tính với số thập phân, giải bài toán về tỉ số phần trăm.

- Đại lượng và đo đại lượng: Kiểm tra kĩ năng thực hiện được các phép tính về số đo thời gian; giải được bài toán chuyển động đều.

- Yếu tô hình học: Đánh giá cách tính diện tích hình tròn, thể tích của hình hộp chữ nhật, chiều cao.

3. Phân phối tỉ lệ số câu, số điểm và các mức, hình thức câu hỏi :

+ Đề gồm 4 mức: mức 1: 30 %; mức 2: 30%, mức 3: 30%; mức 4: 10%.

+ Số câu: 9 câu;  Số điểm: 10 điểm.

+ Hình thức: Trắc nghiệm: 40%; Tự luận: 60%.

 4. Thời lượng bài kiểm tra: 40 phút.

 5. Ma trận nội dung đề kiểm tra môn Toán lớp 5 cuối năm học. 

 

Mạch kiến thức, nội dung

Số câu,

số điểm

Mức 1

Mức 2

Mức 3

Mức 4

Tổng

Số học: Biết đọc viết các số thập phân, kĩ năng thực hành với các số thập phân, tỉ số phần trăm

Số câu

02

1

2

 

5

Câu số

1,2

7

5,6

 

 

Số điểm

02

1

2

 

5

Đại lượng và đo đại lượng:

   Hiểu mối quan hệ giữa các đơn vị đo đại lượng và thực hiện được các phép tính; giải được bài toán chuyển động đều.

Số câu

 

1

1

 

2

Câu số

 

4

8

 

 

Số điểm

 

1

2

 

3

Yếu tô hình học:

Tính được diện tích hình tròn, thể tích của hình hộp chữ nhật, áp dụng toán tỉ số phần trăm để tính lượng nước và chiều cao.

Số câu

1

 

 

1

2

Câu số

3

 

 

9

 

Số điểm

1

 

 

1

2

Tổng

Số câu

4

2

3

1

9

Số điểm

3

3

3

1

10

 

 

 

 

 


 

 

7. Đề kiểm tra minh họa kèm theo Đáp án - Biểu chấm:

 

Trường Tiểu học .....................................

Họ và tên:.................................................

Lớp: 5 ......

        

         BÀI KIỂM TRA CUỐI NĂM

     MÔN: TOÁN – LỚP 5

     Năm học: 2016 - 2017

     Thời gian: 40 phút

 

      Câu 1  (M 1) ( 1 điểm)

  1. Một trăm linh năm phẩy mười hai được viết là: ..................................................
  2. Số 0,509 đọc là: ....................................................................................................

    Câu 2:  ( M1) ( 1 điểm) Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng:

     a.  Chữ số 7 trong số 13,172 có giá trị là:

                 A.                       B.                    C.               D.  7

  1. Phân số 1 viết dưới dạng số thập phân là:

      A. 1,03                   B. 1,3                        C. 1,003                         D. 13,1

 

  Câu 3: (M1) (1 điểm) Đúng ghi Đ, sai ghi S:

      Bán kính của bánh xe đạp là 0,3m. Diện tích của bánh xe đạp là:……….

 

                        1,1304m2                                                                               1,884m2         

                        0.2826m2                                                                                       2.826m2

 

 Câu 4: (M2)  (1 điểm) Nối kết quả đúng ở cột B với cột A:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                              

                                                             

 Câu 5: (M3) ( 1 điểm)

             Lớp 5A có 18 bạn nữ và bằng 120% số bạn nam. Tìm số học sinh lớp 5A?
        Trả lời: Số học sinh lớp 5A là:…………học sinh.

 

 Câu 6 (M3) ( 1 điểm)

        Số dư của phép chia 43 : 7 là ..................(chỉ lấy đến 2 chữ số ở phần thập phân)


 

 Câu 7 : (M2) ( 1 điểm) Đặt tính rồi tính:

 a)  37,035 + 145,26 b) 442,8 : 18

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

 

Câu 8 : (M3) ( 2 điểm)

            Quãng đường AB dài 276km. Một ô tô đi từ A đến B với vận tốc 40 km/giờ, cùng lúc đó ô tô thứ hai đi từ B đến A với vận tốc 52 km/ giờ. Hỏi kể từ lúc bắt đầu đi, sau mấy giờ hai ô tô gặp nhau?

Bài giải

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

Câu 9.  (M 4) ( 1 điểm)

      Một bể nước hình hộp chữ nhật có các kích thước đo ở trong lòng bể là: chiều dài 4m, chiều rộng 3m, chiều cao 2,5 m.

  1. Tính thể tích trong lòng bể.
  2. Nếu trong bể đang chứa 80% lượng nước thì mực nước trong bể cao bao nhiêu mét?

 

Bài giải

 

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................


 

 

                    ĐÁP ÁN VÀ BIỂU CHẤM MÔN TOÁN CUỐI NĂM – LỚP 5

    Câu 1  ( 1 điểm) Đúng mỗi ý : 0,5đ

a.  107.12                          b. Số 0,509 đọc là: Không phẩy năm trăm linh chín.

    Câu 2( 1 điểm) Đúng mỗi ý : 0,5đ

                   a.   B.                                    b.   B. 1,3                                              

  Câu 3: (1 điểm) Đúng mỗi ý: 0,25đ

      Bán kính của bánh xe đạp là 0,3m. Diện tích của bánh xe đạp là:……….

 

                        1,1304m2                                                                               1,884m2         

                        0.2826m2                                                                                        2.826m2

Câu 4:   (1 điểm): Đúng mỗi ý: 0,25đ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                              

                                                             

 Câu 5:  ( 1 điểm)  33 học sinh.     Câu 6  ( 1 điểm)  0,02  

Câu 7 : ( 1 điểm) Đúng mỗi ý : 0,5đ:     a)  182,295     b) 24,6

Câu 8 : ( 2 điểm)

Bài giải

Mỗi giờ cả hai ô tô đi được quãng đường la: 40 + 52 = 92 (km) 0,5 đ

Thời gian để hai ô tô gặp nhau là: 276 : 92 = 3 (giờ)                   - 1đ

                                                                    Đáp số: 3 giờ            - 0,5đ

( Phép tính thứ nhất có thể: Tổng vận tốc của hai ô tô là: 40 + 54 = 92 (km/giờ))

Câu 9.  ( 1 điểm)                             Bài giải

a. Thể tích trong lòng bể là: 4 x 3 x 2,5 = 30 (m3)           - 0,25 đ

b. Lượng nước trong bể là: 30 x 80 : 100 = 24 (m3)         - 0,2

     Mực nước trong bể cao số mét là: 24 : 4 : 3 = 2 (m)    - 0,2

                                                           Đáp số: a. 30m3

                                                                         b. 2m          - 0,25đ

Đây là bản xem thử online, xin hãy chọn download miễn phí bên dưới để xem bản đẹp dạng .doc

đề thi Đề thi Toán 5 Cuối năm học 2016-2017 có ma trận đề, Toán học. . nslide giới thiệu đến đọc giả đề thi Đề thi Toán 5 Cuối năm học 2016-2017 có ma trận đề .Để chia sẽ thêm cho các Thầy cô, các bạn sinh viên, học viên nguồn thư viện tham khảo giúp đỡ cho công tác giảng dạy, học tập và nghiên cứu khoa học, trân trọng kính mời các bạn đang cần cùng xem , đề thi Đề thi Toán 5 Cuối năm học 2016-2017 có ma trận đề thuộc chủ đề Toán học được chia sẽ bởi thành viên Sơn Tăng Xuân tới thành viên nhằm mục tiêu nâng cao kiến thức , thư viện này được đưa vào chủ đề Toán học , có 1 trang, thuộc file .doc, cùng chủ đề còn có Đề thi Đề thi Tiểu học Đề thi Lớp 5 Toán học ,bạn có thể download miễn phí , hãy giới thiệu cho cộng đồng cùng tham khảo MỤC ĐÍCH, NỘI DUNG VÀ MA TRẬN ĐỀ KTĐK CUỐI NĂM HỌC 2016-2017 - MÔN TOÁN - LỚP 5 1, nói thêm là Mục đích đánh giá: Đánh giá kết quả học tập môn Toán lớp 5 vào thời điểm cuối năm học, chương trình 175 tiết/ năm, ngoài ra 2, bên cạnh đó Nội dung đánh giá: - Số học: Kiểm tra kĩ năng đọc, viết những số thập phân, giá trị những chữ số, kĩ năng thực hiện những https://nslide.com/de-thi/de-thi-toan-5-cuoi-nam-hoc-2016-2017-co-ma-tran-de.ysvt0q.html