Đề thi Toán cuối kì I (dự kiến 1)

Đăng ngày 12/9/2013 9:08:57 PM | Thể loại: Toán học | Chia sẽ bởi: Toạn Phạm Xuân | Lần tải: 320 | Lần xem: 10 | Page: 1 | Kích thước: 0.02 M | Loại file: doc

 

 

BÀI 1: Hãy khoanh tròn vào chữ đặt trước các câu trả lời đúng sau : (2đ)

Họ và tên HS:

 

…………………………………..

Lớp : 5D

( Đề thi 3b)

TRƯỜNG T.H. TRẦN HƯNG ĐẠO

KIỂM TRA HỌC KỲ I

Năm học : 2013-2014

Môn : TOÁN - LỚP 5

Ngày kiểm tra : ….. / 12 / 2013

ĐIỂM

XẾP THỨ

      1. (0,5đ) Hỗn số 5   được viết dưới dạng số thập phân là:

                     A.   5,34;     B.  53,4    ;        C. 5,3      ;        D.  5,75

        2.  (0,5đ)  75%  của 30  là : 

                      A. 75 ;         B. 30      ;   C. 22,5        ;      D. 40

        3. (0,5đ) 567 000 m bằng bao nhiêu km ?

         A, 567 km B. 56,7 km C. 5670 km      D. 56700 km

 4. (0,5đ) Chia 20,13 cho 0,1 thì  được  kết  quả  là :

         A. 0,2013                B. 20,13                 C. 201,3                      D. 2013

BÀI 2: Đặt tính rồi tính (3đ cộng trừ số thập phân 1 điểm  nhân chia 2 điểm )

              456,7 + 78,96               1234,5 - 52,38                   23,56 x 7,8           567,8 : 2,5

 ……………….              ……………….                .…………….

 ……………….              ……………….                .…………….

 ……………….              ……………….                .…………….

                                                                                            .......................

BÀI 3 : Viết số thập phân tích hợp vào chỗ chấm .(1đ)

             240 phút  = ………… giờ 0,9 tạ = ……………kg
             103 m  =………….. km 8 km2 = …………   ha

BÀI 4 : Tìm X .(1đ)

         a) X x 36,9 = 3,69 b)  X : 93,6   =  9,36

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..........................

BÀI 5 :  Người ta lát nền một căn phòng hình chữ nhật có chu vi là 20m bằng những viên gạch hình vuông cạnh 2 dm. Hỏi cần bao nhiêu viên gạch để lát kín nền căn    phòng đó? Biết chiều rộng bằng   chiều dài.(2đ)

.………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….............. … ………………………………………………………………………………........................

………………………………………………………………………………………........…

……………………………………………………………………………………........……

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………................................…                                                                                             ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… BÀI 6: Chọn câu trả lời đúng : (1đ)

  Một mảnh vườn hình vuông có chu vi bằng 200m. Diện tích bằng :

 A. 0,25 ha      B. 2,5 ha   C. 25 ha  D. 2500 ha

 

 

 

                     HƯỚNG DẪN CHẤM BÀI KIỂM TRA CUỐI HỌC KÌ I

 

                                                          Môn : Toán

                                                                                                                                                                                                                        

Bài 1 (2đ) : 1. D.5,75 (0,5 đ) ;   2.C.2,25 (0,5 đ) ;  3. A.567 km(0,5 đ) ; 4.C.201,3 (0,5 đ) 

 Bài 2 (3đ) :   Tính ( có đặt tính ) .
     456,7 + 78,96               1234,5 - 52,38                   23,56 x 7,8           567,8 : 2,5

      ( 535,66 )                    ( 1182,12 )                        ( 183,768 )              ( 227,12 )                                                                  

Bài 3 (1đ) : Viết các số thập phân thích hợp vào chỗ trống :

       240 phút  = ( 4 ) giờ 0,9 tạ =  ( 90 ) kg
      103 m  =  ( 0,103 ) km 8 km2( 800) ha

Bài 4 (1đ)Tìm x

        a) X x 36,9 = 3,69 b)  X : 93,6   =  9,36

                   ( x   =  0,1 )                                      ( x  =  876,096 )

Bài 5 (2đ) :          Bài giải :

Nửa chu vi căn phòng là : 20 : 2 = 10 (m)

Tổng số phần bằng nhau là : 2 + 3 = 5 (phần)

Chiều rộng căn phòng là : 10 : 5 x 2 = 4 (m)

Chiều dài căn phòng là : 10- 4 = 6 (m)

Diện tích nền căn phòng hình chữ là :  4 x 6 = 24 ( m )

Diện tích một viên gạch hình vuông là :  2 x 2  =  4 ( dm )

   Đổi :  24  m = 2400 dm    

Cần số viên gạch để lát kín nền căn phòng đó là : 2400 : 4 = 600 ( viên )

                                Đáp số : 600 viên .

Bài 6 (1đ) :  A. 0,25 ha

Đây là bản xem thử online, xin hãy chọn download miễn phí bên dưới để xem bản đẹp dạng .doc

đề thi Đề thi Toán cuối kì I (dự kiến 1), Toán học. . nslide.com giới thiệu đến cộng đồng thư viện Đề thi Toán cuối kì I (dự kiến 1) .Để chia sẽ thêm cho các Thầy cô, các bạn sinh viên, học viên nguồn thư viện tham khảo phục vụ cho công tác giảng dạy, học tập và nghiên cứu khoa học, trân trọng kính mời bạn đọc đang tìm cùng tham khảo , Thư viện Đề thi Toán cuối kì I (dự kiến 1) thuộc danh mục Toán học được chia sẽ bởi thành viên Toạn Phạm Xuân đến cộng đồng nhằm mục tiêu nâng cao kiến thức , thư viện này đã chia sẽ vào danh mục Toán học , có tổng cộng 1 page, thuộc thể loại .doc, cùng mục còn có Đề thi Tiểu Học Lớp 5 Toán học 5 ,bạn có thể download miễn phí , hãy giới thiệu cho cộng đồng cùng nghiên cứu BÀI 1: Hãy khoanh tròn vào chữ đặt trước những câu trả lời đúng sau : (2đ) Họ và tên HS: …………………………………,còn cho biết thêm Lớp : 5D ( Đề thi 3b) TRƯỜNG T, ngoài ra H, thêm nữa TRẦN HƯNG ĐẠO KIỂM TRA HỌC KỲ I Năm học : 2013-2014 Môn : TOÁN - LỚP 5 Ngày kiểm tra : …, bên cạnh đó / 12 / 2013 ĐIỂM    XẾP THỨ   1, bên cạnh đó (0,5đ) Hỗn số 5  được viết dưới https://nslide.com/de-thi/de-thi-toan-cuoi-ki-i-du-kien-1.7yxkzq.html