Đề thi Toán cuối kì I (dự kiến 2)

Đăng ngày 12/9/2013 9:09:57 PM | Thể loại: Toán học | Chia sẽ bởi: Toạn Phạm Xuân | Lần tải: 341 | Lần xem: 10 | Page: 1 | Kích thước: 0.02 M | Loại file: doc

 

 

Họ và tên HS:

 

…………………………………..

Lớp : 5D

( Đề thi 7b )

 

KIỂM TRA HỌC KỲ I

Năm học : 2013-2014

Môn : TOÁN - LỚP 5

Ngày kiểm tra : ........ / 12 / 2013

ĐIỂM

XẾP THỨ

I/ Phần trắc nghiệm: (4 điểm ) Khoanh tròn vào những câu trả lời đúng

1/  56,9 : 10 …… 56,9 x 0,1  A. <  B. >  C. =  D. không dấu

2/  28 + 0,7 + 0,09 = ……      A. 27,89     B. 28,79 C. 4,4     D. 28,16

3/  5,69 x 0,01 = ……                   A. 569 B. 56,9  C. 0,569 D. 0,0569

4/  Tỉ số phần trăm của hai số 25 và 40 là: A. 25%    B. 40% C. 160% D. 62,5%

 5/ Chữ số 9 trong số 56,789 có giá trị là:    A.       B.        C.           D.  

6/  Số học sinh giỏi của một trường Tiểu học là 540 em và chiếm 60 % số học sinh toàn trường. Hỏi trường đó có bao nhiêu học sinh?

 A. 1111 học sinh          B. 900 học sinh C. 90 học sinh               D. 600 học sinh

7/ Tìm số tự nhiên X, biết: 3 x 4,5 < X < 4 x 3,8 .    A. 13  B. 14     C. 13;14 D. 14;15

8/  Diện tích của hình tam giác ABC là:

             A

 

 

      7cm

 

               B                                     C

                9cm                               A. 63 cm  B. 9 cm       C. 7 cm   D. 31,5 cm

II/ Phần tự luận: (6 điểm ) Bài 1/ (2 điểm) Tính:

 (135,6 - 78,9) : 2,5 + 3,79 x 3   5,67 : (1,28 + 1,72) + 2013

...........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................Bài 2/ (2 điểm)  Biết 8,5 lít dầu hỏa cân nặng 6,46 kg. Hỏi có bao nhiêu lít dầu hỏa nếu chúng cân nặng 11,4 kg?

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Bài 3/ (2 điểm) Cho hình chữ nhật ABCD có chiều dài 15,6 cm và chiều rộng 8,9 cm. Trên AB lấy điểm E, nối D với E ta có tam giác EDC. Tính diện tích tam giác EDC.

         A                  E                     B

                           D                                      C

 

……………………………………………………………………………

 

……………………………………………………………………………

 

……………………………………………………………………………

 

……………………………………………………………………………

 

……………………………………………………………………………

 

……………………………………………………………………………

 

 

HƯỚNG DẪN CHẤM BÀI KIỂM TRA CUỐI HỌC KÌ I

Môn thi: Toán- khối lớp 5 ề 7b)

 

               I/ Phần trắc nghiệm: 4 điểm

1/  56,9 : 10 …… 56,9 x 0,1.                 C. =  

2/  28 + 0,7 + 0,09 = ……       B. 28,79 

3/  5,69 x 0,01 = ……                    D. 0,0569 

4/  Tỉ số phần trăm của hai số 25 và 40 là: D. 62,5%   

 5/ Chữ số 9 trong số 56,789 có giá trị là:       C.  

6/  Số học sinh giỏi của một trường Tiểu học là 540 em và chiếm 60 % số học sinh toàn trường. Hỏi trường đó có bao nhiêu học sinh?          B. 900 học sinh             

7/ Tìm số tự nhiên X, biết: 3 x 4,5 < X < 4 x 3,8    D. 14 ; 15   

8/  Diện tích của hình tam giác ABC là:

             A

 

 

      7cm

 

            B                                 C

                9cm

     D. 31,5 cm

II/ Phần tự luận: 6 điểm

Bài 1/ (2 điểm)

 Tính:

 (135,6 - 78,9) : 2,5 + 3,79 x 3 =              5,67 : (1,28 + 1,72) + 2013 =

                   56,7       : 2,5  +  11,37 =                                  5,67 :     3            +  2013 =

                        22,68   +   11,37 = 34,05                                       1,89      + 2013 = 2014,89

Bài 2/ (2 điểm) Biết 8,5 lít dầu hỏa cân nặng 6,46 kg. Hỏi có bao nhiêu lít dầu hỏa nếu chúng cân nặng 11,4 kg?

GIẢI : Một lít dầu cân nặng số ki-lô-gam là :  6,46 : 8,5 = 0,76 (kg)

Có số lít dầu nếu chúng cân nặng 11,4 kg là : 11,4 : 0,76 = 15 (lít)

Đáp số : 15 lít

 

Bài 3/ (2 điểm)

 GIẢI : Tính Diện tích tam giác EDC là : 15,6 x 8,9 : 2 = 69,42(cm)

 

Đáp số : 69,42 cm

 

 

Đây là bản xem thử online, xin hãy chọn download miễn phí bên dưới để xem bản đẹp dạng .doc

đề thi Đề thi Toán cuối kì I (dự kiến 2), Toán học. . Chúng tôi trân trọng giới thiệu tới mọi người tài liệu Đề thi Toán cuối kì I (dự kiến 2) .Để chia sẽ thêm cho bạn đọc nguồn tài liệu tham khảo giúp đỡ cho công tác giảng dạy, học tập và nghiên cứu khoa học, trân trọng kính mời đọc giả đang cần cùng xem , Tài liệu Đề thi Toán cuối kì I (dự kiến 2) thuộc thể loại Toán học được giới thiệu bởi bạn Toạn Phạm Xuân tới học sinh,sinh viên, giáo viên nhằm mục tiêu nâng cao kiến thức , thư viện này đã đưa vào danh mục Toán học , có 1 page, thuộc định dạng .doc, cùng chuyên mục còn có Đề thi Tiểu Học Lớp 5 Toán học 5 ,bạn có thể download miễn phí , hãy giới thiệu cho mọi người cùng tham khảo Họ và tên HS: …………………………………,còn cho biết thêm Lớp : 5D ( Đề thi 7b )  KIỂM TRA HỌC KỲ I Năm học : 2013-2014 Môn : TOÁN - LỚP 5 Ngày kiểm tra : , nói thêm / 12 / 2013 ĐIỂM    XẾP THỨ  I/ Phần trắc nghiệm: (4 điểm ) Khoanh tròn vào các câu trả lời đúng 1/ 56,9 : 10 …… 56,9 x 0,1 A, kế tiếp là C, cho biết thêm = D,còn cho biết thêm ko dấu 2/ 28 + 0,7 + 0,09 https://nslide.com/de-thi/de-thi-toan-cuoi-ki-i-du-kien-2.ozxkzq.html