Đề thi Toán cuối kì II - Lớp 5 - 2018

đề thi Tiểu Học
  Đánh giá    Viết đánh giá
 0       1      0
Ngày đăng 2018-05-11 14:08:17 Tác giả Toạn Phạm Xuân loại .doc kích thước 0.12 M số trang 1
Tài liệu này được Tải Miễn phí(FREE download) hoàn toàn tại nslide.com

Họ và tên ............................................................. Thứ sáu ngày 11 tháng 5 năm 2018 Lớp : 5....... Trường TH Trần Hưng Đạo BÀI KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG CUỐI KỲ II – NĂM HỌC 2017– 2018 MÔN TOÁN (Đề chính thức) (Thời gian 40 phút – không kể thời gian phát đề ) ĐIỂM LỜI NHẬN XÉT CỦA THẦY, CÔ GIÁO ………………………...................................................................................…………………………………………… ………………………......................................................................

Đây là đoạn mẫu , hãy download về để xem đầy đủ, hoàn toàn miễn phí 100%

 

Họ và tên .............................................................
                                                                            Thứ  sáu  ngày 11  tháng 5 năm  2018
Lớp  : 5....... Trường  TH Trần Hưng Đạo
 
 BÀI KIỂM TRA CHẤT  LƯỢNG CUỐI KỲ  II – NĂM HỌC  2017– 2018       
MÔN TOÁN (Đề chính thức)  
                               (Thời  gian 40 phút – không kể  thời  gian  phát đề )    
 
ĐIỂM
LỜI NHẬN XÉT CỦA THẦY, CÔ GIÁO
 
 
 
………………………...................................................................................……………………………………………
 
……………………….............................................................................……………………………………………
 
……………........................................................................………………………………………………………
 
………………………......................................................................……………………………………………
 
 
……………………………………………...................................................................................……………………………………………
 
………………………………………………
 
Phần trắc nghiệm: (7đ) Khoanh vào đáp án đúng hoặc điền số thích hợp:
 
1.1  / (1đ) Phân số thập phân  được viết dưới dạng số thập phân là:
a/ 2,018.                   b/ 201,8.                   c/ 20,18.               d/ 20180.
 
1.2/ (1đ) Số bé nhất trong các số :  2,018 ;  2,108 ;  2,18 ;  2,8 là :
 
a/ 2,018                          b/ 2,108                         c/ 2,18                       d/ 2,8.
 
1.3/ (0,5đ) Một hình tam giác có diện tích là m, độ dài cạnh đáy là m. Vậy chiều cao tam giác đó là:  
a/ m       ;      b/  m        ;        c/ m      ;        d/ 5 m
 
1.4/ (0,5đ) Một lớp học có 12 học sinh nữ và 18 học sinh nam. Vậy tỉ số phần trăm học sinh nam so với số học sinh cả lớp là:  
         a/  40%     ;           b/  66,66%     ;                      c/  150%           ;        d/  60%
 
1.5/ (0,5đ) Mua 1,5 kg đường hết 45000 đồng. Vậy mua 4,5kg đường hết số tiền là:  
         a/  15000 đồng    ;     b/  125000 đồng   ;     c/  135000 đồng ;     d/  150000 đồng 
 
1.6/ (0,5đ) Diện tích xung quanh hình lập phương cạnh 2,5cm là:
a/ 25cm                      b/ 37,5 cm                 c/ 75 cm                     d/ 15,625 cm  
 
1.7/ (1đ) Điền số thích hợp vào chỗ chấm :
a/ 2,018 m = ………….. dm                              b/ 2,3 giờ = ……….. phút.
 
1.8/ (1đ) Nối x; y với giá trị thích hợp :
0,01 x x = 20,18
x = …
y : 0,1 = 201,8
y = …
Các giá trị x; y
2,018
20,18
201,8
2018

 
1.9/ (1đ) Bạn An làm một cái hộp dạng hình hộp chữ nhật bằng bìa có chiều dài 5cm, chiều rộng 3cm và chiều cao 2cm. Bạn An dán giấy màu tất cả các mặt ngoài.
Em hãy điền số thích hợp vào chỗ chấm :
a/  Thể tích cái hộp bạn An làm là …………… cm.
b/ Diện tích giấy màu bạn An cần dùng để dán tất cả mặt ngoài cái hộp đó là: …… cm.      
 
Phần tự giải : (3đ)
 
Bài 1 : (2đ) Thực hiện phép tính :
a/ 23,456 + 67,89        b/ 2018 – 20,17        c/ 201,8 x 3,2        d/ 1310,4 : 56
 
…………………………………………………………………………………………………………………………
 
…………………………………………………………………………………………………………………………
 
…………………………………………………………………………………………………………………………
 
…………………………………………………………………………………………………………………………
 
…………………………………………………………………………………………………………………………
 
…………………………………………………………………………………………………………………………
 
…………………………………………………………………………………………………………………………
 
…………………………………………………………………………………………………………………………
 
…………………………………………………………………………………………………………………………
 
Bài 2 : (1đ) Quãng đường từ EaKar đến Buôn Mê Thuột dài 52km. Lúc 7 giờ sáng, một người đi xe máy từ EaKar lên Buôn Mê Thuột với vận tốc 40km/giờ. Hỏi người đó đến Buôn Mê Thuột lúc mấy giờ?     
 
…………………………………………………………………………………………………………………………
 
…………………………………………………………………………………………………………………………
 
…………………………………………………………………………………………………………………………
 
…………………………………………………………………………………………………………………………
 
…………………………………………………………………………………………………………………………
 
…………………………………………………………………………………………………………………………
 
…………………………………………………………………………………………………………………………
 
…………………………………………………………………………………………………………………………
 
…………………………………………………………………………………………………………………………
 
…………………………………………………………………………………………………………………………
 
…………………………………………………………………………………………………………………………
 
…………………………………………………………………………………………………………………………
 
…………………………………………………………………………………………………………………………

 
BIỂU ĐIỂM CHẤM                                                       
 
MÔN TOÁN CUỐI KỲ  II – NĂM HỌC  2017– 2018
 
   I/ Phần trắc nghiệm: (7đ) Khoanh vào đáp án đúng hoặc điền số thích hợp:
 
1.1  / (1đ) Phân số thập phân  được viết dưới dạng số thập phân là:  b/ 201,8.     
 
1.2/ (1đ) Số bé nhất trong các số :  2,018 ;  2,108 ;  2,18 ;  2,8 là :   a/ 2,018                    
 
1.3/ (0,5đ) Một hình tam giác có diện tích là m, độ dài cạnh đáy là m. Vậy chiều cao tam giác đó là:                          d/ 5 m
 
1.4/ (0,5đ) Một lớp học có 12 học sinh nữ và 18 học sinh nam. Vậy tỉ số phần trăm học sinh nam so với số học sinh cả lớp là:       d/  60%
 
1.5/ (0,5đ) Mua 1,5 kg đường hết 45000 đồng. Vậy mua 4,5kg đường hết số tiền là:  
c/  135000 đồng
1.6/ (0,5đ) Diện tích xung quanh hình lập phương cạnh 2,5cm là:    a/ 25cm               
 
1.7/ (1đ) Điền số thích hợp vào chỗ chấm :
a/ 2,018 m = 201,8  dm                              b/ 2,3 giờ = 138 phút.
 
1.8/ (1đ) Nối x; y với giá trị thích hợp :
0,01 x x = 20,18
x = …
y : 0,1 = 201,8
y = …
Các giá trị x; y
2,018
20,18
201,8
2018
 
1.9/ (1đ) Bạn An làm một cái hộp dạng hình hộp chữ nhật bằng bìa có chiều dài 5cm, chiều rộng 3cm và chiều cao 2cm. Bạn An dán giấy màu tất cả các mặt ngoài.
Em hãy điền số thích hợp vào chỗ chấm :
a/  Thể tích cái hộp bạn An làm là 30 cm.
b/ Diện tích giấy màu bạn An cần dùng để dán tất cả mặt ngoài cái hộp đó là: 62 cm.      
Phần tự giải : (3đ)
Bài 1 : (2đ) Thực hiện phép tính :
a/ 23,456 + 67,89         b/ 2018 – 20,17         c/ 201,8 x 3,2        d/ 1310,4 : 56
(91,346)                          (1997,83)            ;           (645,76)    ;         (23,4)
Bài 2 : (1đ) Quãng đường từ EaKar đến Buôn Mê Thuột dài 52km. Lúc 7 giờ sáng, một người đi xe máy từ EaKar lên Buôn Mê Thuột với vận tốc 40km/giờ. Hỏi người đó đến Buôn Mê Thuột lúc mấy giờ?     
 
Giải:  Thời gian người đó đi trên đường là:
52 : 40 = 1,3 giờ (0,5đ)
Đổi : 1,3 giờ = 1 giờ 18 phút (0,25đ)
Vậy người đó đến Buôn Mê Thuột vào lúc:
7 giờ + 1 giờ 18 phút = 8 giờ 18 phút. (0,25đ)
Đáp số : 8 giờ 18 phút.
 

 
 
 
BẢNG THIẾT KẾ MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA TOÁN – CUỐI KÌ II – LỚP 5
TT Chủ đề Mức 1 Mức  2 Mức  3 Mức 4 Tổng TN
TL
TN
TL
TN
TL
TN
TL
TN
TL
1
Số học
Số câu
02
 
 
1
 
 
 
 
02
01
Câu số
1;2
 
 
B1
 
 
 
 
 
 
Số điểm
2,0đ
 
 
2,0đ
 
 
 
 
2,0đ
2,0đ
2
Đại lượng và đo đại lượng
Số câu
 
 
 
 
1
 
 
 
01
 
Câu số
 
 
 
 
7a;b
 
 
 
 
 
Số điểm
 
 
 
 
1,0đ
 
 
 
1,0đ
 
3
Tỉ số
Phần trăm
Số câu
 
 
01
 
 
 
 
 
01
 
Câu số
 
 
4
 
 
 
 
 
 
 
Số điểm
 
 
0,5đ
 
 
 
 
 
0,5đ
 
4
Tìm thành phần chưa biết
Số câu
 
 
 
 
01
 
 
 
01
 
Câu số
 
 
 
 
8
 
 
 
 
 
Số điểm
 
 
 
 
1,0đ
 
 
 
1,0đ
 
5
Toán cơ bản
(Tỉ lệ)
Số câu
 
 
01
 
 
 
 
 
01
 
Câu số
 
 
5
 
 
 
 
 
 
 
Số điểm
 
 
0,5đ
 
 
 
 
 
0,5đ
 
6
Yếu tố hình học
Số câu
 
 
01
 
01
 
01
 
03
 
Câu số
 
 
3
 
6
 
9
 
 
 
Số điểm
 
 
0,5đ
 
0,5đ
 
1,0đ
 
2,0đ
 
7
Toán
chuyển động
Số câu
 
 
 
 
 
 
 
01
 
01
Câu số
 
 
 
 
 
 
 
B2
 
 
Số điểm
 
 
 
 
 
 
 
1,0đ
 
1,0đ
Tổng số câu
02
 
03
01
03
 
01
01
09
02
Tổng số
02 câu
04 câu
03 câu
02 câu
11 câu
Số điểm
2,0 đ
3,5 đ
2,5 đ
2,0 đ
10 đ
 

Nguồn:Toạn Phạm Xuân

 
 
HƯỚNG DẪN DOWNLOAD


Để tải về đề thi Đề thi Toán cuối kì II - Lớp 5 - 2018
Bước 1:Tại trang tài liệu chi tiết nslide bạn muốn tải, click vào nút Download màu xanh lá cây ở phía trên.
Bước 2: Tại liên kết tải về, bạn chọn liên kết để tải File về máy tính. Tại đây sẽ có lựa chọn tải File được lưu trên nslide.com
Bước 3: Một thông báo xuất hiện ở phía cuối trình duyệt, hỏi bạn muốn lưu . - Nếu click vào Save, file sẽ được lưu về máy (Quá trình tải file nhanh hay chậm phụ thuộc vào đường truyền internet, dung lượng file bạn muốn tải)
Có nhiều phần mềm hỗ trợ việc download file về máy tính với tốc độ tải file nhanh như: Internet Download Manager (IDM), Free Download Manager, ... Tùy vào sở thích của từng người mà người dùng chọn lựa phần mềm hỗ trợ download cho máy tính của mình

 
LINK DOWNLOAD

doc.pngDE__CUOI_NAM_TOAN__2018__Ra_de.doc[0.12 M]

File đã kiểm duyệt
     Báo vi phạm bản quyền
Pass giải nén (Nếu có):
nslide.com
DOWNLOAD
(Miễn phí)
 

Mã tài liệu
yji00q
Danh mục
đề thi
Thể loại
Ngày đăng
2018-05-11 14:08:17
Loại file
doc
Dung lượng
0.12 M
Trang
1
Lần tải
0
Lần xem
1
đề thi Đề thi Toán cuối kì II - Lớp 5 - 2018

Bạn phải gởi bình luận/ đánh giá để thấy được link tải

Nếu bạn chưa đăng nhập xin hãy chọn ĐĂNG KÝ hoặc ĐĂNG NHẬP

BÌNH LUẬN


Nội dung bậy bạ, spam tài khoản sẽ bị khóa vĩnh viễn, IP sẽ bị khóa.
Đánh giá(nếu muốn)
 BÌNH LUẬN

ĐÁNH GIÁ


ĐIỂM TRUNG BÌNH

0
0 Đánh giá
Tài liệu rất tốt (0)
Tài liệu tốt (0)
Tài liệu rất hay (0)
Tài liệu hay (0)
Bình thường (0)

đề thi có liên quan