Họ và tên .............................................................

                                                                            Thứ  sáu  ngày 11  tháng 5 năm  2018

Lớp  : 5....... Trường  TH Trần Hưng Đạo

 

 BÀI KIỂM TRA CHẤT  LƯỢNG CUỐI KỲ  II – NĂM HỌC  2017– 2018       

MÔN TOÁN (Đề chính thức)  

                               (Thời  gian 40 phút – không kể  thời  gian  phát đề )    

 

ĐIỂM

LỜI NHẬN XÉT CỦA THẦY, CÔ GIÁO

 

 

 

………………………...................................................................................……………………………………………

 

……………………….............................................................................……………………………………………

 

……………........................................................................………………………………………………………

 

………………………......................................................................……………………………………………

 

 

……………………………………………...................................................................................……………………………………………

 

………………………………………………

 

  1. Phần trắc nghiệm: (7đ) Khoanh vào đáp án đúng hoặc điền số thích hợp:

 

1.1  / (1đ) Phân số thập phân  được viết dưới dạng số thập phân là:

a/ 2,018.                   b/ 201,8.                   c/ 20,18.               d/ 20180.

 

1.2/ (1đ) Số nhất trong các số :  2,018 ;  2,108 ;  2,18 ;  2,8 là :

 

a/ 2,018                          b/ 2,108                         c/ 2,18                       d/ 2,8.

 

1.3/ (0,5đ) Một hình tam giác có diện tích là m, độ dài cạnh đáym. Vậy chiều cao tam giác đó là:  

a/ m       ;      b/  m        ;        c/ m      ;        d/ 5 m

 

1.4/ (0,5đ) Một lớp học có 12 học sinh nữ và 18 học sinh nam. Vậy tỉ số phần trăm học sinh nam so với số học sinh cả lớp là:  

         a/  40%     ;           b/  66,66%     ;                      c/  150%           ;        d/  60%

 

1.5/ (0,5đ) Mua 1,5 kg đường hết 45000 đồng. Vậy mua 4,5kg đường hết số tiền là:  

         a/  15000 đồng    ;     b125000 đồng   ;     c135000 đồng ;     d/  150000 đồng 

 

1.6/ (0,5đ) Diện tích xung quanh hình lập phương cạnh 2,5cm là:

a/ 25cm                      b/ 37,5 cm                 c/ 75 cm                     d/ 15,625 cm  

 

1.7/ (1đ) Điền số thích hợp vào chỗ chấm :

a/ 2,018 m = ………….. dm                              b/ 2,3 giờ = …….. phút.

 

1.8/ (1đ) Nối x; y với giá trị thích hợp :

0,01 x x = 20,18

x = …

y : 0,1 = 201,8

y = …

Các giá trị x; y

2,018

20,18

201,8

2018


 

1.9/ (1đ) Bạn An làm một cái hộp dạng hình hộp chữ nhật bằng bìa có chiều dài 5cm, chiều rộng 3cm và chiều cao 2cm. Bạn An dán giấy màu tất cả các mặt ngoài.

Em hãy điền số thích hợp vào chỗ chấm :

a/  Thể tích cái hộp bạn An làm là …………… cm.

b/ Diện tích giấy màu bạn An cần dùng để dán tất cả mặt ngoài cái hộp đó là: …… cm.      

 

  1. Phần tự giải : (3đ)

 

Bài 1 : (2đ) Thực hiện phép tính :

a/ 23,456 + 67,89        b/ 201820,17        c/ 201,8 x 3,2        d/ 1310,4 : 56

 

…………………………………………………………………………………………………………………………

 

…………………………………………………………………………………………………………………………

 

…………………………………………………………………………………………………………………………

 

…………………………………………………………………………………………………………………………

 

…………………………………………………………………………………………………………………………

 

…………………………………………………………………………………………………………………………

 

…………………………………………………………………………………………………………………………

 

…………………………………………………………………………………………………………………………

 

…………………………………………………………………………………………………………………………

 

Bài 2 : (1đ) Quãng đường từ EaKar đến Buôn Mê Thuột dài 52km. Lúc 7 giờ sáng, một người đi xe máy từ EaKar lên Buôn Mê Thuột với vận tốc 40km/giờ. Hỏi người đó đến Buôn Mê Thuột lúc mấy giờ?     

 

…………………………………………………………………………………………………………………………

 

…………………………………………………………………………………………………………………………

 

…………………………………………………………………………………………………………………………

 

…………………………………………………………………………………………………………………………

 

…………………………………………………………………………………………………………………………

 

…………………………………………………………………………………………………………………………

 

…………………………………………………………………………………………………………………………

 

…………………………………………………………………………………………………………………………

 

…………………………………………………………………………………………………………………………

 

…………………………………………………………………………………………………………………………

 

…………………………………………………………………………………………………………………………

 

…………………………………………………………………………………………………………………………

 

…………………………………………………………………………………………………………………………


 

BIỂU ĐIỂM CHM                                                       

 

MÔN TOÁN CUỐI KỲ  II – NĂM HỌC  2017– 2018

 

   I/ Phần trắc nghiệm: (7đ) Khoanh vào đáp án đúng hoặc điền số thích hợp:

 

1.1  / (1đ) Phân số thập phân  được viết dưới dạng số thập phân là:  b/ 201,8.     

 

1.2/ (1đ) Số bé nhất trong các số :  2,018 ;  2,108 ;  2,18 ;  2,8 là :   a/ 2,018                    

 

1.3/ (0,5đ) Một hình tam giác có diện tích là m, độ dài cạnh đáy là m. Vậy chiều cao tam giác đó là:                          d/ 5 m

 

1.4/ (0,5đ) Một lớp học có 12 học sinh nữ và 18 học sinh nam. Vậy tỉ số phần trăm học sinh nam so với số học sinh cả lớp là:       d/  60%

 

1.5/ (0,5đ) Mua 1,5 kg đường hết 45000 đồng. Vậy mua 4,5kg đường hết số tiền là:  

c/  135000 đồng

1.6/ (0,5đ) Diện tích xung quanh hình lập phương cạnh 2,5cm là:    a/ 25cm               

 

1.7/ (1đ) Điền số thích hợp vào chỗ chấm :

a/ 2,018 m = 201,8  dm                              b/ 2,3 giờ = 138 phút.

 

1.8/ (1đ) Nối x; y với giá trị thích hợp :

0,01 x x = 20,18

x = …

y : 0,1 = 201,8

y = …

Các giá trị x; y

2,018

20,18

201,8

2018

 

1.9/ (1đ) Bạn An làm một cái hộp dạng hình hộp chữ nhật bằng bìa có chiều dài 5cm, chiều rộng 3cm và chiều cao 2cm. Bạn An dán giấy màu tất cả các mặt ngoài.

Em hãy điền số thích hợp vào chỗ chấm :

a/  Thể tích cái hộp bạn An làm là 30 cm.

b/ Diện tích giấy màu bạn An cần dùng để dán tất cả mặt ngoài cái hộp đó là: 62 cm.      

  1. Phần tự giải : ()

Bài 1 : (2đ) Thực hiện phép tính :

a/ 23,456 + 67,89         b/ 201820,17         c/ 201,8 x 3,2        d/ 1310,4 : 56

(91,346)                          (1997,83)            ;           (645,76)    ;         (23,4)

Bài 2 : (1đ) Quãng đường từ EaKar đến Buôn Mê Thuột dài 52km. Lúc 7 giờ sáng, một người đi xe máy từ EaKar lên Buôn Mê Thuột với vận tốc 40km/giờ. Hỏi người đó đến Buôn Mê Thuột lúc mấy giờ?     

 

Giải:  Thời gian người đó đi trên đường là:

52 : 40 = 1,3 giờ (0,5đ)

Đổi : 1,3 giờ = 1 giờ 18 phút (0,25đ)

Vậy người đó đến Buôn Mê Thuột vào lúc:

7 giờ + 1 giờ 18 phút = 8 giờ 18 phút. (0,25đ)

Đáp số : 8 giờ 18 phút.

 


 

 

 

BẢNG THIẾT KẾ MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA TOÁN – CUỐI KÌ II – LỚP 5

TT

Chủ đề

Mức 1

Mức  2

Mức  3

Mức 4

Tổng

TN

TL

TN

TL

TN

TL

TN

TL

TN

TL

1

Số học

Số câu

02

 

 

1

 

 

 

 

02

01

Câu số

1;2

 

 

B1

 

 

 

 

 

 

Số điểm

2,0đ

 

 

2,0đ

 

 

 

 

2,0đ

2,0đ

2

Đại lượng và đo đại lượng

Số câu

 

 

 

 

1

 

 

 

01

 

Câu số

 

 

 

 

7a;b

 

 

 

 

 

Số điểm

 

 

 

 

1,0đ

 

 

 

1,0đ

 

3

Tỉ số

Phần trăm

Số câu

 

 

01

 

 

 

 

 

01

 

Câu số

 

 

4

 

 

 

 

 

 

 

Số điểm

 

 

0,5đ

 

 

 

 

 

0,5đ

 

4

Tìm thành phần chưa biết

Số câu

 

 

 

 

01

 

 

 

01

 

Câu số

 

 

 

 

8

 

 

 

 

 

Số điểm

 

 

 

 

1,0đ

 

 

 

1,0đ

 

5

Toán cơ bản

(Tỉ lệ)

Số câu

 

 

01

 

 

 

 

 

01

 

Câu số

 

 

5

 

 

 

 

 

 

 

Số điểm

 

 

0,5đ

 

 

 

 

 

0,5đ

 

6

Yếu tố hình học

Số câu

 

 

01

 

01

 

01

 

03

 

Câu số

 

 

3

 

6

 

9

 

 

 

Số điểm

 

 

0,5đ

 

0,5đ

 

1,0đ

 

2,0đ

 

7

Toán

chuyển động

Số câu

 

 

 

 

 

 

 

01

 

01

Câu số

 

 

 

 

 

 

 

B2

 

 

Số điểm

 

 

 

 

 

 

 

1,0đ

 

1,0đ

Tổng số câu

02

 

03

01

03

 

01

01

09

02

Tổng số

02 câu

04 câu

03 câu

02 câu

11 câu

Số điểm

2,0 đ

3,5 đ

2,5 đ

2,0 đ

10 đ