ĐỀ THI TOÁN TIN HỌC TRẺ TIỂU HỌC - đáp án một số câu đề thi Toán học 4

  Đánh giá    Viết đánh giá
 29       1      0
Phí: Tải Miễn phí
Mã tài liệu
0sad0q
Danh mục
Thư viện Đề thi & Kiểm tra
Thể loại
Ngày đăng
11/6/2015 5:21:09 PM
Loại file
doc
Dung lượng
0.30 M
Lần xem
1
Lần tải
29
File đã kiểm duyệt an toàn

HƯỚNG DẪN DOWNLOAD

Bước 1:Tại trang tài liệu nslide bạn muốn tải, click vào nút Download màu xanh lá cây ở phía trên.
Bước 2: Tại liên kết tải về, bạn chọn liên kết để tải File về máy tính. Tại đây sẽ có lựa chọn tải File được lưu trên nslide.com
Bước 3: Một thông báo xuất hiện ở phía cuối trình duyệt, hỏi bạn muốn lưu . - Nếu click vào Save, file sẽ được lưu về máy (Quá trình tải file nhanh hay chậm phụ thuộc vào đường truyền internet, dung lượng file bạn muốn tải)
Có nhiều phần mềm hỗ trợ việc download file về máy tính với tốc độ tải file nhanh như: Internet Download Manager (IDM), Free Download Manager, ... Tùy vào sở thích của từng người mà người dùng chọn lựa phần mềm hỗ trợ download cho máy tính của mình

Đây là đoạn mẫu , hãy download về để xem đầy đủ, hoàn toàn miễn phí 100%
ĐỀ THI TOÁN TIN HỌC TRẺ TIỂU HỌC
Lời giải và đáp án một số câu
-------------
ĐỂ SỐ 1
Bài 3. Trò chơi xếp chữ
Trò chơi xếp chữ được thực hiện như sau:
Cho trước một dãy các chữ cái. Người chơi có nhiệm vụ lấy các chữ cái từ dãy đã cho để ghép thành những từ có nghĩa. Cứ xếp được một từ có nghĩa thì người chơi nhận được một số điểm bằng số chữ cái của từ đó.
Ví dụ: Với dãy đã cho là HNCOHIT có thể có các lời giải sau:
Lời giải 1 (6 điểm): TIN HOC
Lời giải 2 (7 điểm): NHO
TICH
Cho trước dãy HHANMINO
Em hãy thực hiện trò chơi trên và ghi kết quả ra một tệp văn bản có tên là KQCHOI.TXT.
Có thể có các lời giải sau:
Lời giải 1 (4 điểm): MINH
Lời giải 2 (4 điểm): MANH
Lời giải 3 (3 điểm): HOA
Lời giải 4 (5 điểm): MON AN
Lời giải 5 (6 điểm): AN NINH
Lời giải 6 (3 điểm): HAO
Lời giải 7 (4 điểm): HOAN
ĐỂ SỐ 2
Bài 2. Trò chơi
Trò chơi tìm Thỏ được thực hiện như sau: trên màn hình máy tính hiện ra 11 cây bắp cải. Một con Thỏ trốn sau cây bắp cải đó. Nhiệm vụ của em là chỉ ra cây bắp cải có Thỏ trốn ở phí sau. Em được đoán không quá 4 lần. Mỗi lần em đánh dấu một số cây bắp cải mà em đoán là có Thỏ trốn sau một trong những cây đó. Nếu dự đoán của em là đúng, nghĩa là Thỏ trốn sau một trong những cây bắp cải mà em vừa đánh dấu thì máy tính sẽ xoá đi những cây bắp cải không được đánh dấu, ngược lại máy tính sẽ xoá đi những cây em đã đánh dấu trong lần đó.
Lần đầu tiên em được đánh dấu nhiều nhất 4 cây bắp cải.
Hãy trình bày một cách tìm Thỏ.
Giả sử mỗi lần đánh dấu vào một cây bắp cải em, gõ phím +. Hãy trình bày cách tìm Thỏ với tổng số lần gõ phím + là ít nhất.
Câu trả lời:
Gỉa sử lần đầu tiên chọn 4 cây bất kì không đúng thì 4 cây này sẽ bị mất, còn lại 7 cây.
Lần thứ hai chọn tiếp 3 cây bất kì không đúng nữa thì 3 cây này sẽ bị mất, còn 4 cây.
Lần thứ 3 chọn 2 cây bất kì không đúng nữa thì 2 cây này sẽ mất, còn lại 2 cây.
Lần cuối chọn 1 cây bất kì thì cây không đúng sẽ bị mất và sẽ tìm được thỏ nấp sau cây bắp cải đó.
ĐỀ SỐ 3
Bài 2. Bảo dưỡng máy tính
Một xí nghiệp có thể bảo dưỡng đồng thời cho 04 máy tính. Mỗi máy tính cần được bảo dưỡng đồng thời qua 02 công đoạn độc lập nhau, mỗi công đoạn cần 01 giờ.
Công đoạn 1: Kiểm tra phần cứng
Công đoạn 2: Nâng cấp phần mềm
Xí nghiệp cần phải bảo dưỡng cho 10 máy tính
Nếu làm theo cách sau thì phải mất 06 giờ.
Lần thứ 1: bảo dưỡng cho 04 máy tính đầu tiên, mất 02 giờ
Lần thứ 2: bảo dưỡng cho 04 máy tính tiếp theo, mất 02 giờ
Lần thứ 3: bảo dưỡng cho 02 máy tính còn lại, mất 02 giờ
Theo em có cách nào tốn ít thời gian hơn không?

ĐỀ SỐ 4
Bài 3. Trò chơi ô chữ
Cho sơ đò ô chữ như hình dưới trong đó có một số ô còn trống.
Cho trước một hàng dọc có chữ INTERNET (trên sơ đồ). Em hãy điền vào các ô còn trống theo từng hàng ngang một để ghép với chữ đã có sẵn trên hàng tạo thành từ có nghĩa theo yêu cầu chỉ dẫn. Để biết các từ này cần xem các chỉ dẫn:
W
I
N
D
O
W
S


U
N
I
X
T D
E
L
T
R
E
E

RW
I
N
W
O
R
D


A
P
P
L
ED
A
T
E


Các chỉ dẫn:
Hàng 1: Tên hệ điều hành đang được sử dụng phổ biến trên mọi máy tính gồm 7 ký tự.
Hàng 2: Tên một hệ điều hành mạng gồm 4 ký tự
Hàng 3: Tên một phần

ĐỀ THI TOÁN TIN HỌC TRẺ TIỂU HỌC

Lời giải và đáp án một số câu

-------------

ĐỂ SỐ 1

Bài 3. Trò chơi xếp chữ

 Trò chơi xếp ch được thực hiện như sau:

 Cho trước một dãy các ch cái. Người chơi có nhiệm v lấy các ch cái t dãy đã cho để ghép thành những t có nghĩa. C xếp được một t có nghĩa thì người chơi nhận được một s điểm bằng s ch cái của t đó.

 Ví dụ:  Với dãy đã cho là HNCOHIT có th có các lời giải sau:

 Lời giải 1 (6 điểm): TIN HOC

 Lời giải 2 (7 điểm): NHO

     TICH

 Cho trước dãy HHANMINO

 Em hãy thực hiện trò chơi trên và ghi kết qu ra một tệp văn bản có tên là KQCHOI.TXT.

 

Có thể có các lời giải sau:

Lời giải 1 (4 điểm): MINH

Lời giải 2 (4 điểm): MANH

Lời giải 3 (3 điểm): HOA

Lời giải 4 (5 điểm): MON AN

Lời giải 5 (6 điểm): AN NINH

Lời giải 6 (3 điểm): HAO

Lời giải 7 (4 điểm): HOAN

 

 

    

ĐỂ SỐ 2

Bài 2. Trò chơi

 Trò chơi tìm Th được thực hiện như sau: trên màn hình máy tính hiện ra 11 cây bắp cải. Một con Th trốn sau cây bắp cải đó. Nhiệm v của em là ch ra cây bắp cải có Th trốn phí sau. Em được đoán không quá 4 lần. Mỗi lần em đánh dấu một s cây bắp cải mà em đoán là có Th trốn sau một trong nhng cây đó. Nếu d đoán của em là đúng, nghĩa là Th trốn sau một trong những cây bắp cải mà em vừa đánh dấu thì máy tính s xoá đi những cây bắp cải không được đánh dấu, ngược lại máy tính s xoá đi những cây em đã đánh dấu trong lần đó.

 Lần đầu tiên em được đánh dấu nhiều nhất 4 cây bắp cải.

 1. Hãy trình bày một cách tìm Th.
 2. Gi s mỗi lần đánh dấu vào một cây bắp cải em, gõ phím +. Hãy trình bày cách tìm Th với tổng s lần gõ phím + là ít nhất.

Câu trả lời:

Gỉa sử lần đầu tiên chọn 4 cây bất kì không đúng thì 4 cây này sẽ bị mất, còn lại 7 cây.

Lần thứ hai chọn tiếp 3 cây bất kì không đúng nữa thì 3 cây này sẽ bị mất, còn 4 cây.

Lần thứ 3 chọn 2 cây bất kì không đúng nữa thì 2 cây này sẽ mất, còn lại 2 cây.

Lần cuối chọn 1 cây bất kì thì cây không đúng sẽ bị mất và sẽ tìm được thỏ nấp sau cây bắp cải đó.

ĐỀ SỐ 3

Bài 2. Bảo dưỡng máy tính

 Một xí nghiệp có th bảo dưỡng đồng thời cho 04 máy tính. Mỗi máy tính cần được bảo dưỡng đồng thời qua 02 công đoạn độc lập nhau, mỗi công đoạn cần 01 gi.

 Công đoạn 1: Kiểm tra phần cứng

 Công đoạn 2: Nâng cấp phn mềm

 Xí nghiệp cần phải bảo dưỡng cho 10 máy tính

 Nếu làm theo cách sau thì phải mất 06 gi.

-         Lần th 1: bảo dưỡng cho 04 máy tính đầu tiên, mất 02 gi

-         Lần th 2: bảo dưỡng cho 04 máy tính tiếp theo, mất 02 gi

-         Lần th 3: bảo dưỡng cho 02 máy tính còn lại, mất 02 gi

Theo em có cách nào tốn ít thời gian hơn không?

  

 

 

ĐỀ SỐ 4

Bài 3. Trò chơi ô chữ

Cho sơ đò ô chữ như hình dưới trong đó có một số ô còn trống.

Cho trước một hàng dọc có ch INTERNET (trên sơ đồ). Em hãy điền vào các ô còn trống theo từng hàng ngang một để ghép với ch đã có sẵn trên hàng tạo thành t có nghĩa theo yêu cầu ch dẫn. Để biết các t này cần xem các ch dẫn:

W

I

N

D

O

W

S

 

U

N

I

X

 

 

 

 

 

 

 

T

 

 

 

 

 

 

 D

E

L

T

R

E

E

 

 

 

 

R

 

 

 

 

 

 

W

I

N

W

O

R

D

 

A

P

P

L

E

 

 

 

 

 

 

D

A

T

E

 

 

 

 

 

 Các chỉ dẫn:

Hàng 1: Tên h điều hành đang được s dụng ph biến trên mọi máy tính gồm 7 ký t.

Hàng 2: Tên một h điều hành mạng gồm 4 ký t

Hàng 3: Tên một phần mm đồ ha dùng để v gồm 10 ký t

Hàng 4: Lệnh dùng để xóa cây thư mục gồm 7 ký t

Hàng 5: Tên một tạp chí tin học được mọi người rất ưa chuộng Việt Nam gồm 7 ký t

Hàng 6: Một phần mềm soạn thảo văn bản thông dụng được s dụng trên môi trương Windows gm 7 ký t

Hàng 7: Tên của một công ty máy tính mà Tiếng Việt có nghĩa là “Qu Táo” gồm 5 ký t

Hàng 8: Lệnh của MS DOS cho biết ngày hiện tại của máy tính gồm 4 ký t

 

     ĐỀ SỐ 6

Bài 3. Trò chơi ô chữ

  Cho một bảng ô ch (hình 1) trong đó có một s ô còn trống. Em hãy điền vào s ô còn trống để tạo thành t có ý nghĩa theo điều kiện sau:

 1. Ch điền vào các ô trống, không điền vào các ô đã bôi đen
 2. Một s ch được ghép lại theo chiều ngang t trái sang phải và theo chiều dọc t trên xuống dưới phải tạo thành các t có ý nghĩa. Các t này đều có t các ô có đánh dấu các ô trong hình 2.

Chỉ dẫn:

-         Theo hàng ngang

K t ô 1: Tên một h soạn thảo văn bản tiếng Việt thông dụng Việt Nam

K t ô 2: Một t tiếng Anh mà tiếng Việt có nghĩa là “soạn thảo

K t ô 4: Một t tiếng Anh mà tiếng Việt có nghĩa là “có” hay “đúng

K t ô 5: Tên một hãng máy tính nổi tiếng thế gii

K t ô 8: Tên một trò chơi xếp các khối gạch càng khít (ít ch rỗng) càng tốt

K t ô 10: Tên một loại máy in hay dùng Việt Nam

K t ô 11: Tên viết tắt của tệp máy in trong h điều hành MS DOS

K t ô 13: Lệnh sao chép tệp tin của MS DOS

-         Theo hàng dọc:

K t ô 1: Đơn v thông tin của tệp tin dài 8 bit

K t ô 3: Lệnh xem các tệp và các thư mục con trong một thư mục

K t ô 6: T tiếng Anh mà tiếng Việt có nghĩa là “nh phân”

K t ô 7: Tên một h điều hành thông dụng trên máy tính.

K t ô 9: Tên một loại b nh mà khi mất điện thông tin trong đó không b mất.

 

B

 

E

D

I

T

Y

E

S

I

B

M

T

E

T

R

I

S

E

P

S

O

N

D

P

R

I

M

A

O

 

 

N

 

R

S

 

C

O

P

Y

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ĐỀ SỐ 7

 

Bài 2. Soạn thảo văn bản

 Em hãy soạn thảo một đoạn thơ (hay một bài thơ) mà em biết th hiện tấm lòng của con cái đối với cha m.

 Yêu cầu: Soạn thảo tiếng Việt, trình bày đẹp.

 

Bài 3. PEG GAME

 PEG là một trò chơi rất quen thuộc đối với các bạn học sinh. Một bàn c 8 x 8 ô trên đó bày một s quân cơ như hình v. Một ô của bàn c được đánh địa ch theo cột (A-H) và hàng (1-8). Ví d A1, B7...

  Mục đích trò chơi: Loại b khỏi bàn c nhiều quân c càng tốt.

 Nước đi được phép: Nhấc một quân c, nhảy “qua đầu” một quân bên cạnh (theo chiều ngang hoặc thẳng đứng) v đặt vào v trí trống phía bên kia, quân c b nhảy qua đầu s b đưa ra khỏi bàn c.

 Trên hình 2, quân c tại v trí D5 đã được chuyển đến v trí F5 và quân c E5 b đưa ra khỏi bàn c (hinh 3). Ta kí hiệu nước đi trên D5-F5.

 Trò chơi kết thúc khi không th đi được quân c nào trên bàn c.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Hình 2      Hình 3

Cho bàn c sau:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Hình 4

 Em hãy thực hiện các bước đi sao cho khi kết thúc s quân c còn lại là ít nhất. Cách làm bài như sau:

-         Dòng đầu tiên ghi s quân c còn lại khi kết thúc.

-         Các dòng tiếp theo, mỗi dòng ghi lại một nước đi với quy cách viết như đã nêu

Ví d: Với bàn c trong hình 2, ta có đáp án của bài toán như sau:

  1

  D5-F5

  D3-D5

  C5-E5

  F5-D5

  D6-D4

 

Ta có thể làm như sau:


D5 – B5

E5 – D5

D5 – D7

F6 – D6

D7 – D5

D4 – D6

D6 – B6

B6 – B4

B4 – D4

F3 – F5

E3 – E5

F5 – D5

C3 – E3

D5 – D3

E3 – C3


Sau khi thực hiện xong các bước trên, trên bàn cờ chỉ còn số quân cờ là: 1 quân cờ

 

     

 

 

 

ĐỀ SỐ 8

      

    Hình 1      Hình 2

Bài 3. Trò chơi “Cùng nhau qua cầu

 Bốn người cần đi qua một chiếc cầu. Do cầu yếu nên mỗi lần đi không quá 2 người, và vì trời tối nên phải cầm đèn mới đi được. Bốn người đi nhanh chậm khác nhau qua cầu với thời gian tương ứng là 10 phút, 5 phút, 2 phút, 1 phút. Vì ch có một chiếc đèn nên mỗi lần qua cầu phải có người mang đèn tr v cho những người kế tiếp. Khi hai người đi cùng nhau thì qua cầu với thời gian của người đi chậm hơn. Ví d sau đây là một cách đi:

-         Người 10 phút đi với người 5 phút qua cầu, mất 10 phút.

-         Người 5 phút cầm đèn quay v, mất 5 phút

-         Người 5 phút đi với người 2 phút qua cầu, mất 5 phút.

-         Người 2 phút cầm đèn quay v, mất 2 phút

-         Người 2 phút đi với người 1 phút qua cầu, mất 2 phút.

Thời gian tổng cộng là: 10+5+5+2+2 = 24 phút;

Em hãy tìm cách đi khác với tổng thời gian càng ít càng tốt, và nếu dưới 19 phút thì thật tuyệt vời!

Có thể đi như sau:

-         Người 2 phút đi với người 1 phút qua cầu, mất 2 phút.

-         Người 1 phút cầm đèn quay về, mất 1 phút.

-         Người 5 phút đi với người 1 phút qua cầu, mất 5 phút.

-         Người 1 phút cầm đèn quay về, mất 1 phút.

-         Người 10 phút đi với người 1 phút qua cầu, mất 10 phút.

Thời gian tổng cộng là: 2 + 1 + 5 + 1 + 10 = 19 phút

 

 

 

ĐỀ SỐ 10

Bài 3. Bài toán “Tìm đường đi nhanh nhất

 Trên sơ đồ có kích thước 8x8 đánh dấu các điểm du lịch mà bạn Việt s được b m đưa đi trong dịp hè 2002. Trong đó điểm 18 là v trí xuất phát và điểm 81 là v trí đến cuối cùng.

 Ví d: Sơ đồ dưới đây các điểm du lịch mà gia đình bạn Việt s đi qua (hinh 3).

 Nhiệm v của chúng ta là ch ra cách đi đến các điểm du lịch sao cho ch đi qua điểm đó một lần duy nhất với tổng s thời gian đi t điểm xuất phát đến điểm đích là ít nhất.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Quy đinh đánh địa ch theo s cột tính t trái sang phải và hàng tính t dưới lên.

 Ví d cho bi sơ đồ trên:

 Điểm xuất phát:    18 chi cột 1 hàng 8

 Điểm đích:     81 ch cột 8 hàng 1

 Các điểm du lịch s đi qua:   33 và 46

Thời gian đi đến các điểm du lịch được tính như sau:

-         Đi theo chiều sang trái, phải hoặc lên xuống 1 ô thời gian mất là 15 phút.

-         Đi theo đường chéo song song đường chéo 1 ô bất k thời gian mất là 20 phút.

Em hãy giúp bạn Việt và gia đình bạn cách đi tham quan các điểm du lịch với thời gian đi là nh nhất cho bởi sơ đồ (hình 4).

Tại mỗi dòng ghi cách đi như sau:

V trí hiện tại, v trí đến, tổng s thời gian đi đến v trí đó.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ví dụ: Dạng của một tệp kết qu cho bởi hình 3 như sau:

18, 28, 15

28, 46, 55

46, 35, 75

35, 33, 105

33, 51, 145

51, 81, 190

 

 

Sau khi tìm đường đi, ta có thể đi như sau:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ĐỀ SỐ 11

Bài 1. Ô ch

 Em hãy đoán nhận các thuật ng trong ô ch (hình 1). Mỗi thuật ng tìm được trên hàng ngang được viết trên một dòng. Dòng cuối là thuật ng tìm được trên cột dọc.

 

 

 

 

 

 

 

 

        Hình 1

-         Hàng ngang:

 1. Chứa d liệu và ghi trên đĩa;
 2. Một h điều hành thông dụng
 3. Lệnh dùng để cài đặt phần mềm;
 4. Chức năng soạn thảo;
 5. Tên một phím chèn d liệu;
 6. Tên một phím kết thúc;
 7. Tên mt phím thoát khỏi một thao tác;
 8. Một đối tượng thường dùng khi làm việc với đồ ha;

-         Hàng dọc:

 1. Mạng máy tính toàn cầu

Bài 2. Dãy s k l

 Em hãy quan sát thật k dãy s sau. Chúng được tạo ra không phải ngẫu nhiên mà theo một quy luật nhất định. Dựa trên quy luật mà em tìm ra, hãy ch ra hai s tiếp theo của dãy này:

 1 2 3 6 11 20 37 68 ? ?

Bài 3. Tàu vũ tr thời gian

 Hình vẽ sau đây (hình 2) mô t không gian vũ tr. Trên một tàu vũ tr đặc biệt, em s xuất phát t v trí trái dưới, bắt đầu năm 2001 và kết thúc tại v trí góc phải trên. Đường đi của tàu phải theo mũi tên trên hình v. Khi đi qua các ô tròn có ghi s, thời gian của em s được cộng thêm giá tr của chính ô này (tính bằng năm). Nếu đi qua các ô không ghi s, thời gian của em s b tr đi 10 năm.

 Hỏi rằng để đi tới đích (v trí góc phải trên), thời gian của em (tính bằng năm) s có th đạt giá tr lớn nhất là bao nhiêu?

 Bài giải ch ghi s năm em đạt được và cách đi theo cách đi của mình.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hình 2

 

Sau khi tìm đường, ta có đường đi như sau:

Có tổng số năm lớn nhất dựa vào đường đi trên là: 2058

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

 

ĐỀ SỐ 13

PHẦN I: THI TRẮC NGHIỆM

Bài 4. Trò chơi

 Gi s có 5 đội bóng cùng đấu trong một bảng theo luật đấu vòng tròn bất c hai đội nào cũng phải gặp nhau một lần. Em hãy sắp lịch thi đấu sao cho giữa hai trận mỗi đội được ngh ít nhất 01 ngày và nhiều nhất 02 ngày.

 Ví d:

 

Ngày thi đấu

Tên hai đội bóng đấu với nhau

01/06/2003

Đội 1

Đội 2

02/06/2003

Đội 3

Đội 4

03/06/2003

Đội 1

Đội 5

Ghi phần tr lời với tên BAI4 trong đĩa A, phần m rộng do máy ngầm định.

 

 

 

 

Có thể trả lời như sau:

 

 

 

Ngày thi đấu

Tên hai đội bóng đấu với nhau

01

Đội 1

Đội 2

02

Đội 3

Đội 4

03

Đội 5

Đội 1

04

Đội 2

Đội 3

05

Đội 4

Đội 5

06

Đội 1

Đội 3

07

Đội 2

Đội 4

08

Đội 5

Đội 3

09

Đội 1

Đội 4

10

Đội 2

Đội 5

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ĐỀ SỐ 15

Bài 4. Tính toán (BAI4.DOC)

 Tính s ngày quân và dân ta đã chiến đấu trong cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp t 19-12-1946 đến 07-05-1954. Biết rằng c 4 năm có một năm nhuận và năm 2000 là năm nhuận. Năm nhuận có 366 ngày, năm không nhuận có 365 ngày. Em hãy dùng tính năng tạo bảng trong Word để trình bày kết qu tìm được. Ghi tệp kết qu vào đĩa A với tên là BAI4.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ĐỀ SỐ 16

PHẦN I: THI TRẮC NGHIỆM    (Tên tệp: LUACHON.???)

Bài 4. Quan h       (Tên tệp: Bai4.???)

 Cho 8 người trên bàn c và tình trạng quen biết của 8 người này như sau:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Trên bàn c dấu X thì hai người quen biết với nhau. Bạn hãy chia 8 người trên thành 2 nhóm sao cho trong mỗi nhóm hai người bất k đều không quen biết nhau (ghi kết qu bằng cách lập bảng).

 Ghi tệp kết qu vào đĩa mềm A với tên là Bai4, phần m rộng do chương trình ngầm định.

Hiển thị flash toàn màn hình Xem toàn màn hình

Thu nhỏ màn hình

 

Nguồn:

 
LINK DOWNLOAD

DE-THI-TOAN-TIN-HoC-TRE-TIEU-HoC-dap-an-mot-so-cau.doc[0.30 M]

File đã kiểm duyệt
     Báo vi phạm bản quyền
Pass giải nén (Nếu có):
nslide.com
DOWNLOAD
(Miễn phí)
LIÊN QUAN