ĐỀ THI TV LỚP 2 HKII TT22

đề thi Tập đọc 2
  Đánh giá    Viết đánh giá
 2824       1      0
Phí: Tải Miễn phí - Download FREE
Mã tài liệu
szwt0q
Danh mục
Thư viện Đề thi & Kiểm tra
Thể loại
Ngày đăng
5/3/2017 9:07:38 PM
Loại file
doc
Dung lượng
0.10 M
Lần xem
1
Lần tải
2824
File đã kiểm duyệt an toàn

Mạch kiến thức, kĩ năng Số câu và số điểm Mức 1 Mức 2 Mức 3 Mức 4 Tổng    TN TL TN TL TN TL TN TL TN TL  1.Đọc thành tiếng (4điểm) Đọc rõ ràng, rành mạch các bài TĐ đã học từ tuần,xem chi tiết và tải về Đề thi ĐỀ THI TV LỚP 2 HKII TT22, Đề Thi Tập Đọc 2 , Đề thi ĐỀ THI TV LỚP 2 HKII TT22, doc, 1 trang, 0.10 M, Tập đọc 2 chia sẽ bởi Nhung Nguyễn Thị đã có 2824 download

 
LINK DOWNLOAD

DE-THI-TV-LoP-2-HKII-TT22.doc[0.10 M]

File đã kiểm duyệt
     Báo vi phạm bản quyền
Pass giải nén (Nếu có):
nslide.com
DOWNLOAD
(Miễn phí)

Đây là đoạn mẫu , hãy download về để xem đầy đủ, hoàn toàn miễn phí 100%


Mạch kiến thức, kĩ năng
Số câu và số điểm
Mức 1
Mức 2
Mức 3
Mức 4
TổngTN
TL
TN
TL
TN
TL
TN
TL
TN
TL

1.Đọc thành tiếng (4điểm)
Đọc rõ ràng, rành mạch các bài TĐ đã học từ tuần 28-34(phát âm rõ, tốc độ 50 tiếng /phút ; hiểu ý chính của đoạn, nội dung của bài(trả lời được câu hỏi về nội dung của đoạn đọc ).

2.. Đọc hiểu: Đọc bài “Chú gà trống ưa dậy sớm” và trả lời câu hỏi .
Số câu
3

1
1
4
1


Câu số
1,2,3

4
5
Số điêm
1,5

1
0,5
2,5
0,5

3. Kiến thức tiếng việt: Gạch chân được từ chỉ màu sắc và tìm thêm 2 từ chỉ màu sắc khác. Biết đặt câu hỏi với cụm từ : “như thế nào ?”
Số câu
1


1

1


1
2


Câu số
6


7

8


Số điểm
1


1

1


1
2

4. Viết:
-Nghe-Viết đúng tương đối đẹp, tốc độ 50 chữ / 15 phút không mắc quá 5 lỗi.
- Viết được đoạn văn ngắn từ 3 đến 5 câu nói về ảnh Bác Hồ.
Số câu

22


Câu số


9,10


Số điểm

4,610

Tổng
Số câu
4


1

1
1
3

1
5
5


Số điểm
2,5

1
1
1
11

0,5
3,5
12,5

MA TRẬN ĐỀ TV LỚP 2 HỌC KÌ II
A. Kiểm tra kĩ năng đọc và kiến thức Tiếng việt :
I. Đọc thành tiềng kết hợp trả lời câu hỏi ( 4 điểm)
II. Đọc thầm đoạn văn và trả lời các câu hỏi (6 điểm)
Đọc thầm bài ‘‘Chú gà trống ưa dậy sớm” hãy khoanh vào chữ cái đặt trước ý trả lời đúng.
Chú gà trống ưa dậy sớm_
Mấy hôm nay trời rét cóng tay. Càng về sáng, tiết trời càng lạnh giá. trong bếp, bác mèo mướp vẫn nằm lì bên đống tro ấm. Bác lim dim đôi mắt, luôn miệng gừ gừ kêu:
"Eo ôi! Rét! Rét!". Thế nhưng mới sớm tinh mơ, chú gà trống đã chạy tót ra giữa sân. Chú vươn mình, dang đôi cánh to, khoẻ như hai chiếc quạt, vỗ cánh phành phạch. Cái mào đỏ rực. Chú rướn cổ lên gáy "o...o!" vang cả xóm. Bộ lông màu tía trông thật đẹp mắt. Chú chạy đi chạy lại quanh sân, đôi đùi mập mạp chắc nịch.
(Tập đọc lớp 2, tập 1,trang 32, in năm 1999)

Càng về sáng, tiết trời như thế nào ?0,5
Lạnh giá
Mát mẻ
Ấm áp
Khi thời tiết lạnh con vật nào vẫn nằm lì bên đống tro ấm trong bếp ?0,5
Con chó
Con chuột
Con mèo
Mới sánh tinh mơ con vật nào đã chạy tót ra giữa sân ?0,5
Con gà trống
Con lợn
Con mèo
4. Đôi cánh to khỏe của gà trống được sánh như gì ? 1
a) Như hai chiếc lá non
) Như hai chiếc quạt
c) Như hai cánh buồm.
5. Em hãy đặt một tên khác cho bài văn nêu trên. 0,5
………………………………………………………………………………………
6. Em hãy gạch chân dưới từ chỉ màu sắc trong câu sau : 1
- Chú vươn mình, dang đôi cánh to, khoẻ như hai chiếc quạt, vỗ cánh phành phạch. Cái mào đỏ rực.
7. Tìm và ghi thêm 2 từ chỉ màu sắc mà em biết ? 1
………………………………………………………………………………………
8. Đặt câu hỏi có cụm từ ‘‘Như thế nào ’’ cho câu dưới đây : 1
- Càng về sáng, tiết trời càng lạnh giá.
…………………………………………………… ……………………….................
B. Kiểm tra kĩ năng viết chính tả và viết văn.
Câu 11 :Đọc cho hs viết đoạn chính tả “

 


 

Mạch kiến thức, kĩ năng

Số câu và số điểm

Mức 1

Mức 2

Mức 3

Mức 4

Tổng

TN

 

TL

TN
 

TL

TN
 

TL

TN
 

TL

TN
 

TL

1.Đọc thành tiếng (4điểm)

Đọc rõ ràng, rành mạch  các bài TĐ đã học từ tuần 28-34(phát âm rõ, tốc độ 50 tiếng /phút ; hiểu ý chính của đoạn, nội dung của bài(trả lời được câu hỏi về nội dung của đoạn đọc ).

2.. Đọc hiểu: Đọc bài “Chú gà trống ưa dậy sớm” và trả lời câu hỏi .

Số câu

3

 

1

 

 

 

 

1

4

1

Câu số

1,2,3

 

4

 

 

 

 

5

 

 

Số điêm

1,5

 

1

 

 

 

 

0,5

2,5

0,5

3. Kiến thức tiếng việt: Gạch chân được từ chỉ màu sắc và tìm thêm 2 từ chỉ màu sắc khác. Biết đặt câu hỏi với cụm từ : “như thế nào ?”

 

Số câu

1

 

 

1

 

1

 

 

1

2

Câu số

6

 

 

7

 

8

 

 

 

 

Số điểm

1

 

 

1

 

1

 

 

1

2

4. Viết:

-Nghe-Viết đúng tương đối đẹp, tốc độ 50 chữ / 15 phút không mắc quá 5 lỗi.

- Viết được đoạn văn ngắn từ 3 đến 5 câu nói về ảnh  Bác Hồ.

Số câu

 

 

 

 

 

2

 

 

 

2

Câu số

 

 

 

 

 

 

9,10

 

 

 

 

 

Số điểm

 

 

 

 

 

4,6

 

 

 

10

Tổng

Số câu

4

 

 

1

 

1

1

3

 

1

5

5

Số điểm

2,5

 

1

1

1

11

 

0,5

3,5

12,5

MA TRẬN ĐỀ TV LỚP 2 HỌC KÌ II

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

A. Kiểm tra kĩ năng đọc và kiến thức Tiếng việt :

I. Đọc thành tiềng kết hợp trả lời câu hỏi ( 4 điểm)

II. Đọc thầm đoạn văn và trả lời các câu hỏi (6 điểm)

 

Đọc thầm  bài ‘‘Chú gà trống ưa dậy sớm hãy khoanh vào chữ cái đặt trước ý trả lời đúng.

 

Chú gà trống ưa dậy sớm_  
 

     Mấy hôm nay trời rét cóng tay. Càng về sáng, tiết trời càng lạnh giá. trong bếp, bác mèo mướp vẫn nằm lì bên đống tro ấm. Bác lim dim đôi mắt, luôn miệng gừ gừ kêu:

"Eo ôi! Rét! Rét!".
       Thế nhưng mới sớm tinh mơ, chú gà trống đã chạy tót ra giữa sân. Chú vươn mình, dang đôi cánh to, khoẻ như hai chiếc quạt, vỗ cánh phành phạch. Cái mào đỏ rực. Chú rướn cổ lên gáy "o...o!" vang cả xóm. Bộ lông màu tía trông thật đẹp mắt. Chú chạy đi chạy lại quanh sân, đôi đùi mập mạp chắc nịch.


(Tập đọc lớp 2, tập 1,trang 32, in năm 1999)

 

 

 

  1.         Càng về sáng, tiết trời như thế nào ?0,5

a)     Lạnh giá

b)    Mát mẻ

c)     Ấm áp

 

  1.         Khi thời tiết lạnh con vật nào vẫn nằm lì bên đống tro ấm trong bếp ?0,5

a)     Con chó

b)    Con chuột

c)     Con mèo

 

  1.         Mới sánh tinh mơ con vật nào đã chạy tót ra giữa sân ?0,5

a)     Con gà trống

b)    Con lợn


a)     Con mèo

 

4. Đôi cánh to khỏe của gà trống được sánh như gì ? 1

a) Như hai chiếc lá non

b) Như hai chiếc quạt

c) Như hai cánh buồm.

 

5. Em hãy đặt một tên khác cho bài văn nêu trên. 0,5

………………………………………………………………………………………

 

6. Em hãy gạch chân dưới từ chỉ màu sắc trong câu sau : 1

- Chú vươn mình, dang đôi cánh to, khoẻ như hai chiếc quạt, vỗ cánh phành phạch. Cái mào đỏ rực.

 

7.   Tìm và ghi thêm 2 từ chỉ màu sắc mà em biết ?  1

………………………………………………………………………………………

 

8. Đặt câu hỏi có cụm từ ‘‘Như thế nào ’’ cho câu dưới đây : 1

- Càng về sáng, tiết trời càng lạnh giá.

…………………………………………………… ……………………….................

 

 

B. Kiểm tra kĩ năng viết chính tả và viết văn.

Câu 11 :Đọc cho hs viết đoạn chính tả “Người làm đồ chơi” trang 135, SGK Tiếng Việt 2 tập 2. (4 điểm)

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..................................................

 

Câu 12.Tập làm văn:  (6 điểm) Em

- Hãy viết một đoạn văn ngắn từ 4 - 5 câu để nói về ảnh của Bác Hồ mà em được nhìn thấy theo gợi ý sau :

- Em nhìn thấy ảnh Bác ở đâu ?

- Trông Bác như thế nào  (râu, tóc, vầng trán, đôi mắt, nụ cười.....) ?

- Em muốn hứa với Bác điều gì ?

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

 

 


ĐÁP ÁN VÀ BIỂU ĐIỂM MÔN TIẾNG VIỆT LỚP 2

CUỐI HK II

NĂM HỌC: 2016– 2017

 

TT

ĐÁP ÁN

ĐIỂM

Đọc thành tiếng

(4 điểm)

 

 

 

 

 

Đọc vừa đủ nghe, rõ rang, tốc độ đạt yêu cầu, đúng tiếng, từ. Ngắt nghỉ đúng ở các dấu câu

1 điểm

Đọc đúng tiếng từ , (không sai quá 5 tiếng)

1điểm

Ngắt hơi ở đúng các dấu câu, các cụm từ rõ nghĩa.

1 điểm

Trả lời đúng câu hỏi về nội dung đoạn đọc

1 điểm

Đọc thầm, làm BT 6 điểm)

Câu 1: a

0,5điểm

Câu 2: c

0,5 điểm

Câu 3: a

0,5 điểm

Câu 4: b

1 điểm

C©u 5: Đặt tên phù hợp nội dung bài văn

0,5điểm

C©u 6: Chọn từ đỏ rực

1 điểm

u 7: Mỗi từ chỉ màu sắc 0,5 điểm

1 điểm

Câu 8: Thay từ khi nào vào cụm “càng lạnh giá”

1 điểm

Chính tả

 

(64điểm)

Tốc độ đạt yêu cầu (15’)

1 điểm

 Chữ viết rõ ràng, viết đúng chữ, cỡ chữ.

1 điểm

Viết đúng chính tả, không mắc quá 5 lỗi.

1 điểm

Trình bày đúng quy định, viết sạch, đẹp

1 điểm

   TLV

(6  điểm)

- Nội dung 3 điểm ( Đủ ý)

3điểm

- Kĩ năng 3 điểm

+ Viết đúng chính tả   1điểm

3điểm


 

+ Dùng từ đặt câu 1 điểm

+ Sáng tạo 1 điểm.

 

   

Hiển thị flash toàn màn hình Xem toàn màn hình

Thu nhỏ màn hình

Nguồn:

 
HƯỚNG DẪN DOWNLOAD đề thi này

Để tải về ĐỀ THI TV LỚP 2 HKII TT22
Bước 1:Tại trang tài liệu chi tiết nslide bạn muốn tải, click vào nút Download màu xanh lá cây ở phía trên.
Bước 2: Tại liên kết tải về, bạn chọn liên kết để tải File về máy tính. Tại đây sẽ có lựa chọn tải File được lưu trên nslide.com
Bước 3: Một thông báo xuất hiện ở phía cuối trình duyệt, hỏi bạn muốn lưu . - Nếu click vào Save, file sẽ được lưu về máy (Quá trình tải file nhanh hay chậm phụ thuộc vào đường truyền internet, dung lượng file bạn muốn tải)
Có nhiều phần mềm hỗ trợ việc download file về máy tính với tốc độ tải file nhanh như: Internet Download Manager (IDM), Free Download Manager, ... Tùy vào sở thích của từng người mà người dùng chọn lựa phần mềm hỗ trợ download cho máy tính của mình

đề thi tương tự

BÀI TIẾP THEO

BÀI MỚI ĐĂNG

BÀI HAY XEM NHIỀU

LIÊN QUAN