de thi va dap an de olympic lop 6

Đăng ngày 7/27/2017 8:39:59 PM | Thể loại: Vật lý 6 | Chia sẽ bởi: dung mai tien | Lần tải: 27 | Lần xem: 6 | Page: 1 | Kích thước: 0.04 M | Loại file: doc

 


PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

THANH OAI

 

ĐỀ CHÍNH THỨC

ĐỀ THI OLYMPIC MÔN: VẬT LÝ LỚP 6

NĂM HỌC: 2012 - 2013

Thời gian làm bài: 120 phút( không kể thời gian giao đề)

 

 

Câu I: (5đ) Một khối lập phương có cạnh a = 20cm

1, Tính thể tích của khối lập phương đó?

2, Khối lập phương làm bằng sắt . Tính khối lượng của khối lập phương .

Biết khối lượng riêng của Sắt là 7800kg/m3.

3, Bây giờ người ta khoét một lỗ trên khối lập phương có thể tích là 4dm3 , rồi nhét đầy vào đó một chất có khối lượng riêng là 2000kg/m3. Tìm khối lượng riêng của khối lập phương lúc này?

Câu II: (5đ) Người ta pha 2 lít nước với 3 lít sữa .

Tính khối lượng riêng của hỗn hợp.

Biết khối lượng riêng của nước là 1000kg/m3, của sữa là 1200kg/m3.

Câu III. (5đ) Một vật có khối lượng 100kg .

1, Tính trọng lượng của vật?

2, Nếu kéo vật lên cao theo phương thẳng đứng thì lực kéo là bao nhiêu?

3, Nếu kéo vật bằng một hệ thống pa lăng gồm 4 ròng dọc động và 4 ròng dọc cố định thì lực kéo vật là bao nhiêu?

4, Nếu kéo vật trên mặt phẳng nghiêng có chiều dài 10m, chiều cao 2m. thì lực kéo là bao nhiêu ?

Câu IV: (5đ)

1, Tính nhiệt lượng cung cấp cho 4 kg nước để tăng nhiệt độ từ 200c đến 1000c.

Biết rằng 1kg nước tăng một độ thì cần cung cấp cho nước một nhiệt lượng là 4200J.

2, Sau khi đun sôi người ta trút vào thêm 8kg nước ở nhiệt độ 400c . Hỏi sau khi trao đổi nhiệt thì 12 kg nước trên có nhiệt độ là bao nhiêu( bỏ qua nhiệt lượng cung cấp cho môi trường). biết rằng 1kg nước hạ một độ thì nó tỏa ra 4200J.

__________________________ Hết____________________________

( Cán bộ coi thi không giải thích gì thêm)


HƯỚNG DẪN CHẤM VÀ BIỂU ĐIỂM ĐỀ THI OLYMPIC

MÔN : VẬT LÝ LỚP  6 . NĂM HỌC 2012 2013.

Câu I: (5đ)

1, Thể tích khối lập phương là:

V = a3 = 0,2 . 0,2 .0,2 = 0,008(m­3)

2, Khối lượng của khối lập phương là:

m = D.V = 0,008 . 7800 = 62,4 (Kg)

3, - Khối lượng sắt được khoét ra là:

m1 = 0,004 . 7800 = 31,2 (kg)

-         Khối lượng của chất nhét vào là:

m2 = D.V = 0,004 . 2000 = 8(kg)

Vậy khối lượng của khối lập phương lúc này là:

m3 = m – m1 + m2 = 39,2(kg)

do đó khối lượng riêng của khối lập phương lúc này là:

Câu II: (5đ)

 - Ta có thể tích của 2 lít nước là: 2dm3 = 0,002m3.

-         Ta có thể tích của 3 lít sữa là  : 3dm3 = 0,003m3.

* Ta có khối lượng của 2 lít nước là :

m1 = D.V = 1000. 0,002 = 2(kg).

* Ta có khối lượng của 3 lít sữa là :

m2 = D.V = 1200. 0,003 = 3,6(kg)

Vậy khối lượng của hỗn hợp là :

m = m1 + m2 = 2 + 3,6 = 5,6 (kg).

Do đó khối lượng riêng của hỗn hợp là :

D = (kg/m3).

Câu III : (5đ)

1, Theo công thức P = 10. m = 10.100 = 1000(N).

2, Nếu kéo vật lên cao theo phương thẳng đứng thì lực kéo là:

 

 

 

 

 

 

0,5đ

 

0,5đ

 

 

 

 

 

 

 

 

 


F = 1000(N).

3, kéo vật bằng một hệ thống pa lăng gồm 4 ròng dọc động nên được lợi 8 lần về lực vì mỗi ròng dọc động cho lợi 2 lần về lực.

Vậy lực kéo vật là : F = (N)

4, Nếu kéo vật trên mặt phẳng nghiêng có chiều dài 10(m), chiều cao 2 (m) tức là thiệt 5 lần đường đi thì được lợi 5 lần về lực. Vậy lực kéo vật trên mặt phẳng nghiêng là : F =

Câu IV : (5đ)

1, 1kg nước tăng 10c cần 4200J

    Vậy 4kg nước tăng 10c cần : 4 . 4200(J)

    Do đó 4kg nước tăng 800c cần : 4 . 4200 . 80 = 1344000(J)

    Vậy nhiệt lượng cần thiết cung cấp cho 4kg nước tăng nhiệt độ từ    200c đến 1000c là 1344000(J).

2, Sau khi sôi người ta trút vào đó 8 kg nước có nhiệt độ là 400c nên 8 kg nước thu nhiệt, 4 kg nước hạ nhiệt độ tỏa nhiệt, do khối lượng gấp 2 lần nhau nên 4kg hạ 20c thì 8 kg nước tăng được 10c. Vậy 4kg nước hạ đi 400c về 600c thì 8kg tăng thêm được 200c và lên đến 600c.

Vậy nhiệt độ cuối cùng của 12 kg nước là 600c.

 

 

 

1,5đ

 

 

 

1,5đ

 

 

 

 

 

 

 

.......................................................Hết……………………………………..

Đây là bản xem thử online, xin hãy chọn download miễn phí bên dưới để xem bản đẹp dạng .doc

đề thi de thi va dap an de olympic lop 6, Vật lý 6. . Chúng tôi chia sẽ tới đọc giả đề thi de thi va dap an de olympic lop 6 .Để chia sẽ thêm cho các Thầy cô, các bạn sinh viên, học viên nguồn thư viện tham khảo phục vụ cho công tác giảng dạy, học tập và nghiên cứu khoa học, trân trọng kính mời các bạn đang tìm cùng xem , đề thi de thi va dap an de olympic lop 6 trong danh mục Vật lý 6 được giới thiệu bởi bạn dung mai tien tới thành viên nhằm mục đích học tập , thư viện này được chia sẽ vào thể loại Vật lý 6 , có 1 page, thuộc thể loại .doc, cùng chủ đề còn có Đề thi Vật lý Vật lý 6 ,bạn có thể download free , hãy giới thiệu cho mọi người cùng xem PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO THANH OAI ĐỀ CHÍNH THỨC   ĐỀ THI OLYMPIC MÔN: VẬT LÝ LỚP 6 NĂM HỌC: 2012 - 2013 Thời gian làm bài: 120 phút( ko kể thời gian giao đề)   Câu I: (5đ) Một khối lập phương có cạnh a = 20cm 1, Tính thể tích của khối lập phương đó? 2, Khối lập phương làm bằng sắt , cho biết thêm Tính khối lượng của khối lập phương , bên cạnh đó Biết khối lượng riêng của Sắt là 7800kg/m3, thêm nữa 3, https://nslide.com/de-thi/de-thi-va-dap-an-de-olympic-lop-6.bfzu0q.html