de thi va dap an de olympic lop 6

đề thi Vật lý 6
  Đánh giá    Viết đánh giá
 27       0      0
Phí: Tải Miễn phí - Download FREE
Mã tài liệu
bfzu0q
Danh mục
Thư viện Đề thi & Kiểm tra
Thể loại
Ngày đăng
7/27/2017 8:39:59 PM
Loại file
doc
Dung lượng
0.04 M
Lần xem
0
Lần tải
27
File đã kiểm duyệt an toàn

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO THANH OAI ĐỀ CHÍNH THỨC   ĐỀ THI OLYMPIC MÔN: VẬT LÝ LỚP 6 NĂM HỌC: 2012 - 2013 Thời gian làm bài: 120 phút( không kể thời gian giao đề)   Câu I: (5đ) Một khối lập phươn,xem chi tiết và tải về đề thi de thi va dap an de olympic lop 6, Đề Thi Vật Lý 6 , Đề thi de thi va dap an de olympic lop 6, doc, 1 trang, 0.04 M, Vật lý 6 chia sẽ bởi dung mai tien đã có 27 download

LINK DOWNLOAD

de-thi-va-dap-an-de-olympic-lop-6.doc[0.04 M]

File đã kiểm duyệt
     Báo vi phạm bản quyền
Pass giải nén (Nếu có):
nslide.com
DOWNLOAD
(Miễn phí)

Đây là đoạn mẫu , hãy download về để xem đầy đủ, hoàn toàn miễn phí 100%

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
THANH OAI
ĐỀ CHÍNH THỨC


ĐỀ THI OLYMPIC MÔN: VẬT LÝ LỚP 6
NĂM HỌC: 2012 - 2013
Thời gian làm bài: 120 phút( không kể thời gian giao đề)


Câu I: (5đ) Một khối lập phương có cạnh a = 20cm
1, Tính thể tích của khối lập phương đó?
2, Khối lập phương làm bằng sắt . Tính khối lượng của khối lập phương .
Biết khối lượng riêng của Sắt là 7800kg/m3.
3, Bây giờ người ta khoét một lỗ trên khối lập phương có thể tích là 4dm3 , rồi nhét đầy vào đó một chất có khối lượng riêng là 2000kg/m3. Tìm khối lượng riêng của khối lập phương lúc này?
Câu II: (5đ) Người ta pha 2 lít nước với 3 lít sữa .
Tính khối lượng riêng của hỗn hợp.
Biết khối lượng riêng của nước là 1000kg/m3, của sữa là 1200kg/m3.
Câu III. (5đ) Một vật có khối lượng 100kg .
1, Tính trọng lượng của vật?
2, Nếu kéo vật lên cao theo phương thẳng đứng thì lực kéo là bao nhiêu?
3, Nếu kéo vật bằng một hệ thống pa lăng gồm 4 ròng dọc động và 4 ròng dọc cố định thì lực kéo vật là bao nhiêu?
4, Nếu kéo vật trên mặt phẳng nghiêng có chiều dài 10m, chiều cao 2m. thì lực kéo là bao nhiêu ?
Câu IV: (5đ)
1, Tính nhiệt lượng cung cấp cho 4 kg nước để tăng nhiệt độ từ 200c đến 1000c.
Biết rằng 1kg nước tăng một độ thì cần cung cấp cho nước một nhiệt lượng là 4200J.
2, Sau khi đun sôi người ta trút vào thêm 8kg nước ở nhiệt độ 400c . Hỏi sau khi trao đổi nhiệt thì 12 kg nước trên có nhiệt độ là bao nhiêu( bỏ qua nhiệt lượng cung cấp cho môi trường). biết rằng 1kg nước hạ một độ thì nó tỏa ra 4200J.
__________________________ Hết____________________________
( Cán bộ coi thi không giải thích gì thêm)
HƯỚNG DẪN CHẤM VÀ BIỂU ĐIỂM ĐỀ THI OLYMPIC
MÔN : VẬT LÝ LỚP 6 . NĂM HỌC 2012 – 2013.
Câu I: (5đ)
1, Thể tích khối lập phương là:
V = a3 = 0,2 . 0,2 .0,2 = 0,008(m3)
2, Khối lượng của khối lập phương là:
m = D.V = 0,008 . 7800 = 62,4 (Kg)
3, - Khối lượng sắt được khoét ra là:
m1 = 0,004 . 7800 = 31,2 (kg)
Khối lượng của chất nhét vào là:
m2 = D.V = 0,004 . 2000 = 8(kg)
Vậy khối lượng của khối lập phương lúc này là:
m3 = m – m1 + m2 = 39,2(kg)
do đó khối lượng riêng của khối lập phương lúc này là:

Câu II: (5đ)
- Ta có thể tích của 2 lít nước là: 2dm3 = 0,002m3.
Ta có thể tích của 3 lít sữa là : 3dm3 = 0,003m3.
* Ta có khối lượng của 2 lít nước là :
m1 = D.V = 1000. 0,002 = 2(kg).
* Ta có khối lượng của 3 lít sữa là :
m2 = D.V = 1200. 0,003 = 3,6(kg)
Vậy khối lượng của hỗn hợp là :
m = m1 + m2 = 2 + 3,6 = 5,6 (kg).
Do đó khối lượng riêng của hỗn hợp là :
D = (kg/m3).
Câu III : (5đ)
1, Theo công thức P = 10. m = 10.100 = 1000(N).
2, Nếu kéo vật lên cao theo phương thẳng đứng thì lực kéo là:
F = 1000(N).
3, Vì kéo vật bằng một hệ thống pa lăng gồm 4 ròng dọc động nên được lợi 8 lần về lực vì mỗi ròng dọc động cho lợi 2 lần về lực.
Vậy lực kéo vật là : F = (N)
4, Nếu kéo vật trên mặt phẳng nghiêng có chiều dài 10(m), chiều cao 2 (m) tức là thiệt 5 lần đường đi thì được lợi 5 lần về lực. Vậy lực kéo vật trên mặt phẳng nghiêng là : F = 
Câu IV : (5đ)
1, 1kg nước tăng 10c cần 4200J
Vậy 4kg nước tăng 10c cần : 4 . 4200(J)
Do đó 4kg nước tăng 800c cần : 4 . 4200 . 80 = 1344000(J)
Vậy nhiệt lượng cần thiết cung cấp cho 4kg nước tăng nhiệt độ từ 200c đến 1000c là 1344000(J).
2, Sau khi sôi người ta

 


PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

THANH OAI

 

ĐỀ CHÍNH THỨC

ĐỀ THI OLYMPIC MÔN: VẬT LÝ LỚP 6

NĂM HỌC: 2012 - 2013

Thời gian làm bài: 120 phút( không kể thời gian giao đề)

 

 

Câu I: (5đ) Một khối lập phương có cạnh a = 20cm

1, Tính thể tích của khối lập phương đó?

2, Khối lập phương làm bằng sắt . Tính khối lượng của khối lập phương .

Biết khối lượng riêng của Sắt là 7800kg/m3.

3, Bây giờ người ta khoét một lỗ trên khối lập phương có thể tích là 4dm3 , rồi nhét đầy vào đó một chất có khối lượng riêng là 2000kg/m3. Tìm khối lượng riêng của khối lập phương lúc này?

Câu II: (5đ) Người ta pha 2 lít nước với 3 lít sữa .

Tính khối lượng riêng của hỗn hợp.

Biết khối lượng riêng của nước là 1000kg/m3, của sữa là 1200kg/m3.

Câu III. (5đ) Một vật có khối lượng 100kg .

1, Tính trọng lượng của vật?

2, Nếu kéo vật lên cao theo phương thẳng đứng thì lực kéo là bao nhiêu?

3, Nếu kéo vật bằng một hệ thống pa lăng gồm 4 ròng dọc động và 4 ròng dọc cố định thì lực kéo vật là bao nhiêu?

4, Nếu kéo vật trên mặt phẳng nghiêng có chiều dài 10m, chiều cao 2m. thì lực kéo là bao nhiêu ?

Câu IV: (5đ)

1, Tính nhiệt lượng cung cấp cho 4 kg nước để tăng nhiệt độ từ 200c đến 1000c.

Biết rằng 1kg nước tăng một độ thì cần cung cấp cho nước một nhiệt lượng là 4200J.

2, Sau khi đun sôi người ta trút vào thêm 8kg nước ở nhiệt độ 400c . Hỏi sau khi trao đổi nhiệt thì 12 kg nước trên có nhiệt độ là bao nhiêu( bỏ qua nhiệt lượng cung cấp cho môi trường). biết rằng 1kg nước hạ một độ thì nó tỏa ra 4200J.

__________________________ Hết____________________________

( Cán bộ coi thi không giải thích gì thêm)


HƯỚNG DẪN CHẤM VÀ BIỂU ĐIỂM ĐỀ THI OLYMPIC

MÔN : VẬT LÝ LỚP  6 . NĂM HỌC 2012 2013.

Câu I: (5đ)

1, Thể tích khối lập phương là:

V = a3 = 0,2 . 0,2 .0,2 = 0,008(m­3)

2, Khối lượng của khối lập phương là:

m = D.V = 0,008 . 7800 = 62,4 (Kg)

3, - Khối lượng sắt được khoét ra là:

m1 = 0,004 . 7800 = 31,2 (kg)

-         Khối lượng của chất nhét vào là:

m2 = D.V = 0,004 . 2000 = 8(kg)

Vậy khối lượng của khối lập phương lúc này là:

m3 = m – m1 + m2 = 39,2(kg)

do đó khối lượng riêng của khối lập phương lúc này là:

Câu II: (5đ)

 - Ta có thể tích của 2 lít nước là: 2dm3 = 0,002m3.

-         Ta có thể tích của 3 lít sữa là  : 3dm3 = 0,003m3.

* Ta có khối lượng của 2 lít nước là :

m1 = D.V = 1000. 0,002 = 2(kg).

* Ta có khối lượng của 3 lít sữa là :

m2 = D.V = 1200. 0,003 = 3,6(kg)

Vậy khối lượng của hỗn hợp là :

m = m1 + m2 = 2 + 3,6 = 5,6 (kg).

Do đó khối lượng riêng của hỗn hợp là :

D = (kg/m3).

Câu III : (5đ)

1, Theo công thức P = 10. m = 10.100 = 1000(N).

2, Nếu kéo vật lên cao theo phương thẳng đứng thì lực kéo là:

 

 

 

 

 

 

0,5đ

 

0,5đ

 

 

 

 

 

 

 

 

 


F = 1000(N).

3, kéo vật bằng một hệ thống pa lăng gồm 4 ròng dọc động nên được lợi 8 lần về lực vì mỗi ròng dọc động cho lợi 2 lần về lực.

Vậy lực kéo vật là : F = (N)

4, Nếu kéo vật trên mặt phẳng nghiêng có chiều dài 10(m), chiều cao 2 (m) tức là thiệt 5 lần đường đi thì được lợi 5 lần về lực. Vậy lực kéo vật trên mặt phẳng nghiêng là : F =

Câu IV : (5đ)

1, 1kg nước tăng 10c cần 4200J

    Vậy 4kg nước tăng 10c cần : 4 . 4200(J)

    Do đó 4kg nước tăng 800c cần : 4 . 4200 . 80 = 1344000(J)

    Vậy nhiệt lượng cần thiết cung cấp cho 4kg nước tăng nhiệt độ từ    200c đến 1000c là 1344000(J).

2, Sau khi sôi người ta trút vào đó 8 kg nước có nhiệt độ là 400c nên 8 kg nước thu nhiệt, 4 kg nước hạ nhiệt độ tỏa nhiệt, do khối lượng gấp 2 lần nhau nên 4kg hạ 20c thì 8 kg nước tăng được 10c. Vậy 4kg nước hạ đi 400c về 600c thì 8kg tăng thêm được 200c và lên đến 600c.

Vậy nhiệt độ cuối cùng của 12 kg nước là 600c.

 

 

 

1,5đ

 

 

 

1,5đ

 

 

 

 

 

 

 

.......................................................Hết……………………………………..

Hiển thị flash toàn màn hình Xem toàn màn hình

Thu nhỏ màn hình

 

Nguồn:

 
HƯỚNG DẪN DOWNLOAD đề thi này

Để tải về de thi va dap an de olympic lop 6
Bước 1:Tại trang tài liệu chi tiết nslide bạn muốn tải, click vào nút Download màu xanh lá cây ở phía trên.
Bước 2: Tại liên kết tải về, bạn chọn liên kết để tải File về máy tính. Tại đây sẽ có lựa chọn tải File được lưu trên nslide.com
Bước 3: Một thông báo xuất hiện ở phía cuối trình duyệt, hỏi bạn muốn lưu . - Nếu click vào Save, file sẽ được lưu về máy (Quá trình tải file nhanh hay chậm phụ thuộc vào đường truyền internet, dung lượng file bạn muốn tải)
Có nhiều phần mềm hỗ trợ việc download file về máy tính với tốc độ tải file nhanh như: Internet Download Manager (IDM), Free Download Manager, ... Tùy vào sở thích của từng người mà người dùng chọn lựa phần mềm hỗ trợ download cho máy tính của mình

đề thi tương tự

BÀI TIẾP THEO

BÀI MỚI ĐĂNG

BÀI HAY XEM NHIỀU