de thi va file nghe k5 hk1(2014-2015)

đề thi Tiếng Anh 5
  Đánh giá    Viết đánh giá
 1520       0      0
Phí: Tải Miễn phí - Download FREE
Mã tài liệu
esp3zq
Danh mục
Thư viện Đề thi & Kiểm tra
Thể loại
Ngày đăng
12/17/2014 5:38:12 PM
Loại file
doc
Dung lượng
21.56 M
Lần xem
0
Lần tải
1520
File đã kiểm duyệt an toàn

Cai Be Service of Education and Training Doan Thi Nghiep Primary School ((((( THE FIRST TERM TEST School year: 2014-2015 Full name: _____________________________________ Class: Năm/…….Date: December .,xem chi tiết và tải về đề thi de thi va file nghe k5 hk1(2014-2015), Đề Thi Tiếng Anh 5 , Đề thi de thi va file nghe k5 hk1(2014-2015), doc, 1 trang, 21.56 M, Tiếng Anh 5 chia sẽ bởi Hùng Đỗ Văn đã có 1520 download

LINK DOWNLOAD

de-thi-va-file-nghe-k5-hk1-2014-2015.doc[21.56 M]

File đã kiểm duyệt
     Báo vi phạm bản quyền
Pass giải nén (Nếu có):
nslide.com
DOWNLOAD
(Miễn phí)

Đây là đoạn mẫu , hãy download về để xem đầy đủ, hoàn toàn miễn phí 100%

Cai Be Service of Education and Training
Doan Thi Nghiep Primary School
(((((
THE FIRST TERM TEST
School year: 2014-2015
Full name: _____________________________________
Class: Năm/…….Date: December ............, 2014
Mark


A/ PART I: Listening (5pts)
I. Listen and match (1pt)
0. hard-working and miserable

a. good-natured and intelligent
b. beautiful and gentle
c. intelligent and
ave
d.
ave and patriotic

II. Listen and circle (1pt)
0. a. hide and seek b. blind man’s bluff c. tag
1. a. an astronaut b. an architect c. an enginee
2. a. watched TV b. listened to music c. read comic book
3. a. November 20th b. November 25th c. October 20th
4. a. a birthday card b. a dictionary c. a comic book
III. Listen and number (1pt)


IV. Listen and tick. ( (1pt)
0. a.  b.  c. 
1. a.  b.  c. 
2. a.  b.  c. 
3. a.  b.  c.
4. a.  b.  c. 
V. Listen and complete (1pt)
A: What will we do in the (0) morning?
B: We’ll build some (1) ___________.
A: What will we do in the (2) ___________?
B: We’ll visit a small (3) ___________.
A: Will we (4) ___________ around the islands?
B: Yes, we will.
B/ PART II: Reading (1.5pts)
Read and do the tasks
Nam lives in Tien Giang. Every morning, he gets up early. He goes to school by bike. Yesterday was Sunday. Nam gots up late. He did not do morning exercise. He went out for lunch with his family. In the afternoon, he went swimming with his father. He did not listen to her favourite music, but he watched the programme of “English for Kids” on TV. In the evening, he had no homework. He went to bed early.
I. Tick Yes or No Yes No
0. He did morning exercise.
1. He and his family went out for lunch.
2. He did not listen to music and watch TV.
3. He did not do his homework in the evening.
II. Read the passage again and answer the questions:
0. Where does Nam live?
He lives in Tien Giang.
1. How does he go to school?
_______________________________________________________________.
2. Who did he go swimming with?
_______________________________________________________________.
3. Did he stay up late last night?
_______________________________________________________________.
C/ PART III: Writing (1.5pts)
I. Look at the picture and the letters. Write the words as example:


0. basketball

1. d _ _ _ _ _ - balls 2. t _ _ _ _ 3. den _ _ _ _
II. Complete sentences

0. It’s a large cottage.
It’s got a large pond.
2. He likes to play c___________ . 3. We watched some c___________ last night.
Good luck to you!!!
Cai Be Service of Education and Training
Doan Thi Nghiep Primary School
(((((
ANSWER KEYS
Grade 5
School year: 2014-2015
A/ PART I: Listening (5pts)
I. Listen and match (1 pt)
1. c; 2. b; 3. a; 4. d.
II. Listen and circle (1 pt)
1. b; 2. b; 3. a; 4. c
III. Listen and number (1 pt)
a. 1; b. 4; c. 3; d. 2
IV. Listen and tick (1 pt)
1. a; 2. c; 3. b; 4. c
V. Listen and complete (1 pt)
(1) sandcastles; (2) afternoon; (3) windmill; (4) cruise.
B/ PART I: Reading (1,5 pts)
I. Tick Yes or No
1. Yes; 2. No; 3. Yes.
II. Read the passage again and answer

Hiển thị flash toàn màn hình Xem toàn màn hình

Thu nhỏ màn hình

 

Nguồn:

 
HƯỚNG DẪN DOWNLOAD đề thi này

Để tải về de thi va file nghe k5 hk1(2014-2015)
Bước 1:Tại trang tài liệu chi tiết nslide bạn muốn tải, click vào nút Download màu xanh lá cây ở phía trên.
Bước 2: Tại liên kết tải về, bạn chọn liên kết để tải File về máy tính. Tại đây sẽ có lựa chọn tải File được lưu trên nslide.com
Bước 3: Một thông báo xuất hiện ở phía cuối trình duyệt, hỏi bạn muốn lưu . - Nếu click vào Save, file sẽ được lưu về máy (Quá trình tải file nhanh hay chậm phụ thuộc vào đường truyền internet, dung lượng file bạn muốn tải)
Có nhiều phần mềm hỗ trợ việc download file về máy tính với tốc độ tải file nhanh như: Internet Download Manager (IDM), Free Download Manager, ... Tùy vào sở thích của từng người mà người dùng chọn lựa phần mềm hỗ trợ download cho máy tính của mình

đề thi tương tự

BÀI TIẾP THEO

BÀI MỚI ĐĂNG

BÀI HAY XEM NHIỀU

LIÊN QUAN