Đề Thi Tiếng Anh 9:Đề Thi Vào 10 2015-2016 Tỉnh Phú Thọ

đề thi Tiếng Anh Tiếng Anh 9 Tiếng Anh 9 (Sách cũ)
  Đánh giá    Viết đánh giá
 0       2      0
Phí: Tải Miễn phí(FREE download)
Mã tài liệu
h1ux0q
Danh mục
đề thi
Thể loại
Ngày đăng
2017-12-17 11:13:17
Loại file
doc
Dung lượng
0.05 M
Trang
1
Lần xem
2
Lần tải
0
File đã kiểm duyệt an toàn

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐỀ KHẢO SÁT HỌC SINH THI VÀO LỚP 10 THPT ĐOAN HÙNG NĂM HỌC: 2015 -2016 (LẦN 2) Môn : Tiếng Anh 9. Thời gian: 60 phút. (Không kể thời gian giao đề)Họ và tên học sinh ………………………

Đây là đoạn mẫu , hãy download về để xem đầy đủ, hoàn toàn miễn phí 100%

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐỀ KHẢO SÁT HỌC SINH THI VÀO LỚP 10 THPT
ĐOAN HÙNG NĂM HỌC: 2015 -2016 (LẦN 2)
Môn : Tiếng Anh 9.
Thời gian: 60 phút. (Không kể thời gian giao đề)
Họ và tên học sinh ………………………………………… Lớp …………….

Câu I. Chọn một phương án A, B, C hoặc D ứng với từ có phần gạch chân được phát âm khác với các từ còn lại (1,0 điểm)
1. A. hour B. house C. hot D. head
2. A. stopped B. matched C. worked D. provided
3. A. native B. natural C. nation D. name
4. A. come B. wonder C. golden D. discover
Câu II. Chọn một phương án A, B, C hoặc D ứng với từ hoặc cụm từ thích hợp để hoàn thành các câu sau. (3,0 điểm)
1. His house looks very large and beautiful. It is _________house.
A. a seven-room B. a seven-rooms C. seven room D. seven rooms
2. Let`s save energy,..........................?
A. do we B. will we C. shall we D. don`t we
3. Lan wishes she …………. a teacher right now.
A. could be B. was C. were D. is
4. They asked me a lot of questions, most of_________I couldn’t answer well.
A. whom B. whose C. which D. that
5. Young people are fond of...........jeans.
A. wearing B. to wear C. wear D. worn
6. He worked..............................than his classmates.
A. more careful B. as carefully C. carefullier D. more carefully
7. Jimmy has lived ______ New York ______ six years.
A. in / in B. at / during C. at / since D. in / for
8. Tornadoes are funnel-shaped storms……. can suck up anything that is in their path.
A. which B. whom C. who D. whose
9. I can`t hear what you are saying. Can you  ______  the radio
A. turn down B. turn on C. turn up D. turn off
10. We are going …………..the anniversary of our 50th wedding.
A. to celebrate B. celebrated C. celebrating D. celebrate
11. He is a generous man. He is …………………known for his generosity.
A. well B. good C. better D. best
12. Passover is celebrated in Israel and by all ……………people.
A. English B. Vietnamese C. Jewish D. Chinese
Câu III. Tìm một lỗi sai trong bốn phần gạch chân A, B, C hoặc D trong các câu sau đây. (1,0 điểm)
1. It took Peter three hours opening the doors.
A B C D
2. Nam is one of my friends whom tried hard to succeed in his studying at school.
A B C D 3. Despite I didn’t like the sweater, I decided to buy it.
A B C D
4. If you work hard, you would get good marks.
A B C D

Câu IV. Viết dạng đúng của động từ trong ngoặc trong các câu sau. (1,0 điểm)
1. Would you mind (1. tell)………. me where I can go to post the letter ?
2. When my mother came home from work, I (2. cook)………. dinner.
3. Are you used to (3. watch)…….. television after dinner?
4. This horse can (4. ride) …………….by the boy.
Write your answers here:
1 ……………..
2..........................
3...........................
4...........................

Câu V. Viết dạng đúng của từ trong ngoặc để hoàn chỉnh các câu sau. (1,0 điểm)
1. The ………of the air makes it difficult for us to breathe. (pollute)
2. Getting to the village is a very ............. journey. (interest)
3. I want to……………this cake into 4 parts. ( division)
4. If we go on littering, the environment will become..... polluted.

Nguồn:trên mạng

 
 
HƯỚNG DẪN DOWNLOAD


Để tải về đề thi đề thi vào 10 2015-2016 tỉnh phú thọ
Bước 1:Tại trang tài liệu chi tiết nslide bạn muốn tải, click vào nút Download màu xanh lá cây ở phía trên.
Bước 2: Tại liên kết tải về, bạn chọn liên kết để tải File về máy tính. Tại đây sẽ có lựa chọn tải File được lưu trên nslide.com
Bước 3: Một thông báo xuất hiện ở phía cuối trình duyệt, hỏi bạn muốn lưu . - Nếu click vào Save, file sẽ được lưu về máy (Quá trình tải file nhanh hay chậm phụ thuộc vào đường truyền internet, dung lượng file bạn muốn tải)
Có nhiều phần mềm hỗ trợ việc download file về máy tính với tốc độ tải file nhanh như: Internet Download Manager (IDM), Free Download Manager, ... Tùy vào sở thích của từng người mà người dùng chọn lựa phần mềm hỗ trợ download cho máy tính của mình

LINK DOWNLOAD

doc.pngDE_KHAO_SAT_THI_THPT_20152016.doc[0.05 M]

File đã kiểm duyệt
     Báo vi phạm bản quyền
Pass giải nén (Nếu có):
nslide.com
DOWNLOAD
(Miễn phí)

Bạn phải gởi bình luận/ đánh giá để thấy được link tải

Nếu bạn chưa đăng nhập xin hãy chọn ĐĂNG KÝ hoặc ĐĂNG NHẬP

BÌNH LUẬN


Nội dung bậy bạ, spam tài khoản sẽ bị khóa vĩnh viễn, IP sẽ bị khóa.
Đánh giá(nếu muốn)
 BÌNH LUẬN

ĐÁNH GIÁ


ĐIỂM TRUNG BÌNH

0
0 Đánh giá
Tài liệu rất tốt (0)
Tài liệu tốt (0)
Tài liệu rất hay (0)
Tài liệu hay (0)
Bình thường (0)

đề thi tương tự