nslide.com Thư viện tài liệu giáo án bài giảng Thư viện giáo án điện tử,thư viện tài liệu, thư viện giáo án, thư viện bài giảng,thư viện đề thi,
mầm non,tiểu học,cấp 1, cấp 2, cấp 3, lớp 1,lớp 2,lớp 3,lớp 4,lớp 5,lớp 6,lớp 7,lớp 8,lớp 9,lớp 10,lớp 11,lớp 12, giáo trình, luận văn, đồ án, khóa luận
All giáo án Bài giảng Bài viết Tài liệu
Thư viện Đề thi & Kiểm tra đề thi vào lớp 6

Đề thi Toán học

Loại file: doc
Ngày chia sẽ: 6/10/2009 7:24:56 PM
Kích thước: 0.12 M
Lần tải: 4045
Tác giả: Bình Khuất Thanh
Nguồn: suu tam
File đính kèm: DETHIVAOLOP6Toan.doc
Xem: 0
Số trang 1 trang
Download miễn phí, free 100%

Xin hãy download về máy để xem Đề thi Toán học, Mien phi 100%

SLIDE
MÔ TẢ TÀI LIỆU

Download Đề thi Toán học đề thi vào lớp 6 mien phi,tai lieu đề thi vào lớp 6 mien phi,bai giang đề thi vào lớp 6 mien phi 100%, cac ban hay chia se cho ban be cung xem

Số phách: ………..

Điểm:
Đề thi vào lớp 6 chất lượng cao Môn Toán
(Thời gian: 40 phút không kể thời gian giao đề)
(Năm học 2008 – 2009)I.Phần trắc nghiệm: (2 đ)

Hãy khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng.

1
Số thập phân có ba trăm linh hai đơn vị ,chín phần trăm được viết là:
A. 302,9
B. 302,90
C. 302,009
D. 302,09

2
Số gấp số số lần là :
A. 4 lần
B. 3 lần
C.2 lần
D.5 lần

3
Đếm từ 1 đến 100 có bao nhiêu lần xuất hiện chữ số 6:
A. 20 lần
B. 21 lần
C. 19 lần
D. 18 lần

4
Trong các phân số và phân số lớn nhất là :

A
B.
C
D

5
25% của 72 là :
A. 15
B. 25
C. 18
D. 20

6
 Giá trị của x trong biểu thức
x + x : 5 = 12,6 là :
A. x = 6
B. x =10,5
C.x =8,6
D. x =7,5

7
Bốn năm liên tiếp có tất cả bao nhiêu ngày ?

A. 1461 ngày
B. 2411 ngày
C. 365 ngày
D. 1410 ngày

8
ha = ... m2 ?
A. 600 m2
C. 60 m2B. 6000 m2
D. 60000 m2


II. Phần tự luận: 8 đ

Câu 1: (1đ) Tính

( 32,5 + 28,3 X 2,7 - 108,91 ) X 2006


Câu 2: (1đ) Tính nhanhCâu 3: (2,5 đ) :Tại một kho gạo, lần thứ nhất người ta xuất đi 25 tấn gạo, lần thứ hai người ta xuất đi 20 tấn gạo. Số gạo còn lại trong kho bằng 97% số gạo có lúc đầu. Hỏi lúc đầu trong kho có bao nhiêu tấn gạo ?
Câu 4: (2,5 đ) : Cho hình thang vuông ABCD vuông góc tại A và D ;AB = CD .Kéo dài DA và CB cắt nhau tại M.
a) So sánh diện tích hai tam giác ABC và ADC .
b) So sánh diện tích hai tam giác ABM và ACM.
c) Diện tích hình thang ABCD bằng 64 cm2.Tính diện tích tam giác MBA .
Câu 5 :(1 đ) : Không quy đồng tử số và mẫu số .Hãy so sánh :
a) và b) vàĐáp án, thang điểm chấm
I.Phần trắc nghiệm: (2 đ)

Câu 1
Câu 2
Câu 3
Câu 4
Câu 5
Câu 6
Câu 7
Câu 8

A
A
A
C
C
B
A
B


II. Phần tự luận: 8 đ

Câu 1: (1đ) Tính ( 32,5 + 28,3 X 2,7 - 108,91 ) X 2006
= (32,5 + 76,41 - 108,91)X 2006
= (108,91 - 108,91) X 2006
= 0 X 2006
= 0

Câu 2: (1đ) Tính nhanh


=
=
= 1 (Vì 2005 X 125 + 1125 = 2005 X 125 + 1125 )
Câu 3: (2,5 đ):
Bài

DOWNLOAD TÀI LIỆU
Bấm nút LIKE +1 để cảm ơn
SAU ĐÓ BẤM
Download DETHIVAOLOP6Toan.doc