Đề thi Vật lí 9 HK I 2017-2018

đề thi Sinh học Sinh học 9
  Đánh giá    Viết đánh giá
 0       1      0
Ngày đăng 2017-12-21 13:34:53 Tác giả Hiệp Trần Quang loại .doc kích thước 0.19 M số trang 1
Tài liệu này được Tải Miễn phí(FREE download) hoàn toàn tại nslide.com

Ngày soạn: 24/11/2017 Ngày kiểm tra..../11/2017 Tuần: 18. Tiết PPCT: 18 KIỂM TRA: HỌC KÌ I Môn : Vật lí - Khối 9 Thời gian làm bài: 45 phút (Không kể giao đề) 1. Mục tiêu: a. Về kiến thức: - Kiểm tra khả năng ghi nhớ định luật Ôm và hệ thức của định luật Ôm; mối quan hệ giữa điện trở của dây dẫn với độ dài, tiết diện và vật liệu làm dây dẫn; cấu tạo và cách sử dụng La bàn. b. Về kĩ năng: - Kiểm tra kĩ năng vận dụng định luật Ôm đối với đoạn mạch song song. - Kiểm tra kĩ năng vận dụng các công th

Đây là đoạn mẫu , hãy download về để xem đầy đủ, hoàn toàn miễn phí 100%

 

 

Ngày soạn: 24/11/2017
Ngày kiểm tra..../11/2017
Tuần: 18. Tiết PPCT: 18  
KIỂM TRA: HỌC KÌ I
Môn : Vật lí - Khối 9
Thời gian làm bài: 45 phút (Không kể giao đề)
1. Mục tiêu:
a. Về kiến thức:
- Kiểm tra khả năng ghi nhớ định luật Ôm và hệ thức của định luật Ôm; mối quan hệ giữa điện trở của dây dẫn với độ dài, tiết diện và vật liệu làm dây dẫn; cấu tạo và cách sử dụng La bàn.
b. Về kĩ năng:
- Kiểm tra kĩ năng vận dụng định luật Ôm đối với đoạn mạch song song.
- Kiểm tra kĩ năng vận dụng các công thức tính nhiệt lượng có liên quan đến định luật Jun - Len xơ
- Kiểm tra kĩ năng vận dụng quy tắc bàn tay trái xác định chiều lực điện từ tác dụng lên đoạn dây khi biết chiều của dòng điện và chiều của đường sức từ.
- Kiểm tra kĩ năng vận dụng quy tắc bàn tay phải để xác định các cực từ của ống dây.
- Kiểm tra kĩ năng vận dụng các công thức có liên quan để tính công, điện năng và công suất.
c. Về thái độ:
     - HS: Kiểm tra ý thức, thái độ , động cơ học tập , rút kinh nghiệm phương pháp học tập.
     - GV: Rút kinh nghiệm giảng dạy.
2. Chuẩn bị:
a. Chuẩn bị của học sinh: Ôn tập kiến thức kĩ năng đã học ; giấy nháp, viết .
b. Chuẩn bị của giáo viên:
+ Bảng trọng số nội dung điểm kiểm tra theo PPCT
Nội dung
(Chủ đề)
Tổng số tiết
Lý thuyết
Tỉ lệ thực dạy
Trọng số của bài kiểm tra
Số lượng câu
Điểm số
Tổng số câu
LT
VD
LT (%)
VD(%)
LT
VD
Điện học
22
 
12
 
8,4
 
13,3
 
26,25
(2,5đ)
43,5
(4,5đ)
1,83
(2)
3,04
(3)
68,75
(7đ)
 
5
Điện từ học
10
 
8
 
5,6
 
4,4
 
17,5
(1,5đ)
13,75
(1,5đ)
1,2
(1)
0,96
(1)
31,25
(3đ)
 
2
Tổng
32
 
20
 
14
 
18
 
43,75
(4đ)
56,25
(6đ)
3,02
(3)
4
 
100
(10đ)
7
 
+ Ma trận:
        Cấp độ
Chủ đề
Nhận biết
Thông hiểu
Vận dụng
Cộng
 Thấp
Cao
 
Điện học
Phát biểu được định luật Ôm, viết được hệ thức và đơn vị các đại lượng có trong hệ thức
Nêu được mối quan hệ giữa điện trở của dây dẫn với độ dài, tiết diện và vật liệu làm dây dẫn
Vận dụng định luật Ôm đối với đoạn mạch song song (Câu 5)
Vận dụng các công thức tính nhiệt lượng có liên quan tới định luật Jun - Len xơ,…để tìm được thời gian sử dụng bếp điện
Vận dụng được các công thức có liên quan quan để tính công, điện năng và công suất
 
 
 


 

 
(Câu 3)
(Câu 2)
(Câu 6)
(Câu 4)
 
Số câu
Số điểm
tỉ lệ %
1 câu
1,5 điểm
28,6%
1 câu
1 điểm
14,3%
2 câu
3 điểm
35,7%
1 câu
1,5 điểm
21,4%
  5 câu
  7 điểm
  70%
Điện từ học
 
Mô tả được cấu tạo và hoạt động của La bàn.
Biết sử dụng được La bàn để tìm hướng địa lí (Câu 1)
Vận dụng quy tắc bàn tay trái xác định chiều lực điện từ tác dụng lên đoạn dây khi biết chiều của dòng điện và chiều của đường sức từ. (Câu 7a)
Vận dụng quy tắc bàn tay phải để xác định các cực từ của ống dây.(Câu 7b)
 
 
Số câu
Số điểm
Tỉ lệ %
 
1 câu
1,5 điểm
50%
1 câu
1,5 điểm
50%
 
2 câu
3 điểm
30%
Tổng số câu
 Tổng số điểm
Tỉ lệ %
1 câu
1,5 điểm
15%
2 câu
2,5 điểm
25%
3 câu
4,5 điểm
45%
1 câu
1,5 điểm
15%
7 câu
10 điểm
100 %
+ Đề bài
Câu 1 (1,5 điểm). Mô tả cấu tạo và hoạt động của La bàn ? Nêu cách sử dụng La bàn để tìm hướng địa lí ?
Câu 2 (1 điểm). Điện trở của dây dẫn phụ thuộc vào những yếu tố nào ?
Câu 3 (1,5 điểm). Phát biểu định luật Ôm, viết hệ thức và đơn vị các đại lượng có trong hệ thức ?
Câu 4 (1,5 điểm). Mắc một bóng đèn vào hiệu điện thế 220V thì dòng điện chạy qua nó có cường độ là 0,35A.
        a) Tính điện trở của bóng đèn ?
        b) Bóng đèn trên được sử dụng trung bình 5 giờ trong một ngày. Tính điện năng mà bóng đèn tiêu thụ trong 30 ngày ?
Câu 5 (1,5 điểm). Cho ba điện trở R1, R2 và R3 mắc song song với nhau, biết R1 = R2 = R3 = 60.Tính hiệu điện thế giữa hai đầu mỗi điện trở khi có dòng điện I = 0,5A chạy qua ?
Câu 6 (1,5 điểm). Một bếp điện có ghi 220V - 1000W được nối với nguồn điện có hiệu điện thế 220V dùng để đun sôi 2 lít nước ở 200C. Biết hiệu suất của bếp H = 80% và nhiệt dung riêng của nước là 4200J/kg.K. Tính thời gian đun sôi nước ?
Câu 7 (1,5 điểm). Hãy dùng quy tắc nắm tay phải và quy tắc bàn tay trái để xác định tên các từ cực của ống dây trong hình 3a và xác định cực của nam châm trong hình 3b

 


 

+ Đáp án - Thang điểm:
Câu
Đáp án
T.Điểm
1
- Bộ phận chính của La bàn là một kim nam châm có thể quay quanh một trục. Khi nằm cân bằng tại mọi vị trí trên Trái Đất, kim nam châm luôn chỉ hướng Bắc - Nam.
0,75đ
- Xoay La bàn sao cho kim nam châm trùng với hướng Bắc - Nam ghi trên mặt La bàn. Từ đó xác định được hướng địa lí cần tìm.
0,75đ
2
- Điện trở của dây dẫn phụ thuộc vào ba yếu tố:
0,25đ
+ Chiều dài () của dây.
0,25đ
+ Tiết diện (S) của dây.
0,25đ
+ Vật liệu làm dây.
0,25đ
3
Cường độ dòng điện chạy qua dây dẫn tỉ lệ thuận với hiệu điện thế đặt vào hai đầu dây và tỉ lệ nghịch với điện trở của dây.
0,5đ
Hệ thức:
0,5đ
Trong đó: I là cường độ dòng điện chạy trong dây dẫn đo bằng ampe (A); U là hiệu điện thế giữa hai đầu dây dẫn đo bằng vôn (V); R là điện trở của dây dẫn đo bằng ôm ()
0,5đ
4
a) Điện trở của bóng đèn:
0,5đ
- Công suất của bóng đèn:
0,5đ
b) Điện năng tiêu thụ trong 30 ngày:
0,5đ
5
Vì R1, R2 và R3 mắc song song và R1 = R2 = R3 = 60 nên ta có:
Rtđ = R1 : 3 = 20()
0,5đ
U = I . Rtđ = 0,5 . 20 = 10(V)
0,5đ
U1 = U2 = U3 = U = 10V
0,5đ
6
Gọi Q = mCt là nhiệt lượng mà nước thu vào để nóng lên từ 200C đến 1000C và Q’ = R.I2.t = P.t là nhiệt lượng do bếp tỏa ra.
0,5đ
Theo bài ra, ta có: H = = mCt : P.t  => t = mCt : P. H
0,5đ
t = 2 . 4200 . 80 : 1000 . 0,8 = 840(s)
0,5đ
7

Hình 3 0,75đ
 
 
Hình b 0,75đ
 
 
 
 
 
 


 

Phòng GD&ĐT Hòn Đất KIỂM TRA: HỌC KÌ I - Năm học: 2017 - 2018
              Trường THCS Bình Giang  Môn: Vật lí       Khối: 9
Lớp / …  Thời gian: 45 phút (không kể giao đề)
Họ và tên: ........................................
 
Điểm
Lời nhận xét
 
 
 
 
 
Đề bài
Câu 1 (1,5 điểm).
Mô tả cấu tạo và hoạt động của La bàn? Nêu cách sử dụng La bàn để tìm hướng địa lí?
Câu 2 (1 điểm).
Điện trở của dây dẫn phụ thuộc vào những yếu tố nào?
Câu 3 (1,5 điểm).
Phát biểu định luật Ôm, viết hệ thức và đơn vị các đại lượng có trong hệ thức?
Câu 4 (1,5 điểm).
Mắc một bóng đèn vào hiệu điện thế 220V thì dòng điện chạy qua nó có cường độ là 0,35A.
        a) Tính điện trở của bóng đèn?
        b) Bóng đèn trên được sử dụng trung bình 5 giờ trong một ngày. Tính điện năng mà bóng đèn tiêu thụ trong 30 ngày?
Câu 5 (1,5 điểm). Cho ba điện trở R1, R2 và R3 mắc song song với nhau, biết R1 = R2 = R3 = 60.Tính hiệu điện thế giữa hai đầu mỗi điện trở khi có dòng điện I = 0,5A chạy qua?
Câu 6 (1,5 điểm).
Một bếp điện có ghi 220V - 1000W được nối với nguồn điện có hiệu điện thế 220V dùng để đun sôi 2 lít nước ở 200C. Biết hiệu suất của bếp H = 80% và nhiệt dung riêng của nước là 4200J/kg.K. Tính thời gian đun sôi nước?
Câu 7 (1,5 điểm).
Hãy dùng quy tắc nắm tay phải và quy tắc bàn tay trái để xác định tên các từ cực của ống dây trong hình 3a và xác định cực của nam châm trong hình 3b

Bài làm
.........................................................
.........................................................
.........................................................
.........................................................
.........................................................
.........................................................
 


 

.........................................................
.........................................................
.........................................................
.........................................................
.........................................................
.........................................................
.........................................................
.........................................................
.........................................................
.........................................................
.........................................................
.........................................................
.........................................................
.........................................................
.........................................................
.........................................................
.........................................................
.........................................................
.........................................................
.........................................................
.........................................................
.........................................................
.........................................................
.........................................................
.........................................................
.........................................................
.........................................................
.........................................................
.........................................................
.........................................................
.........................................................
.........................................................
.........................................................
.........................................................
.........................................................
.........................................................
.........................................................
.........................................................
.........................................................
.........................................................
.........................................................
.........................................................
.........................................................
.........................................................
.........................................................
.........................................................
.........................................................
.........................................................
 


 

 
GIỚI HẠN ÔN THI
MÔN VẬT LÍ 9 – hk I
Bài 2: Điện trở dây dẫn – Định luật Ôm
Bài 5: Đoạn mạch song song
Bài 7: Sự phụ thuộc của điện trở vào chiều dài dây dẫn
Bài 9: Sự phụ thuộc của điện trở vào vật liệu làm dây
Bài 12: Công suất điện
Bài 13: Điện năng – Công của dòng điện
Bài 16: Định luật Jun – Len xơ
Bài 24: Từ trường của ống dây có dòng điện chạy qua
Bài 25: Sự nhiễm từ của sắt, thép – Nam châm điện
Bài 27: Lực điện từ
 
        Người ra giới hạn
 
 
 
 
                                                                               PHAN THỊ HỒNG LAN
 


Nguồn:Hiệp Trần Quang

 
 
HƯỚNG DẪN DOWNLOAD


Để tải về đề thi Đề thi Vật lí 9 HK I 2017-2018
Bước 1:Tại trang tài liệu chi tiết nslide bạn muốn tải, click vào nút Download màu xanh lá cây ở phía trên.
Bước 2: Tại liên kết tải về, bạn chọn liên kết để tải File về máy tính. Tại đây sẽ có lựa chọn tải File được lưu trên nslide.com
Bước 3: Một thông báo xuất hiện ở phía cuối trình duyệt, hỏi bạn muốn lưu . - Nếu click vào Save, file sẽ được lưu về máy (Quá trình tải file nhanh hay chậm phụ thuộc vào đường truyền internet, dung lượng file bạn muốn tải)
Có nhiều phần mềm hỗ trợ việc download file về máy tính với tốc độ tải file nhanh như: Internet Download Manager (IDM), Free Download Manager, ... Tùy vào sở thích của từng người mà người dùng chọn lựa phần mềm hỗ trợ download cho máy tính của mình

 
LINK DOWNLOAD

doc.pngVAT_LI_9_HKI_20172018.doc[0.19 M]

File đã kiểm duyệt
     Báo vi phạm bản quyền
Pass giải nén (Nếu có):
nslide.com
DOWNLOAD
(Miễn phí)
 

Mã tài liệu
8wxx0q
Danh mục
đề thi
Thể loại
Ngày đăng
2017-12-21 13:34:53
Loại file
doc
Dung lượng
0.19 M
Trang
1
Lần tải
0
Lần xem
1
đề thi Đề thi Vật lí 9 HK I 2017-2018

Bạn phải gởi bình luận/ đánh giá để thấy được link tải

Nếu bạn chưa đăng nhập xin hãy chọn ĐĂNG KÝ hoặc ĐĂNG NHẬP

BÌNH LUẬN


Nội dung bậy bạ, spam tài khoản sẽ bị khóa vĩnh viễn, IP sẽ bị khóa.
Đánh giá(nếu muốn)
 BÌNH LUẬN

ĐÁNH GIÁ


ĐIỂM TRUNG BÌNH

0
0 Đánh giá
Tài liệu rất tốt (0)
Tài liệu tốt (0)
Tài liệu rất hay (0)
Tài liệu hay (0)
Bình thường (0)

đề thi có liên quan