ĐỀ THPT QUỐC GIA 371

đề thi ĐỀ THPT QUỐC GIA 2015
  Đánh giá    Viết đánh giá
 1       1      0
Phí: Tải Miễn phí - Download FREE
Mã tài liệu
gsta0q
Danh mục
Thư viện Đề thi & Kiểm tra
Thể loại
Ngày đăng
6/17/2015 11:07:48 PM
Loại file
doc
Dung lượng
0.08 M
Lần xem
1
Lần tải
1
File đã kiểm duyệt an toàn

SỞ GD- ĐT VĨNH PHÚC TRƯỜNG THPT LIỄN SƠN ĐỀ CHÍNH THỨC ĐỀ THI THPT QUỐC GIA NĂM 2015 MÔN THI: TIẾNG ANH Thời gian: 90 phút   PHẦN TRẮC NGHIỆM: (8 điểm) Mark the letter A, B, C, or D on your answer ,xem chi tiết và tải về Đề thi ĐỀ THPT QUỐC GIA 371, Đề Thi Đề Thpt Quốc Gia 2015 , Đề thi ĐỀ THPT QUỐC GIA 371, doc, 1 trang, 0.08 M, ĐỀ THPT QUỐC GIA 2015 chia sẽ bởi Bình Đỗ Văn đã có 1 download

 
LINK DOWNLOAD

DE-THPT-QUoC-GIA-371.doc[0.08 M]

File đã kiểm duyệt
     Báo vi phạm bản quyền
Pass giải nén (Nếu có):
nslide.com
DOWNLOAD
(Miễn phí)

Đây là đoạn mẫu , hãy download về để xem đầy đủ, hoàn toàn miễn phí 100%

SỞ GD- ĐT VĨNH PHÚC
TRƯỜNG THPT LIỄN SƠN
ĐỀ CHÍNH THỨC
ĐỀ THI THPT QUỐC GIA NĂM 2015
MÔN THI: TIẾNG ANH
Thời gian: 90 phút


PHẦN TRẮC NGHIỆM: (8 điểm)
Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the word whose underlined part is pronounced differently from that of the rest in each of the following questions.
Question 1: A. fame  B. baby  C. plane  D. many
Question 2: A. mother  B. thunder  C. within  D. withe
Question 3: A. sugar   B. season   C. serious   D. secret
Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the word that differs from the rest in the position of the main stress in each of the following questions.
Question 4: A. lemon      B. physics      C. decay      D. decade
Question 5: A. vacancy      B. calculate      C. delicious      D. furniture
Read the following passage and mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the co
ect answer to each of the questions from 6 to 15.
The ancient Mexicans used to respect and fear the sun. They were frightened that the sun might stop (6) _______ . As a result, they used to make sacrifices (7) _______ the sun god would continue to give them day and night and the four seasons.
Farmers, however, used to worship the rain god almost (8) _______ much as the sun god. Even today there are ruins of Great Pyramids they used to build to worship the sun and the rain gods.
Another popular god was the wind god, which took a (9) _______ of a snake with feathers. This feathered god was also the god of knowledge for the Ancient Mexicans. (10) _______ its influence, civilization grew throughout Mexico, (11) _______ at the time was mostly a peaceful country with (12) _______ of skilled craft men and traders. Unfortunately, news of this country eventually spread, and Mexico (13) _______ invaded from the far north. Later, other people called Aztecs settled in Mexico. (14) _______ first they used to live on island in a lake where Mexico City now is. The people used to grow maze and they built beautiful towns and temples, developing theirs (15) _______ one of the most advanced civilizations of the time.
Question 6: A. to raise  B. rising  C. to rise  D. raising
Question 7: A. for  B. because  C. to  D. so that
Question 8: A. very  B. too  C. so  D. as
Question 9: A. form B. picture C. photo D. painting
Question 10: A. Below B. Beneath C. Under D. Ove
Question 11: A. when B. which C. where D. whose
Question 12: A. lot B. much C. many D. plenty
Question 13: A. had B. has C. was D. is
Question 14: A. The B. In C. At D. On
Question 15: A. into B. with C. become D. among
Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the co
ect answer to each of the following questions.
Question 16: According to the doctor, there`s absolutely nothing the ________ with you.
A. wrong B. problem C. matter D. illness
Question 17: ________ my opinion, French cheese is better than English cheese.
A. For B. To C. By D. In
Question 18: It was ________ simple a question that everyone answered it co
ectly.
A. so B. such C. very D. too
Question 19: My mother is _________ a busy woman that she really needs a helper.
A. so B. very

Hiển thị flash toàn màn hình Xem toàn màn hình

Thu nhỏ màn hình

Nguồn:

 
HƯỚNG DẪN DOWNLOAD đề thi này

Để tải về ĐỀ THPT QUỐC GIA 371
Bước 1:Tại trang tài liệu chi tiết nslide bạn muốn tải, click vào nút Download màu xanh lá cây ở phía trên.
Bước 2: Tại liên kết tải về, bạn chọn liên kết để tải File về máy tính. Tại đây sẽ có lựa chọn tải File được lưu trên nslide.com
Bước 3: Một thông báo xuất hiện ở phía cuối trình duyệt, hỏi bạn muốn lưu . - Nếu click vào Save, file sẽ được lưu về máy (Quá trình tải file nhanh hay chậm phụ thuộc vào đường truyền internet, dung lượng file bạn muốn tải)
Có nhiều phần mềm hỗ trợ việc download file về máy tính với tốc độ tải file nhanh như: Internet Download Manager (IDM), Free Download Manager, ... Tùy vào sở thích của từng người mà người dùng chọn lựa phần mềm hỗ trợ download cho máy tính của mình

đề thi tương tự

BÀI TIẾP THEO

BÀI MỚI ĐĂNG

BÀI HAY XEM NHIỀU