De Toan 7 Olympic năm 2014

đề thi Toán học 7
  Đánh giá    Viết đánh giá
 3       1      0
Phí: Tải Miễn phí - Download FREE
Mã tài liệu
n6600q
Danh mục
Thư viện Đề thi & Kiểm tra
Thể loại
Ngày đăng
5/13/2014 2:07:33 PM
Loại file
doc
Dung lượng
0.24 M
Lần xem
1
Lần tải
3
File đã kiểm duyệt an toàn

PHÒNG GD & ĐT NGHĨA ĐÀN  KỲ THI OLYMPIC 6,7,8 Năm học 2013 – 2014 Môn thi: Toán 7 Thời gian: 120 phút ( không kể thời gian giao đề)  Câu 1: (4 điểm) a. Thực hiện phép tính A = b. Tìm giá trị n,xem chi tiết và tải về Đề thi De Toan 7 Olympic năm 2014, Đề Thi Toán Học 7 , Đề thi De Toan 7 Olympic năm 2014, doc, 1 trang, 0.24 M, Toán học 7 chia sẽ bởi Hùng Cao Xuân đã có 3 download

 
LINK DOWNLOAD

De-Toan-7-Olympic-nam-2014.doc[0.24 M]

File đã kiểm duyệt
     Báo vi phạm bản quyền
Pass giải nén (Nếu có):
nslide.com
DOWNLOAD
(Miễn phí)

Đây là đoạn mẫu , hãy download về để xem đầy đủ, hoàn toàn miễn phí 100%

PHÒNG GD & ĐT NGHĨA ĐÀN


KỲ THI OLYMPIC 6,7,8
Năm học 2013 – 2014
Môn thi: Toán 7
Thời gian: 120 phút ( không kể thời gian giao đề)


Câu 1: (4 điểm)
a. Thực hiện phép tính
A =
. Tìm giá trị nhỏ nhất của biểu thức :
B = 
Câu 2: (4 điểm)
Tìm x biết:
a) ;
b) 2x + 2x+1 + 2x+2 + 2x+3 = 120
Câu 3: (4 điểm)
Tìm x, y, z biết:
3x = 2y ; 4y = 5z và x+ y - z = 78;
( 2x - 1 )2010 + ( y - )2010 + = 0.
Câu 4: (6 điểm)
Cho tam giác ABC, M là trung điểm của BC. Trên tia đối của của tia MA lấy điểm E sao cho ME = MA. Chứng minh rằng:
a) AC = EB và AC // BE
) Gọi I là một điểm trên AC; K là một điểm trên EB sao cho AI = EK .
Chứng minh ba điểm I , M , K thẳng hàng.
c) Từ E kẻ . Biết = 50o ; =25o .
Tính và 
Câu 5: (2 điểm)
Tìm số nguyên tố x và y thỏa mãn : x2 -2y2 = 1.
------- -------- Hết ---------------------
Họ và tên Thí sinh: ............................................. SBD: ...............................
PHÒNG GD & ĐT NGHĨA ĐÀN
KỲ THI OLIMPIC THCS
Năm học 2013 – 2014
Môn thi: Toán 7
ĐÁP ÁN VÀ BIỂU ĐIỂM


Câu
Nội dung
Điểm

1.

4.0

a
2.0
A = 
= 
=
= 1-1 =0
0.5
0.5
0.5
0.5


2.0
B = 
B đạt giá trị nhỏ nhất =2013 khi x -2014 và 1-x cùng dấu

Vậy Min B = 2013 khi 
0.5
0.5
0.75
0.25

2.

4.0

a
2.0


 hoặc x – 1 = - 4
 hoặc x = - 3

1.0
0.5
0.5


2.0
2x + 2x+1 + 2x+2 + 2x+3 = 120
2x + 2x.2 + 2x.4 + 2x.8 = 120
2x(1 + 2 + 4 + 8) = 120
2x = 120: 15 = 8
2x = 23 x = 3

0.5
0.5
0.5
0.5

3

4.0

a
2.0
Từ 3x = 2y  =  = ( 1 )
+, 4y = 5z  =  = ( 2 )
Từ (1) và (2= = và x+y- z = 78
Áp dụng tính chất của dãy tỉ số bằng nhau, ta có:
===== 6
Tìm được : x = 10 . 6 = 60
y = 15 . 6 = 90
z = 12 . 6 = 72
Vậy : x= 60 , y = 90 , z = 72
0.5
0.5
0.25
0.5
0.25


2.0
Ta có: ( 2x - 1 )2010 0;
( y - )2010 0;
 0


0.25
0.25
0.25
0.75
0.5

4

6.00.5

a
2.0
 Xét và có :
AM = EM (gt )
 = (đối đỉnh )
BM = MC (gt )
Nên : = (c.g.c)
 AC = EB
Vì =  = 
(2 góc có vị trí so le trong được tạo bởi đường thẳng AC và EB cắt đường thẳng AE )
Suy ra AC // BE .

0.25
0.25
0.25
0.25
0.25
0.5

 


PHÒNG GD & ĐT NGHĨA ĐÀN

 

 

 

 

KỲ THI OLYMPIC 6,7,8

Năm học 2013 – 2014

Môn thi: Toán 7

Thời gian: 120 phút ( không kể thời gian giao đề)

 

 

Câu 1: (4 điểm)

a. Thực hiện phép tính

          A =

b. Tìm giá trị nhỏ nhất của biểu thức :

 B =  

Câu 2: (4 điểm)

Tìm x biết:

         a) ;

          b) 2x + 2x+1 + 2x+2 + 2x+3 = 120

Câu 3: (4 điểm)

Tìm x, y, z  biết:

a)     3x = 2y ;  4y = 5z    x+ y - z = 78;

b)    ( 2x - 1 )2010 + ( y - )2010 + = 0.

Câu 4: (6  điểm)

Cho tam giác ABC, M là trung điểm của BC. Trên tia đối của của tia MA lấy điểm E sao cho ME = MA. Chứng minh rằng:

a) AC = EB và AC // BE

b) Gọi I là một điểm trên AC; K là một điểm trên EB sao cho AI = EK .

Chứng minh ba điểm I , M , K  thẳng hàng.

c) Từ E kẻ . Biết = 50o ; =25o .

Tính 

Câu 5: (2  điểm)

Tìm số nguyên tố x và y thỏa mãn : x2 -2y2 = 1.

 

------- -------- Hết ---------------------

 

 

Họ và tên Thí sinh: ............................................. SBD: ...............................

 

 

 


 

 

 

PHÒNG GD & ĐT NGHĨA ĐÀN

 

 

 

KỲ THI OLIMPIC THCS

Năm học 2013 – 2014

Môn thi: Toán 7

ĐÁP ÁN VÀ BIỂU ĐIỂM

 

Câu

Nội dung

Điểm

1.

 

4.0

a

2.0

A =

   =

    =

     = 1-1 =0

0.5

 

0.5

 

0.5

 

0.5

b

2.0

B =

B đạt giá trị nhỏ nhất =2013 khi x -2014 và 1-x cùng dấu

Vậy Min B = 2013 khi

0.5

0.5

 

 

0.75

 

 

0.25

2.

 

4.0

a

2.0

 

hoặc  x – 1 = - 4

hoặc x = - 3

 

 

1.0

0.5

0.5

 

b

2.0

 

2x + 2x+1 + 2x+2 + 2x+3 = 120

2x + 2x.2 + 2x.4 + 2x.8 = 120

2x(1 + 2 + 4 + 8) = 120

2x = 120: 15 = 8

2x = 23 x = 3

 

0.5

0.5

0.5

0.5

3

 

4.0

a

2.0

T 3x = 2y =   ( 1 )

                           +,   4y = 5z  = =      ( 2 )

T  (1) và (2)   = = và x+y- z = 78

Áp dụng tính chất của dãy tỉ số bằng nhau, ta có:

                ===== 6

0.5

 

0.5

 

0.25

 

 

0.5


 

  Tìm được :                  x = 10 . 6 = 60

                                     y  = 15 . 6 = 90

                                    z   = 12 . 6 = 72

  Vậy :  x= 60  ,  y = 90  ,  z = 72

 

 

0.25

 

b

2.0

Ta có: ( 2x - 1 )2010 0; 

( y - )2010 0;

  0

0.25

0.25

0.25

 

 

0.75

 

 

 

 

0.5

4

 

6.0

 

0.5

a

2.0

Xét có :

AM = EM      (gt )

= (đối đỉnh )

BM = MC      (gt )

Nên :    = (c.g.c)

AC = EB

= =

(2 góc có vị trí so le trong được tạo bởi đường thẳng AC và EB cắt đường thẳng AE )   

Suy ra  AC // BE .

 

0.25

0.25

0.25

0.25

0.25

0.5

 

 

0.25

b

2.0

Xét  có :

AM = EM (gt )

( vì )

AI  =  EK  (gt )

Nên  ( c.g.c )                            

Suy ra =            

 

0.25

0.25

0.25

0.25

0.25

 


 

Mà  + = 180o ( tính chất hai góc kề bù ) 

+ = 180o

  Ba điểm I;M;K thẳng hàng  

0.25

0.25

0.25

c

1.5

Trong tam giác vuông BHE ( = 90o ) có = 50o

= 90o - = 90o - 50o =40o

= - = 40o - 25o = 15o

là góc ngoài tại đỉnh M của

Nên  = + = 15o + 90o = 105o

( định lý góc ngoài của tam giác )

 

0.5

0.5

 

 

0.5

 

5

 

2.0

 

x2-2y2=1suy ra x2-1=2y2

Nếu x chia hết cho 3 và x nguyên tố nên x=3 và  y = 2 nguyên tố thỏa mãn;

Nếu  x không chia hết cho  3 thì x2-1 chia hết cho 3, do đó 2y2 chia hết cho 3, mà (2; 3) =1 nên y chia hết 3

y = 3 (vì y nguyên tố)

Khi đó x2=19 (không thỏa mãn)

Vậy, cặp số (x,y) duy nhất thỏa mãn bài toán là (2;3).

0.25

0.5

 

0.5

0.25

0.25

0.25

 

Ghi chú:

- HS không vẽ hình hoặc vẽ hình sai cơ bản thì không chấm điểm bài hình.

- HS làm cách khác đúng vẫn cho điểm tối đa.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

Hiển thị flash toàn màn hình Xem toàn màn hình

Thu nhỏ màn hình

Nguồn:

 
HƯỚNG DẪN DOWNLOAD đề thi này

Để tải về De Toan 7 Olympic năm 2014
Bước 1:Tại trang tài liệu chi tiết nslide bạn muốn tải, click vào nút Download màu xanh lá cây ở phía trên.
Bước 2: Tại liên kết tải về, bạn chọn liên kết để tải File về máy tính. Tại đây sẽ có lựa chọn tải File được lưu trên nslide.com
Bước 3: Một thông báo xuất hiện ở phía cuối trình duyệt, hỏi bạn muốn lưu . - Nếu click vào Save, file sẽ được lưu về máy (Quá trình tải file nhanh hay chậm phụ thuộc vào đường truyền internet, dung lượng file bạn muốn tải)
Có nhiều phần mềm hỗ trợ việc download file về máy tính với tốc độ tải file nhanh như: Internet Download Manager (IDM), Free Download Manager, ... Tùy vào sở thích của từng người mà người dùng chọn lựa phần mềm hỗ trợ download cho máy tính của mình

BÀI TIẾP THEO

BÀI MỚI ĐĂNG

BÀI HAY XEM NHIỀU