ĐỀ VÀ ĐÁP ÁN ĐỀ THI THỬ THPTQG 2016

Đăng ngày 1/21/2016 11:11:22 PM | Thể loại: Toán 12 | Chia sẽ bởi: Trang Lê Thị Huyền | Lần tải: 629 | Lần xem: 5 | Page: 1 | Kích thước: 0.33 M | Loại file: doc

    SỞ GD & ĐT THANH HÓA          THI THỬ KỲ THI TRUNG HỌC PHỔ THÔNG QUỐC GIA 2016

 TRƯỜNG THPT TRIỆU SƠN 1                                                 Môn thi: TOÁN - Lần 1

                                                                 Thời gian làm bài: 180 phút, không kể thời gian phát đề

 

Câu 1 (1,0 điểm). Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị hàm số  .

Câu 2 (1,0 điểm). Tìm giá trị lớn nhất và nhỏ nhất của hàm số trên đoạn .

Câu 3 (1,0 điểm).

a) Giải phương trình  .

b) Giải bất phương trình  .

Câu 4 (1,0 điểm). Tìm số hạng chứa trong khai triển nhị thức Niu - tơn của biểu thức Trong đó là số tự nhiên thỏa mãn .

Câu 5 (1,0 điểm). Trong không gian Oxyz, cho hình lăng trụ tam giác  ABC.A'B'C' có A(1; 1; 1), B(1; 2; 1), C(1; 1; 2) và A'(2; 2; 1). Tìm tọa độ các đỉnh B', C' và viết phương trình mặt cầu đi qua bốn điểm A, B, C, A'.

Câu 6 (1,0 điểm).

a) Cho . Tính giá trị của biểu thức 

b) Đội dự tuyển học sinh giỏi giải toán trên máy tính cầm tay môn toán của một trường phổ thông có 4 học sinh nam khối 12, 2 học sinh nữ khối 12 và 2 học sinh nam khối 11. Để thành lập đội tuyển dự thi học sinh giỏi giải toán trên máy tính cầm tay môn toán cấp tỉnh nhà trường cần chọn 5 em từ 8 em học sinh trên. Tính xác suất để trong 5 em được chọn có cả học sinh nam và học sinh nữ, có cả học sinh khối 11 và học sinh khối 12.

Câu 7 (1,0 điểm). Cho hình chóp S.ABCD có SA vuông góc với mặt đáy (ABCD), đáy ABCD là hình chữ nhật có AD = 3a, AC = 5a, góc giữa hai mặt phẳng (SCD) và (ABCD) bằng 450. Tính theo a thể tích khối chóp S.ABCD và tính góc giữa đường thẳng SD và mặt phẳng (SBC).

Câu 8 (1,0 điểm). Trong mặt phẳng tọa độ Oxy, cho hình thang ABCD vuông tại A, B và AD = 2BC. Gọi H là hình chiếu vuông góc của điểm A lên đường chéo BD và E là trung điểm của đoạn HD. Giả sử , phương trình đường thẳng . Tìm tọa độ các đỉnh A, B và D của hình thang ABCD.

Câu 9 (1,0 điểm). Giải bất phương trình    trên tập hợp số thực.

Câu 10 (1,0 điểm). Cho là các số thực không âm thỏa mãn . Tìm giá trị nhỏ nhất của biểu thức   

----------------------- Hết -----------------------

Thí sinh không được sử dụng tài liệu. Cán bộ coi thi không giải thích gì thêm.

Họ và tên thí sinh:  ……………………………………………..; Số báo danh:  ……………………….

 

    SỞ GD & ĐT THANH HÓA            ĐÁP ÁN ĐỀ THI THỬ KỲ THI THPT QUỐC GIA NĂM 2016

 TRƯỜNG THPT TRIỆU SƠN 1                                                  Môn thi: TOÁN - Lần 1

                                                                  Thời gian làm bài: 180 phút, không kể thời gian phát đề

 

Câu

Đáp án

Điểm

1

Khảo sát sự biến thiên…

1,0

  - TXĐ: D =

  - Giới hạn:

  - Sự biến thiên:

   +) Ta có:  y' = 4x3 - 4x

   +) Bảng biến thiên  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Suy ra: * Hàm số nghịch biến trên các khoảng và hàm đồng biến trên các khoảng .

                 * Cực trị:  x = 0, y= 1

                                  xCT =, yCT = 0

   - Đồ thị:

                             

   - NX: Đồ thị nhận trục tung làm trục đối xứng

 

0,25

 

 

 

 

0,25

 

 

 

 

 

0,25

 

 

 

 

 

 

0,25

 

2

Tìm giá trị lớn nhất, nhỏ nhất…

1,0

   - Ta có liên tục và xác định trên đoạn ;

  - Với thì

  - Ta có:

  - Do đó: ,     

0,25

 

0,25

0,25

0,25

3

a) - Ta có phương trình 

                                      

   - KL: Phương trình có ba họ nghiệm…

0,25

 

 

0,25

 

 

b)- ĐK:

   - Khi đó bất phương trình có dạng:

                                                      

   - Kết hợp điều kiện ta có:

 

0,25

 

 

 

0,25

4

Tìm số hạng chứa…

1,0

   - ĐK:

   - Khi đó:

   - Khi n = 15 ta có:

    Mà theo bài ra ta có:

    Do đó số hạng chứa trong khai triển trên là:

 

0,25

 

0,25

 

0,25

0,25

5

Tìm tọa độ điểm và…

1,0

   - Do ABC.A'B'C' là hình lăng trụ nên

   Tương tự:

   - Gọi phương trình mặt cầu (S) cần tìm dạng

                     

     Do A, B, C và A' thuộc mặt cầu (S) nên:

                             

    - Do đó phương trình mặt cầu (S):

0,25

0,25

 

 

0,25

 

 

 

0,25

6

a)  Ta có: 

                    

0,25

 

0,25

b)- Số cách chọn 5 em học sinh từ 8 học sinh trên là = 56 cách

   - Để chọn 5 em thỏa mãn bài ra, ta xét các trường hợp sau

  +) 1 nam khối 11, 1 nữ khối 12 và 3 nam khối 12 có: cách

  +) 1 nam khối 11, 2 nữ khối 12 và 2 nam khối 12 có: cách

  +) 2 nam khối 11, 1 nữ khối 12 và 2 nam khối 12 có: cách

  +) 2 nam khối 11, 2 nữ khối 12 và 1 nam khối 12 có: cách

    Số cách chọn 5 em thỏa mãn bài ra là:

                      +++= 44 cách

  - Vậy xác suất cần tính là:

 

 

0,25

 

 

 

0,25

7

Tính thể tích và...

1,0

- Tính thể tích

  +) Ta có:

  +) Mà

       nên SA = AD = 3a

  Do đó: (đvtt)

- Tính góc…

  +) Dựng điểm K sao cho

      Gọi H là hình chiếu vuông góc của

      D lên CK, khi đó: . Do đó:

  +) Mặt khác ,  

                     

Do đó:

 

0,25

 

 

0,25

 

0,25

 

 

 

0,25

 

8

Tìm tọa độ các đỉnh…

1,0

 

 

 

 

 

 

 

- Qua E dựng đường thẳng song song với AD cắt AH tại K và cắt AB tại I

  Suy ra: +) K là trực tâm của tam giác ABE, nên BK AE.

              +) K là trung điểm của AH nên hay

Do đó: CE: 2x - 8y + 27 = 0

, mặt khác E là trung điểm của HD nên

- Khi đó BD: y - 3 = 0, suy ra AH: x + 1 = 0 nên A(-1; 1).

- Suy ra AB: x - 2y +3=0.   Do đó: B(3; 3).

KL: A(-1; 1), B(3; 3) và D(-2; 3)

 

 

 

 

 

 

0,25

 

 

0,25

0,25

0,25

9

Giải bất phương trình...

1,0

- ĐK:

- Khi đó:

                                                         

- Nếu (1)

   thì (*)

   Do hàm là hàm đồng biến trên , mà (*):

             

   Suy ra: VN

- Nếu (2)

   thì (2*)

   Do hàm là hàm đồng biến trên , mà (2*):

             

   Suy ra:

-KL:           

 

0,25

 

 

 

 

 

0,25

 

 

 

 

 

 

0,25

 

 

 

 

 

0,25

10

Tìm giá trị nhỏ nhất...

1,0

- Ta có:

- Đặt , khi đó ta có: trở thành

  Mặt khác:

                     

- Mà:

   Suy ra:

- Do đó: nên GTNN của P bằng 1 khi

 

 

0,25

 

 

 

0,25

 

 

 

0,25

0,25

Chú ý: Nếu học sinh làm cách khác đáp án mà đúng thì căn cứ thang điểm để cho điểm phần đó.

Đây là bản xem thử online, xin hãy chọn download miễn phí bên dưới để xem bản đẹp dạng .doc

đề thi ĐỀ VÀ ĐÁP ÁN ĐỀ THI THỬ THPTQG 2016, Toán 12. . Chúng tôi giới thiệu tới các bạn tài liệu ĐỀ VÀ ĐÁP ÁN ĐỀ THI THỬ THPTQG 2016 .Để giới thiệu thêm cho các Thầy cô, các bạn sinh viên, học viên nguồn thư viện tham khảo giúp đỡ cho công tác giảng dạy, học tập và nghiên cứu khoa học, trân trọng kính mời đọc giả đang tìm cùng xem , đề thi ĐỀ VÀ ĐÁP ÁN ĐỀ THI THỬ THPTQG 2016 thuộc thể loại Toán 12 được giới thiệu bởi thành viên Trang Lê Thị Huyền tới thành viên nhằm mục đích nghiên cứu , tài liệu này đã chia sẽ vào chuyên mục Toán 12 , có tổng cộng 1 trang, thuộc định dạng .doc, cùng danh mục còn có Đề thi Toán học Toán 12 ,bạn có thể download miễn phí , hãy giới thiệu cho mọi người cùng tham khảo SỞ GD & ĐT THANH HÓA THI THỬ KỲ THI TRUNG HỌC PHỔ THÔNG QUỐC GIA 2016 TRƯỜNG THPT TRIỆU SƠN 1 Môn thi: TOÁN - Lần 1 Thời gian làm bài: 180 phút, ko kể thời gian phát đề Câu 1 (1,0 điểm),còn cho biết thêm Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị hàm số , bên cạnh đó Câu 2 (1,0 điểm), bên cạnh đó Tìm giá trị lớn nhất và nhỏ nhất của hàm số  trên đoạn , cho biết thêm Câu 3 (1,0 điểm), tiếp https://nslide.com/de-thi/de-va-dap-an-de-thi-thu-thptqg-2016.6l5h0q.html