Chú ý:Đây là bản xem thử online, xin hãy chọn download miễn phí bên dưới để xem bản đẹp dạng .doc

Trường THPT Đội Cấn

-----------

KỲ KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG THI ĐẠI HỌC LẦN I  NĂM HỌC: 2013 – 2014

ĐỀ THI MÔN: TOÁN – KHỐI A, A1

Thời gian làm bài: 180 phút, không kể thời gian giao đề

Đề thi gồm: 01 trang

--------------o0o--------------

Phần chung: Dành cho tất cả các thí sinh (7 điểm)

Câu 1. (2 điểm) Cho hàm số có đồ thị , (m là tham số).

 1. Khảo sát và vẽ đồ thị hàm số với
 2. Tìm m để đồ thị cắt đường thẳng tại các điểm sao cho hoành độ các điểm là độ dài các cạnh góc vuông của tam giác vuông có cạnh huyền bằng

Câu 2. (1 điểm) Giải phương trình lượng giác

Câu 3. (1 điểm) Giải hệ phương trình

Câu 4. (1 điểm) Tính giới hạn

Câu 5. (1 điểm) Cho hình chóp S.ABCD có đáy ABCD là hình vuông cạnh a, SA vuông góc với mặt phẳng đáy, Gọi M, N lần lượt là trung điểm các cạnh BC, CD. Tính khoảng cách từ đường thẳng MN đến mặt phẳng .

Câu 6. (1 điểm) Cho các số thực Tìm giá trị nhỏ nhất của biểu thức

Phần riêng: Thí sinh chỉ làm một trong hai phần (phần A hoặc phần B) (3 điểm)

A. Theo chương trình chuẩn:

Câu 7a. (1 điểm) Trong mặt phẳng tọa độ Oxy, cho tam giác ABC có trọng tâm , cạnh BC có phương trình . Biết là hình chiếu vuông góc của A trên BC. Tìm tọa độ các đỉnh B, C biết diện tích tam giác ABC bằng 3.

Câu 8a. (1 điểm) Trong mặt phẳng với hệ trục tọa độ Oxy, cho đường tròn và hai điểm . Gọi C, D là các điểm trên (K) sao cho ABCD là hình bình hành. Viết phương trình đường thẳng CD.

Câu 9a. (1 điểm) Có bao nhiêu số tự nhiên có 5 chữ số khác nhau sao cho số đó có đúng 2 chữ số lẻ.

B. Theo chương trình nâng cao:

Câu 7b. (1 điểm) Trong mặt phẳng tọa độ Oxy, cho hình thoi ABCD, cạnh AB, AD lần lượt có phương trình.Tìm tọa độ đỉnh C, biết đường thẳng BD đi qua.

Câu 8b. (1 điểm) Trong mặt phẳng tọa độ Oxy, cho đường tròn và điểm M(7;7). Từ M kẻ các tiếp tuyến MA, MB  tới (C), (A, B là các tiếp điểm). Tìm tọa độ tâm đường tròn nội tiếp tam giác MAB.

Câu 9b. (1 điểm) Tìm m để phương trình có nghiệm duy nhất trên .

----------------------Hết----------------------

Họ và tên thí sinh………………………………………………………Số báo danh………………………

Sở GD & ĐT Vĩnh Phúc

Trường THPT Đội Cấn

-------------

KỲ KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG THI ĐẠI HỌC LẦN I  NĂM HỌC: 2013 – 2014

HƯỚNG DẪN CHẤM THI MÔN TOÁN – KHỐI A, A1

Hướng dẫn chấm gồm: 06 trang

 

I. Hướng dẫn chung

1. Nếu thí sinh làm bài không theo cách nêu trong đáp án nhưng đúng thì cho đủ số điểm từng phần như hướng dẫn quy định.

2. Việc chi tiết hóa (nếu có) thang điểm trong hướng dẫn chấm phải đảm bảo không làm sai lệch hướng dẫn chấm và phải được thống nhất thực hiện trong toàn Hội đồng chấm thi.

II. Đáp án – thang điểm

Câu

Nội dung trình bày

Thang điểm

Câu 1

 

1. Khảo sát và vẽ đồ thị hàm số với

Với hàm số có dạng

 • Tập xác định:
 • Sự biến thiên:

+ Chiều biến thiên:

   Hàm số đồng biến trên mỗi khoảng

   Hàm số nghịch biến trên

 

 

 

 

0,25

+ Cực trị: Hàm số đạt cực đại tại

                 Hàm số đạt cực tiểu tại

+ Giới hạn:

 

 

0,25

+ Bảng biến thiên:

                       x                  -2                     0                    

                       y’            +         0          -          0         +

                                                  0                                           

                      y

                                                                   -4

 

 

0,25

 • Đồ thị:

Đồ thị đi qua các điểm .

Đồ thị nhận là tâm đối xứng.

 

 

 

 

 

 

0,25

2. Tìm m đề đồ thị cắt đường thẳng tại…

Phương trình hoành độ giao điểm:   (1) 

 

 

0,25

Đồ thị cắt d tại 3 điểm A, B, C phương trình (2) có hai nghiệm dương phân biệt khác 1

0,25

 

 

0,25

0,25

Chú ý: Nếu học sinh tìm ra mà không thử lại nghiệm thì trừ 0,25 điểm.

Câu 2

 

Giải phương trình lượng giác

0,25

0,25

 

 

0,5

 

Câu 3

Giải hệ phương trình

Điều kiện:

Khi đó,     (3)

 

0,25

Xét hàm trên

đồng biến trên

Khi đó,

 

 

0,25

Thay vào phương trình (1) ta được phương trình:

0,25

 • Với. Hệ phương trình có nghiệm duy nhất

 

0,25

 

 

Câu 4

Tính giới hạn

=

0,25

Trong đó,

0,25

 

0,25

Vậy

0,25

Câu 5

Cho hình chóp S.ABCD có đáy ABCD là hình…….

Học sinh không vẽ hình hoặc vẽ hình sai không chấm điểm.

 

 

 

Do M, N là trung điểm của BC, CD nên MN//BD

MN//(SBD)

 

 

 

 

 

 

0,25

Do

Do ABCD là hình vuông , suy ra .

Kẻ

0,25

.

Trong tam giác vuông SAO có:

0,25

Vậy

0,25

Câu 6

 

Cho các số thực Tìm giá trị nhỏ nhất…

 

0,25

Đặt do

Khi đó, với

 

0,25

,

BBT:        t   1                                                4

            +

                                                           

                       

 

 

 

 

0,25

Từ BBT

Dấu bằng xảy ra khi

 

0,25

II. Phần riêng

A. Theo chương trình chuẩn

Câu 7a

Cho tam giác ABC có trọng tâm , cạnh BC có phương trình…

 

+ Đường cao AH qua H, vuông góc với BC có phương trình .

+ Đường thẳng d qua G song song với BC có phương trình .

 

0,25

Gọi . Có

 

0,25

Gọi M là trung điểm BC. Có

Theo giả thiết:

0,25

Gọi . Do

Suy ra hoặc

 

0,25

Câu 8a

Cho đường tròn và hai điểm…

 

Đường tròn có tâm bán kính .

Cạnh CD nhận là vec tơ chỉ phương có dạng: .

 

 

 

 

 

0,25

Gọi H là trung điểm CD.

0,25

0,25

Vậy phương trình cạnh CD là hoặc .

0,25

Câu 9a

Có bao nhiêu số có 5 chữ số khác nhau…..

 • TH1: Số đó có chữ số 0

cách chọn 2 chữ số lẻ, có cách chọn 2 chữ số chẵn còn lại.

Với mỗi cách chọn được 5 chữ số đó có số

Suy ra có: số.

0,5

 • TH2: Số đó không có chữ số 0 cách chọn được 3 chữ số chẵn, cách chọn 2 chữ số lẻ.

Với 5 chữ số đã chọn, có số

số

Vậy có số thỏa mãn yêu cầu bài toán.

0,5

B. Theo chương trình nâng cao

Câu 7b

Cho hình thoi ABCD, cạnh AB, AD lần lượt…

Tọa độ A thỏa mãn hệ phương trình

0,25

Do ABCD là hình thoi nên phương trình đường chéo AC có dạng:

 

0,25

 • Với  

  (Do I là trung điểm AC)

0,25

 • Với

  (Do I là trung điểm AC)

Vậy hoặc .

 

 

 

0,25

 

 

 

 

 

 

Câu 8b

Cho đường tròn và điểm M(7;7)…

Đường tròn (C) có tâm bán kính .

Gọi

Do MA, MB là các tiếp tuyến nên MI là trung trực AB, K là trung điểm cung AmB.

 

 

 

 

 

0,25

K là tâm đường tròn nội tiếp tam giác MAB.

0,25

Phương trình đường thẳng MI:

Tọa độ K thỏa mãn hệ hoặc

0,25

Do là điểm cần tìm.

0,25

Câu 9b

Tìm m để phương trình (1) có nghiệm…

Với ,

0,25

Xét hàm số với .

 

0,25

BBT của hàm trên [1;2]

                x   1                                              3

                        -               0             +     

                    0                                                           2

         

                                              

 

 

 

 

0,25

Từ bảng, phương trình có nghiệm duy nhất trên đoạn

 

0,25

---------------------------------Hết--------------------------------

Có thể download miễn phí file .doc bên dưới

ĐỀ VÀ ĐÁP ÁN ĐỀ THI THỬ THPTQG 2016

Đăng ngày 1/21/2016 9:57:42 PM | Thể loại: Toán 12 | Lần tải: 284 | Lần xem: 0 | Page: 1 | FileSize: 0.50 M | File type: doc
0 lần xem

đề thi ĐỀ VÀ ĐÁP ÁN ĐỀ THI THỬ THPTQG 2016, Toán 12. . nslide.com trân trọng giới thiệu đến đọc giả tài liệu ĐỀ VÀ ĐÁP ÁN ĐỀ THI THỬ THPTQG 2016 .Để chia sẽ thêm cho các bạn nguồn tài liệu tham khảo giúp đỡ cho công tác giảng dạy, học tập và nghiên cứu khoa học, trân trọng kính mời bạn đọc đang cần cùng xem , Tài liệu ĐỀ VÀ ĐÁP ÁN ĐỀ THI THỬ THPTQG 2016 thuộc thể loại Toán 12 được chia sẽ bởi thành viên Trang Lê Thị Huyền đến thành viên nhằm mục đích nghiên cứu , thư viện này được đưa vào mục Toán 12 , có tổng cộng 1 page, thuộc định dạng .doc, cùng thể loại còn có Đề thi Toán học Toán 12 ,bạn có thể download miễn phí , hãy chia sẽ cho cộng đồng cùng tham khảo Trường THPT Đội Cấn ----------- KỲ KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG THI ĐẠI HỌC LẦN I NĂM HỌC: 2013 – 2014 ĐỀ THI MÔN: TOÁN – KHỐI A, A1 Thời gian làm bài: 180 phút, ko kể thời gian giao đề Đề thi gồm: 01 trang --------------o0o-------------- Phần chung: Dành cho tất cả những thí sinh (7 điểm) Câu 1, nói thêm (2 điểm) Cho hàm số có đồ thị , (m là tham số),còn cho biết thêm Khảo sát và vẽ đồ thị hàm số với Tìm m để đồ thị cắt đường thẳng tại

https://nslide.com/de-thi/de-va-dap-an-de-thi-thu-thptqg-2016.gj5h0q.html

Nội dung

Giống các tài liệu khác được bạn đọc giới thiệu hoặc do tìm kiếm lại và giới thiệu lại cho các bạn với mục đích nghiên cứu , chúng tôi không thu tiền từ thành viên ,nếu phát hiện tài liệu phi phạm bản quyền hoặc vi phạm pháp luật xin thông báo cho website ,Ngoài giáo án bài giảng này, bạn có thể tải tiểu luận miễn phí phục vụ nghiên cứu Một số tài liệu download lỗi font chữ không xem được, nguyên nhân máy tính bạn không hỗ trợ font củ, bạn tải các font .vntime củ về cài sẽ xem được.

Bạn có thể Tải về miễn phí đề thi này , hoặc tìm kiếm các đề thi khác tại đây : tìm kiếm đề thi Toán 12


Trường THPT Đội Cấn
-----------
KỲ KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG THI ĐẠI HỌC LẦN I NĂM HỌC: 2013 – 2014
ĐỀ THI MÔN: TOÁN – KHỐI A, A1
Thời gian làm bài: 180 phút, không kể thời gian giao đề
Đề thi gồm: 01 trang
--------------o0o--------------

Phần chung: Dành cho tất cả các thí sinh (7 điểm)
Câu 1. (2 điểm) Cho hàm số có đồ thị , (m là tham số).
Khảo sát và vẽ đồ thị hàm số với 
Tìm m để đồ thị cắt đường thẳng tại các điểm sao cho hoành độ các điểm là độ dài các cạnh góc vuông của tam giác vuông có cạnh huyền bằng 
Câu 2. (1 điểm) Giải phương trình lượng giác 
Câu 3. (1 điểm) Giải hệ phương trình 
Câu 4. (1 điểm) Tính giới hạn 
Câu 5. (1 điểm) Cho hình chóp S.ABCD có đáy ABCD là hình vuông cạnh a, SA vuông góc với mặt phẳng đáy, Gọi M, N lần lượt là trung điểm các cạnh BC, CD. Tính khoảng cách từ đường thẳng MN đến mặt phẳng .
Câu 6. (1 điểm) Cho các số thực Tìm giá trị nhỏ nhất của biểu thức

Phần riêng: Thí sinh chỉ làm một trong hai phần (phần A hoặc phần B) (3 điểm)
A. Theo chương trình chuẩn:
Câu 7a. (1 điểm) Trong mặt phẳng tọa độ Oxy, cho tam giác ABC có trọng tâm , cạnh BC có phương trình . Biết là hình chiếu vuông góc của A trên BC. Tìm tọa độ các đỉnh B, C biết diện tích tam giác ABC bằng 3.
Câu 8a. (1 điểm) Trong mặt phẳng với hệ trục tọa độ Oxy, cho đường tròn và hai điểm . Gọi C, D là các điểm trên (K) sao cho ABCD là hình bình hành. Viết phương trình đường thẳng CD.
Câu 9a. (1 điểm) Có bao nhiêu số tự nhiên có 5 chữ số khác nhau sao cho số đó có đúng 2 chữ số lẻ.
B. Theo chương trình nâng cao:
Câu 7b. (1 điểm) Trong mặt phẳng tọa độ Oxy, cho hình thoi ABCD, cạnh AB, AD lần lượt có phương trình.Tìm tọa độ đỉnh C, biết đường thẳng BD đi qua.
Câu 8b. (1 điểm) Trong mặt phẳng tọa độ Oxy, cho đường tròn và điểm M(7;7). Từ M kẻ các tiếp tuyến MA, MB tới (C), (A, B là các tiếp điểm). Tìm tọa độ tâm đường tròn nội tiếp tam giác MAB.
Câu 9b. (1 điểm) Tìm m để phương trình có nghiệm duy nhất trên .
----------------------Hết----------------------
Họ và tên thí sinh………………………………………………………Số báo danh………………………
Sở GD & ĐT Vĩnh Phúc
Trường THPT Đội Cấn
-------------
KỲ KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG THI ĐẠI HỌC LẦN I NĂM HỌC: 2013 – 2014
HƯỚNG DẪN CHẤM THI MÔN TOÁN – KHỐI A, A1
Hướng dẫn chấm gồm: 06 trang


I. Hướng dẫn chung
1. Nếu thí sinh làm bài không theo cách nêu trong đáp án nhưng đúng thì cho đủ số điểm từng phần như hướng dẫn quy định.
2. Việc chi tiết hóa (nếu có) thang điểm trong hướng dẫn chấm phải đảm bảo không làm sai lệch hướng dẫn chấm và phải được thống nhất thực hiện trong toàn Hội đồng chấm thi.
II. Đáp án – thang điểm
Câu
Nội dung trình bày
Thang điểm

Câu 1

1. Khảo sát và vẽ đồ thị hàm số với 


Với hàm số có dạng 
Tập xác định: 
Sự biến thiên:
+ Chiều biến thiên: 
Hàm số đồng biến trên mỗi khoảng 
Hàm số nghịch biến trên 
0,25


+ Cực trị: Hàm số đạt cực đại tại 
Hàm số đạt cực tiểu tại 
+ Giới hạn: 


0,25


+ Bảng biến thiên:
x -2 0 
y’ + 0 - 0 +
0 
y
 -4


0,25


Đồ thị: 

Đồ thị đi qua các điểm .
Đồ thị nhận là tâm đối xứng.

0,25


2. Tìm m đề đồ thị cắt đường thẳng tại…


Phương trình hoành độ giao điểm: (1)0,25


Đồ thị cắt d tại 3 điểm A, B, C phương trình (2) có hai nghiệm dương phân biệt khác 1
0,25


Sponsor Documents