Đề và đáp án thi kiểm tra hk1-Tiếng Anh 8.

đề thi Hóa học
  Đánh giá    Viết đánh giá
 0       0      0
Ngày đăng 2014-12-27 11:53:24 Tác giả Hải Phan Tuấn loại .doc kích thước 0.04 M số trang 1
Tài liệu này được Tải Miễn phí(FREE download) hoàn toàn tại nslide.com

ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ I - NĂM HỌC Môn : TIẾNG ANH - LỚP 8 Thời gian làm bài : 45 phút MARKTEACHER|S REMARKI .Multiple choice: Choose the best answer : ( 2 marks)Tom seems ………………………today a. happy b. ha

Đây là đoạn mẫu , hãy download về để xem đầy đủ, hoàn toàn miễn phí 100%

ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ I - NĂM HỌC
Môn : TIẾNG ANH - LỚP 8
Thời gian làm bài : 45 phút


MARK


TEACHER|S REMARK


I .Multiple choice: Choose the best answer : ( 2 marks)
Tom seems ………………………today
a. happy b. happily c. happiness d. unhappily
2. What are you going ………………..at weekend ?
a. to do b. do c. did d.doing
3. She often makes dresses………………………..
a. herself b. myself c. himself d. yourself
4. I used to…………………when I was a child
a. cry b. crying c. cried d. cries
5. We have lived here………………….last summer
a. since b. yet c. in d. for
6. You ought ………………………..to the exhibition
a. to go b. going c. go d. went
7. The old man is getting………………….
a. weak b. tall c. high d. dark
8. The sun …………………in the East
a. rises b. rise c. rised d. is rising
II. Put the verbs in the brackets in to correct tebse: ( 3 marks)
They ( move) …………….to Ho Chi Minh city in 2000 and ( live) ….............there since then
Mai ( feel) …………….. very well yesterday but today she ( feel) ……………….again
What are you doing tonight? I ( go) …………………to the circus
The Earth ( be) ……………………………round
III.Read the following passage : ( 3 marks)
Mai loves the summer holidays She always goes to visit her grandparents in the summer. They live on a farm on the North of. Scotland. She lives in the South of England and she goes to her grandparents house by car. She usually stops in a hotel in Edinburgh for one night on the way there. She loves driving through Scotland. The mountains are beautiful and there are not too many car on the roads. Her grandparents are old but htye work hard on the farm.Her brother and she like helping their grandparents when they are there. They live near the sea and there is a beautiful beach not far from their house. The sea is usually quite cold but her brother goes swimming most days. It is too cold for her. She loves visiting her grandparents and she is always sad when it is time to go back.
Answer true or false ? ( 1 mark)
Her grandparents are not young
It/s very far from their house to the sea
Answer the questions : ( 2 marks)
Where does Mai usually go in the summer?
………………………………………………
How does she feel when it/s time to go back?
……………………………………………..
IV. Do as requests in brackets: ( 2 marks)
Nam is very young. He can/t drive a car : ( enough ……….to……….)
…………………………………………………………………………
The red pen is cheaper than the blue one: ( not as……………as…..)
………………………………………………………………………….
“ Turn off the radio, please!” ( Phuong told Tuan….)
………………………………………………………………………..
“ You should study English harder” ( My teacher said….)
…………………………………………………………………………ĐÁP ÁN VÀ BIỂU ĐIỂM CHẤM KIỂM TRA HỌC KỲ I – NĂM HỌC
Môn : TIẾNG ANH: LỚP 8

( 2 điểm) Mỗi câu chọn đúng được 0,25 điểm:

a 5.a
a 6. a
a 7.a
a 8.a
( 2 điểm) . Mỗi câu được 0,5 điểm

moved / have lived 3. am going
felt / feels 4. is
( 3 điểm).
( 1 điểm). Mỗi câu chọn đúng được 0,5 điểm :

a. T b.F
2. ( 2 điểm) .Mỗi câu trả lời đúng được 1 điểm :

a. Mai (She) usually goes to visit her grandparents in the summer.
b. She feels sad when it/t time to go back
IV. ( 3 điểm) . Mỗi câu viết lại đúng được 0,5 điểm:

Nam isn/t old enough to drive a car
The red pen isn/t as expensive as the blue one
( The blue pen is not as cheaper as the red pen)
Phuong told Tuan to turn off the radio
My

Nguồn:Hải Phan Tuấn

 
 
HƯỚNG DẪN DOWNLOAD


Để tải về đề thi Đề và đáp án thi kiểm tra hk1-Tiếng Anh 8.
Bước 1:Tại trang tài liệu chi tiết nslide bạn muốn tải, click vào nút Download màu xanh lá cây ở phía trên.
Bước 2: Tại liên kết tải về, bạn chọn liên kết để tải File về máy tính. Tại đây sẽ có lựa chọn tải File được lưu trên nslide.com
Bước 3: Một thông báo xuất hiện ở phía cuối trình duyệt, hỏi bạn muốn lưu . - Nếu click vào Save, file sẽ được lưu về máy (Quá trình tải file nhanh hay chậm phụ thuộc vào đường truyền internet, dung lượng file bạn muốn tải)
Có nhiều phần mềm hỗ trợ việc download file về máy tính với tốc độ tải file nhanh như: Internet Download Manager (IDM), Free Download Manager, ... Tùy vào sở thích của từng người mà người dùng chọn lựa phần mềm hỗ trợ download cho máy tính của mình

 
LINK DOWNLOAD

doc.pngDe_va_dap_an_thi_kiem_tra_hk1Tieng_Anh_8.doc[0.04 M]

File đã kiểm duyệt
     Báo vi phạm bản quyền
Pass giải nén (Nếu có):
nslide.com
DOWNLOAD
(Miễn phí)
 

Mã tài liệu
qb73zq
Danh mục
đề thi
Thể loại
Ngày đăng
2014-12-27 11:53:24
Loại file
doc
Dung lượng
0.04 M
Trang
1
Lần tải
0
Lần xem
0
đề thi Đề và đáp án thi kiểm tra hk1-Tiếng Anh 8.

Bạn phải gởi bình luận/ đánh giá để thấy được link tải

Nếu bạn chưa đăng nhập xin hãy chọn ĐĂNG KÝ hoặc ĐĂNG NHẬP

BÌNH LUẬN


Nội dung bậy bạ, spam tài khoản sẽ bị khóa vĩnh viễn, IP sẽ bị khóa.
Đánh giá(nếu muốn)
 BÌNH LUẬN

ĐÁNH GIÁ


ĐIỂM TRUNG BÌNH

0
0 Đánh giá
Tài liệu rất tốt (0)
Tài liệu tốt (0)
Tài liệu rất hay (0)
Tài liệu hay (0)
Bình thường (0)

đề thi có liên quan

Xem thêm đề thi

đề thi MỚI NHẤT

đề thi XEM NHIỀU