Đề và đáp án thi kiểm tra hk1-Tiếng Anh 8.

đề thi Tiếng Anh
  Đánh giá    Viết đánh giá
 4       1      0
Phí: Tải Miễn phí - Download FREE
Mã tài liệu
qb73zq
Danh mục
Thư viện Đề thi & Kiểm tra
Thể loại
Ngày đăng
12/27/2014 11:53:24 AM
Loại file
doc
Dung lượng
0.04 M
Lần xem
1
Lần tải
4
  DOWNLOAD
File đã kiểm duyệt an toàn

ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ I - NĂM HỌC Môn : TIẾNG ANH - LỚP 8 Thời gian làm bài : 45 phút MARK TEACHER|S REMARK   I .Multiple choice: Choose the best answer : ( 2 marks) Tom seems ………………………today a. happyb,xem chi tiết và tải về Đề thi Đề và đáp án thi kiểm tra hk1-Tiếng Anh 8., Đề Thi Tiếng Anh , Đề thi Đề và đáp án thi kiểm tra hk1-Tiếng Anh 8., doc, 1 trang, 0.04 M, Tiếng Anh chia sẽ bởi Hải Phan Tuấn đã có 4 download

 
LINK DOWNLOAD

De-va-dap-an-thi-kiem-tra-hk1-Tieng-Anh-8..doc[0.04 M]

File đã kiểm duyệt
     Báo vi phạm bản quyền
Pass giải nén (Nếu có):
nslide.com
DOWNLOAD
(Miễn phí)

Đây là đoạn mẫu , hãy download về để xem đầy đủ, hoàn toàn miễn phí 100%

ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ I - NĂM HỌC
Môn : TIẾNG ANH - LỚP 8
Thời gian làm bài : 45 phút

MARK
TEACHER|S REMARK


I .Multiple choice: Choose the best answer : ( 2 marks)
Tom seems ………………………today
a. happy b. happily c. happiness d. unhappily
2. What are you going ………………..at weekend ?
a. to do b. do c. did d.doing
3. She often makes dresses………………………..
a. herself b. myself c. himself d. yourself
4. I used to…………………when I was a child
a. cry b. crying c. cried d. cries
5. We have lived here………………….last summe
a. since b. yet c. in d. fo
6. You ought ………………………..to the exhibition
a. to go b. going c. go d. went
7. The old man is getting………………….
a. weak b. tall c. high d. dark
8. The sun …………………in the East
a. rises b. rise c. rised d. is rising
II. Put the ve
s in the
ackets in to co
ect tebse: ( 3 marks)
They ( move) …………….to Ho Chi Minh city in 2000 and ( live) ….............there since then
Mai ( feel) …………….. very well yesterday but today she ( feel) ……………….again
What are you doing tonight? I ( go) …………………to the circus
The Earth ( be) ……………………………round
III.Read the following passage : ( 3 marks)
Mai loves the summer holidays She always goes to visit her grandparents in the summer. They live on a farm on the North of. Scotland. She lives in the South of England and she goes to her grandparents house by car. She usually stops in a hotel in Edinburgh for one night on the way there. She loves driving through Scotland. The mountains are beautiful and there are not too many car on the roads. Her grandparents are old but htye work hard on the farm.Her
other and she like helping their grandparents when they are there. They live near the sea and there is a beautiful beach not far from their house. The sea is usually quite cold but her
other goes swimming most days. It is too cold for her. She loves visiting her grandparents and she is always sad when it is time to go back.
Answer true or false ? ( 1 mark)
Her grandparents are not young
It/s very far from their house to the sea
Answer the questions : ( 2 marks)
Where does Mai usually go in the summer?
………………………………………………
How does she feel when it/s time to go back?
……………………………………………..
IV. Do as requests in
ackets: ( 2 marks)
Nam is very young. He can/t drive a car : ( enough ……….to……….)
…………………………………………………………………………
The red pen is cheaper than the blue one: ( not as……………as…..)
………………………………………………………………………….
“ Turn off the radio, please!” ( Phuong told Tuan….)
………………………………………………………………………..
“ You should study English harder” ( My teacher said….)
…………………………………………………………………………

ĐÁP ÁN VÀ BIỂU ĐIỂM CHẤM KIỂM TRA HỌC KỲ I – NĂM HỌC
Môn : TIẾNG ANH: LỚP 8
( 2 điểm) Mỗi câu chọn đúng được 0,25 điểm:
a 5.a
a 6. a
a 7.a
a 8.a
( 2 điểm) . Mỗi câu được 0,5 điểm
moved / have lived 3. am going
felt / feels 4. is
( 3 điểm).
( 1 điểm). Mỗi câu chọn đúng được 0,5 điểm :
a. T b.F
2. ( 2 điểm) .Mỗi câu trả lời đúng được 1 điểm :
a. Mai (She) usually goes to visit her grandparents in the summer.
b. She feels sad when it/t time to go back
IV. ( 3 điểm) . Mỗi câu viết lại đúng được 0,5 điểm:
Nam isn/t old enough to drive a ca
The red pen isn/t as expensive as the blue one
( The blue pen is not as cheaper as the red pen)
Phuong told Tuan to turn off the radio
My

Hiển thị flash toàn màn hình Xem toàn màn hình

Thu nhỏ màn hình

Nguồn:

 
HƯỚNG DẪN DOWNLOAD đề thi này

Để tải về Đề và đáp án thi kiểm tra hk1-Tiếng Anh 8.
Bước 1:Tại trang tài liệu chi tiết nslide bạn muốn tải, click vào nút Download màu xanh lá cây ở phía trên.
Bước 2: Tại liên kết tải về, bạn chọn liên kết để tải File về máy tính. Tại đây sẽ có lựa chọn tải File được lưu trên nslide.com
Bước 3: Một thông báo xuất hiện ở phía cuối trình duyệt, hỏi bạn muốn lưu . - Nếu click vào Save, file sẽ được lưu về máy (Quá trình tải file nhanh hay chậm phụ thuộc vào đường truyền internet, dung lượng file bạn muốn tải)
Có nhiều phần mềm hỗ trợ việc download file về máy tính với tốc độ tải file nhanh như: Internet Download Manager (IDM), Free Download Manager, ... Tùy vào sở thích của từng người mà người dùng chọn lựa phần mềm hỗ trợ download cho máy tính của mình

đề thi tương tự

BÀI TIẾP THEO

BÀI MỚI ĐĂNG

BÀI HAY XEM NHIỀU