Đề VIOLYMPIC LOP 7 VÒNG 12 lần 1

Đăng ngày 1/30/2011 7:24:17 AM | Thể loại: Lớp 7 | Chia sẽ bởi: Thái Bùi An | Lần tải: 175 | Lần xem: 3 | Page: 1 | Kích thước: 0.51 M | Loại file: doc

 


BÀI THI SỐ 1

Chọn đáp án đúng:

Câu 1:Chọn đáp án đúng:
Biết x tỉ lệ thuận với y theo hệ số và y tỉ lệ thuận với z theo hệ số tỉ lệ 6. Khi x = 2 thì z bằng:

24

1,5

Câu 2:Chọn đáp án đúng:
Một người đi xe máy với vận tốc không đổi là 45 km/h. Như vậy, thời gian mà người đó đi:

tỉ lệ thuận với quãng đường đi được theo hệ số tỉ lệ là 45

tỉ lệ thuận với vận tốc đi theo hệ số tỉ lệ là 45

tỉ lệ thuận với vận tốc đi theo hệ số tỉ lệ là

tỉ lệ thuận với quãng đường đi được theo hệ số tỉ lệ là

Câu 3:Chọn đáp án đúng:
Ba công nhân có năng suất lao động tương ứng tỉ lệ với 3;5;7.Biết rằng tổng số tiền thưởng của người thứ nhất và người thứ hai là 5,6 triệu đồng và số tiền thưởng tỉ lệ thuận với năng suất lao động. Tổng số tiền được thưởng của cả ba người là:

10,5 triệu đồng

9,5 triệu đồng

10 triệu đồng

9 triệu đồng

Câu 4:Chọn đáp án đúng:
Biết x tỉ lệ thuận với y theo hệ số -0,4 và y tỉ lệ thuận với z theo hệ số tỉ lệ 6. Khi z = 5 thì x bằng:

30

-2

-12

12

Câu 5:Chọn đáp án đúng:
Nếu z tỉ lệ thuận với y theo hệ số tỉ lệ , y tỉ lệ thuận với x theo hệ số tỉ lệ thì z tỉ lệ thuận với x theo hệ số tỉ lệ:


Câu 6:Chọn đáp án đúng:
Hai bể nước hình hộp chữ nhật có diện tích đáy bằng nhau. Biết hiệu thể tích nước trong hai bể là ; hiệu chiều cao nước trong hai bể là 0,6m. Diện tích đáy của mỗi bể là:

Câu 7:Chọn đáp án đúng:
Cho y tỉ lệ thuận với x theo hệ số tỉ lệ là một số dương. Biết hiệu các bình phương hai giá trị của y là 240; hiệu các bình phương hai giá trị tương ứng của x là 15. Công thức liên hệ giữa y và x là:

y = -4x

y = 16x

y = 4x

y = 6x

Câu 8:Chọn đáp án đúng:
Vận tốc riêng của một ca nô là là 21 km/h, vận tốc dòng nước là 3km/h. Với khoảng thời gian để ca nô chạy ngược dòng được 30 km thì ca nô chạy xuôi dòng được bao nhiêu km?

30 km

40 km

36 km

54 km

Câu 9:Chọn đáp án đúng:
Tổng số tiền lương trong một tháng của 3 anh Mạnh, Hùng, Thắng trong một công ty là 24 triệu đồng, được lĩnh làm hai đợt. Đợt I, mỗi anh đã lĩnh 2 triệu đồng. Đợt II, số tiền 3 anh Mạnh, Hùng, Thắng lĩnh được tỉ lệ với các số 4; 3; 2. Số tiền lương trong một tháng (triệu đồng) của 3 anh Mạnh, Hùng, Thắng tương ứng là:

10; 8; 6

9; 5; 10

8; 4; 12

10; 9; 5

Câu 10:Chọn đáp án đúng:
20 người thợ may may được 20 bộ quần áo trong 2 ngày. Vậy 50 công nhân may 50 bộ quần áo trong {} ngày (giả thiết năng suất lao động của mỗi người như nhau).

5 ngày

2 ngày

2,5 ngày

10 ngày

 

 

BÀI THI SỐ 2

Điền kết quả thích hợp vào chỗ (...):


Câu 1:Điền kết quả thích hợp vào chỗ (...):
Cho ABC = DEF và AB = 3cm, BC = 4cm, DF = 5cm. Khi đó, chu vi tam giác DEF là cm.

Câu 2:Điền kết quả thích hợp vào chỗ (...):
Cho ABC = MPN. Nếu thì bằng .

Câu 3:Điền kết quả thích hợp vào chỗ (...):
Một nhân viên máy tính có thể gõ được 160 ký tự trong 2,5 phút. Để người đó gõ được 1600 ký tự cần bao nhiêu phút?Kết quả là:phút.

Câu 4:Điền kết quả thích hợp vào chỗ (...):
 Cho ABC = DEF. Biết 2AB - EF = 6cm, độ dài AB ; AC và EF tỉ lệ thuận với ba số 6; 7 và 9. Khi đó, độ dài cạnh BC bằng cm.
 

Câu 5:Điền kết quả thích hợp vào chỗ (...):
Cho ABC = MPN . Nếu số đo của ba góc B; M; C tỉ lệ thuận với ba số 1; 2; 3  thì số đo góc A bằng .

Câu 6:Điền kết quả thích hợp vào chỗ (...):
Biết 6 người ăn 15 ngày hết 30 kg gạo. vậy 15 người ăn 4 ngày hết bao nhiêu kilôgam gạo? Kết quả làkg.

Hãy điền số thích hợp vào chỗ .... nhé !

Câu 7:Hãy điền số thích hợp vào chỗ .... nhé !
Đại lượng y tỉ lệ thuận với đại lượng x theo hệ số tỉ lệ 10. Vậy đại lượng x tỉ lệ thuận với đại lượng y theo hệ số tỉ lệ là (nhập kết quả dưới dạng số thập phân).

Câu 8:Hãy điền số thích hợp vào chỗ .... nhé !
Biết x, y là hai đại lượng tỉ lệ thuận, là hai giá trị khác nhau của x; là hai giá trị tương ứng của y. Biết . Giá trị = (kết quả được nhập dưới dạng số thập phân).

Câu 9:Hãy điền số thích hợp vào chỗ .... nhé !
Đại lượng x tỉ lệ thuận với đại lượng y theo hệ số tỉ lệ là -3. Đại lượng y tỉ lệ thuận với đại lượng z theo hệ số tỉ lệ là 4. Vậy đại lượng x tỉ lệ thuận với đại lượng z theo hệ số tỉ lệ là .

Câu 10:Hãy điền số thích hợp vào chỗ .... nhé !
Một trường THCS có 3 lớp 7. Tổng số học sinh của 2 lớp 7A và 7B là 85 học sinh. Nếu chuyển 10 học sinh từ lớp 7A sang lớp 7C thì số học sinh của 3 lớp 7A, 7B, 7C tỉ lệ thuận với các số 7, 8, 9. Tổng số học sinh khối 7 của trường đó là học sinh.


Đây là bản xem thử online, xin hãy chọn download miễn phí bên dưới để xem bản đẹp dạng .doc

đề thi Đề VIOLYMPIC LOP 7 VÒNG 12 lần 1, Lớp 7. . nslide chia sẽ tới đọc giả tài liệu Đề VIOLYMPIC LOP 7 VÒNG 12 lần 1 .Để giới thiệu thêm cho các Thầy cô, các bạn sinh viên, học viên nguồn tài liệu tham khảo giúp đỡ cho công tác giảng dạy, học tập và nghiên cứu khoa học, trân trọng kính mời đọc giả đang tìm cùng tham khảo , Thư viện Đề VIOLYMPIC LOP 7 VÒNG 12 lần 1 trong danh mục Lớp 7 được giới thiệu bởi bạn Thái Bùi An tới học sinh,sinh viên, giáo viên nhằm mục tiêu học tập , thư viện này được đưa vào danh mục Lớp 7 , có 1 trang, thuộc file .doc, cùng thể loại còn có Đề thi ,bạn có thể download miễn phí , hãy chia sẽ cho cộng đồng cùng học tập BÀI THI SỐ 1 Chọn đáp án đúng: Câu 1: Biết x tỉ lệ thuận với y theo hệ số và y tỉ lệ thuận với z theo hệ số tỉ lệ 6, ngoài ra Khi x = 2 thì z bằng:   24 1,5 Câu 2: Một người đi xe máy với vận tốc ko đổi là 45 km/h, kế tiếp là Như vậy, thời gian mà người ấy đi: tỉ lệ thuận với quãng đường đi được theo hệ số tỉ lệ là 45 tỉ lệ thuận với vận tốc đi theo hệ số tỉ lệ là 45 tỉ https://nslide.com/de-thi/de-violympic-lop-7-vong-12-lan-1.to7oxq.html