Đề VIOLYMPIC LOP 7 VÒNG 5 lần 1

Đăng ngày 1/12/2011 9:05:25 PM | Thể loại: Toán 7 | Chia sẽ bởi: Quý Nguyễn Quang | Lần tải: 37 | Lần xem: 3 | Page: 1 | Kích thước: 0.26 M | Loại file: doc

Vong 5

BÀI THI SỐ 1

Chọn đáp án đúng:

Câu 1:Chọn đáp án đúng:
Cho 3 số thỏa mãn . Ba số x, y, z là:

 

 

Câu 2:Chọn đáp án đúng:
Cho hai số x, y. Biết và x + y = 110. Khi đó:

x = 77; y = 33 x = 33; y = 77 x = 80; y = 30 x = 30; y = 80

Câu 3:Chọn đáp án đúng:
Cho 3 số x, y, z thỏa mãn . Ba số x, y, z là:

 

 

Câu 4:Chọn đáp án đúng:
Ba số x, y, z thỏa mãn x : y : z = 2 : 3 : 5 và x + y + z = -90. Ba số đó là:

x = 18; y = 27; z = 45 x = 27; y = 18; z = 45

x = -18; y = -45; z = -27 x = -18; y = -27; z = -45

Câu 5:Chọn đáp án đúng:
Ba lớp 6, 7, 8 cùng tham gia trồng cây. Biết số cây lớp 6 trồng bằng số cây của lớp 7 và bằng số cây của lớp 8. Số cây lớp 7 trồng ít hơn tổng số cây lớp 6 và lớp 8 là 55 cây. Số cây đội I, II, III đã trồng tương ứng là:

20 cây, 30 cây, 40 cây 60 cây, 45 cây, 40 cây

40 cây, 45 cây, 60 cây 10 cây, 15 cây, 20 cây

Câu 6:Chọn đáp án đúng:
Các số âm x, y, z thỏa mãn . Ba số x, y, z là:

 

 

Câu 7:Chọn đáp án đúng:
Cho hai đường thẳng a và b song song với nhau. Một đường thẳng c vuông góc với cả hai đường thẳng a và b. Gọi m là một đường thẳng nào đó. Khẳng định nào sau đây sai ?

Nếu m không có điểm chung với a thì cũng không có điểm chung với b.

Nếu m cắt a thì m cũng cắt b

Nếu m vuông góc với a thì m song song với c

Nếu m song song với c thì m vuông góc với b

Câu 8:Chọn đáp án đúng:
Cho các số x, y thỏa mãn . Khi đó tổng bằng:

6 16 24 14

Hãy điền dấu >; < ; = vào chỗ ... cho thích hợp nhé !

Câu 9:Hãy điền dấu >; < ; = vào chỗ ... cho thích hợp nhé !
Cho 3 số x, y, z thỏa mãn . Ba số x, y, z là:

 

 

Câu 10:Hãy điền dấu >; < ; = vào chỗ ... cho thích hợp nhé !
Ba cạnh của tam giác tỉ lệ với 4:3:2. Chu vi tam giác là 27dm. Độ dài ba cạnh của tam giác tương ứng là:

9dm; 12dm; 6dm 12dm; 9dm; 6dm

6dm; 9dm; 15dm 12dm; 6dm; 9dm

Đây là bản xem thử online, xin hãy chọn download miễn phí bên dưới để xem bản đẹp dạng .doc

đề thi Đề VIOLYMPIC LOP 7 VÒNG 5 lần 1, Toán 7. . Chúng tôi giới thiệu đến các bạn tài liệu Đề VIOLYMPIC LOP 7 VÒNG 5 lần 1 .Để giới thiệu thêm cho các bạn nguồn thư viện tham khảo giúp đỡ cho công tác giảng dạy, học tập và nghiên cứu khoa học, trân trọng kính mời các bạn đang tìm cùng tham khảo , Thư viện Đề VIOLYMPIC LOP 7 VÒNG 5 lần 1 thuộc thể loại Toán 7 được chia sẽ bởi user Quý Nguyễn Quang tới thành viên nhằm mục đích nghiên cứu , tài liệu này đã đưa vào chủ đề Toán 7 , có tổng cộng 1 page, thuộc định dạng .doc, cùng chuyên mục còn có Đề thi Toán học Toán 7 ,bạn có thể tải về miễn phí , hãy giới thiệu cho cộng đồng cùng học tập Vong 5 BÀI THI SỐ 1 Chọn đáp án đúng: Câu 1:Chọn đáp án đúng: Cho 3 số thỏa mãn và , thêm nữa Ba số x, y, z là:   Câu 2:Chọn đáp án đúng: Cho hai số x, y, cho biết thêm Biết và x + y = 110,còn cho biết thêm Khi đó: x = 77; y = 33x = 33; y = 77x = 80; y = 30x = 30; y = 80 Câu 3:Chọn đáp án đúng: Cho 3 số x, y, z thỏa mãn và , tiếp theo là Ba số x, y, z là:  https://nslide.com/de-thi/de-violympic-lop-7-vong-5-lan-1.o8ajwq.html