Đề VIOLYMPIC LOP 7 VÒNG 5 lần 1

Đăng ngày 1/12/2011 9:05:25 PM | Thể loại: Toán 7 | Chia sẽ bởi: Quý Nguyễn Quang | Lần tải: 37 | Lần xem: 3 | Page: 1 | Kích thước: 0.26 M | Loại file: doc

Vong 5

BÀI THI SỐ 1

Chọn đáp án đúng:

Câu 1:Chọn đáp án đúng:
Cho 3 số thỏa mãn . Ba số x, y, z là:

 

 

Câu 2:Chọn đáp án đúng:
Cho hai số x, y. Biết và x + y = 110. Khi đó:

x = 77; y = 33 x = 33; y = 77 x = 80; y = 30 x = 30; y = 80

Câu 3:Chọn đáp án đúng:
Cho 3 số x, y, z thỏa mãn . Ba số x, y, z là:

 

 

Câu 4:Chọn đáp án đúng:
Ba số x, y, z thỏa mãn x : y : z = 2 : 3 : 5 và x + y + z = -90. Ba số đó là:

x = 18; y = 27; z = 45 x = 27; y = 18; z = 45

x = -18; y = -45; z = -27 x = -18; y = -27; z = -45

Câu 5:Chọn đáp án đúng:
Ba lớp 6, 7, 8 cùng tham gia trồng cây. Biết số cây lớp 6 trồng bằng số cây của lớp 7 và bằng số cây của lớp 8. Số cây lớp 7 trồng ít hơn tổng số cây lớp 6 và lớp 8 là 55 cây. Số cây đội I, II, III đã trồng tương ứng là:

20 cây, 30 cây, 40 cây 60 cây, 45 cây, 40 cây

40 cây, 45 cây, 60 cây 10 cây, 15 cây, 20 cây

Câu 6:Chọn đáp án đúng:
Các số âm x, y, z thỏa mãn . Ba số x, y, z là:

 

 

Câu 7:Chọn đáp án đúng:
Cho hai đường thẳng a và b song song với nhau. Một đường thẳng c vuông góc với cả hai đường thẳng a và b. Gọi m là một đường thẳng nào đó. Khẳng định nào sau đây sai ?

Nếu m không có điểm chung với a thì cũng không có điểm chung với b.

Nếu m cắt a thì m cũng cắt b

Nếu m vuông góc với a thì m song song với c

Nếu m song song với c thì m vuông góc với b

Câu 8:Chọn đáp án đúng:
Cho các số x, y thỏa mãn . Khi đó tổng bằng:

6 16 24 14

Hãy điền dấu >; < ; = vào chỗ ... cho thích hợp nhé !

Câu 9:Hãy điền dấu >; < ; = vào chỗ ... cho thích hợp nhé !
Cho 3 số x, y, z thỏa mãn . Ba số x, y, z là:

 

 

Câu 10:Hãy điền dấu >; < ; = vào chỗ ... cho thích hợp nhé !
Ba cạnh của tam giác tỉ lệ với 4:3:2. Chu vi tam giác là 27dm. Độ dài ba cạnh của tam giác tương ứng là:

9dm; 12dm; 6dm 12dm; 9dm; 6dm

6dm; 9dm; 15dm 12dm; 6dm; 9dm

Đây là bản xem thử online, xin hãy chọn download miễn phí bên dưới để xem bản đẹp dạng .doc

đề thi Đề VIOLYMPIC LOP 7 VÒNG 5 lần 1, Toán 7. . nslide chia sẽ tới các bạn thư viện Đề VIOLYMPIC LOP 7 VÒNG 5 lần 1 .Để cung cấp thêm cho bạn đọc nguồn thư viện tham khảo phục vụ cho công tác giảng dạy, học tập và nghiên cứu khoa học, trân trọng kính mời các bạn đang cần cùng xem , Tài liệu Đề VIOLYMPIC LOP 7 VÒNG 5 lần 1 thuộc thể loại Toán 7 được chia sẽ bởi user Quý Nguyễn Quang tới các bạn nhằm mục đích tham khảo , tài liệu này được giới thiệu vào chuyên mục Toán 7 , có 1 trang, thuộc thể loại .doc, cùng chuyên mục còn có Đề thi Đề thi Toán học Toán 7 ,bạn có thể tải về free , hãy chia sẽ cho mọi người cùng xem Vong 5 BÀI THI SỐ 1 Chọn đáp án đúng: Câu 1:Chọn đáp án đúng: Cho 3 số thỏa mãn và , cho biết thêm Ba số x, y, z là:   Câu 2:Chọn đáp án đúng: Cho hai số x, y, thêm nữa Biết và x + y = 110, cho biết thêm Khi đó: x = 77; y = 33x = 33; y = 77x = 80; y = 30x = 30; y = 80 Câu 3:Chọn đáp án đúng: Cho 3 số x, y, z thỏa mãn và ,còn cho biết thêm Ba số x, y, z là:   Câu 4:Chọn https://nslide.com/de-thi/de-violympic-lop-7-vong-5-lan-1.yyajwq.html