Đề VIOLYMPIC LOP 7 VÒNG 7 lần 1

Đăng ngày 1/12/2011 9:18:38 PM | Thể loại: Toán 7 | Chia sẽ bởi: Quý Nguyễn Quang | Lần tải: 52 | Lần xem: 2 | Page: 1 | Kích thước: 0.18 M | Loại file: doc

 


BÀI THI SỐ 3

Chọn đáp án đúng:

Câu 1:Chọn đáp án đúng:
Tìm x, y biết x : 3 = y : 4 < 0 và . Kết quả là:

x = 6, y = 8

x = -6, y = -8

x = 6, y = - 8

Câu 2:Chọn đáp án đúng:
Cho điểm O nằm ngoài đường thẳng d.Khi đó,

Có vô số đường thẳng đi qua O và song song với d;

Có duy nhất một đường thẳng song song với d;

Có ít nhất một đường thẳng đi qua O và song song với d;

Có một và chỉ một đường thẳng đi qua O và song song với d.

Câu 3:Chọn đáp án đúng:
Tìm x, y biết x : 2 = y : 3 và 2x + y = 4. Kết quả là:

Câu 4:Chọn đáp án đúng:
Cách viết nào dưới đây là đúng?

0,1515=0,(15)

1,46=1,(46)

2,0000002=2,(0)2

Câu 5:Chọn đáp án đúng:
Có 5 đường thẳng phân biệt cắt nhau tại điểm A. Số tia được tạo thành từ 5 đường thẳng trên là:

10

5

20

15


Câu 6:Chọn đáp án đúng:
Tìm x, y, z biết x : 2 = y : 1 = z : 4 và x – y +z =3. Kết quả là:

Câu 7:Chọn đáp án đúng:
Tìm x, y, z biết x : 3 = y : 4 = z : 5 và x + 2y + 3z =1

Câu 8:Chọn đáp án đúng:
Tìm x, y, z biết x : 2 = y : 3 = z : 4 và 2x + y – z = 1. Kết quả là:

Câu 9:Chọn đáp án đúng:
Tìm x, y, z biết x : 3 = y : 4 = z : 5 và x + y – z =2. Kết quả là:

x=3,y=4,z=5

x=-3,y=-4,z=-5

x=-3,y=4,z=5

x=6,y=8,z=10


Câu 10:Chọn đáp án đúng:
Tìm số đo góc x trong hình sau, biết a // b. Kết quả là x =

Đây là bản xem thử online, xin hãy chọn download miễn phí bên dưới để xem bản đẹp dạng .doc

đề thi Đề VIOLYMPIC LOP 7 VÒNG 7 lần 1, Toán 7. . Chúng tôi chia sẽ tới các bạn tài liệu Đề VIOLYMPIC LOP 7 VÒNG 7 lần 1 .Để chia sẽ thêm cho bạn đọc nguồn thư viện tham khảo giúp đỡ cho công tác giảng dạy, học tập và nghiên cứu khoa học, trân trọng kính mời bạn đọc đang tìm cùng xem , đề thi Đề VIOLYMPIC LOP 7 VÒNG 7 lần 1 thuộc thể loại Toán 7 được giới thiệu bởi thành viên Quý Nguyễn Quang tới bạn đọc nhằm mục đích nâng cao kiến thức , tài liệu này được đưa vào danh mục Toán 7 , có 1 page, thuộc định dạng .doc, cùng thể loại còn có Đề thi Đề thi Toán học Toán 7 ,bạn có thể tải về free , hãy giới thiệu cho cộng đồng cùng tham khảo BÀI THI SỐ 3 Chọn đáp án đúng: Câu 1:Chọn đáp án đúng: Tìm x, y biết x : 3 = y : 4 https://nslide.com/de-thi/de-violympic-lop-7-vong-7-lan-1.r3ajwq.html