Chú ý:Đây là bản xem thử online, xin hãy chọn download miễn phí bên dưới để xem bản đẹp dạng .doc
Có thể download miễn phí file .doc bên dưới

From Paragraphs To Essays (3)

Đăng ngày 6/23/2017 12:25:51 PM | Thể loại: Tư liệu tham khảo | Lần tải: 36 | Lần xem: 0 | Page: 1 | FileSize: 9.47 M | File type: doc
0 lần xem

đề thi From Paragraphs To Essays (3), Tư liệu tham khảo. . Chúng tôi giới thiệu đến cộng đồng thư viện From Paragraphs To Essays (3) .Để chia sẽ thêm cho bạn đọc nguồn tài liệu tham khảo phục vụ cho công tác giảng dạy, học tập và nghiên cứu khoa học, trân trọng kính mời các bạn quan tâm cùng xem , Tài liệu From Paragraphs To Essays (3) trong chủ đề Tư liệu tham khảo được giới thiệu bởi user Vy Thẩm Tâm đến các bạn nhằm mục đích tham khảo , tài liệu này được chia sẽ vào chuyên mục Tư liệu tham khảo , có 1 trang, thuộc định dạng .doc, cùng chuyên mục còn có Đề thi Tiếng Anh Tư liệu tham khảo ,bạn có thể tải về free , hãy chia sẽ cho mọi người cùng xem  Unit 1 Answer Key (page 1/4) My Next Writing Student Book 3   p,còn cho biết thêm 14  1A N/A  1B   1 Iceland is one of the most beautiful countries on Earth, thêm nữa It is in the North Atlantic Ocean, bên cạnh đó  2 The population of Iceland is about 320,000 people, cho biết thêm The official language is Icelandic, nói thêm là  3 There are active volcanoes, geysers and hot springs,còn cho biết thêm There are also ice caps and glaciers, kế tiếp là  4 Iceland is not as cold as people might think,còn cho biết thêm

https://nslide.com/de-thi/from-paragraphs-to-essays-3.hgou0q.html

Nội dung

Cũng như các tài liệu khác được thành viên giới thiệu hoặc do sưu tầm lại và chia sẽ lại cho các bạn với mục đích học tập , chúng tôi không thu tiền từ bạn đọc ,nếu phát hiện nội dung phi phạm bản quyền hoặc vi phạm pháp luật xin thông báo cho website ,Ngoài tài liệu này, bạn có thể tải bài giảng miễn phí phục vụ tham khảo Một số tài liệu tải về lỗi font chữ không xem được, thì do máy tính bạn không hỗ trợ font củ, bạn tải các font .vntime củ về cài sẽ xem được.

Bạn có thể Tải về miễn phí đề thi này , hoặc tìm kiếm các đề thi khác tại đây : tìm kiếm đề thi Tư liệu tham khảo


Unit 1 Answer Key (page 1/4)
My Next Writing
Student Book 3


p.14

1A
N/A

1B


1
Iceland is one of the most beautiful countries on Earth. It is in the North Atlantic Ocean.

2
The population of Iceland is about 320,000 people. The official language is Icelandic.

3
There are active volcanoes, geysers and hot springs. There are also ice caps and glaciers.

4
Iceland is not as cold as people might think. They have four mild seasons.

5
Jens feels very proud of his country and its long history.


p.15

2A
1
Singapore is one of the smallest countries on Earth.2
Madagascar is a beautiful island country with a lot of wildlife.3
Brazil is a large country with the Amazon rainforest.4
Italy is a beautiful country with Roman Empire heritage.2B
1
South America, the Atlantic Ocean2
Southern Europe, the Mediterranean Sea3
Southeast Asia, Indonesia
p.16

2C

2D


1
mountains
1
snows

2
volcanoes
2
humid

3
plains
3
mild

4
rainforest
4
sunny

5
river
5
doesn’t vary

6
waterfalls7
desert8
beaches9
islands10
lakes


Unit 1 Answer Key (page 2/4)
My Next Writing
Student Book 3


p.17

3A
(Answers may vary.)
3B
(Answers may vary.)

1
with many large cities
1
as high as

2
of my country’s history
2
higher than

3
of Norway
3
as cold as

4
in the summer
4
colder than

5
in the North Atlantic Ocean
5
as big as

6
in the world
6
bigger than

7
on the east coast8
around my country
p.18

4A

4B
(The answer to question 4 may vary.)

1
c, f, a
1
It is a continent, a country and an island.

2
e, b, d

It is in the Indian and Pacific Oceans.2
There are rainforests in the north.
More than one-third of Australia is desert.3
It is called Uluru.
It is the largest rock in the world.4
There are kangaroos, koalas, platypuses and wombats.
There are many poisonous snakes too.


p.19

5A
N/A

5B
(model)


Writing Guide Questions
Beginning Paragraph of the Model Essay


• What is your country like?
Where is it?
My country, Iceland, is one of the most beautiful countrieson Earth. It is an island country. It is located in Europe, inthe North Atlantic Ocean.


• What is the population?
What is the official
language?
About 320,000 people live here. Most of us speak English,but our official language is Icelandic, the language of oldVikings.Unit 1 Answer Key (page 3/4)
My Next Writing
Student Book 3


p.19

5C
(sample)


Writing Guide Questions
Beginning Paragraph of Your Essay


• What is your country like?
Where is it?
My country, Madagascar, is one of the most beautifulcountries on Earth. It is a large island country with a lot ofwildlife. It is located in the Indian Ocean off thesoutheastern coast of Africa.


• What is the population?
What is the official
language?
Around 2 million people live on the island. Our officiallanguage is Malagasy, but many people can also speakFrench and English.


p.20

6A
(model)


Writing Guide Questions
Middle Paragraph of the Model Essay


• Write

Sponsor Documents