Giải 5 câu cuối (46->50) mã đề 108

Đăng ngày 6/23/2017 3:24:03 AM | Thể loại: Giải tích 12 | Chia sẽ bởi: Đại Trương Văn | Lần tải: 633 | Lần xem: 2 | Page: 1 | Kích thước: 0.28 M | Loại file: doc

 


Câu 46. Xét các số thực dương thỏa mãn Tìm giá trị nhỏ nhất của

A.  B.  C.  D.

Giải. Điều kiện : dương và

Đặt Giả thiết trở thành

  (1)

Xét hàm số trên Ta có Do đó đồng biến trên

Vì vậy (1) tương đương với

Ta có nên

Ta cần tìm giá trị nhỏ nhất của hàm số trên

Ta có (loại).

Lập BBT ta được

(Tất nhiên là có thể dùng chức năng Table để dò ra giá trị gần đúng của rồi chọn B).

Câu 47. Cho mặt cầu có bán kính bằng 4, hình trụ có chiều cao bằng 4 và hai đáy nằm trên Gọi là thể tích của là thể tích của Tính

A.  B.  C.  D.

Giải. * Ta có

* Tâm mặt cầu (ngoại tiếp hình trụ) là trung điểm của nên bán kính đáy của Do đó Suy ra

Câu 48. Cho hàm số Đồ thị của hàm số như hình bên. Đặt Mệnh đề nào dưới đây đúng ?

A.  B.


C.  D.

Giải. * Theo hình vẽ (mỗi ô vuông có diện tích bằng 1) ta có

Do đó ta được

* Theo hình vẽ ta có

Do đó ta được

Vậy

Câu 49. Cho và mặt phẳng Xét đường thẳng thuộc và đi qua Gọi là hình chiếu của lên Biết rằng thay đổi thì thuộc đường tròn cố định. Tính bán kính của đường tròn đó.

A.  B.  C.  D.

Giải. * Vì nên thuộc mặt cầu có đường kính Vì vậy thuộc đường tròn cố định là giao tuyến của

* Tâm của trung điểm bán kính

* Ta có

Do đó bán kính của

Câu 50. Có tất cả bao nhiêu số phức thỏa mãn là số thuần ảo ?

A. 3. B. 0. C. 4. D. 2.

Giải. * Điểm biểu diễn của là điểm thuộc đường tròn có tâm bán kính

* là số thuần ảo nên Tức là, thuộc cặp đường thẳng

* Ta có nên cắt tại 2 điểm phân biệt.

* Ta có nên tiếp xúc tại 1 điểm duy nhất.

(Trong lúc làm bài ta vẽ phác thảo đường tròn và 2 đường thẳng sẽ thấy nhanh hơn).

Cách 2 (thuần tính toán).

Từ giả thiết ta được 2 hệ :

1) Hệ này có một nghiệm duy nhất.


2) Hệ này có hai nghiệm phân biệt (không trùng nghiệm trên).

Đây là bản xem thử online, xin hãy chọn download miễn phí bên dưới để xem bản đẹp dạng .doc