giai cau 28 ma de 826

Đăng ngày 7/11/2012 4:32:29 PM | Thể loại: Sinh học 12 | Chia sẽ bởi: Thỉnh Nguyễn Văn | Lần tải: 57 | Lần xem: 0 | Page: 1 | Kích thước: 0.03 M | Loại file: doc

 


 

Câu 28: (mã đề 826) Ở ruồi giấm, alen A quy định thân xám trội hoàn toàn so với alen a quy định thân  đen; alen B quy định cánh dài trội hoàn toàn so với alen b quy định cánh cụt; alen D quy định mắt đỏ trội hoàn toàn so với alen d quy định mắt trắng. Thực hiện phép lai P: thu được F1. Trong tổng số các ruồi ở F1, ruồi thân xám, cánh dài, mắt đỏ chiếm tỉ lệ là 52,5%. Biết rằng không xảy ra đột biến, theo lí thuyết, ở F1 tỉ lệ ruồi đực thân xám, cánh cụt, mắt đỏ là

 A. 3,75% B. 1,25% C. 2,5% D. 7,5%

 

Giải

Tách riêng 2 cặp NST ta có

Trên NST thương: : x .

Gọi x là số ruồi đen-cụt(aabb)

Xám dài (A-B-) là 0,5+x

Xám cụt (A-bb)là 0,25-x,

đen dài(aaB-):0,25-x

Trên NST gt ta có

=> 3/4 đỏ :1/4 trắng( hoặc 2/4 caí đỏ :1/4đực đỏ :1/4đực trắng)

Xet chung

Xám-dai (A-B)

0,5+x

Xám cụt (A-bb)

0,25-x

đen dài(aaB-)

0,25-x

đen-cụt(aabb)

x

2/4 cái đỏ

¼ đực đỏ

¼ dực trắng

 

Vậy theo đầu bài ta có , ruồi thân xám, cánh dài, mắt đỏ chiếm tỉ lệ là 52,5%.= (0,5+x)3/4 x=0,2

  ruồi đực thân xám, cánh cụt, mắt đỏ (0,25-x)1/4 =(0,25-0,2)1/4= 0.125đáp án B

Đây là bản xem thử online, xin hãy chọn download miễn phí bên dưới để xem bản đẹp dạng .doc

đề thi giai cau 28 ma de 826, Sinh học 12. . nslide giới thiệu đến đọc giả đề thi giai cau 28 ma de 826 .Để cung cấp thêm cho các bạn nguồn thư viện tham khảo giúp đỡ cho công tác giảng dạy, học tập và nghiên cứu khoa học, trân trọng kính mời bạn đọc đang tìm cùng xem , đề thi giai cau 28 ma de 826 thuộc chuyên mục Sinh học 12 được giới thiệu bởi thành viên Thỉnh Nguyễn Văn đến các bạn nhằm mục tiêu học tập , tài liệu này đã đưa vào danh mục Sinh học 12 , có 1 trang, thuộc thể loại .doc, cùng danh mục còn có Đề thi Sinh học Sinh học 12 ,bạn có thể tải về free , hãy giới thiệu cho mọi người cùng xem Câu 28: (mã đề 826) Ở ruồi giấm, alen A quy định thân xám trội hoàn toàn so với alen a quy định thân đen; alen B quy định cánh dài trội hoàn toàn so với alen b quy định cánh cụt; alen D quy định mắt đỏ trội hoàn toàn so với alen d quy định mắt trắng, bên cạnh đó Thực hiện phép lai P:     thu được F1, nói thêm là Trong tổng số những ruồi ở F1, ruồi thân xám, cánh dài, mắt đỏ chiếm tỉ lệ là 52,5%, bên cạnh đó Biết rằng ko xảy ra đột biến, theo lí thuyết, ở https://nslide.com/de-thi/giai-cau-28-ma-de-826.9slbyq.html