Chú ý:Đây là bản xem thử online, xin hãy chọn download miễn phí bên dưới để xem bản đẹp dạng .doc

 


 

Câu 28: (mã đề 826) Ở ruồi giấm, alen A quy định thân xám trội hoàn toàn so với alen a quy định thân  đen; alen B quy định cánh dài trội hoàn toàn so với alen b quy định cánh cụt; alen D quy định mắt đỏ trội hoàn toàn so với alen d quy định mắt trắng. Thực hiện phép lai P: thu được F1. Trong tổng số các ruồi ở F1, ruồi thân xám, cánh dài, mắt đỏ chiếm tỉ lệ là 52,5%. Biết rằng không xảy ra đột biến, theo lí thuyết, ở F1 tỉ lệ ruồi đực thân xám, cánh cụt, mắt đỏ là

 A. 3,75% B. 1,25% C. 2,5% D. 7,5%

 

Giải

Tách riêng 2 cặp NST ta có

Trên NST thương: : x .

Gọi x là số ruồi đen-cụt(aabb)

Xám dài (A-B-) là 0,5+x

Xám cụt (A-bb)là 0,25-x,

đen dài(aaB-):0,25-x

Trên NST gt ta có

=> 3/4 đỏ :1/4 trắng( hoặc 2/4 caí đỏ :1/4đực đỏ :1/4đực trắng)

Xet chung

Xám-dai (A-B)

0,5+x

Xám cụt (A-bb)

0,25-x

đen dài(aaB-)

0,25-x

đen-cụt(aabb)

x

2/4 cái đỏ

¼ đực đỏ

¼ dực trắng

 

Vậy theo đầu bài ta có , ruồi thân xám, cánh dài, mắt đỏ chiếm tỉ lệ là 52,5%.= (0,5+x)3/4 x=0,2

  ruồi đực thân xám, cánh cụt, mắt đỏ (0,25-x)1/4 =(0,25-0,2)1/4= 0.125đáp án B

Có thể download miễn phí file .doc bên dưới

giai cau 28 ma de 826

Đăng ngày 7/11/2012 4:32:29 PM | Thể loại: Sinh học 12 | Lần tải: 57 | Lần xem: 0 | Page: 1 | FileSize: 0.03 M | File type: doc
0 lần xem

đề thi giai cau 28 ma de 826, Sinh học 12. . Chúng tôi chia sẽ tới bạn đọc đề thi giai cau 28 ma de 826 .Để chia sẽ thêm cho các bạn nguồn thư viện tham khảo phục vụ cho công tác giảng dạy, học tập và nghiên cứu khoa học, trân trọng kính mời đọc giả quan tâm cùng tham khảo , Thư viện giai cau 28 ma de 826 trong chủ đề Sinh học 12 được giới thiệu bởi user Thỉnh Nguyễn Văn đến thành viên nhằm mục tiêu tham khảo , thư viện này đã đưa vào chủ đề Sinh học 12 , có tổng cộng 1 trang, thuộc định dạng .doc, cùng chuyên mục còn có Đề thi Sinh học Sinh học 12 ,bạn có thể download miễn phí , hãy giới thiệu cho cộng đồng cùng nghiên cứu Câu 28: (mã đề 826) Ở ruồi giấm, alen A quy định thân xám trội hoàn toàn so với alen a quy định thân đen; alen B quy định cánh dài trội hoàn toàn so với alen b quy định cánh cụt; alen D quy định mắt đỏ trội hoàn toàn so với alen d quy định mắt trắng,còn cho biết thêm Thực hiện phép lai P:     thu được F1, cho biết thêm Trong tổng số những ruồi ở F1, ruồi thân xám, cánh dài, mắt đỏ chiếm tỉ lệ là 52,5%, bên cạnh đó Biết rằng ko xảy ra đột biến,

https://nslide.com/de-thi/giai-cau-28-ma-de-826.9slbyq.html

Nội dung

Cũng như các thư viện tài liệu khác được thành viên chia sẽ hoặc do tìm kiếm lại và giới thiệu lại cho các bạn với mục đích nâng cao trí thức , chúng tôi không thu phí từ thành viên ,nếu phát hiện tài liệu phi phạm bản quyền hoặc vi phạm pháp luật xin thông báo cho website ,Ngoài thư viện tài liệu này, bạn có thể tải bài giảng miễn phí phục vụ học tập Một số tài liệu download mất font không xem được, thì do máy tính bạn không hỗ trợ font củ, bạn tải các font .vntime củ về cài sẽ xem được.

Bạn có thể Tải về miễn phí đề thi này , hoặc tìm kiếm các đề thi khác tại đây : tìm kiếm đề thi Sinh học 12Câu 28: (mã đề 826) Ở ruồi giấm, alen A quy định thân xám trội hoàn toàn so với alen a quy định thân đen; alen B quy định cánh dài trội hoàn toàn so với alen b quy định cánh cụt; alen D quy định mắt đỏ trội hoàn toàn so với alen d quy định mắt trắng. Thực hiện phép lai P:     thu được F1. Trong tổng số các ruồi ở F1, ruồi thân xám, cánh dài, mắt đỏ chiếm tỉ lệ là 52,5%. Biết rằng không xảy ra đột biến, theo lí thuyết, ở F1 tỉ lệ ruồi đực thân xám, cánh cụt, mắt đỏ là
A. 3,75% B. 1,25% C. 2,5% D. 7,5%

Giải
Tách riêng 2 cặp NST ta có
Trên NST thương: :  x  .
Gọi x là số ruồi đen-cụt(aabb)
( Xám dài (A-B-) là 0,5+x
Xám cụt (A-bb)là 0,25-x,
đen dài(aaB-):0,25-x
Trên NST gt ta có
=> 3/4 đỏ :1/4 trắng( hoặc 2/4 caí đỏ :1/4đực đỏ :1/4đực trắng)
Xet chung
Xám-dai (A-B)
0,5+x
Xám cụt (A-bb)
0,25-x
đen dài(aaB-)
0,25-x
đen-cụt(aabb)
x

2/4 cái đỏ
¼ đực đỏ
¼ dực trắng


Vậy theo đầu bài ta có , ruồi thân xám, cánh dài, mắt đỏ chiếm tỉ lệ là 52,5%.= (0,5+x)3/4( x=0,2
( ruồi đực thân xám, cánh cụt, mắt đỏ (0,25-x)1/4 =(0,25-0,2)1/4= 0.125(đáp án B

Sponsor Documents