giải câu 31,50 mã đề 357 đề thi Hóa học 12

  Đánh giá    Viết đánh giá
 88       0      0
Phí: Tải Miễn phí
Mã tài liệu
3bim0q
Danh mục
Thư viện Đề thi & Kiểm tra
Thể loại
Ngày đăng
7/4/2016 9:27:36 AM
Loại file
docx
Dung lượng
0.00 M
Lần xem
0
Lần tải
88
File đã kiểm duyệt an toàn

HƯỚNG DẪN DOWNLOAD

Bước 1:Tại trang tài liệu nslide bạn muốn tải, click vào nút Download màu xanh lá cây ở phía trên.
Bước 2: Tại liên kết tải về, bạn chọn liên kết để tải File về máy tính. Tại đây sẽ có lựa chọn tải File được lưu trên nslide.com
Bước 3: Một thông báo xuất hiện ở phía cuối trình duyệt, hỏi bạn muốn lưu . - Nếu click vào Save, file sẽ được lưu về máy (Quá trình tải file nhanh hay chậm phụ thuộc vào đường truyền internet, dung lượng file bạn muốn tải)
Có nhiều phần mềm hỗ trợ việc download file về máy tính với tốc độ tải file nhanh như: Internet Download Manager (IDM), Free Download Manager, ... Tùy vào sở thích của từng người mà người dùng chọn lựa phần mềm hỗ trợ download cho máy tính của mình

Đây là đoạn mẫu , hãy download về để xem đầy đủ, hoàn toàn miễn phí 100%
Câu 50:Hòatan m gamhỗnhợpFeO,Fe(OH)2,FeCO3vàFe3O4( trongđóFe3O4chiếm1/3 tổngsố molhỗnhợp) vàodungdịchHNO3loãng(dư),thuđược8,96 lít(đktc)hỗnhợpgồm CO2và NO(sảnphẩmkhửduynhấtcủa N+5) cótỉkhốisovới H2là 18,5. Số mol HNO3phảnứnglà
A. 1,8 B. 2,0 C. 3,2 D. 3,8
Giảibài:
xmolFeO HNO3dư Fe3+ + CO2 0,2 mol
ymolFe(OH)2 NO3- NO 0,2 mol
zmolFeCO3 H+
tmol Fe3O4
-Bảotoàn electron: x + y +z + t = 0,6
-Theo bài: x + y +z +t =3t ( t= 0,2mol
- Vớisốmol CO2là 0,2mol( z =0,2 mol( x + y = 0,2 mol
Cácphảnứngcủa H+
H+.tácdụngvới O và OH củaFeOvà Fe(OH)2là 0,4 mol
H+.tácdụngvới CO3của FeCO3là 0,4 mol
H+ tácdụngvới O của Fe3O4là 1,6 mol
H+ tao NO là 0,8 mol.
Tổng H+ là 0,4 + 0,4 + 1,6 + 0,8 = 3,2 mol
Câu 31: Nungmgamhỗnhợp X gồmFe,Fe(NO3)2,Fe(NO3)3vàFeCO3trongbìnhkín (khôngcókhôngkhí). Saukhicácphảnứngxảyrahoàntoàn, thuđượcchấtrắn Y vàkhíZcótỉkhối so vớiH2là 22,5(giảsửkhíNO2sinhrakhôngthamgiaphảnứngnàokhác). Cho Y tanhoàntoàntrongdungdịchgồm 0,01molKNO3và0,15molH2SO4(loãng),thuđượcdungdịchchỉchứa21,23gammuốitrunghoàcủakimloạivàhỗnhợphaikhícótỉkhối so với H2là 8 (trongđócómộtkhíhoánâutrongkhôngkhí). Giátrịcủam là?
A.11,32. B. 13,92. C.19,16. D.13,76.
Fe Fe2O3
Fe(NO3)2 t0FeO + NO2
Fe(NO3)3 Fe CO2
FeCO3
(X) (Y) (Z)
+ 0,01mol KNO3
+ 0,15mol H2SO4
Fe2+
K+ 0,01mol + NO
SO42- 0,15mol H2
-Ta cómFe = 21,23 – 0,15.96 -0,01.39 =6,44 gam
-Cácphảnứngcủa H+vớirắn Y
2H+ + O2-( H2O
0,24 0,12
2H+ + 2e ( H2
0,02 0,01
4H+ + NO3- + 3e ( NO + 2H2O
0,04 0,01 0,01
Ta cómY = 6,44+ 0,12.16 = 8,36 g
Goisốmo CO2và NO2là X. Bảotoànnguyêntốoxi ta có
3x + 3x + 0,12 = 2x +2x ( x = 0,06
mX = mY + mX = 8,39 + 0,06.44 + 0,06.46 = 13,76 gam

Câu 50: Hòa tan m gam hỗn hợp FeO, Fe(OH)2, FeCO3 Fe3O4( trong đó Fe3O4 chiếm 1/3 tổng số mol hỗn hợp) vào dung dịch HNO3 loãng( ), thu được 8,96 lít (đktc) hỗn hợp gồm CO2 NO( sản phẩm khử duy nhất của N+5) tỉ khối so với H2 18,5. Số mol HNO3 phản ứng

A. 1,8 B. 2,0 C. 3,2 D. 3,8

 

Giải bài:

x mol FeO                   HNO3                Fe3+                   +  CO2  0,2 mol

y mol Fe(OH)2                                          NO3-                 NO   0,2 mol

z mol FeCO3                                             H+

t mol  Fe3O4

-Bảo toàn electron: x + y +z + t = 0,6

-Theo bài: x + y +z +t =3t t= 0,2 mol

- Với số mol CO2 0,2 mol z =0,2 mol x + y = 0,2 mol

Các phản ứng của H+

H+. tác dụng với O OH của FeO Fe(OH)2 0,4 mol

H+. tác dụng với CO3 của FeCO3 0,4 mol

H+ tác dụng với O của Fe3O4   1,6 mol

H+ tao NO 0,8 mol.

Tổng H+ 0,4 + 0,4  + 1,6 + 0,8 = 3,2 mol

 

Câu 31: Nung m gam hỗn hợp X gồm Fe, Fe(NO3)2, Fe(NO3)3 FeCO3 trong bình kín (không không khí). Sau khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn, thu được chất rắn Y khí Z tỉ khối so với H2 22,5 (giả sử khí NO2 sinh ra không tham gia phản ứng nào khác). Cho Y tan hoàn toàn trong dung dịch gồm 0,01 mol KNO3 0,15 mol H2SO4 (loãng), thu được dung dịch chỉ chứa 21,23 gam muối trung hoà của kim loại hỗn hợp hai khí tỉ khối so với H2 8 (trong đó một khí hoá nâu trong không khí). Giá trị của m ?

A. 11,32.                           B. 13,92.                          C. 19,16.                             D.13,76.

 

 

Fe                                               Fe2O3

Fe(NO3)2                 t0                 FeO             +  NO2

Fe(NO3)3                         Fe              CO2

FeCO3

(X)                                           (Y)                    (Z)

                                             

                                                          + 0,01 mol KNO3

                                                          + 0,15 mol H2SO4

 

                                                                     Fe2+

                                                                      K+ 0,01 mol    +    NO

                                                                      SO42-  0,15 mol     H2

-Ta   mFe  = 21,23 – 0,15.96 -0,01.39 =6,44 gam

-Các phản ứng của H+ với rắn Y

2H+     O2-   H2O

0,24     0,12

2H+  + 2e  H2

0,02                   0,01

4H+       + NO3-  + 3e  NO  + 2H2O

0,04             0,01                0,01

Ta mY = 6,44+ 0,12.16 = 8,36 g

Goi số mo CO2 NO2 X. Bảo toàn nguyên tố oxi ta

3x + 3x + 0,12 = 2x +2x x = 0,06

mX = mY + mX = 8,39  + 0,06.44 + 0,06.46 = 13,76 gam

 

Hiển thị flash toàn màn hình Xem toàn màn hình

Thu nhỏ màn hình

 

Nguồn:

 
LINK DOWNLOAD

giai-cau-31A50-ma-de-357.docx[0.00 M]

File đã kiểm duyệt
     Báo vi phạm bản quyền
Pass giải nén (Nếu có):
nslide.com
DOWNLOAD
(Miễn phí)