giải câu 41 mã đề 357

Đăng ngày 7/4/2016 10:21:35 AM | Thể loại: Hóa học 12 | Chia sẽ bởi: Thông Nguyễn Minh | Lần tải: 56 | Lần xem: 0 | Page: 1 | Kích thước: 0.00 M | Loại file: docx

Câu 41: Cho m gam Mg vào dung dịch X gồm 0.03 mol Zn(NO3)2 0.05 mol Cu(NO3)2 , sau một thời gian thu được 5.25 gam kim loại dung dịch Y. Cho dung dịch NaOH vào dung dịch Y, khối lượng kết tủa thu được 6,67 gam. Giá tị của m :

A. 4,05                      B. 2,86                C. 2,02                        D. 3,6

1.Nếu dung dịch Y Chỉ Mg2+ Zn2+ 0,03 mol thì lượng kết tủa tối đa thu được 0,05.58 + 0,03 .99 =5,87 < 6,67 gam dung dịch Y phải Mg2+, Zn2+, Cu2+

2.   Mg + Cu2+ Mg2+  + Cu

     x                                     x

Kết tủa gồm: Mg(OH)2 x mol, Cu(OH)2 0,05-x, Zn(OH)2 0,03 mol

58x  + 98(0,05-x) + 99.0,03 = 6,67 x = 0,03 mol

5,25 = m – 0,03.24  + 0,03.64 m = 4,05 gam

Đây là bản xem thử online, xin hãy chọn download miễn phí bên dưới để xem bản đẹp dạng .docx

đề thi giải câu 41 mã đề 357, Hóa học 12. . nslide.com trân trọng giới thiệu tới bạn đọc đề thi giải câu 41 mã đề 357 .Để chia sẽ thêm cho các bạn nguồn thư viện tham khảo giúp đỡ cho công tác giảng dạy, học tập và nghiên cứu khoa học, trân trọng kính mời các bạn đang cần cùng xem , Tài liệu giải câu 41 mã đề 357 thuộc chuyên mục Hóa học 12 được chia sẽ bởi user Thông Nguyễn Minh đến mọi người nhằm mục tiêu tham khảo , thư viện này được đưa vào thể loại Hóa học 12 , có tổng cộng 1 trang, thuộc file .docx, cùng chuyên mục còn có Đề thi Hóa học Hóa học 12 ,bạn có thể tải về free , hãy chia sẽ cho mọi người cùng học tập Câu 41:Cho m gamMgvào dungdịch Xgồm 0, nói thêm 03 molZn(NO3)2và0, bên cạnh đó 05molCu(NO3)2,saumộtthờigianthuđược5, nói thêm 25 gamkimloạivà dungdịchY, kế tiếp là ChodungdịchNaOHvào dungdịchY,khốilượngkếttủathuđượclà 6,67gam, tiếp theo là Giátịcủam là: A, ngoài ra 4,05B, bên cạnh đó 2,86 C, cho biết thêm 2,02 D, tiếp theo là 3,6 1, ngoài ra Nếu dung dịch Y Chỉcó Mg2+và Zn2+ 0,03 molthìlượngkếttủatốiđathuđượclà 0,05, thêm nữa 58 + 0,03 ,còn cho biết thêm 99 =5,87 https://nslide.com/de-thi/giai-cau-41-ma-de-357.fcim0q.html