Chú ý:Đây là bản xem thử online, xin hãy chọn download miễn phí bên dưới để xem bản đẹp dạng .docx

Câu 41: Cho m gam Mg vào dung dịch X gồm 0.03 mol Zn(NO3)2 0.05 mol Cu(NO3)2 , sau một thời gian thu được 5.25 gam kim loại dung dịch Y. Cho dung dịch NaOH vào dung dịch Y, khối lượng kết tủa thu được 6,67 gam. Giá tị của m :

A. 4,05                      B. 2,86                C. 2,02                        D. 3,6

1.Nếu dung dịch Y Chỉ Mg2+ Zn2+ 0,03 mol thì lượng kết tủa tối đa thu được 0,05.58 + 0,03 .99 =5,87 < 6,67 gam dung dịch Y phải Mg2+, Zn2+, Cu2+

2.   Mg + Cu2+ Mg2+  + Cu

     x                                     x

Kết tủa gồm: Mg(OH)2 x mol, Cu(OH)2 0,05-x, Zn(OH)2 0,03 mol

58x  + 98(0,05-x) + 99.0,03 = 6,67 x = 0,03 mol

5,25 = m – 0,03.24  + 0,03.64 m = 4,05 gam

Có thể download miễn phí file .docx bên dưới

giải câu 41 mã đề 357

Đăng ngày 7/4/2016 10:21:35 AM | Thể loại: Hóa học 12 | Lần tải: 56 | Lần xem: 0 | Page: 1 | FileSize: 0.00 M | File type: docx
0 lần xem

đề thi giải câu 41 mã đề 357, Hóa học 12. . nslide trân trọng giới thiệu đến cộng đồng đề thi giải câu 41 mã đề 357 .Để chia sẽ thêm cho bạn đọc nguồn thư viện tham khảo giúp đỡ cho công tác giảng dạy, học tập và nghiên cứu khoa học, trân trọng kính mời đọc giả đang tìm cùng xem , Thư viện giải câu 41 mã đề 357 thuộc thể loại Hóa học 12 được giới thiệu bởi thành viên Thông Nguyễn Minh đến bạn đọc nhằm mục tiêu học tập , thư viện này đã đưa vào danh mục Hóa học 12 , có tổng cộng 1 page, thuộc định dạng .docx, cùng danh mục còn có Đề thi Hóa học Hóa học 12 ,bạn có thể tải về miễn phí , hãy giới thiệu cho cộng đồng cùng tham khảo Câu 41:Cho m gamMgvào dungdịch Xgồm 0,còn cho biết thêm 03 molZn(NO3)2và0,còn cho biết thêm 05molCu(NO3)2,saumộtthờigianthuđược5, bên cạnh đó 25 gamkimloạivà dungdịchY, kế tiếp là ChodungdịchNaOHvào dungdịchY,khốilượngkếttủathuđượclà 6,67gam, nói thêm Giátịcủam là: A, cho biết thêm 4,05B, nói thêm là 2,86 C, tiếp theo là 2,02 D, kế tiếp là 3,6 1, nói thêm là Nếu dung dịch Y Chỉcó Mg2+và Zn2+ 0,03 molthìlượngkếttủatốiđathuđượclà 0,05,còn cho biết thêm 58 + 0,03 , cho biết thêm 99 =5,87

https://nslide.com/de-thi/giai-cau-41-ma-de-357.fcim0q.html

Nội dung

Cũng như các thư viện tài liệu khác được thành viên chia sẽ hoặc do tìm kiếm lại và giới thiệu lại cho các bạn với mục đích học tập , chúng tôi không thu tiền từ thành viên ,nếu phát hiện nội dung phi phạm bản quyền hoặc vi phạm pháp luật xin thông báo cho chúng tôi,Ngoài tài liệu này, bạn có thể download Download tài liệu,đề thi,mẫu văn bản miễn phí phục vụ nghiên cứu Một số tài liệu download mất font không xem được, nguyên nhân máy tính bạn không hỗ trợ font củ, bạn download các font .vntime củ về cài sẽ xem được.

Bạn có thể Tải về miễn phí đề thi này , hoặc tìm kiếm các đề thi khác tại đây : tìm kiếm đề thi Hóa học 12


Câu 41:Cho m gamMgvào dungdịch Xgồm 0.03 molZn(NO3)2và0.05molCu(NO3)2,saumộtthờigianthuđược5.25 gamkimloạivà dungdịchY. ChodungdịchNaOHvào dungdịchY,khốilượngkếttủathuđượclà 6,67gam.Giátịcủam là:
A.4,05B. 2,86 C.2,02 D.3,6
1.Nếu dung dịch Y Chỉcó Mg2+và Zn2+ 0,03 molthìlượngkếttủatốiđathuđượclà 0,05.58 + 0,03 .99 =5,87 < 6,67 gam ( dung dịch Y phảicó Mg2+, Zn2+, Cu2+ dư
2. Mg + Cu2+ ( Mg2+ + Cu
x x
Kếttủagồm: Mg(OH)2 x mol, Cu(OH)2 0,05-x, Zn(OH)2 0,03 mol
58x + 98(0,05-x) + 99.0,03 = 6,67 (x = 0,03 mol
5,25 = m – 0,03.24 + 0,03.64 ( m = 4,05 gam

Sponsor Documents