Giải câu 48 mã đề 122

Đăng ngày 6/23/2017 9:45:46 AM | Thể loại: 2017 | Chia sẽ bởi: Khôi Phạm Anh | Lần tải: 29 | Lần xem: 2 | Page: 1 | Kích thước: 0.02 M | Loại file: doc

 


Đề 122

Câu 48:  Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz, cho 3 điểm A(2;0;0), B(0;2;0), C(0;0;2). Gọi D là điểm khác O sao cho DA, DB, DC đôi một vvuông góc với nhau và I(a;b;c) là tâm mặt cầu ngoại tiếp tứ diện ABCD. Tính S = a + b + c.

 A. S = 2  B. S = 4.  C. S = 1.  D. S = 3

Hướng dẫn:

Từ giả thiết suy ra D là điểm đối xứng của O qua H D

I S = 1

Đây là bản xem thử online, xin hãy chọn download miễn phí bên dưới để xem bản đẹp dạng .doc