Giải câu 49 - mã đề 109 - THPTQG 2017

Đăng ngày 6/22/2017 8:45:07 PM | Thể loại: Giải tích 12 Nâng cao | Chia sẽ bởi: Hoa Nguyễn | Lần tải: 82 | Lần xem: 0 | Page: 1 | Kích thước: 0.01 M | Loại file: docx

 


Giải câu  49Đề thi THPTQG môn toán 2017 – đề 109

Điều kiện 1 - xy > 0 .

đáp án D nhỏ nhất, kiểm tra đáp án D trước tiên.

Dùng chế độ TABLE của máy tính, nhập hàm f(x), thay

y = , start chọn 0, end chọn 2, step chọn 0.1, f(x) không đổi dấu nên không x thỏa mãn, loại.

Tương tự kiểm tra đáp án C, f(x) cũng không đổi dấu, loại.

x+y>1, 1-xy<1, nên vế trái âm, nên vế phải âm, nên x+y<4, nên loại đáp án A.

Vậy chọn B.

Thầy Dũng Nội – ĐT 0981 354 689.

Đây là bản xem thử online, xin hãy chọn download miễn phí bên dưới để xem bản đẹp dạng .docx

đề thi Giải câu 49 - mã đề 109 - THPTQG 2017, Giải tích 12 Nâng cao. . nslide giới thiệu đến cộng đồng thư viện Giải câu 49 - mã đề 109 - THPTQG 2017 .Để cung cấp thêm cho các bạn nguồn thư viện tham khảo phục vụ cho công tác giảng dạy, học tập và nghiên cứu khoa học, trân trọng kính mời bạn đọc đang tìm cùng tham khảo , Tài liệu Giải câu 49 - mã đề 109 - THPTQG 2017 trong chủ đề Giải tích 12 Nâng cao được chia sẽ bởi thành viên Hoa Nguyễn tới thành viên nhằm mục đích học tập , thư viện này được đưa vào chủ đề Giải tích 12 Nâng cao , có tổng cộng 1 trang, thuộc định dạng .docx, cùng thể loại còn có Đề thi Toán học Toán học 12 ,bạn có thể tải về miễn phí , hãy giới thiệu cho mọi người cùng nghiên cứu Giảicâu 49 – Đềthi THPTQG môntoán 2017 – mãđề 109 Điềukiện 1 - xy>0 , bên cạnh đó Vìđápán D nhỏnhất, kiểmtrađápán D trướctiên, cho biết thêm Dùngchếđộ TABLE củamáytính, nhậphàm f(x), thay y = 9 11−19 9−𝑥 , start chọn 0, end chọn 2, step chọn 0,còn cho biết thêm 1, f(x) khôngđổidấunênkhôngcó x thỏamãn, loại, bên cạnh đó Tươngtựkiểmtrađápán C, f(x) cũngkhôngđổidấu, loại, cho biết thêm x+y>1, 1-xy https://nslide.com/de-thi/giai-cau-49-ma-de-109-thptqg-2017.fcou0q.html