Giải giúp câu 46,48,50 trong thi thu của phan ngọc hiển đề thi Hóa học 12

  Đánh giá    Viết đánh giá
 172       0      0
Phí: Tải Miễn phí
Mã tài liệu
n88g0q
Danh mục
Thư viện Đề thi & Kiểm tra
Thể loại
Ngày đăng
12/27/2015 10:24:29 AM
Loại file
doc
Dung lượng
0.33 M
Lần xem
0
Lần tải
172
File đã kiểm duyệt an toàn

HƯỚNG DẪN DOWNLOAD

Bước 1:Tại trang tài liệu nslide bạn muốn tải, click vào nút Download màu xanh lá cây ở phía trên.
Bước 2: Tại liên kết tải về, bạn chọn liên kết để tải File về máy tính. Tại đây sẽ có lựa chọn tải File được lưu trên nslide.com
Bước 3: Một thông báo xuất hiện ở phía cuối trình duyệt, hỏi bạn muốn lưu . - Nếu click vào Save, file sẽ được lưu về máy (Quá trình tải file nhanh hay chậm phụ thuộc vào đường truyền internet, dung lượng file bạn muốn tải)
Có nhiều phần mềm hỗ trợ việc download file về máy tính với tốc độ tải file nhanh như: Internet Download Manager (IDM), Free Download Manager, ... Tùy vào sở thích của từng người mà người dùng chọn lựa phần mềm hỗ trợ download cho máy tính của mình

Đây là đoạn mẫu , hãy download về để xem đầy đủ, hoàn toàn miễn phí 100%
Câu 1: Chất nào sau đây không tham gia phản ứng thủy phân?
A. Saccarozơ. B. Xenlulozơ. C. Protein. D. Fructozơ.
Câu 2: Trong tự nhiên, canxi sunfat tồn tại dưới dạng muối ngậm nước (CaSO4.2H2O) được gọi là
A. thạch cao nung. B. thạch cao sống. C. vôi tôi. D. đá vôi.
Câu 3: Chất không phải axit béo là
A. axit stearic. B. axit panmitic. C. axit fomic. D. axit oleic.
Câu 4: Xà phòng hóa hoàn toàn 3,7 gam HCOOC2H5 trong dung dịch NaOH (vừa đủ), thu được dung dịch chứa m gam muối. Giá trị của m là A. 4,1. B. 8,2. C. 6,8. D. 3,4.
Câu 5: Dẫn V lít khí CO (đktc) qua ống sứ nung nóng đựng lượng dư CuO. Sau khi phản ứng hoàn toàn, khối lượng chất rắn giảm 3,2 gam. Giá trị của V là A. 3,36. B. 2,24. C. 4,48 . D. 5,60.
Câu 6: Cấu hình electron lớp ngoài cùng của nguyên tử nhóm IIA là
A. ns1. B. ns2. C. ns2np1. D. ns2np2.
Câu 7: Chất làm mềm nước có tính cứng toàn phần là
A. NaHSO4. B. NaOH. C. NaCl. D. Na2CO3.
Câu 8: Chất nào sau đây phản ứng được với dung dịch NaOH?
A. C3H5(OH)3. B. CH3NHCH3. C. C2H5OH. D. H2NCH2COOH.
Câu 9: Metyl axetat có công thức là
A. CH3COOCH3. B. HCOOC2H5. C. CH3COOC2H5. D. C2H3COOCH3.
Câu 10: Cho dãy các kim loại: Ca, Cr, Li, Cu. Kim loại cứng nhất trong dãy là
A. Li. B. Cu. C. Cr. D. Ca.
Câu 11: Để phân biệt dung dịch Na2SO4 với dung dịch NaCl, người ta dùng dung dịch
A. KOH. B. HCl. C. KNO3. D. BaCl2.
Câu 12: Cho 18 gam glucozơ phản ứng hoàn toàn với lượng dư dung dịch AgNO3 trong NH3 (đun nóng), thu được m gam Ag. Giá trị của m làA. 32,4. B. 21,6. C. 10,8. D. 16,2.
Câu 13: Điện phân dung dịch NaCl không có màng ngăn giữa hai điện cực, thu được
A. natri hiđroxit. B. clorua vôi. C. nước clo. D. nước Gia-ven.
Câu 14: Dung dịch phản ứng được với Cu(OH)2 ở nhiệt thường tạo thành dung dịch có màu xanh lam là
A. vinyl axetat. B. saccarozơ. C. metanol. D. propan-1,3-điol.
Câu 15: Oxit nào sau đây thuộc loại oxit bazơ?
A. Fe3O4. B. Al2O3. C. CrO3. D. N2O.
Câu 16: Protein phản ứng với Cu(OH)2 tạo sản phẩm có màu đặc trưng là
A. màu vàng. B. màu tím. C. màu xanh lam. D. màu đen.
Câu 17: Hòa tan hoàn toàn 3,6 gam Mg bằng dung dịch HNO3 (loãng, dư), thu được V ml khí N2 (đktc, sản phẩm khử duy nhất). Giá trị của V là A. 560. B. 840. C. 784. D. 672.
Câu 18: Dung dịch làm quỳ tím chuyển sang màu xanh là
A. anilin. B. axit glutamic. C. alanin. D. trimetylamin.
Câu 19: Polime được điều chế bằng phản ứng trùng ngưng là
A. nilon-6,6. B. teflon. C. thủy tinh hữu cơ. D. poli(vinyl clorua).
Câu 20: Kim loại nào sau đây có tính khử mạnh nhất?
A. Al. B. Fe. C. Sn. D. Ni.
Câu 21: Cho 38,7 gam oleum H2SO4.2SO3 vào 100 gam dung dịch H2SO4 30%, thu được dung dịch X. Nồng độ phần trăm của H2SO4 trong X là A. 67,77%. B. 53,42%. C. 74,10%. D. 32,23%.
Câu 22: Cho các phát biểu sau:
(a

Thi thu THPTQG de 1

Câu 1: Chất nào sau đây không tham gia phản ứng thủy phân?

 A. Saccarozơ. B. Xenlulozơ. C. Protein. D. Fructozơ.

Câu 2: Trong tự nhiên, canxi sunfat tồn tại dưới dạng muối ngậm nước (CaSO4.2H2O) được gọi là

 A. thạch cao nung. B. thạch cao sống. C. vôi tôi. D. đá vôi.

Câu 3: Chất không phải axit béo là

 A. axit stearic. B. axit panmitic. C. axit fomic. D. axit oleic.

Câu 4: Xà phòng hóa hoàn toàn 3,7 gam HCOOC2H5 trong dung dịch NaOH (vừa đủ), thu được dung dịch chứa m gam muối. Giá trị của m là              A. 4,1.              B. 8,2.              C. 6,8.              D. 3,4.

Câu 5: Dẫn V lít khí CO (đktc) qua ống sứ nung nóng đựng lượng dư CuO. Sau khi phản ứng hoàn toàn, khối lượng chất rắn giảm 3,2 gam. Giá trị của V là              A. 3,36.                            B. 2,24.                                          C. 4,48                            .              D. 5,60.

Câu 6: Cấu hình electron lớp ngoài cùng của nguyên tử nhóm IIA là

 A. ns1. B. ns2. C. ns2np1. D. ns2np2.

Câu 7: Chất làm mềm nước có tính cứng toàn phần là

 A. NaHSO4. B. NaOH. C. NaCl. D. Na2CO3.

Câu 8: Chất nào sau đây phản ứng được với dung dịch NaOH?

 A. C3H5(OH)3. B. CH3NHCH3. C. C2H5OH. D. H2NCH2COOH.

Câu 9: Metyl axetat có công thức là 

 A. CH3COOCH3. B. HCOOC2H5. C. CH3COOC2H5. D. C2H3COOCH3.

Câu 10: Cho dãy các kim loại: Ca, Cr, Li, Cu. Kim loại cứng nhất trong dãy là

 A. Li. B. Cu. C. Cr. D. Ca.

Câu 11: Để phân biệt dung dịch Na2SO4 với dung dịch NaCl, người ta dùng dung dịch

 A. KOH. B. HCl. C. KNO3. D. BaCl2.

Câu 12: Cho 18 gam glucozơ phản ứng hoàn toàn với lượng dư dung dịch AgNO3 trong NH­3 (đun nóng), thu được m gam Ag. Giá trị của m làA. 32,4.              B. 21,6.              C. 10,8.              D. 16,2.

Câu 13: Điện phân dung dịch NaCl không có màng ngăn giữa hai điện cực, thu được

 A. natri hiđroxit. B. clorua vôi. C. nước clo. D. nước Gia-ven.

Câu 14: Dung dịch phản ứng được với Cu(OH)2 ở nhiệt thường tạo thành dung dịch có màu xanh lam là

 A. vinyl axetat. B. saccarozơ. C. metanol. D. propan-1,3-điol.

Câu 15: Oxit nào sau đây thuộc loại oxit bazơ?

 A. Fe3O4. B. Al2O3. C. CrO3. D. N2O.

Câu 16: Protein phản ứng với Cu(OH)2 tạo sản phẩm có màu đặc trưng là

 A. màu vàng. B. màu tím. C. màu xanh lam. D. màu đen.

Câu 17: Hòa tan hoàn toàn 3,6 gam Mg bằng dung dịch HNO3 (loãng, dư), thu được V ml khí N2 (đktc, sản phẩm khử duy nhất). Giá trị của V là              A. 560.                            B. 840.                                          C. 784.                                          D. 672.

Câu 18: Dung dịch làm quỳ tím chuyển sang màu xanh là

 A. anilin. B. axit glutamic. C. alanin. D. trimetylamin.

Câu 19: Polime được điều chế bằng phản ứng trùng ngưng là

 A. nilon-6,6. B. teflon. C. thủy tinh hữu cơ. D. poli(vinyl clorua).

Câu 20: Kim loại nào sau đây có tính khử mạnh nhất?

 A. Al. B. Fe. C. Sn. D. Ni.

Câu 21: Cho 38,7 gam oleum H2SO4.2SO3 vào 100 gam dung dịch H2SO4 30%, thu được dung dịch X. Nồng độ phần trăm của H2SO4 trong X   A. 67,77%.              B. 53,42%.              C. 74,10%.              D. 32,23%.

Câu 22: Cho các phát biểu sau:

 (a) Hiđro hóa hoàn toàn axetilen (xúc tác Ni) thu được etilen.             (b) Phân tử toluen chứa vòng benzen.

 (c) Etylen glicol và glixerol là đồng đẳng của nhau.                             (d) Anđehit vừa có tính oxi hóa, vừa có tính khử.

 (e) Axit axetic hòa tan được Cu(OH)2 ở nhiệt độ thường. Số phát biểu đúng là

 A. 1.  B. 3. C. 2. D. 4.

Câu 23: Hỗn hợp X gồm metanol và etanol. Đốt cháy hết m gam X, thu được 0,672 lít CO2 (đktc) và 0,9 gam H2O. Đun nóng X với H2SO4 đặc ở , khi phản ứng xảy ra hoàn toàn thu được m gam ete. Giá trị của m là

 A. 0,51. B. 0,69. C. 0,60. D. 0,42.

Câu 24: Chất nào sau đây là thành phần chính của thuốc chữa bệnh đau dạ dày?

 A. C2H5NH2. B. NaHCO3. C. NaOH. D. C6H12O6 (glucozơ).

Câu 25: Phản ứng giải thích sự hình thành thạch nhũ trong các hang động núi đá vôi

 A. CaCO3 + CO2 + H2O → Ca(HCO3)2. B. CaCO3 + 2HCl → CaCl2 + CO2 + H2O.  

 C. CaCO3 → CaO + CO2. D. Ca(HCO3)2 → CaO + CO2 + H2O.

Câu 26: Chia 7,59 gam hỗn hợp X gồm K và K2O thành 2 phần bằng nhau, Phần một cho vào 196,23 gam nước thu được dung dịch Y có nồng độ 2,38%. Phần hai cho vào Vml dung dịch HNO3 0,25M thì có bay ra. 0,1344 lít khí hỗn hợp khí Z gồm NO, NH3 và H2 (đo đktc), có tỉ khối so với He bằng 17,5/6 Cô cạn dung dịch sau phản ứng được 7,235 gam chất rắn khan. Giá trị của V là: A. 232                                           B. 200                                                        C. 203                                          D. 222

Câu 27: Cho dãy các chất sau: vinyl fomat, metyl acrylat, glucozơ, saccarozơ, etylamin, alanin. Phát biểu nào sau đây sai?

 A. Có 3 chất làm mất màu nước brom. B. 3 chất bị thủy phân trong môi trường kiềm. 

 C. Có 3 chất hữu cơ đơn chức, mạch hở. D. Có 2 chất tham gia phản ứng tráng bạc.

Câu 28: Cho 0,02 mol amino axit X (trong phân tử có một nhóm -NH2) phản ứng vừa đủ với 40 ml dung dịch NaOH 1M, thu được dung dịch chứa 3,82 gam muối. Công thức của X là

 A. H2N-C2H4-COOH. B. H2N-C2H3-(COOH)2.  C. H2N-C3H5-(COOH)2.   D. H2N-CH2-COOH.

Câu 29: Tiến hành các thí nghiệm sau:

 (a) Cho Ca vào dung dịch CuSO4.   (b) Dẫn khí H2 qua Al2O3 nung nóng.

 (c) Cho dung dịch HCl vào dung dịch Fe(NO­3)2. (d) Cho Cr vào dung dịch KOH đặc, nóng.

 Số thí nghiệm xảy ra phản ứng là A. 3.  B. 2.  C. 1.  D. 4.

Câu 30: Este X có tỉ khối hơi so với He bằng 22. Số đồng phân cấu tạo của X là

 A. 5. B. 2. C. 4. D. 3.

Câu 31: X1, X2, X3 là ba chất hữu cơ có phân tử khối tăng dần. Khi cho cùng số mol mỗi chất tác dụng với dung dịch AgNO3 trong NH3 thì đều thu được Ag và muối Y, Z. Biết rằng:

 (a) Lượng Ag sinh ra từ X1 gấp hai lần lượng Ag sinh ra từ X2 hoặc X3.

 (b) Y tác dụng với dung dịch NaOH hoặc HCl đều tạo khí vô cơ.  Các chất X1, X2, X3 lần lượt là  

 A. HCHO, CH3CHO, C2H5CHO. B. HCHO, HCOOH, HCOONH4. 

 C. HCHO, CH3CHO, HCOOCH3. D. HCHO, HCOOH, HCOOCH3.

Câu 32: Điện phân 100 gam dung dịch X chứa 0,15 mol CuSO4 và a mol KCl (điện cực trơ, màng ngăn xốp), đến khi nước bắt đầu bị điện phân ở cả hai điện cực thì ngừng, thu được dung dịch Y. Dung dịch Y hòa tan tối đa 2,7 gam Al. Giả sử hiệu suất điện phân 100%, khí sinh ra không tan trong nước. Nồng độ phần trăm của K2SO4 trong Y là                   

 A. 34,30%. B. 26,10%. C. 33,49%. D. 27,53%.

Câu 33: Cho X, Y là hai axit cacboxylic mạch hở (MX < MY). Đốt cháy hoàn toàn a mol các hỗn hợp gồm x mol X và y mol Y (trong đó tỉ lệ x : y của các hỗn hợp đều khác nhau), luôn thu được 3a mol CO2 và 2a mol H2O. Phần trăm khối lượng của oxi trong X và Y lần lượt là

 A. 44,44% và 43,24%. B. 69,57% và 71,11%. C. 44,44% và 61,54%. D. 45,71% và 43,24%.

Câu 34: Limonel là chất hữu cơ có mùi thơm dịu được tách từ tinh dầu chanh và có công thức cấu tạo như sau:

 

 

 

 

 Phân tử khối của limonel là

 

 A. 136. B. 142. C. 140. D. 138.

Câu 35: Dung dịch X chứa các ion: Na+, Ba2+HCO3. Chia X thành ba phần bằng nhau. Phần một tác dụng với KOH dư, được m gam kết tủa. Phần hai tác dụng với Ba(OH)2 dư, được 4m gam kết tủa. Đun sôi đến cạn phần ba, thu được V1 lít CO2 (đktc) và chất rắn Y. Nung Y đến khối lượng không đổi, thu được thêm V2 lít CO2 (đktc). Tỉ lệ V1 : V2 bằng

 A. 1 : 3. B. 3 : 2. C. 2 : 1. D. 1 : 1.

Câu 36: Tiến hành các thí nghiệm sau:

 (a) Cho dung dịch Ba(OH)2 dư vào dung dịch Cr2(SO4)3.      (b) Sục khí CO2 dư vào dung dịch Na[Al(OH)4] hoặc NaAlO2.

 (c) Cho dung dịch NaF vào dung dịch AgNO3.                        (d) Sục khí NH3 dư vào dung dịch CuCl2.

 (e) Cho hỗn hợp Al4C3 và CaC2 (tỉ lệ mol 1 : 1) vào nước.         (g) Sục khí SO2 vào dung dịch H2S.

 Sau khi kết thúc các phản ứng, số thí nghiệm thu được kết tủa là

 A. 4. B. 3. C. 6. D. 5.

Câu 37: Hòa tan hoàn toàn 3,84 gam Cu trong dung dịch HNO3 dư, thu được hỗn hợp khí X gồm NO2 và NO (không còn sản phẩm khử khác). Trộn X với V lít O2 (đktc) thu được hỗn hợp khí Y. Cho Y tác dụng với H2O, thu được dung dịch Z, còn lại 0,25V lít O2 (đktc). Giá trị của V là               A. 0,672.              B. 0,896.              C. 0,504.              D. 0,784.

Câu 38: Thủy phân hoàn toàn 1 mol pentapeptit mạch hở X, thu được 3 mol glyxin (Gly), 1 mol alanin (Ala) và 1 mol valin (Val). Thủy phân không hoàn toàn X thu được hai đipeptit Gly-Ala, Ala-Gly và tripeptit Gly-Gly-Val nhưng không thu được peptit nào sau đây? A. Gly-Gly-Gly.              B. Gly-Val.              C. Gly-Ala-Gly.              D. Gly-Gly.

Câu 39: Hỗn hợp X gồm phenol (C6H5OH) và một axit cacboxylic đơn chức, mạch hở. Cho 26 gam X tác dụng vừa đủ với nước brom, thu được dung dịch Y và 66,2 gam kết tủa 2,4,6-tribromphenol. Dung dịch Y phản ứng tối đa với V lít dung dịch NaOH 1M (đun nóng). Mặt khác, cho 26 gam X phản ứng hết với Na dư, thu được 32,6 gam muối. Giá trị của V là  

 A. 0,8. B. 0,7. C. 0,6. D. 0,9.

Câu 40: Hình vẽ sau mô tả thí nghiệm về NH3 (ban đầu trong bình chỉ có khí NH3, chậu thủy tinh chứa nước cất có nhỏ vài giọt phenolphtalein):

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Phát biểu nào sau đây sai?

 A. Thí nghiệm trên chứng tỏ NH3 tan nhiều trong nước và có tính bazơ. 

 B. Nước phun vào bình do NH3 tan mạnh làm giảm áp suất trong bình.

 C. Hiện tượng xảy ra tương tự khi thay NH3 bằng CH3NH2. 

 D. Nước phun vào trong bình chuyển từ không màu thành màu xanh.

Câu 41: Hỗn hợp X gồm hai chất hữu cơ đơn chức, đều có công thức phân tử C7H6O2 và chứa vòng benzen trong phân tử. Cho 3,66 gam X phản ứng với lượng dư dung dịch AgNO3 trong NH3, thu được 2,16 gam Ag. Khối lượng muối thu được khi cho cùng lượng X trên tác dụng hết với dung dịch KOH dư là

 A. 4,72 gam. B. 4,04 gam. C. 4,80 gam. D. 5,36 gam.

Câu 42: Cho m gam hỗn hợp X gồm Na và Na2O tan hoàn toàn trong dung dịch chứa 0,35 mol HNO3, thu được dung dịch Y336 ml khí A (phản ứng chỉ tạo một sản phẩm khử duy nhất của N+5). Thêm từ từ đến dư dung dịch KOH vào Y (đun nóng), thu được 224 ml khí A ( các thể tích khí đo ở đktc). Giá trị của m là  

 A. 7,84.  B. 8,165.     C. 8,134. D. 7,68.

Câu 43: Tiến hành phản ứng nhiệt nhôm hỗn hợp X gồm Al và Cr2O3, sau một thời gian thu được 18,76 gam chất rắn Y. Để hòa tan hoàn toàn Y cần vừa đủ 495 ml dung dịch HCl 2M, thu được dung dịch Z và 4,704 lít khí H2 (đktc). Dung dịch Z phản ứng tối đa với dung dịch chứa m gam NaOH. Các phản ứng thực hiện trong khí trơ. Giá trị của m   

 A. 51,2. B. 51,6. C. 48,8. D. 50,8.

Câu 44: Hỗn hợp X gồm H2 và một anken (là chất khí ở điều kiện thường) có số mol bằng nhau. Dẫn X qua Ni nung nóng, thu được hỗn hợp Y có tỉ khối so với He bằng 11,6. Hiệu suất của phản ứng hiđro hóa là   

 A. 75,0%. B. 62,5%. C. 37,5%. D. 25,0%.

Câu 45: Hỗn hợp X gồm Al, Ca, Al4C3 và CaC2. Cho 15,15 gam X vào nước, chỉ thu được dung dịch Y và hỗn hợp khí Z (C2H2, CH4­, H2). Đốt cháy hết Z, thu được 4,48 lít CO2 (đktc) và 9,45 gam H2O. Nhỏ từ từ 200 ml dung dịch HCl 2M vào Y, được m gam kết tủa. Giá trị của m là               A. 27,3.                            B. 19,5.                                          C. 16,9.                                          D. 15,6.

Câu 46: X, Y là hai chất hữu cơ mạch hở, có cùng số nguyên tử cacbon, MX - MY = 14. Đốt cháy hoàn toàn 0,05 mol hỗn hợp gồm X và Y cần vừa đủ 3,84 gam O2, thu được 3,36 lít CO2 (đktc) và 1,26 gam H2O. Đun nóng X hoặc Y với lượng dư dung dịch AgNO3 trong NH3 thì đều thu được số mol Ag bằng 4 lần số mol mỗi chất X, Y đã phản ứng. Tổng số công thức cấu tạo của X và Y thỏa mãn các tính chất trên làA. 5.              B. 4.              C. 3.              D. 2.

Câu 47: Cho 7,36 gam hỗn hợp X gồm Mg và Fe vào dung dịch chứa AgNO3 và Cu(NO3)2, khi phản ứng kết thúc thu được chất rắn Y và dung dịch Z. Hòa tan hết Y bằng dung dịch H2SO4 đặc nóng (dư), thu được 5,04 lít SO2 (đktc, sản phẩm khử duy nhất). Cho NaOH dư vào Z, được kết tủa T. Nung T trong không khí đến khối lượng không đổi được 7,2 gam hỗn hợp rắn. Phần trăm khối lượng của Fe trong X là A. 60,87%.              B. 38,04%.              C. 83,70%.              D. 49,46%.

Câu 48: Hỗn hợp X gồm một axit cacboxylic đơn chức, một axit cacboxylic hai chức (hai axit đều mạch hở, có cùng số liên kết π) hai ancol đơn chức thuộc cùng dãy đồng đẳng. Đốt cháy hoàn toàn m gam X, thu được 2,912 lít CO2 (đktc) và 2,7 gam H2O. Thực hiện phản ứng este hóa m gam X (giả sử hiệu suất các phản ứng đều bằng 100%), thu được 3,36 gam sản phẩm hữu cơ chỉ chứa este. Phần trăm khối lượng của axit cacboxylic đơn chức trong X              

 A. 14,08%. B. 20,19%. C. 16,90%. D. 17,37%.

Câu 49: Cho m gam hỗn hợp X gồm MgO, CuO, MgS và Cu2S (oxi chiếm 30% khối lượng) tan hết trong dung dịch H2SO4 và NaNO3, thu được dung dịch Y chỉ chứa 4m gam muối trung hòa0,672 lít (đktc) hỗn hợp khí gồm NO2, SO2 (không còn sản phẩm khử khác). Cho Y tác dụng vừa đủ với dung dịch Ba(NO3)2, được dung dịch Z và 9,32 gam kết tủa. Cô cạn Z được chất rắn T. Nung T đến khối lượng không đổi, thu được 2,688 lít (đktc) hỗn hợp khí (có tỉ khối so với H2 bằng 19,5). Giá trị của m gần giá trị nào nhất sau đây?               A. 3,0.                            B. 2,5.                            C. 3,5.                                          D. 4,0.

Câu 50: Đun nóng 4,63 gam hỗn hợp X gồm ba peptit mạch hở với dung dịch KOH (vừa đủ). Khi các phản ứng kết thúc, cô cạn dung dịch thu được 8,19 gam muối khan của các amino axit đều có dạng H2NCmHnCOOH. Đốt cháy hoàn toàn 4,63 gam X cần 4,2 lít O2 (đktc), hấp thụ hết sản phẩm cháy (CO2, H2O, N2) vào dung dịch Ba(OH)2 dư. Sau phản ứng thu được m gam kết tủa và khối lượng phần dung dịch giảm bớt 21,87 gam. Giá trị của m gần giá trị nào nhất sau đây?

 A. 35,0. B. 27,5. C. 32,5. D. 30,0.

---------- HẾT ----------
ĐÁP ÁN MÃ ĐỀ 415

 

1

D

26

A

2

B

27

B

3

C

28

C

4

D

29

B

5

C

30

C

6

B

31

D

7

D

32

A

8

D

33

C

9

A

34

A

10

C

35

C

11

D

36

A

12

B

37

B

13

D

38

A

14

B

39

D

15

A

40

A

16

B

41

D

17

D

42

B

18

D

43

A

19

A

44

A

20

A

45

C

21

B

46

C

22

B

47

C

23

C

48

C

24

B

49

A

25

D

50

C

 

1

 

Hiển thị flash toàn màn hình Xem toàn màn hình

Thu nhỏ màn hình

 

Nguồn:

 
LINK DOWNLOAD

Giai-giup-cau-46A48A50-trong-thi-thu-cua-phan-ngoc-hien.doc[0.33 M]

File đã kiểm duyệt
     Báo vi phạm bản quyền
Pass giải nén (Nếu có):
nslide.com
DOWNLOAD
(Miễn phí)