giải giúp em câu đồ thị khó. Xin cám ơn rất nhiều (chí nguyễn văn)

Đăng ngày 8/7/2017 1:08:36 PM | Thể loại: Vật lý 12 | Chia sẽ bởi: chí nguyễn văn | Lần tải: 14 | Lần xem: 0 | Page: 1 | Kích thước: 0.08 M | Loại file: docx

 


Câu 1:   C:\Users\W10-PRO\AppData\Local\Temp\SNAGHTML940782.PNGHình vẽ là đồ thị phụ thuộc thời gian của vận tốc của hai con lắc lò xo dao động điều hòa: con lắc 1 đường 1, con lắc 2 đường 2. Biết biên độ của con lắc thứ hai là 9 cm. Xét con lắc 1, tốc độ trung bình của vật trên quãng đương từ lúc t = 0 đến thời điểm lần thứ 3 động năng bằng 3 lần thế năng là:

 A. 15 cm/s 

 B. 13,33 cm/s

 C. 17,56 cm/s

 D. 20 cm/s

 

Câu 2:   Hai vật nhỏ cùng khối lượng m = 100 g dao động điều hòa cùng tần số, chung vị trí cân bằng trên trục Ox. Thời điểm t = 0, tỉ số li độ của hai vật là . Đồ thị biểu diễn mối quan hệ giữa thế năng của hai vật theo thời gian như hình vẽ. Lấy π2 = 10. Khoảng cách giữa hai chất điểm tại thời điểm t = 3,69 s gần giá trị nào sau đây nhất?

 A. 6 m B. 4 m

 C. 5 m D. 7m

Đây là bản xem thử online, xin hãy chọn download miễn phí bên dưới để xem bản đẹp dạng .docx

đề thi giải giúp em câu đồ thị khó. Xin cám ơn rất nhiều, Vật lý 12. . nslide.com giới thiệu đến các bạn đề thi giải giúp em câu đồ thị khó. Xin cám ơn rất nhiều .Để giới thiệu thêm cho các bạn nguồn thư viện tham khảo phục vụ cho công tác giảng dạy, học tập và nghiên cứu khoa học, trân trọng kính mời đọc giả đang cần cùng tham khảo , đề thi giải giúp em câu đồ thị khó. Xin cám ơn rất nhiều thuộc danh mục Vật lý 12 được chia sẽ bởi user chí nguyễn văn đến các bạn nhằm mục đích học tập , thư viện này đã giới thiệu vào danh mục Vật lý 12 , có tổng cộng 1 page, thuộc file .docx, cùng chủ đề còn có Đề thi Vật lý Vật lý 12 ,bạn có thể download miễn phí , hãy giới thiệu cho cộng đồng cùng học tập Hình vẽ là đồ thị phụ thuộc thời gian của vận tốc của hai con lắc lò xo chao đảo điều hòa: con lắc 1 đường 1, con lắc 2 đường 2,còn cho biết thêm Biết biên độ của con lắc đồ vật hai là 9 cm, bên cạnh đó Xét con lắc 1, tốc độ trung bình của vật trên quãng đương từ lúc t = 0 tới thời điểm lần đồ vật 3 động năng bằng 3 lần thế năng là: A,còn cho biết thêm 15 cm/s https://nslide.com/de-thi/giai-giup-em-cau-do-thi-kho-xin-cam-on-rat-nhieu.741u0q.html