giải giúp em câu đồ thị khó. Xin cám ơn rất nhiều

Đăng ngày 8/7/2017 1:08:36 PM | Thể loại: Vật lý 12 | Chia sẽ bởi: chí nguyễn văn | Lần tải: 14 | Lần xem: 5 | Page: 1 | Kích thước: 0.08 M | Loại file: docx

 


Câu 1:   C:\Users\W10-PRO\AppData\Local\Temp\SNAGHTML940782.PNGHình vẽ là đồ thị phụ thuộc thời gian của vận tốc của hai con lắc lò xo dao động điều hòa: con lắc 1 đường 1, con lắc 2 đường 2. Biết biên độ của con lắc thứ hai là 9 cm. Xét con lắc 1, tốc độ trung bình của vật trên quãng đương từ lúc t = 0 đến thời điểm lần thứ 3 động năng bằng 3 lần thế năng là:

 A. 15 cm/s 

 B. 13,33 cm/s

 C. 17,56 cm/s

 D. 20 cm/s

 

Câu 2:   Hai vật nhỏ cùng khối lượng m = 100 g dao động điều hòa cùng tần số, chung vị trí cân bằng trên trục Ox. Thời điểm t = 0, tỉ số li độ của hai vật là . Đồ thị biểu diễn mối quan hệ giữa thế năng của hai vật theo thời gian như hình vẽ. Lấy π2 = 10. Khoảng cách giữa hai chất điểm tại thời điểm t = 3,69 s gần giá trị nào sau đây nhất?

 A. 6 m B. 4 m

 C. 5 m D. 7m

Đây là bản xem thử online, xin hãy chọn download miễn phí bên dưới để xem bản đẹp dạng .docx