Chú ý:Đây là bản xem thử online, xin hãy chọn download miễn phí bên dưới để xem bản đẹp dạng .doc
Có thể download miễn phí file .doc bên dưới

giáo án hsg hoa 8

Đăng ngày 8/7/2017 4:55:18 PM | Thể loại: Hóa học 8 | Lần tải: 14 | Lần xem: 0 | Page: 1 | FileSize: 2.19 M | File type: doc
0 lần xem

đề thi giáo án hsg hoa 8, Hóa học 8. . Chúng tôi chia sẽ đến cộng đồng tài liệu giáo án hsg hoa 8 .Để giới thiệu thêm cho bạn đọc nguồn tài liệu tham khảo giúp đỡ cho công tác giảng dạy, học tập và nghiên cứu khoa học, trân trọng kính mời bạn đọc đang cần cùng xem , Thư viện giáo án hsg hoa 8 trong danh mục Hóa học 8 được giới thiệu bởi thành viên An Trương tới mọi người nhằm mục tiêu nghiên cứu , tài liệu này được giới thiệu vào mục Hóa học 8 , có 1 trang, thuộc thể loại .doc, cùng danh mục còn có Đề thi Hóa học Hóa học 8 ,bạn có thể tải về miễn phí , hãy chia sẽ cho cộng đồng cùng nghiên cứu BÀI TẬP STT CHỦ ĐỀ DẠNG TOÁN SỐ TIẾT  1 Chất nguyên tử phân tử Xác định số hạt và tên nguyên tử 1  Lập công thức hóa học khi biết thành phần yếu tố  3 Phản ứng hóa học Lập phương trình hóa học (cân bằng phương trình hóa học…) 3  Định luật bảo toàn khối lượng  4 Mol và tính toán hóa học Chuyển đổi giữa khối lượng, thể tích và lượng chất, số nguyên tử phân tử, bên cạnh đó 3  Tính tỉ khối của chất, hổ lốn chất 

https://nslide.com/de-thi/giao-an-hsg-hoa-8.371u0q.html

Nội dung

Giống các tài liệu khác được thành viên giới thiệu hoặc do sưu tầm lại và chia sẽ lại cho các bạn với mục đích nâng cao trí thức , chúng tôi không thu tiền từ thành viên ,nếu phát hiện tài liệu phi phạm bản quyền hoặc vi phạm pháp luật xin thông báo cho website ,Ngoài giáo án bài giảng này, bạn có thể tải Tải tài liệu luận văn,bài tập phục vụ nghiên cứu Một số tài liệu tải về mất font không xem được, thì do máy tính bạn không hỗ trợ font củ, bạn download các font .vntime củ về cài sẽ xem được.

Bạn có thể Tải về miễn phí đề thi này , hoặc tìm kiếm các đề thi khác tại đây : tìm kiếm đề thi Hóa học 8


BÀI TẬP
STT
CHỦ ĐỀ
DẠNG TOÁN
SỐ TIẾT


1

Chất nguyên tử phân tử
Xác định số hạt và tên nguyên tử
1Lập công thức hóa học khi biết thành phần nguyên tố3
Phản ứng hóa học
Lập phương trình hóa học (cân bằng phương trình hóa học…)
3Định luật bảo toàn khối lượng


4
Mol và tính toán hóa học
Chuyển đổi giữa khối lượng, thể tích và lượng chất, số nguyên tử phân tử.
3Tính tỉ khối của chất, hỗn hợp chất
Tính M của chất, hỗn hợp chất..
Xác định công thức của nguyên tử phân tử khi biết khối lượng mol (M) số nguyên tử hoặc tổng số nguyên tử…
5
Tính theo công thức hóa học
Tính thành phần phần trăm các nguyên tố trong hợp chất
4Lập công thức hóa học khi biết thành phần phần trăm các nguyên tố…
Tính khối lượng mỗi nguyên tố trong một lượng hợp chất và ngược lại


6Tính theo phương trình hóa học
Tính khối lượng, thể tích chất tham gia hoặc sản phẩm
18Bài toán về lượng chất dư
Bài toán hiệu suất
Bài toán hỗn hợp chất tác dụng
Bài toán tăng giảm khối lượng.
Bài toán sử dụng định luật bảo toàn khối lượng và bảo toàn nguyên tố
Bài toán xác định công thức đơn chất, hợp chất tham gia phản ứng và sản phẩm.
Bài toán tự chọn lượng chất
Bài toán biện luận (Biện luận hóa trị, biện luận trường hợp, biện luận so sánh, biện luận bằng trị số trung bình

7
Dung dịch
Bài toán về độ tan của chất


12Bài toán tính nồng độ mol dung dịch (CM), nồng độ phần trăm dung dịch (C%) bằng sự pha trộn không xảy ra phản ứng.
Bài toán tính nồng độ mol dung dịch (CM), nồng độ phần trăm dung dịch (C%) bằng sự pha trộn có xảy ra phản ứng.
Bài toán về muối ngậm nước
Bài toán pha chế dung dịch8
Bài tập định tính
Bài toán hoàn thành phản ứng và sơ đồ chuyển hóa…


9Bài toán xác định chất hợp chất dựa vào tính chất hóa học chất
Bài toán nhận biết chất
Bài toán tách chất, tinh chế chất
Bài toán điều chế chất
Cộng
60Chuyên đề 1. Bài tập về nguyên tử, nguyên tố hóa học
1/ Nguyên tử (NT):
- Hạt vô cùng nhỏ , trung hòa về điện, tạo nên các chất.
Cấu tạo: + Hạt nhân mang điện tích (+)(Gồm: Proton(p) mang điện tích (+) và nơtron không mang điện ). Khối lượng hạt nhân được coi là khối lượng nguyên tử.
+ Vỏ nguyên tử chứa 1 hay nhiều electron (e) mang điện tích (-). Electron chuyển động rất nhanh quanh hạt nhân và sắp xếp theo lớp (thứ tự sắp xếp (e) tối đa trong từng lớp từ trong ra ngoài: STT của lớp : 1 2 3 …
Số e tối đa : 2e 8e 18e …
Trong nguyên tử:
- Số p = số e = số điện tích hạt nhân = số thứ tự của nguyên tố trong bảng hệ thống tuần hoàn các nguyên tố hóa học
- Quan hệ giữa số p và số n : p ( n ( 1,5p ( đúng với 83 nguyên tố )
- Khối lượng tương đối của 1 nguyên tử ( nguyên tử khối )
NTK = số n + số p
- Khối lượng tuyệt đối của một nguyên tử ( tính theo gam )
+ mTĐ = m e + mp + mn
+ mP mn 1ĐVC 1.67.10- 24 g,
+ me 9.11.10 -28 g
Nguyên tử có thể lên kết được với nhau nhờ e lớp ngoài cùng

Sponsor Documents