giáo án hsg hoa 8 đề thi Hóa học 8

  Đánh giá    Viết đánh giá
 14       0      0
Phí: Tải Miễn phí
Mã tài liệu
371u0q
Danh mục
Thư viện Đề thi & Kiểm tra
Thể loại
Ngày đăng
8/7/2017 4:55:18 PM
Loại file
doc
Dung lượng
2.19 M
Lần xem
0
Lần tải
14

HƯỚNG DẪN DOWNLOAD

Bước 1:Tại trang tài liệu nslide bạn muốn tải, click vào nút Download màu xanh lá cây ở phía trên.
Bước 2: Tại liên kết tải về, bạn chọn liên kết để tải File về máy tính. Tại đây sẽ có lựa chọn tải File được lưu trên nslide.com
Bước 3: Một thông báo xuất hiện ở phía cuối trình duyệt, hỏi bạn muốn lưu . - Nếu click vào Save, file sẽ được lưu về máy (Quá trình tải file nhanh hay chậm phụ thuộc vào đường truyền internet, dung lượng file bạn muốn tải)
Có nhiều phần mềm hỗ trợ việc download file về máy tính với tốc độ tải file nhanh như: Internet Download Manager (IDM), Free Download Manager, ... Tùy vào sở thích của từng người mà người dùng chọn lựa phần mềm hỗ trợ download cho máy tính của mình

Đây là đoạn mẫu , hãy download về để xem đầy đủ, hoàn toàn miễn phí 100%
BÀI TẬP
STT
CHỦ ĐỀ
DẠNG TOÁN
SỐ TIẾT


1
Chất nguyên tử phân tử
Xác định số hạt và tên nguyên tử
1Lập công thức hóa học khi biết thành phần nguyên tố3
Phản ứng hóa học
Lập phương trình hóa học (cân bằng phương trình hóa học…)
3Định luật bảo toàn khối lượng4
Mol và tính toán hóa học
Chuyển đổi giữa khối lượng, thể tích và lượng chất, số nguyên tử phân tử.
3Tính tỉ khối của chất, hỗn hợp chất
Tính M của chất,  hỗn hợp chất..
Xác định công thức của nguyên tử phân tử khi biết khối lượng mol (M) số nguyên tử hoặc tổng số nguyên tử…5
Tính theo công thức hóa học
Tính thành phần phần trăm các nguyên tố trong hợp chất
4Lập công thức hóa học khi biết thành phần phần trăm các nguyên tố…
Tính khối lượng mỗi nguyên tố trong một lượng hợp chất và ngược lại6

Tính theo phương trình hóa học
Tính khối lượng, thể tích chất tham gia hoặc sản phẩm
18Bài toán về lượng chất dư
Bài toán hiệu suất
Bài toán hỗn hợp chất tác dụng
Bài toán tăng giảm khối lượng.
Bài toán sử dụng định luật bảo toàn khối lượng và bảo toàn nguyên tố
Bài toán xác định công thức đơn chất, hợp chất tham gia phản ứng và sản phẩm.
Bài toán tự chọn lượng chất
Bài toán biện luận (Biện luận hóa trị, biện luận trường hợp, biện luận so sánh, biện luận bằng trị số trung bình7
Dung dịch
Bài toán về độ tan của chất

12Bài toán tính nồng độ mol dung dịch (CM), nồng độ phần trăm dung dịch (C%) bằng sự pha trộn không xảy ra phản ứng.
Bài toán tính nồng độ mol dung dịch (CM), nồng độ phần trăm dung dịch (C%) bằng sự pha trộn có xảy ra phản ứng.
Bài toán về muối ngậm nước
Bài toán pha chế dung dịch8
Bài tập định tính
Bài toán hoàn thành phản ứng và sơ đồ chuyển hóa…

9Bài toán xác định chất hợp chất dựa vào tính chất hóa học chất
Bài toán nhận biết chất
Bài toán tách chất, tinh chế chất
Bài toán điều chế chất
Cộng
60


Chuyên đề 1. Bài tập về nguyên tử, nguyên tố hóa học
1/ Nguyên tử (NT):
- Hạt vô cùng nhỏ , trung hòa về điện, tạo nên các chất.
Cấu tạo: + Hạt nhân mang điện tích (+)(Gồm: Proton(p) mang điện tích (+) và nơtron không mang điện ). Khối lượng hạt nhân được coi là khối lượng nguyên tử.
+ Vỏ nguyên tử chứa 1 hay nhiều electron (e) mang điện tích (-). Electron chuyển động rất nhanh quanh hạt nhân và sắp xếp theo lớp (thứ tự sắp xếp (e) tối đa trong từng lớp từ trong ra ngoài: STT của lớp : 1 2 3 …
Số e tối đa : 2e 8e 18e …
Trong nguyên tử:
- Số p = số e = số điện tích hạt nhân = số thứ tự của nguyên tố trong bảng hệ thống tuần hoàn các nguyên tố hóa học
- Quan hệ giữa số p và số n : p ( n ( 1,5p ( đúng với 83 nguyên tố )
- Khối lượng tương đối của 1 nguyên tử ( nguyên tử khối )
NTK = số n + số p
- Khối lượng tuyệt đối của một nguyên tử ( tính theo gam )
+ mTĐ = m e + mp + mn
+ mP  mn  1ĐVC  1.67.10- 24 g,
+ me 9.11.10 -28 g
Nguyên tử có thể lên kết được với nhau nhờ e lớp ngoài cùng

 


BÀI TẬP

STT

CHỦ ĐỀ

DẠNG TOÁN

SỐ TIẾT

 

 1

 

Chất nguyên tử phân tử

Xác định số hạt và tên nguyên tử

1

Lập công thức hóa học khi biết thành phần nguyên tố

 

3

Phản ứng hóa học

Lập phương trình hóa học (cân bằng phương trình hóa học…)

3

Định luật bảo toàn khối lượng

 

 

 

 

4

Mol và tính toán hóa học

Chuyển đổi giữa khối lượng, thể tích và lượng chất, số nguyên tử phân tử.

3

Tính tỉ khối của chất, hỗn hợp chất

Tính M của chất, hỗn hợp chất..

Xác định công thức của nguyên tử phân tử khi biết khối lượng mol (M) số nguyên tử hoặc tổng số nguyên tử…

 

 

5

Tính theo công thức hóa học

Tính thành phần phần trăm các nguyên tố trong hợp chất

4

Lập công thức hóa học khi biết thành phần phần trăm các nguyên tố…

Tính khối lượng mỗi nguyên tố trong một lượng hợp chất và ngược lại

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6

 

 

 

 

 

 

 

Tính theo phương trình hóa học

Tính khối lượng, thể tích chất tham gia hoặc sản phẩm

18

Bài toán về lượng chất dư

Bài toán hiệu suất

Bài toán hỗn hợp chất tác dụng

Bài toán tăng giảm khối lượng.

Bài toán sử dụng định luật bảo toàn khối lượng và bảo toàn nguyên tố

Bài toán xác định công thức đơn chất, hợp chất tham gia phản ứng và sản phẩm.

Bài toán tự chọn lượng chất

Bài toán biện luận (Biện luận hóa trị, biện luận trường hợp, biện luận so sánh, biện luận bằng trị số trung bình

 

 

 

 

 

Dung dịch

Bài toán về độ tan của chất

 

 

 

 

 

1 | Page

 


 

 

7

 

 

 

12

Bài toán tính nồng độ mol dung dịch (CM), nồng độ phần trăm dung dịch (C%) bằng sự pha trộn không xảy ra phản ứng.

Bài toán tính nồng độ mol dung dịch (CM), nồng độ phần trăm dung dịch (C%) bằng sự pha trộn có xảy ra phản ứng.

Bài toán về muối ngậm nước

Bài toán pha chế dung dịch

 

 

 

 

 

8

Bài tập định tính

Bài toán hoàn thành phản ứng và sơ đồ chuyển hóa…

 

 

 

 

 

 

9

Bài toán xác định chất hợp chất dựa vào tính chất hóa học chất

Bài toán nhận biết chất

Bài toán tách chất, tinh chế chất

Bài toán điều chế chất

 

 

Cộng

60

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 | Page

 


Chuyên đề 1.                        Bài tập về nguyên tử, nguyên tố hóa học

1/ Nguyên tử (NT):

- Hạt vô cùng nhỏ , trung hòa về điện, tạo nên các chất.

Cấu tạo: + Hạt nhân mang điện tích (+)(Gồm: Proton(p) mang điện tích (+) và nơtron không mang điện ). Khối lượng hạt nhân được coi là khối lượng nguyên tử.

              + Vỏ nguyên tử chứa 1 hay nhiều electron (e) mang điện tích (-). Electron chuyển động rất nhanh quanh hạt nhân và sắp xếp theo lớp (thứ tự  sắp xếp (e) tối đa trong từng lớp từ trong ra ngoài:               STT của lớp :                            1              2              3             

                        Số e tối đa :  2e 8e 18e 

Trong nguyên tử:

- Số p = số e = số điện tích hạt nhân = thø tù cña nguyªn tè trong b¶ng hÖ thèng tuÇn hoµn c¸c nguyªn tè hãa häc

- Quan hệ giữa số p và số n  :    n   1,5p     ( đúng với 83 nguyên tố )

- Khối lượng tương đối của 1 nguyên tử ( nguyên tử khối )

 NTK = số n +  số p

- Khối lượng tuyệt đối của một nguyên tử ( tính theo gam )

      + m = m e + mp + mn

              + m m   1ĐVC 1.67.10- 24  g,

               + m9.11.10 -28 g

Nguyên tử có thể lên kết được với nhau nhờ e lớp ngoài cùng.

2/ Nguyên tố hóa học (NTHH): là tập hợp những nguyên tử cùng loại có cùng số p trong hạt nhân.

- Số p là số đặc trưng của một NTHH.

- Mỗi NTHH được biểu diễn bằng một hay hai chữ cái. Chữ cái đầu viết dưới dạng in hoa chữ cái thứ hai là chữ thường. Đó là KHHH

- Nguyên tử khối là khối lượng của nguyên tử  tính bằng ĐVC. Mỗi nguyên tố có một NTK riêng.                                                                Khối lượng 1 nguyên tử = khối lượng 1đvc.NTK

NTK =  

                                                                      m a Nguyên tử = a.m 1đvc .NTK

(1ĐVC = KL của NT(C) (MC = 1.9926.10- 23  g) = 1.9926.10- 23  g= 1.66.10- 24 g)

 

* Bài tập vận dụng:

1. Biết nguyên tử C có khối lượng bằng 1.9926.10- 23 g. Tính khối lượng bằng gam của nguyên tử Natri. Biết NTK Na = 23.                                                 (Đáp số: 38.2.10- 24 g)

2.NTK của nguyên tử  C bằng 3/4 NTK của nguyên tử O, NTK của nguyên tử  O bằng 1/2 NTK S. Tính khối lượng của nguyên tử O.                                      (Đáp số:O= 32,S=16)

3. Biết rằng 4 nguyên tử Mage nặng bằng 3 nguyên tử nguyên tố X. Xác định tên,KHHH của nguyên tố X.                                                                                                                 (Đáp số:O= 32)

4.Nguyên tử X nặng gấp hai lần nguyên tử oxi .

b)nguyên tử Y nhẹ hơn nguyên tử Magie 0,5 lần .

1 | Page

 


c) nguyên tử Z nặng hơn nguyên tử Natri là 17 đvc .

Hãy tính nguyên tử  khối của X,Y, Z .tên nguyên tố, kí hiệu hoá học của nguyên tố đó ?

5.Nguyên tử M có số n nhiều hơn số p là 1 và số hạt mang điện nhiều hơn số hạt không mang điện là 10. Hãy xác định M là nguyên tố nào?

6.Tổng số hạt p, e, n trong nguyên tử là 28, trong đó số hạt không mang điện chiếm xấp xỉ 35% .Tính số hạt mỗi loaị .Vẽ sơ đồ cấu tạo nguyên tử .

7.Nguyên tử sắt có 26p, 30n, 26e

a.Tính khối lượng nguyên tử sắt

b.Tính khối lượng e trong 1Kg sắt

8.Nguyên tử X có tổng các hạt là 52 trong đó số hạt mang điện nhiều hơn số hạt không mang điện là 16 hạt.

a)Hãy xác định số p, số n và số e trong nguyên tử X.

b) Vẽ sơ đồ nguyên tử X.

c) Hãy viết tên, kí hiệu hoá học và nguyên tử khối của nguyên tố X.

9. Một nguyên tử X có tổng số hạt e, p, n là 34. Số hạt mang điện nhiều hơn số hạt không mang điện là 10. Tìm tên nguyên tử X. Vẽ sơ đồ cấu tạo của nguyên tử X và ion được tạo ra từ nguyên tử X

10.Tìm tên nguyên tử Y có tổng số hạt trong nguyên tử là 13. Tính khối lượng bằng gam của nguyên tử.

11. Một nguyên tử X có tổng số hạt là 46, số hạt không mang điện bằng số hạt mang điện. Xác định nguyên tử X thuộc nguyên tố nào ? vẽ sơ đồ cấu tạo nguyên tử X ?

12.Nguyên tử Z có tổng số hạt bằng 58 và có nguyên tử khối < 40 . Hỏi  Z thuộc nguyên tố hoá học nào. Vẽ sơ đồ cấu tạo nguyên tử của nguyên tử Z ? Cho biết Z là gì ( kim loại hay  phi kim ? )                                                                                                   (§¸p sè :Z thuộc nguyên tố Kali ( K ))

Hướng dngi¶i :   đề bài     2p + n = 58        n = 58 – 2p   ( 1 )

   Mặt khác :  p    n   1,5p     ( 2 )

      p    58  – 2p  1,5p         giải ra được 16,5   p   19,3    ( p : nguyên )

Vậy p có thể nhận các giá trị : 17,18,19

P

 17 18 19

N

 24 22 20

NTK = n + p

 41 40 39

 Vậy nguyên tử Z thuộc nguyên tố Kali ( K )

13.Tìm 2 nguyên tố A, B trong các trường hợp sau đây :

a) Biết A, B đứng kế tiếp trong một chu kỳ của bảng tuần hoàn và có tổng số điện tích hạt nhân là 25.

b) A, B thuộc 2 chu kỳ kế tiếp và cùng một phân nhóm chính trong bảng tuần hoàn. Tổng số điện tích hạt nhân là 32.

14: Trong 1 tập hợp các phân tử đồng sunfat (CuSO4) có khối lượng 160000 đvC. Cho biết tập hợp đó có bao nhiêu nguyên tử mỗi loại.

1 | Page

 


-------------------------------------------------------

Chuyên đề II.                                  Bài tập về công thức hóa học :

A.Tính theo CTHH:

1: m TP% cỏc nguyờn tố theo khối lượng.

* Cách giải:  CTHH có dạng AxBy

- Tìm khối lượng mol của hợp chất. MAxBy = x.MA + y. MB

- Tìm số mol nguyên tử mỗi nguyên tố trong 1 mol hợp chất : x, y (chỉ số số nguyên tử của các nguyên tố trong CTHH)

- Tính thành phần % mỗi nguyên tố theo công thức: %A = =

 

Ví dụ:  Tìm TP % của S và O trong hợp chất SO2

- Tìm khối lượng mol của hợp chất : MSO2 = 1.MS + 2. MO = 1.32 + 2.16 = 64(g)

- Trong 1 mol  SO2 cã 1 mol nguyên tử S (32g), 2 mol nguyªn tö O (64g)

- TÝnh thành phn %: %S = = = 50%

                                  %O = = = 50% (hay 100%- 50% = 50%)

* Bài tập vận dụng:

1: Tính thành phần % theo khối lượng các nguyên tố trong các hợp chất :

          a/ H2O                      b/ H2SO4                       c/ Ca3(PO4)2

2: Tính thành phần phần trăm về khối lượng của các nguyên tố có trong các hợp chất sau:

a)     CO; FeS2; MgCl2; Cu2O; CO2; C2H4; C6H6.

b)    FeO; Fe3O4; Fe2O3; Fe(OH)2; Fe(OH)3.

c)     CuSO4; CaCO3; K3PO4; H2SO4. HNO3; Na2CO3.

d)    Zn(OH)2; Al2(SO4)3; Fe(NO3)3. (NH4)2SO4; Fe2(SO4)3.

3: Trong các hợp chất sau, hợp chất nào có hàm lượng Fe cao nhất: FeO ; Fe2O3 ; Fe3O4 ; Fe(OH)3 ; FeCl2  ; Fe SO4.5H2O ?

4: Trong các loại phân bón sau, loại phân bón nào có hàm lượng N cao nhất: NH4NO3; NH4Cl; (NH4)2SO4; KNO3; (NH2)2CO?

2: Tìm khối lượng nguyên tố trong một lượng hợp chất.

* C¸ch gii:  CTHH cã d¹ng AxBy

- TÝnh khèi l­îng mol ca hp cht. MAxBy = x.MA + y. MB

- T×m khèi l­îng mol cña tng nguyªn t trong 1 mol hp cht:

         mA = x.MA , mB = y. MB

- TÝnh khi lượng tng nguyªn t trong l­îng hîp chÊt ®· cho.

mA = = , mB = =

VÝ dô       T×m khèi l­îng cña C¸c bon trong 22g CO2

Gi¶i:

- TÝnh khèi l­îng mol ca hp cht. MCO2 = 1.Mc + 2. MO = 1.12 + 2. 16 = 44(g)

- T×m khèi l­îng mol cña tng nguyªn t trong 1 mol hp cht:

          mC = 1.Mc = 1.12 = 12 (g)

- TÝnh khi lượng tng nguyªn t trong l­îng hîp chÊt ®· cho.

mC = = =  6(g)

* Bài tập vận dụng:

1 | Page

 


1: Tính khoái löôïng moãi nguyeân toá coù trong caùc löôïng chaát sau:

a)  26g BaCl2; 8g Fe2O3; 4,4g CO2; 7,56g MnCl2; 5,6g NO.

b)  12,6g HNO3; 6,36g Na2CO3; 24g CuSO4; 105,4g AgNO3; 6g CaCO3.

c)   37,8g Zn(NO3)2; 10,74g Fe3(PO4)2; 34,2g Al2(SO4)3; 75,6g Zn(NO3)2.

2: Một người làm vườn đã dùng 500g (NH4)2SO4 để bón rau. Tính khối lượng N đã bón cho rau?

B/ LËp CTHH dùa vµo CÊu t¹o nguyªn tö:   

KiÕn thøc c¬ b¶n ë phÇn 1

* Bài tập vận dụng:

1.Hợp chất A có công thức dạng MXy trong đó M chiếm 46,67% về khối lượng. M là kim loại, X là phi kim có 3 lớp e trong nguyên tử. Hạt nhân M có n – p = 4. Hạt nhân X có

n’= p’ ( n, p, n’, p’ là số nơtron và proton của nguyên tử  M và X ). Tổng số proton trong MXy là 58. Xác định các nguyên tử M và X (§¸p sè : M có p = 26 ( Fe ), X có số proton = 16 ( S ) )

2. Nguyên tử A có n – p = 1, nguyên tử B có  n’=p’. Trong phân tử AyB có tổng số proton là 30, khối lượng của nguyên tố A chiếm 74,19% .Tìm tên của nguyên tử A, B và viết CTHH của hợp chất AyB  ? Viết PTHH xảy ra khi cho AyB và nước rồi bơm từ từ khí CO2 vào dung dịch thu được

3. Tæng sè h¹t tronghîp chÊt AB2 = 64. Sè h¹t mang ®iÖn trong h¹t nh©n nguyªn tö A nhiÒu h¬n sè h¹t mang ®iÖn trong h¹t nh©n nguyªn tö B lµ 8. ViÕt c«ng thøc ph©n tö hîp chÊt trªn.

Hướng dn bµi1:

 Nguyên tử M có :    n – p = 4       n = 4 + p    NTK = n + p = 4 + 2p

 Nguyên tử X có :     n’ = p’       NTK = 2p’

 Trong MXy có 46,67% khối lượng là M nên ta có :

       (1)

 Mặt khác :    p + y.p’ = 58       yp’ =  58 – p   ( 2)

 Thay ( 2) vào (1) ta có : 4 + 2p  = . 2 (58 – p )    giải ra p = 26  và yp’ = 32

 M có p = 26 ( Fe )

 X thõa mãn hàm số :    p’ =        ( 1 y    3  )

 

y

1  2  3 

P’

32(loại) 16 10,6 ( loại)

 Vậy X có số proton = 16 ( S )

 

C/ lËp CTHH dùa vµo Thµnh phÇn ph©n tö,CTHH tæng qu¸t: 

         ChÊt

               (Do nguyªn tè t¹o nªn)

1 | Page

 


 

 

                         §¬n chÊt                                                                                      Hîp chÊt

                (Do 1 ng.tè t¹o nªn)                                                (Do 2 ng.tè trë lªn t¹o nªn)

CTHH:                 AX                                                                                  AxBy

+ x=1 (gåm c¸c ®¬n chÊt kim lo¹i, S, C, Si..)                          (Qui t¾c hãa trÞ: a.x = b.y)

+ x= 2(gåm : O2, H2,, Cl2,, N2, Br2 , I2..)

 

 

 

 

       Oxit                              Axit                                  Baz¬                              Muèi                                                                                                                           

     ( M2Oy)                        ( HxA )                             ( M(OH)y )                       (MxAy)

1.LËp CTHH hîp chÊt khi biÕt thµnh phÇn nguyªn tè vµ biÕt hãa trÞ cña chóng     

C¸ch gi¶i: - CTHH cã d¹ng chung : AxBy (Bao gåm: ( M2Oy , HxA, M(OH)y , MxAy)

VËn dông Qui t¾c hãa trÞ ®èi víi hîp chÊt 2 nguyªn tè A, B

(B cã thÓ lµ nhãm nguyªn tè:gèc axÝt,nhãm– OH): a.x = b.y = (tèi gi¶n) thay x= a, y = b vµo CT chung   ta cã CTHH cÇn lËp.

VÝ dô    LËp CTHH cña hîp chÊt nh«m oxÝt               a   b

Gi¶i:                          CTHH cã d¹ng chung  AlxOy Ta biÕt hãa trÞ cña Al=III,O=II
a.x = b.y  III.x= II. y = thay x= 2, y = 3 ta cã CTHH lµ: Al2O3

* Bài tập vận dụng:

1.LËp c«ng thøc hãa häc hîp chÊt ®­îc t¹o bëi lÇn l­ît tõ c¸c nguyªn tè Na, Ca, Al víi

(=O,; -Cl; = S; - OH; = SO4 ; - NO3 ; =SO3 ; = CO3 ; - HS; - HSO;- HSO4; - HCO3;  =HPO4 ; -H2PO4 )  

2. Cho c¸c nguyªn tè: Na, C, S, O, H. H·y viÕt c¸c c«ng thøc ho¸ häc cña c¸c hîp chÊt v« c¬ cã thÓ ®­îc t¹o thµnh c¸c nguyªn tè trªn?

3. Cho c¸c nguyªn tè: Ca, C, S, O, H. H·y viÕt c¸c c«ng thøc ho¸ häc cña c¸c hîp chÊt v« c¬ cã thÓ ®­îc t¹o thµnh c¸c nguyªn tè trªn?

 

2.LËp CTHH hîp chÊt khi biÕt thµnh phÇn khèi l­îng nguyªn tè .     

1: BiÕt tØ lÖ khèi l­îng c¸c nguyªn tè trong hîp chÊt.

C¸ch gi¶i:  - §Æt c«ng thøc tæng qu¸t: AxBy

- Ta cã tØ lÖ khèi l­îng c¸c nguyªn tè:      

- T×m ®­îc tØ lÖ :     = (tØ lÖ c¸c sè nguyªn d­¬ng, tối giản)

                  - Thay x= a, y = b - Viết thành CTHH.

VÝ dô:: Laäp CTHH cuûa saét vaø oxi, bieát cöù 7 phaàn khoái löôïng saét thì keát hôïp vôùi 3 phaàn khoái löôïng oxi.

Gi¶i:          - §Æt c«ng thøc tæng qu¸t: FexOy

                 - Ta cã tØ lÖ khèi l­îng c¸c nguyªn tè: =                            - T×m ®­îc tØ lÖ :     = = =

1 | Page

 


                  - Thay x= 2, y = 3 - Viết thành CTHH.  Fe2O3

 

* Bài tập vận dụng:

1: Laäp CTHH cuûa saét vaø oxi, bieát cöù 7 phaàn khoái löôïng saét thì keát hôïp vôùi 3 phaàn khoái löôïng oxi.

2: Hîp chÊt B (hîp chÊt khÝ ) biÕt tØ lÖ vÒ khèi l­îng c¸c nguyªn tè t¹o thµnh: mC : mH = 6:1, mét lÝt khÝ B (®ktc) nÆng 1,25g.

3: Hîp chÊt C, biÕt tØ lÖ vÒ khèi l­îng c¸c nguyªn tè lµ : mCa : mN : mO = 10:7:24 vµ 0,2 mol hîp chÊt C nÆng 32,8 gam.

4: Hîp chÊt D biÕt: 0,2 mol hîp chÊt D cã chøa 9,2g Na, 2,4g C vµ 9,6g O

5: Phaân töû khoái cuûa ñoàng sunfat laø 160 ñvC. Trong ñoù coù moät nguyeân töû Cu coù nguyeân töû khoái laø 64, moät nguyeân töû S coù nguyeân töû khoái laø 32, coøn laïi laø nguyeân töû oxi. Coâng thöùc phaân cuûa hôïp chaát laø nhö theá naøo?

6:X¸c ®Þnh c«ng thøc ph©n tö cña CuxOy, biÕt tØ lÖ khèi l­îng gi÷a ®ång vµ oxi trong oxit

lµ 4 : 1?

7: Trong 1 taäp hôïp caùc phaân töû ñoàng sunfat (CuSO4) coù khoái löôïng 160000 ñvC. Cho bieát taäp hôïp ñoù coù bao nhieâu nguyeân töû moãi loaïi.

8: Phaân töû khoái cuûa ñoàng oxit (coù thaønh phaàn goàm ñoàng vaø oxi)vaø ñoàng sunfat  coù tæ leä 1/2. Bieát khoái löôïng cuûa phaân töû ñoàng sunfat  laø 160 ñvC. Xaùc ñònh coâng thöùc phaân töû ñoàng oxit?

9. Moät nhoâm oxit coù tæ soá khoái löôïng cuûa 2 nguyeân toá nhoâm vaø oxi baèng 4,5:4. Coâng thöùc hoaù hoïc cuûa nhoâm oxit ñoù laø gì?

 

2. BiÕt khèi l­îng c¸c nguyªn tè trong mét l­îng hîp chÊt, BiÕt ph©n tö khèi hîp chÊt hoÆc ch­a biÕt PTK(bµi to¸n ®èt ch¸y)

Bµi to¸n cã d¹ng : tõ  m (g)AxByCz          §èt ch¸y             m’(g) c¸c hîp chÊt chøa A,B,C

+Tr­êng hîp biÕt PTK   T×m ®­îc CTHH ®óng

+Tr­êng hîp ch­a biÕt PTK   T×m ®­îc CTHH ®¬n gi¶n

C¸ch gi¶i:

- T×m mA, mB, mC trong  m‘(g) c¸c hp cht chøa c¸c nguyªn tè A,B,C.

+ NÕu (mA + m B) = m (g)AxByCz    Trong h/c kh«ng cã nguyªn tè C 

  Tõ ®ã : x : y :    = a:b (tØ lÖ c¸c sè nguyªn d­¬ng, tối giản)     CTHH:   AaBb

+ NÕu (mA + m B) m (g)AxByCz    Trong h/c cã nguyªn tè C

   m C = m (g)AxByCz  - (mA + m B)

  Tõ ®ã : x : y : z : :   = a:b:c (tØ lÖ c¸c sè nguyªn d­¬ng, tối giản)

   CTHH:   AaBbCc

C¸ch gi¶i kh¸c: Dùa vµo ph­¬ng tr×nh ph¶n øng ch¸y tæng qu¸t

 CxHy +

1 | Page

 


 CxHy0z +

- LËp tû lÖ sè mol theo PTHH vµ sè mol theo d÷ kiÖn bµi to¸n suy ra x, y, z.

VÝ dô:  §èt ch¸y 4,5 g hîp chÊt h÷u c¬ A. BiÕt A chøa C, H, 0 vµ thu ®­îc 9,9g khÝ C02  vµ 5,4g H20. LËp c«ng thøc ph©n tö cña A. BiÕt kh«Ý l­îng ph©n tö A b»ng 60.

Gi¶i:

- Theo bµi ra: , ,

- Ph­¬ng tr×nh ph¶n øng :

CxHy0z +

1mol …. (mol)…. x (mol)…

 Suy ra :

 MÆt kh¸c;MC3H80z  = 60

 Hay : 36 + 8 + 16z =60 –> z = 1

 VËy c«ng thøc cña A lµ C3H80

* Bài tập vận dụng:

+Tr­êng hîp ch­a biÕt PTK   T×m ®­îc CTHH ®¬n gi¶n

1: §èt ch¸y hoµn toµn 13,6g hîp chÊt A,th× thu ®­îc 25,6g SO2 vµ 7,2g  H2O. X¸c ®Þnh c«ng thøc cña A

2: Ñoát chaùy hoaøn toaøn m gam chaát A caàn duøng heát 5,824 dm3 O2 (ñktc). Saûn phaåm coù CO2 vaø H2O ñöôïc chia ñoâi. Phaàn 1 cho ñi qua P2O5 thaáy löôïng P2O5 taêng 1,8 gam. Phaàn 2 cho ñi qua CaO thaáy löôïng CaO taêng 5,32 gam. Tìm m vaø coâng thöùc ñôn giaûn A. Tìm coâng thöùc phaân töû A vaø bieát A ôû theå khí (ñk thöôøng) coù soá C 4.

3: §èt ch¸y hoµn toµn 13,6g hîp chÊt A, th× thu ®­îc 25,6 g S02 vµ 7,2g H20. X¸c ®Þnh c«ng thøc A

+Tr­êng hîp biÕt PTK   T×m ®­îc CTHH ®óng

1: §èt ch¸y hoµn toµn 4,5g hîp chÊt h÷u c¬ A .BiÕt A chøa C, H, O vµ thu ®­îc 9,9g khÝ CO2 vµ 5,4g H2O. lËp c«ng thøc ph©n tö cña A. BiÕt ph©n tö khèi A lµ 60.

2:  §èt ch¸y hoµn toµn 7,5g hy®roc¸cbon A ta thu ®­îc 22g CO2 vµ 13,5g H2O. BiÕt tû khèi h¬I so víi hy®r« b»ng 15. LËp c«ng thøc ph©n tö cña A.

1 | Page

 


3: : §èt ch¸y hoµn toµn 0,3g hîp chÊt h÷u c¬ A . BiÕt A chøa C, H, O vµ thu ®­îc 224cm3 khÝ CO2 (®ktc) vµ 0,18g H2O. lËp c«ng thøc ph©n tö cña A.BiÕt tØ khèi cña A ®èi víi hi®ro b»ng 30.

4:§èt ch¸y 2,25g hîp chÊt h÷u c¬ A chøa C, H, O ph¶i cÇn 3,08 lÝt oxy (®ktc) vµ thu ®­îc VH2O =5\4 VCO2  .BiÕt tû khèi h¬i cña A ®èi víi H2 lµ 45. X¸c ®Þnh c«ng thøc cña A

5:   Hy®ro A lµ chÊt láng , cã tû khèi h¬i so víi kh«ng khÝ b»ng 27. §èt ch¸y A thu ®­îc CO2 vµ H2O theo tû lÖ khèi l­îng 4,9 :1 . t×m c«ng thøc cña A

        ÑS:    A laø C4H10

3: BiÕt thµnh phÇn phÇn tr¨m vÒ khèi l­îng c¸c nguyªn tè, cho biÕt NTK, ph©n tö khèi.

  C¸ch gi¶i:

- Tính khối lượng từng nguyên tố trong 1 mol hợp chất.

- Tính số mol nguyên tử từng nguyên tố trong 1 mol hợp chất.

- Viết thành CTHH.

HoÆc: - §Æt c«ng thøc tæng qu¸t: AxBy

-         Ta cã tØ lÖ khèi l­îng c¸c nguyªn tè: =

-         Rút ra tỉ lệ x: y = : (tối giản)

-         Viết thành CTHH ®¬n gi¶n: (AaBb )n = MAxBy  n =

nh©n n vµo hÖ sè a,b cña c«ng thøc AaBb ta ®­îc CTHH cÇn lËp.

Vi dô. Moät hôïp chaát khí Y coù phaân töû khoái laø 58 ñvC, caáu taïo töø 2 nguyeân toá C vaø H trong ñoù nguyeân toá C chieám 82,76% khoái löôïng cuûa hôïp chaát. Tìm coâng thöùc phaân töû cuûa hôïp chaát.

 Gi¶i : - §Æt c«ng thøc tæng qu¸t: CxHy

-         Ta cã tØ lÖ khèi l­îng c¸c nguyªn tè: =

-         Rút ra tỉ lệ x: y = : = : = 1:2

-         Thay x= 1,y = 2 vµo CxHy ta ®­îc CTHH ®¬n gi¶n: CH2

-         Theo bµi ra ta cã : (CH2 )n = 58  n = = 5

Ta cã CTHH cÇn lËp : C5H8

* Bài tập vận dụng:

1: Hîp chÊt X cã ph©n tö khèi b»ng 62 ®vC. Trong ph©n tö cña hîp chÊt nguyªn tè oxi chiÕm 25,8% theo khèi l­îng, cßn l¹i lµ nguyªn tè Na. Sè nguyªn tö  cña nguyªn tè O vµ Na trong ph©n tö hîp chÊt lµ bao nhiªu ?

2: Moät hôïp chaát X coù thaønh phaàn % veà khoái löôïng laø :40%Ca, 12%C vaø 48% O . Xaùc ñònh CTHH cuûa X. Bieát khoái löôïng mol cuûa X laø 100g.

3:T×m c«ng thøc ho¸ häc  cña c¸c hîp chÊt sau.

a) Mét chÊt láng dÔ bay h¬i, thµnh ph©n tö cã 23,8% C, 5,9%H, 70,3%Cl  vµ cã PTK b»ng 50,5.

b ) Mét hîp chÊt rÊn mµu tr¾ng, thµnh ph©n tö cã 4o% C, 6,7%H, 53,3% O vµ cã PTK b»ng 180.

1 | Page

 


4:Muèi ¨n gåm 2 nguyªn tè ho¸ häc lµ Na vµ Cl  Trong ®ã Na chiÕm 39,3% theo khèi l­îng . H·y t×m c«ng thøc ho¸ häc cña muèi ¨n, biÕt ph©n tö khèi cña nã gÊp 29,25 lÇn PTK H2.

5: Xaùc ñònh coâng thöùc cuûa caùc hôïp chaát sau:

a)    Hôïp chaát taïo thaønh bôûi magie vaø oxi coù phaân töû khoái laø 40, trong ñoù phaàn traêm veà khoái löôïng cuûa chuùng laàn löôït laø 60% vaø 40%.

b)    Hôïp chaát taïo thaønh bôûi löu huyønh vaø oxi coù phaân töû khoái laø 64, trong ñoù phaàn traêm veà khoái löôïng cuûa oxi laø 50%.

c)     Hôïp chaát cuûa ñoàng, löu huyønh vaø oxi coù phaân töû khoái laø 160, coù phaàn traêm cuûa ñoàng vaø löu huyønh laàn löôït laø 40% vaø 20%.

d)    Hôïp chaát taïo thaønh bôûi saét vaø oxi coù khoái löôïng phaân töû laø 160, trong ñoù phaàn traêm veà khoái löôïng cuûa oxi laø 70%.

e)    Hôïp chaát cuûa ñoàng vaø oxi coù phaân töû khoái laø 114, phaàn traêm veà khoái löôïng cuûa ñoàng laø 88,89%.

f)      Hôïp chaát cuûa canxi vaø cacbon coù phaân töû khoái laø 64, phaàn traêm veà khoái löôïng cuûa cacbon laø 37,5%.

g)    A coù khoái löôïng mol phaân töû laø 58,5g; thaønh phaàn % veà khoái löôïng nguyeân toá: 60,68% Cl coøn laïi laø Na.

h)    B coù khoái löôïng mol phaân töû laø 106g; thaønh phaàn % veà khoái löôïng cuûa caùc nguyeân toá: 43,4% Na; 11,3% C coøn laïi laø cuûa O.

i)      C coù khoái löôïng mol phaân töû laø 101g; thaønh phaàn phaàn traêm veà khoái löôïng caùc nguyeân toá: 38,61% K; 13,86% N coøn laïi laø O.

j)      D coù khoái löôïng mol phaân töû laø 126g; thaønh phaàn % veà khoái löôïng cuûa caùc nguyeân toá: 36,508% Na; 25,4% S coøn laïi laø O.

k)    E  coù 24,68% K; 34,81% Mn; 40,51%O. E naëng hôn NaNO3 1,86 laàn.

l)      F chöùa 5,88% veà khoái löôïng laø H coøn laïi laø cuûa S. F naëng hôn khí hiñro 17 laàn.

m) G coù 3,7% H; 44,44% C; 51,86% O. G coù khoái löôïng mol phaân töû baèng Al.

n)    H coù 28,57% Mg; 14,285% C; 57,145% O. Khoái löôïng mol phaân töû cuûa H laø 84g.

6. Phaân töû canxi cacbonat coù phaân töû khoái laø 100 ñvC , trong ñoù nguyeân töû canxi chieám 40% khoái löôïng, nguyeân toá cacbon chieám 12% khoái löôïng. Khoái löôïng coøn laïi laø oxi. Xaùc ñònh coâng thöùc phaân töû cuûa hôïp chaát canxi cacbonat?

7. Moät hôïp chaát coù phaân töû khoái baèng 62 ñvC. trong phaân töû cuûa hôïp chaát nguyeân toá oxi chieám 25,8% theo khoái löôïng, coøn laïi laø nguyeân toá Na. Xaùc ñònh veà tæ leä soá nguyeân töû  cuûa O vaø soá nguyeân töû  Na trong hôïp chaát.

8: Trong hôïp chaát XHn coù chöùa 17,65% laø hidro. Bieát hôïp chaát naøy coù t khoái so vôùi khí Metan CH4 laø 1,0625. X laø nguyeân toá naøo ?

 

1 | Page

 

Hiển thị flash toàn màn hình Xem toàn màn hình

Thu nhỏ màn hình

 

Nguồn:

 
LINK DOWNLOAD

giao-an-hsg-hoa-8.doc[2.19 M]

File đã kiểm duyệt
     Báo vi phạm bản quyền
Pass giải nén (Nếu có):
nslide.com
DOWNLOAD
(Miễn phí)