PHÒNG GD&ĐT LONG MỸ

TRƯỜNG THCS THUẬN HƯNG

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
              

 

ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ II

Môn: GDCD 6

Năm học: 2018 – 2019

(Thời gian làm bài 60 phút, không kể thời gian giao đề)

 

                        

I. Mục đích của đề kiểm tra:
    Đề kiểm tra này nhằm kiểm tra nhận thức của HS về kiến thức, kỹ năng, thái độ từ bài 12 đến bài 18 của môn giáo dục công dân 6.
II. Mục tiêu kiểm tra:

1. Về kiến thức:

. - Hiểu được các quyền cơ bản của trẻ em gồm những nhóm quyền nào. Trẻ em cần thực hiện các quyền đó như thế nào.

  - Hiểu được công dân là gì và làm thế nào để xác định công dân của một nước.

  - Học sinh cần thực hiện luật an toàn giao thông như thế nào? Cần nắm các loại biển báo thông dụng và làm thế nào để đảm bảo an toàn khi đi đường.

  - Hiểu được thế nào là quyền và nghĩa vụ học tập của công dân. Việc học tập đối với mỗi người như thế nào?

  - Hiểu biết qua câu ca dao, tục ngữ, danh ngôn nói về học tập.

  - Giúp HS hiểu được đối với mỗi con người thì những gì là quý giá nhất? Vì sao? HS hiểu được khi thân thể, tính mạng, danh dự bị người khác xâm phạm thì em phải làm gì và làm như thế nào?.

  - Giúp HS nắm thế nào là quyền bất khả xâm phạm về thân thể, về chỗ ở của công dân?.

  - Giúp hs hiểu quyền được bảo đảm an toàn và bí mật thư tín, điện thoại, điện tín là như thế nào?.

2. Về kỹ năng:

   - Rèn luyện cho học sinh những kĩ năng về nhận biết, so sánh, đánh giá, nhận định những sự việc liên quan đến bản thân, trình bày được những khái niệm liên quan đến nội dung bài học


   - Học sinh biết phê phán những biểu hiện chưa tốt.

   - Rèn luyện những đức tính cần thiết, biết bảo vệ quyền của bản thân và tôn trọng quyền của người khác

   - HS biết tự đánh giá hành vi của bản thân và của người khác về ý thức, thái độ tôn trọng pháp luật. Có khả năng chống lại các biểu hiện vi phạm pháp luật.

   - HS biết chủ động, tích cực trong mọi hoạt động và xem việc học là quan trọng. Biết xây dựng kế hoạch học tập một cách hợp lí. Giúp học sinh rèn luyện được những kĩ năng cần thiết cho bản thân.

3. Về thái độ:

   - Học sinh có ý thức thường xuyên rèn luyện. Biết quý trọng những quyền mà trẻ em được hưởng.

   - HS có nhu cầu sống chan hoà với mọi người, có mong muốn và sẵn sàng giúp đỡ bạn bè để xây dựng tập thể đoàn kết, vững mạnh.

   - Có ý chí, nghị lực, tự giác trong quá trình thực hiện mục đích, hoàn thành kế hoạch học tập. Khiêm tốn học hỏi bạn bè, người khác và sẵn sàng hợp tác với bạn bè trong học tập. Biết thực hiện tốt các quyền và nghĩa vụ của công dân.

III. Những năng lực mà đề kiểm tra hướng tới đánh giá:

       Những năng lực có thể hướng tới đánh giá trong đề kiểm tra: Năng lực tư duy phê phán, năng lực giải quyết vấn đề, năng lực ngôn ngữ, năng lực sáng tạo...

IV. Hình thức kiểm tra:

    Kiểm tra theo hình thức trắc nghiệm và tự luận.

V. Khung ma trận của đề kiểm tra:

 

 

 

 

 

 

 

 

 


THIẾT LẬP MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ II

Môn GDCD 6

 

Cấp độ

 

 

 

Tên

chủ đề

 

 

Nhận biết

 

 

 

Thông hiểu

 

 

Vận dụng

 

 

 

Cộng

Cấp độ thấp

Cấp độ cao

 

TNKQ

TL

TNKQ

TL

TNKQ

TL

TNKQ

TL

 

1. Công ước LHQ về quyền trẻ em

Biết thời gian ra đời của công ước LHQ

 

 

 

Nêu được nhóm quyền tham gia của trẻ em

 

 

 

 

Số câu

Số điểm

Tỉ lệ %

1

0.25đ

2,5 %

 

 

 

1

1đ

10%

 

 

 

2

1.25 đ

12,5%

2. Công dân nước CHXHCN Việt Nam

 

 

Nêu căn cứ để xác định công dân của một nước

 

 

 

 

 

 

Số câu

Số điểm

Tỉ lệ %

 

 

1

0.25đ

2,5 %

 

 

 

 

 

1

0.25đ

2,5 %

3. Thực hiện trật tự ATGT

Nêu được nguyên nhân phổ biến của tai nạn giao thông

 

 

Hiểu được để đảm bảo an toàn giao thông mọi người cần phải làm gì

 

 

 

 

 


Số câu

Số điểm Tỉ lệ %

1

0,25đ

2.5%

 

 

1

20%

 

 

 

 

2

2,2

22,5%

4.Quyền và nghĩa vụ học tập

Biết các cấp học công dân bắt buộc phải hoàn thành

 

 

Hiểu các việc làm thể hiện quyền và nghĩa vụ học tập

 

 

vì sao chúng ta phải học tập

Nêu được câu danh ngôn nói về việc học tập

 

 

Số câu

Số điểm Tỉ lệ %

1

0.25đ

2,5 %

 

1

0.25 đ

2.5 %

 

 

1

2đ

20%