GIỮA HKI

đề thi Sinh học 6
  Đánh giá    Viết đánh giá
 19       1      0
Phí: Tải Miễn phí - Download FREE
Mã tài liệu
550x0q
Danh mục
Thư viện Đề thi & Kiểm tra
Thể loại
Ngày đăng
12/26/2017 10:46:28 AM
Loại file
doc
Dung lượng
0.05 M
Lần xem
1
Lần tải
19
File đã kiểm duyệt an toàn

PHÒNG GD&ĐT CHÂU THÀNH Trường THCS BIÊN GIỚI CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc  ĐỀ THI KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG GIỮA HKI - NĂM HỌC 2017 – 2018 Môn thi: Sinh học,xem chi tiết và tải về Đề thi GIỮA HKI, Đề Thi Sinh Học 6 , Đề thi GIỮA HKI, doc, 1 trang, 0.05 M, Sinh học 6 chia sẽ bởi Tú Trương Cẩm đã có 19 download

 
LINK DOWNLOAD

GIUA-HKI.doc[0.05 M]

File đã kiểm duyệt
     Báo vi phạm bản quyền
Pass giải nén (Nếu có):
nslide.com
DOWNLOAD
(Miễn phí)

Đây là đoạn mẫu , hãy download về để xem đầy đủ, hoàn toàn miễn phí 100%


PHÒNG GD&ĐT CHÂU THÀNH
Trường THCS BIÊN GIỚI
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

ĐỀ THI KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG GIỮA HKI - NĂM HỌC 2017 – 2018
Môn thi: Sinh học ; LỚP: 6
Thời gian: 45 phút (không kể thời gian phát đề)
A.MA TRẬN ĐỀ
Tên chủ đề
Mức độ nhận thức


Nhận biết
Thông hiểu

Vận dụng thấp
Vận dụng cao


TNKQ
TL
TNKQ
TL
TNKQ
TL
TNKQ
TL

Mở đầu sinh học
5%=0,5đNhận biết từng nhóm cây

0,5đ

Tế bào thực vật
10%=1đ
- Nêu được khái niệm mô, loại mô nào giúp cây lớn lên

1đ
Rễ
75%=7,5đ
Trình bày các loại rễ biến dạng
Giải thích được cần phải thu hoạch trước khi cây ra hoa
Cho ví dụ các loại rễ biến dạng
Phân biệt được các loaị rễ,


2đ
2đ
3đ
0,5đ

Thân
10%=1đ

Phân biệt được chồi lá và chồi hoa

1đTS câu
TS điểm
100% =10đ
30%=3đ
30%=3đ
30%=3đ
10%=1đ

B.NỘI DUNG KIỂM TRA
I.Phần trắc nghiệm(2đ)
Hãy chọn đáp án đúng nhất
Câu 1: Nhóm cây nào toàn thực vật có hoa?
a.Cây táo, cây thông, cây lúa, cây vạn niên thanh
.Cây cải, cây hồng xiêm, cây đậu, cây dừa
c.Cây rau bợ, cây chuối, cây xà cừ, cây phượng
d.Cả a, b và c.
Câu 2: Cho biết khái niệm về mô?
a.Mô gồm những tế bào có kích thước, hình dáng giống nhau.
.Mô gồm những tế bào có kích thước, hình dáng, cấu tạo giống nhau cùng thực hiện một chức năng như nhau.
c.Mô gồm những tế bào cùng thực hiện những chức năng giống nhau
d.Mô là đơn vị cấu trúc quyết định hình dạng của cây.
Câu 3: Loại mô nào giúp cây lớn lên?
a.Mô phân sinh; b.Mô mềm;
c.Mô dẫn; d.Mô bì.
Câu 4: Cây có rễ chùm là:
a.Cây mận; b.Cây bàng;
c.Cây sanh; d.Cây lúa
II.Phần tự luận(8đ)
Câu 1(5đ ): Trình bày các loại rễ biến dạng? Mỗi loại rễ biến dạng lấy 2 ví dụ?
Câu 2(2đ): Tại sao phải thu hoạch các cây rễ củ trước khi chúng ra hoa?
Câu 3(1đ): Cho biết những điểm giống và khác nhau về cấu tạo giữa chồi hoa và chồi lá?
HƯỚNG DẪN CHẤM VÀ ĐÁP ÁN
ĐỀ THI KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG GIỮA HKI - NĂM HỌC 2017 – 2018
Môn thi : Sinh - LỚP 6
Nội dung
Điểm

TRẮC NGHIỆM
1 –
2 –
3 – a
4 – d
TỰ LUẬN
Câu 1:
- Rễ củ: rễ phình to, chứa chất dự trữ cho cây khi ra hoa, tạo quả. Ví dụ: củ cà rốt, củ khoai lang.
- Rễ móc: rễ phụ mọc từ thân và cành trên mặt đất, móc vào trụ bám, giúp cây leo lên. Ví dụ: Trầu không, hồ tiêu, vạn niên thanh...
- Rễ thở: sống trong điều kiện thiếu không khí, rễ mọc ngược lên trên mặt đât, lấy oxi cung cấp cho các phần rễ dưới đất. Ví dụ: bụt mọc, mắm, bần...
- Giác mút: rễ biến đổi thành giác mút đâm vào thân hoặc cành của cây khác. Ví dụ: tơ hồng, tầm gửi....
Câu 2:
Phải thu hoạch các cây có rễ củ trước khi ra hoa vì: Chất dự trữ của các củ dùng để cung cấp chất dinh dưỡng cho cây khi ra hoa kết quả. Sau khi ra hoa chất dinh dưỡng trong rễ củ bị giảm nhiều hoặc không còn nữa, làm cho rễ củ xốp, teo nhỏ lại, chất lượng và khối lượng của củ đều giảm.
Câu 3:
- Giống: Đều có mầm lá bao bọc bên ngoài, úp lên nhau; bên trong là khối mô mềm
- Khác: Bên trong chồi lá là mô phân sinh

 


 

PHÒNG GD&ĐT CHÂU THÀNH

Trường THCS BIÊN GIỚI

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

ĐỀ THI KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG GIỮA HKI - NĂM HỌC 2017 – 2018

Môn thi: Sinh học ; LỚP: 6

Thời gian: 45 phút (không kể thời gian phát đề)

A.MA TRẬN ĐỀ

 

Tên chủ đề

Mức độ nhận thức

Nhận biết

 

Thông hiểu

 

Vận dụng thấp

Vận dụng cao

TNKQ

TL

TNKQ

TL

TNKQ

TL

TNKQ

TL

Mở đầu sinh học

5%=0,5đ

 

 

 

Nhận biết từng nhóm cây

 

 

 

0,5đ

Tế bào thực vật

10%=

- Nêu được khái niệm mô, loại mô nào giúp cây lớn lên

 

 

 

 

 

 

Rễ

75%=7,5đ

Trình bày các loại rễ biến dạng

Giải thích được cần phải thu hoạch trước khi cây ra hoa

Cho ví dụ các loại rễ biến dạng

Phân biệt được các loaị rễ,

0,5đ

Thân

10%=1đ

 

Phân biệt được chồi lá và chồi hoa

 

 

 

 

 

TS câu

TS điểm

100% =10đ

30%=3đ

30%=3đ

30%=3đ

10%=1đ

B.NỘI DUNG KIỂM TRA

I.Phần trắc nghiệm(2đ)

Hãy chọn đáp án đúng nhất

Câu 1: Nhóm cây nào toàn thực vật có hoa?

a.Cây táo, cây thông, cây lúa, cây vạn niên thanh

b.Cây cải, cây hồng xiêm,  cây đậu, cây dừa

c.Cây rau bợ, cây chuối, cây xà cừ, cây phượng

d.Cả a, b và c.

Câu 2: Cho biết khái niệm về mô?

a.Mô gồm những tế bào có kích thước, hình dáng giống nhau.

b.Mô gồm những tế bào có kích thước, hình dáng, cấu tạo giống nhau cùng thực hiện một chức năng như nhau.


c.Mô gồm những tế bào cùng thực hiện những chức năng giống nhau

d.Mô là đơn vị cấu trúc quyết định hình dạng của cây.

Câu 3: Loại mô nào giúp cây lớn lên?

 a.Mô phân sinh;   b.Mô mềm;  

 c.Mô dẫn;    d.Mô bì.

Câu 4: Cây có rễ chùm là:

a.Cây mận;      b.Cây bàng;

c.Cây sanh;      d.Cây lúa

II.Phần tự luận(8đ)

Câu 1(5đ ): Trình bày các loại rễ biến dạng? Mỗi loại rễ biến dạng lấy 2 ví dụ?

Câu 2(2đ): Tại sao phải thu hoạch các cây rễ củ trước khi chúng ra hoa?

Câu 3(1đ): Cho biết những điểm giống và khác nhau về cấu tạo giữa chồi hoa và chồi lá?

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


HƯỚNG DẪN CHẤM VÀ ĐÁP ÁN

ĐỀ THI KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG GIỮA HKI - NĂM HỌC 2017 – 2018

Môn thi : Sinh - LỚP 6

Nội dung

Điểm

TRẮC NGHIỆM

1 – b

2 – b

3 – a

4 – d

TỰ LUẬN

Câu 1:

- Rễ củ: rễ phình to, chứa chất dự trữ cho cây khi ra hoa, tạo quả. Ví dụ: củ cà rốt, củ khoai lang.

- Rễ móc: rễ phụ mọc từ thân và cành trên mặt đất, móc vào trụ bám, giúp cây leo lên. Ví dụ: Trầu không, hồ tiêu, vạn niên thanh...

- Rễ thở: sống trong điều kiện thiếu không khí, rễ mọc ngược lên trên mặt đât, lấy oxi cung cấp cho các phần rễ dưới đất. Ví  dụ: bụt mọc, mắm, bần...

- Giác mút: rễ biến đổi thành giác mút đâm vào thân hoặc cành của cây khác. Ví dụ: tơ hồng, tầm gửi....

Câu 2:

      Phải thu hoạch các cây có rễ củ trước khi ra hoa vì: Chất dự trữ của các củ dùng để cung cấp chất dinh dưỡng cho cây khi ra hoa kết quả. Sau khi ra hoa chất dinh dưỡng trong rễ củ bị giảm nhiều hoặc không còn nữa, làm cho rễ củ xốp, teo nhỏ lại, chất lượng và khối lượng của củ đều giảm.

Câu 3:

- Giống: Đều có mầm lá bao bọc bên ngoài, úp lên nhau; bên trong là khối mô mềm

- Khác: Bên trong chồi lá là mô phân sinh ngọn, bên trong chồi hoa là mầm hoa.

 

0,5đ

0,5đ

0,5đ

0,5đ

 

 

1,25đ

 

1,2

 

1,2

 

1,2

 

 

2đ

 

 

 

 

0,5 đ

 

0,5đ

 

 

Hiển thị flash toàn màn hình Xem toàn màn hình

Thu nhỏ màn hình

Nguồn:

 
HƯỚNG DẪN DOWNLOAD đề thi này

Để tải về GIỮA HKI
Bước 1:Tại trang tài liệu chi tiết nslide bạn muốn tải, click vào nút Download màu xanh lá cây ở phía trên.
Bước 2: Tại liên kết tải về, bạn chọn liên kết để tải File về máy tính. Tại đây sẽ có lựa chọn tải File được lưu trên nslide.com
Bước 3: Một thông báo xuất hiện ở phía cuối trình duyệt, hỏi bạn muốn lưu . - Nếu click vào Save, file sẽ được lưu về máy (Quá trình tải file nhanh hay chậm phụ thuộc vào đường truyền internet, dung lượng file bạn muốn tải)
Có nhiều phần mềm hỗ trợ việc download file về máy tính với tốc độ tải file nhanh như: Internet Download Manager (IDM), Free Download Manager, ... Tùy vào sở thích của từng người mà người dùng chọn lựa phần mềm hỗ trợ download cho máy tính của mình

đề thi tương tự

BÀI TIẾP THEO

BÀI MỚI ĐĂNG

BÀI HAY XEM NHIỀU