Chú ý:Đây là bản xem thử online, xin hãy chọn download miễn phí bên dưới để xem bản đẹp dạng .docx


GV: Hồ Bảo Lộc

Trường THPT Tam Hiệp, Biên Hòa, Đồng Nai

 

Câu 1:    

Câu 2:   Một vật có khối lượng 250 g dao động điều hòa, chọn gốc tính thế năng ở vị trí cân bằng, đồ thị động năng theo thời gian như hình vẽ. Thời điểm đầu tiên vật có vận tốc thỏa mãn v = -10x (x là li độ) là

 A. s B. s

 C. s D. s

 

Câu 3:   Hai vật dao động điều cùng phương, cùng tần số, cùng VTCB có phương trình li độ lần lượt là x1 = A1cos(ωt + φ1) cm và x2 = A2cos(ωt + φ2) cm. Đồ thị (1) biểu diễn x12 = x1 + x2, đồ thị (2) biểu diễn diễn x21 = x1 x2 theo thời gian. Khi giá trị gia tốc của vật một cực tiểu thì giá trị vận tốc của vật hai là

 A. cm/s  B.   cm/s

 C. -4π cm/s D. -2π cm/s

 

Hướng dẫn:

Câu 2:

Từ đồ thị ta thấy :

+

+ tại t = 0:

Động năng đang giảm -> vật đang đi ra biên

* Giả sử tại t =0 vật đang ở vị trí có li độ và vật đang đi ra biên dương. Từ đồ thị -> t =

Từ (1) và (2), ta có:

+ Vị trí vật có v = -10x: Áp dụng hệ thức

 Với


Vậy, thời điểm đầu tiên vật có vận tốc thỏa mãn v = -10x là:

Câu 3:

Từ đồ thị, ta có: A12 = A21 = 8 cm.

Tại các thời điểm t1 = 5/6 s và t2 = 17/6 s   x12 = x21  x1 + x2 = x1 - x2 => x2 = 0

Hai lần liên tiếp vật có li độ x = 0 là T/2 => T/2 = 17/6  -  5/6 = 2 s => T = 4s

* Xét đường (1) :

Thời gian dao động tổng hợp đi từ vị trí ban đầu x012 đến biên âm về vị trí x12 = 5/6 s => Thời gian dao động tổng hợp đi từ vị trí ban đầu x012 đến biên âm là : t01= 5/6 s – T/8 = 1/3 s = T/12 =>

=>

* Xét đường (2) :  Tương tự ta có :

Ta có:

Độ lệch pha giữa hai dđ: => x1 sơm pha hơn x2 góc

- Gia tốc vật một có giá trị cực tiểu => vật một ở biên dương  => vật hai đang đi qua vtcb theo chiều âm (hình vẽ).

 

 

 

 

 

 

 

=> v2min = - ωA2 = -   cm/s.

 

 

Có thể download miễn phí file .docx bên dưới

Giúp bạn Chí 2 câu đồ thị khó

Đăng ngày 8/8/2017 7:32:01 AM | Thể loại: Vật lý 12 | Lần tải: 15 | Lần xem: 0 | Page: 1 | FileSize: 0.18 M | File type: docx
0 lần xem

đề thi Giúp bạn Chí 2 câu đồ thị khó, Vật lý 12. . Chúng tôi giới thiệu tới đọc giả đề thi Giúp bạn Chí 2 câu đồ thị khó .Để giới thiệu thêm cho bạn đọc nguồn thư viện tham khảo phục vụ cho công tác giảng dạy, học tập và nghiên cứu khoa học, trân trọng kính mời bạn đọc đang cần cùng tham khảo , Thư viện Giúp bạn Chí 2 câu đồ thị khó trong chuyên mục Vật lý 12 được chia sẽ bởi bạn Phúc Hồ Bảo tới mọi người nhằm mục tiêu tham khảo , thư viện này được chia sẽ vào chủ đề Vật lý 12 , có tổng cộng 1 page, thuộc thể loại .docx, cùng danh mục còn có Đề thi Vật lý Vật lý 12 ,bạn có thể tải về free , hãy chia sẽ cho mọi người cùng học tập GV: Hồ Bảo Lộc Trường THPT Tam Hiệp, Biên Hòa, Đồng Nai Một vật có khối lượng 250 g nao núng điều hòa, chọn gốc tính thế năng ở vị trí thăng bằng, đồ thị động năng theo thời gian như hình vẽ, tiếp theo là Thời điểm đầu tiên vật có vận tốc thỏa mãn v = -10x (x là li độ) là A, ngoài ra 7𝜋 12 sB, thêm nữa 𝜋 30 s C, ngoài ra 𝜋 20 sD, tiếp theo là 𝜋 24 s Hai vật nao núng điều cùng phương, cùng tần số, cùng VTCB

https://nslide.com/de-thi/giup-ban-chi-2-cau-do-thi-kho.0d2u0q.html

Nội dung

Cũng như các thư viện tài liệu khác được thành viên chia sẽ hoặc do sưu tầm lại và giới thiệu lại cho các bạn với mục đích nâng cao trí thức , chúng tôi không thu phí từ bạn đọc ,nếu phát hiện nội dung phi phạm bản quyền hoặc vi phạm pháp luật xin thông báo cho chúng tôi,Ngoài tài liệu này, bạn có thể download tài liệu miễn phí phục vụ học tập Một số tài liệu download mất font không xem được, nguyên nhân máy tính bạn không hỗ trợ font củ, bạn tải các font .vntime củ về cài sẽ xem được.

Bạn có thể Tải về miễn phí đề thi này , hoặc tìm kiếm các đề thi khác tại đây : tìm kiếm đề thi Vật lý 12


GV: Hồ Bảo Lộc
Trường THPT Tam Hiệp, Biên Hòa, Đồng Nai


Một vật có khối lượng 250 g dao động điều hòa, chọn gốc tính thế năng ở vị trí cân bằng, đồ thị động năng theo thời gian như hình vẽ. Thời điểm đầu tiên vật có vận tốc thỏa mãn v = -10x (x là li độ) là
A.
7𝜋
12 s B.
𝜋
30 s
C.
𝜋
20 s D.
𝜋
24 s

Hai vật dao động điều cùng phương, cùng tần số, cùng VTCB có phương trình li độ lần lượt là x1 = A1cos(ωt + φ1) cm và x2 = A2cos(ωt + φ2) cm. Đồ thị (1) biểu diễn x12 = x1 + x2, đồ thị (2) biểu diễn diễn x21 = x1 ‒ x2 theo thời gian. Khi giá trị gia tốc của vật một cực tiểu thì giá trị vận tốc của vật hai là
A. 4π
2 cm/s B. 2π
2 cm/s
C. -4π
2 cm/s D. -2π
2 cm/s

Hướng dẫn:
Câu 2:
Từ đồ thị ta thấy :
+ 
+ tại t = 0:

Động năng đang giảm -> vật đang đi ra biên
* Giả sử tại t =0 vật đang ở vị trí có li độ và vật đang đi ra biên dương. Từ đồ thị -> t = 
Từ (1) và (2), ta có: 
+ Vị trí vật có v = -10x: Áp dụng hệ thức 
Với 
Vậy, thời điểm đầu tiên vật có vận tốc thỏa mãn v = -10x là: 
Câu 3:
Từ đồ thị, ta có: A12 = A21 = 8 cm.
Tại các thời điểm t1 = 5/6 s và t2 = 17/6 s  có : x12 = x21 (x1 + x2 = x1 - x2 => x2 = 0
Hai lần liên tiếp vật có li độ x = 0 là T/2 => T/2 = 17/6 - 5/6 = 2 s => T = 4s
* Xét đường (1) :
Thời gian dao động tổng hợp đi từ vị trí ban đầu x012 đến biên âm về vị trí x12 =  là 5/6 s => Thời gian dao động tổng hợp đi từ vị trí ban đầu x012 đến biên âm là : t01= 5/6 s – T/8 = 1/3 s = T/12 => 
=> 
* Xét đường (2) : Tương tự ta có : 
Ta có:

Độ lệch pha giữa hai dđ:  => x1 sơm pha hơn x2 góc 
- Gia tốc vật một có giá trị cực tiểu => vật một ở biên dương => vật hai đang đi qua vtcb theo chiều âm (hình vẽ).=> v2min = - ωA2 = - 2π
2 cm/s.Sponsor Documents