Giúp bạn Chí 2 câu đồ thị khó (Phúc Hồ Bảo)

Đăng ngày 8/8/2017 7:32:01 AM | Thể loại: Vật lý 12 | Chia sẽ bởi: Phúc Hồ Bảo | Lần tải: 15 | Lần xem: 3 | Page: 1 | Kích thước: 0.18 M | Loại file: docx

 


GV: Hồ Bảo Lộc

Trường THPT Tam Hiệp, Biên Hòa, Đồng Nai

 

Câu 1:    

Câu 2:   Một vật có khối lượng 250 g dao động điều hòa, chọn gốc tính thế năng ở vị trí cân bằng, đồ thị động năng theo thời gian như hình vẽ. Thời điểm đầu tiên vật có vận tốc thỏa mãn v = -10x (x là li độ) là

 A. s B. s

 C. s D. s

 

Câu 3:   Hai vật dao động điều cùng phương, cùng tần số, cùng VTCB có phương trình li độ lần lượt là x1 = A1cos(ωt + φ1) cm và x2 = A2cos(ωt + φ2) cm. Đồ thị (1) biểu diễn x12 = x1 + x2, đồ thị (2) biểu diễn diễn x21 = x1 x2 theo thời gian. Khi giá trị gia tốc của vật một cực tiểu thì giá trị vận tốc của vật hai là

 A. cm/s  B.   cm/s

 C. -4π cm/s D. -2π cm/s

 

Hướng dẫn:

Câu 2:

Từ đồ thị ta thấy :

+

+ tại t = 0:

Động năng đang giảm -> vật đang đi ra biên

* Giả sử tại t =0 vật đang ở vị trí có li độ và vật đang đi ra biên dương. Từ đồ thị -> t =

Từ (1) và (2), ta có:

+ Vị trí vật có v = -10x: Áp dụng hệ thức

 Với

Vậy, thời điểm đầu tiên vật có vận tốc thỏa mãn v = -10x là:


Câu 3:

Từ đồ thị, ta có: A12 = A21 = 8 cm.

Tại các thời điểm t1 = 5/6 s và t2 = 17/6 s   x12 = x21  x1 + x2 = x1 - x2 => x2 = 0

Hai lần liên tiếp vật có li độ x = 0 là T/2 => T/2 = 17/6  -  5/6 = 2 s => T = 4s

* Xét đường (1) :

Thời gian dao động tổng hợp đi từ vị trí ban đầu x012 đến biên âm về vị trí x12 = 5/6 s => Thời gian dao động tổng hợp đi từ vị trí ban đầu x012 đến biên âm là : t01= 5/6 s – T/8 = 1/3 s = T/12 =>

=>

* Xét đường (2) :  Tương tự ta có :

Ta có:

Độ lệch pha giữa hai dđ: => x1 sơm pha hơn x2 góc

- Gia tốc vật một có giá trị cực tiểu => vật một ở biên dương  => vật hai đang đi qua vtcb theo chiều âm (hình vẽ).

 

 

 

 

 

 

 

=> v2min = - ωA2 = -   cm/s.

 

 

Đây là bản xem thử online, xin hãy chọn download miễn phí bên dưới để xem bản đẹp dạng .docx

đề thi Giúp bạn Chí 2 câu đồ thị khó, Vật lý 12. . Chúng tôi giới thiệu tới bạn đọc đề thi Giúp bạn Chí 2 câu đồ thị khó .Để chia sẽ thêm cho bạn đọc nguồn tài liệu tham khảo phục vụ cho công tác giảng dạy, học tập và nghiên cứu khoa học, trân trọng kính mời đọc giả đang cần cùng xem , đề thi Giúp bạn Chí 2 câu đồ thị khó trong chủ đề Vật lý 12 được chia sẽ bởi user Phúc Hồ Bảo tới học sinh,sinh viên, giáo viên nhằm mục tiêu học tập , tài liệu này được giới thiệu vào thể loại Vật lý 12 , có 1 trang, thuộc file .docx, cùng danh mục còn có Đề thi Vật lí Vật lí 12 ,bạn có thể tải về free , hãy giới thiệu cho cộng đồng cùng nghiên cứu GV: Hồ Bảo Lộc Trường THPT Tam Hiệp, Biên Hòa, Đồng Nai Một vật có khối lượng 250 g ngả nghiêng điều hòa, chọn gốc tính thế năng ở vị trí thăng bằng, đồ thị động năng theo thời gian như hình vẽ, nói thêm là Thời điểm đầu tiên vật có vận tốc thỏa mãn v = -10x (x là li độ) là A, ngoài ra 7𝜋 12 sB, nói thêm 𝜋 30 s C,còn cho biết thêm 𝜋 20 sD, kế tiếp là 𝜋 24 s Hai vật ngả nghiêng điều cùng phương, cùng tần số, cùng VTCB https://nslide.com/de-thi/giup-ban-chi-2-cau-do-thi-kho.0d2u0q.html