giúp em 2 câu đồ thị cơ khó. Xin cám ơn rất nhiều

Đăng ngày 8/7/2017 1:04:28 PM | Thể loại: Vật lý 12 | Chia sẽ bởi: nhã nguyễn hoàng anh | Lần tải: 14 | Lần xem: 4 | Page: 1 | Kích thước: 0.05 M | Loại file: docx

 


 

Câu 1:    

Câu 2:   Một lò xo nhẹ, có độ cứng k = 100 N/m được treo vào một điểm cố định, đầu dưới treo vật nhỏ khối lượng m = 400 g. Giữ vật ở vị trí lò xo không biến dạng rồi buông nhẹ để vật dao động điều hòa tự do dọc theo trục lò xo. Chọn trục tọa độ thẳng đứng chiều dương hướng xuống, gốc thời gian là lúc buông vật. Tại thời điểm t = 0,2 s, một lực thẳng đứng, có cường độ biến thiên theo thời gian biểu diễn như đồ thị trên hình bên, tác dụng vào vật. Biết điểm treo chỉ chịu được lực kéo tối đa có độ lớn 20 N. Tại thời điểm lò xo bắt đầu rời khỏi điểm treo, tốc độ của vật là

 A. 20π cm/s B. 9 cm/s. 

 C. 20π cm/s D. 40π cm/s

 

Câu 3:   C:\Users\W10-PRO\AppData\Local\Temp\SNAGHTML8bc213.PNGHai chất điểm dao động điều hòa có cùng vị trí cân bằng, đồ thị biểu diễn mối quan hệ giữa vận tốc tức thời và gian (như hình vẽ). Biết tại thời điểm t = 0, hai chất điểm có cùng giá trị vận tốc. Thời điểm lần thứ 2018, hai chất điểm gặp nhau là:

 A. 4032π s

 B. 2016π s

 C. 4031π s

 D. 4033π s

Đây là bản xem thử online, xin hãy chọn download miễn phí bên dưới để xem bản đẹp dạng .docx