giúp em 2 câu đồ thị cơ khó. Xin cám ơn rất nhiều (nhã nguyễn hoàng anh)

Đăng ngày 8/7/2017 1:04:28 PM | Thể loại: Vật lý 12 | Chia sẽ bởi: nhã nguyễn hoàng anh | Lần tải: 14 | Lần xem: 0 | Page: 1 | Kích thước: 0.05 M | Loại file: docx

 


 

Câu 1:    

Câu 2:   Một lò xo nhẹ, có độ cứng k = 100 N/m được treo vào một điểm cố định, đầu dưới treo vật nhỏ khối lượng m = 400 g. Giữ vật ở vị trí lò xo không biến dạng rồi buông nhẹ để vật dao động điều hòa tự do dọc theo trục lò xo. Chọn trục tọa độ thẳng đứng chiều dương hướng xuống, gốc thời gian là lúc buông vật. Tại thời điểm t = 0,2 s, một lực thẳng đứng, có cường độ biến thiên theo thời gian biểu diễn như đồ thị trên hình bên, tác dụng vào vật. Biết điểm treo chỉ chịu được lực kéo tối đa có độ lớn 20 N. Tại thời điểm lò xo bắt đầu rời khỏi điểm treo, tốc độ của vật là

 A. 20π cm/s B. 9 cm/s. 

 C. 20π cm/s D. 40π cm/s

 

Câu 3:   C:\Users\W10-PRO\AppData\Local\Temp\SNAGHTML8bc213.PNGHai chất điểm dao động điều hòa có cùng vị trí cân bằng, đồ thị biểu diễn mối quan hệ giữa vận tốc tức thời và gian (như hình vẽ). Biết tại thời điểm t = 0, hai chất điểm có cùng giá trị vận tốc. Thời điểm lần thứ 2018, hai chất điểm gặp nhau là:

 A. 4032π s

 B. 2016π s

 C. 4031π s

 D. 4033π s

Đây là bản xem thử online, xin hãy chọn download miễn phí bên dưới để xem bản đẹp dạng .docx

đề thi giúp em 2 câu đồ thị cơ khó. Xin cám ơn rất nhiều, Vật lý 12. . nslide.com trân trọng giới thiệu đến đọc giả đề thi giúp em 2 câu đồ thị cơ khó. Xin cám ơn rất nhiều .Để chia sẽ thêm cho bạn đọc nguồn tài liệu tham khảo giúp đỡ cho công tác giảng dạy, học tập và nghiên cứu khoa học, trân trọng kính mời đọc giả đang tìm cùng xem , đề thi giúp em 2 câu đồ thị cơ khó. Xin cám ơn rất nhiều thuộc thể loại Vật lý 12 được giới thiệu bởi thành viên nhã nguyễn hoàng anh đến cộng đồng nhằm mục tiêu tham khảo , tài liệu này được đưa vào danh mục Vật lý 12 , có 1 page, thuộc định dạng .docx, cùng thể loại còn có Đề thi Vật lý Vật lý 12 ,bạn có thể download free , hãy chia sẽ cho cộng đồng cùng tham khảo Một lò xo nhẹ, có độ cứng k = 100 N/m được treo vào một điểm nhất thiết, đầu dưới treo vật nhỏ khối lượng m = 400 g, bên cạnh đó Giữ vật ở vị trí lò xo ko biến dạng rồi buông nhẹ để vật ngả nghiêng điều hòa tự do dọc theo trục lò xo, bên cạnh đó Chọn trục tọa độ thẳng đứng chiều dương hướng xuống, gốc thời gian là lúc buông vật, ngoài ra Tại thời điểm t = 0,2 https://nslide.com/de-thi/giup-em-2-cau-do-thi-co-kho-xin-cam-on-rat-nhieu.641u0q.html