Giúp thầy Nguyễn Bá Tài - thay co giai giup minh bai hinh 9 doc

  • 02/12/2017 09:08:58
  • 0 lượt xem
  • 0 bình luận

  • Ít hơn 1 phút để đọc

Giới thiệu

Thông tin tài liệu

Loại file: doc , dung lượng : 0.09 M, số trang : 1 ,tên thay co giai giup minh bai hinh 9 doc

Chi tiết

 


Bài tâp. Qua điểm A nằm ngoài đường tròn (O;R) vẽ hai tiếp tuyến AB và AC

a) chứng minh AO là đường trung trực của BC

b) Gọi H là giao điểm của AO và BC. Chứng minh AH.HO=BH.CH

c) AO cắt đường tròn tại hai điểm I và K. chứng minh AI.HK=IH.KA

d) Goị M và N lần lượt là trung điểm của AB và AC. Trên tia đối của MN lấy P tùy ý. Từ P kẻ tiếp tuyến PQ với (O) . Chứng minh PQ=PA.


Nguyễn Đăng Khoa – HS thầy Đinh Văn Hưng

Download

capchaimage
Xem thêm
Thông tin phản hồi của bạn
Hủy bỏ