Giup_Nguyen_Bin

Đăng ngày 7/27/2017 10:22:23 PM | Thể loại: Vật lý 12 | Chia sẽ bởi: Khiêm Trần Trung | Lần tải: 16 | Lần xem: 4 | Page: 1 | Kích thước: 0.04 M | Loại file: docx

 


Một con lắc xo treo thẳng đứng, vật m = 250 g. Ở vị trí cân bằng xo dãn 2,5 cm. Cho con lắc dao động điều hòa. Thế năng của khi vận tốc cm/s 0,02 J. Lấy g=10m/s2 π2=10. Chọn gốc thời gian lúc vật li độ x=2cm đang chuyển động theo chiều dương. Thời điểm lớn nhất vật vận tốc cực đại trong 2 chu kỳ đầu.

Độ biến dạng ở VTCB

Khi vật vận tốc v=cm/s thì thế năng , áp dụng công thức độc lập

 

 

 

 

 

 

Thời điểm lớn nhất vật đạt vận tốc cực đại trong hai chu kỳ đầu (lúc vật qua vị trí cân bằng theo chiều dương

Đây là bản xem thử online, xin hãy chọn download miễn phí bên dưới để xem bản đẹp dạng .docx

đề thi Giup_Nguyen_Bin, Vật lý 12. . nslide trân trọng giới thiệu tới đọc giả tài liệu Giup_Nguyen_Bin .Để cung cấp thêm cho các bạn nguồn thư viện tham khảo phục vụ cho công tác giảng dạy, học tập và nghiên cứu khoa học, trân trọng kính mời bạn đọc quan tâm cùng xem , Tài liệu Giup_Nguyen_Bin trong chủ đề Vật lý 12 được giới thiệu bởi user Khiêm Trần Trung đến thành viên nhằm mục đích nghiên cứu , tài liệu này đã chia sẽ vào chuyên mục Vật lý 12 , có 1 page, thuộc thể loại .docx, cùng chuyên mục còn có Đề thi Vật lý Vật lý 12 ,bạn có thể download free , hãy giới thiệu cho cộng đồng cùng học tập Một con lắclò xo treothẳngđứng, vật m = 250 g, nói thêm là Ở vịtrícânbằnglò xo dãn 2,5 cm, kế tiếp là Cho con lắcdaođộngđiềuhòa, bên cạnh đó Thếnăngcủanókhicóvậntốccm/s là 0,02 J, nói thêm Lấy g=10m/s2và π2=10, nói thêm là Chọngốcthờigianlúcvậtcó li độ x=–2cm vàđangchuyểnđộngtheochiềudương, nói thêm Thờiđiểmlớnnhấtvậtcóvậntốccựcđạitrong 2 chukỳđầu, bên cạnh đó Độbiếndạng ở VTCB  Khivậtcóvậntốc v=cm/s thìthếnăng, ápdụngcôngthứcđộclập Thờiđiểmlớnnhấtvậtđạtvậntốccựcđạitronghaichukỳđầu (lúcvật qua vịtrícânbằngtheochiềudươnglà https://nslide.com/de-thi/giupnguyenbin.ggzu0q.html


đề thi liên quan


Xem thêm