Gợi ý giải môn Hóa học THPT quốc gia 2017. Mã đề 208

Đăng ngày 6/23/2017 11:02:24 AM | Thể loại: Hóa học 12 | Chia sẽ bởi: lê nam | Lần tải: 171 | Lần xem: 1 | Page: 1 | Kích thước: 0.19 M | Loại file: doc

 


Gợi ý giải môn Hóa học THPT quốc gia 2017.  Mã đề 208

41. B

42. C

43. A

44. B

45. C

46. A

47. D

48. D

49. D

50. B

51. D

52. D

53. D

54. B

55. C

56. D

57. A

58. C

59. C

60. A

61. C

62. D

63. A

64. A

65. D

66. D

67. D

68. C

69. C

70. C

71. A

72. A

73. C

74. A

75. C

76. C

77. A

78. C

79. C

80. C

De thi, bai giai mon Hoa hoc THPT quoc gia 2017 hinh anh 1

Đây là bản xem thử online, xin hãy chọn download miễn phí bên dưới để xem bản đẹp dạng .doc