Gửi em Vũ Đằng Huy (3 bài)

Đăng ngày 12/17/2017 10:14:41 PM | Thể loại: Đại số 9 | Chia sẽ bởi: Sang Nguyễn Minh | Lần tải: 0 | Lần xem: 19 | Page: 1 | Kích thước: 0.05 M | Loại file: doc

 


NHỜ THẦY NGUYỄN MINH SANG GIÚP EM VŨ ĐĂNG HUY BÀI TẬP SAU

BÀI 1. Với mỗi số nguyên dương n, đặt Pn­= 1.2.3…n

     C/ m: 1+ 1.P­­1+2.P2+…+n.Pn=Pn+1

 Bài 2.. Cho các số x, y, z không âm thỏa mãn điều kiện

Tìm GTNN và GTLN của S =5x – 6y+7z

 

Bài 3. Tam giác ABC có và độ dài ba cạnh là ba số tự nhiên liên tiếp. Tính diện tích tam giác ABC

Bài 1

Hướng dẫn

Với n=1 ta có

Giải sử đúng với n=k ta có  (1)

Ta phải chứng minh đúng với n=k+1 nghĩa là

Cộng (1) với ta có

Do đó đúng với n=k+1 suy ra 1+ 1.P­­1+2.P2+…+n.Pn=Pn+1

\Bài 2

Hướng dẫn

Tìm giá trị nhỏ nhất S

 

 

Tìm giá trị lớn nhất S


Bài 3

Hướng dẫn

  Trên BC lấy điểm D sao cho CD=CA ta có

Vậy a=4; b=3, c=2 dùng công thức Herong tính được SABC

( Bài 2 bạn Khoa HS thầy chép nhầm đề nên tìm giá trị Max khác và không có Min)

Đây là bản xem thử online, xin hãy chọn download miễn phí bên dưới để xem bản đẹp dạng .doc

đề thi Gửi em Vũ Đằng Huy (3 bài), Đại số 9. . https://nslide.com/de-thi/gui-em-vu-dang-huy-3-bai.9bvx0q.html