Hàm số 10 đề thi Đại số

Đăng ngày 12/20/2013 8:10:07 AM | Thể loại: Đại số | Lần tải: 106 | Lần xem: 0 | Page: 1 | FileSize: 0.10 M | File type: doc
0 lần xem

Bình luận

Nội dungHÀM SỐ.
1/ Tìm tập xác định của các hàm số sau:
a/ y = ; b/ y = ; c/ y = ; d/ y = .
2/ Xác định m để hàm số:
a/ y = xác định trên (-1;0).
b/ y = xác định trên (-1;0).
c/ y = xác định trên .
d/ y = + xác định trên .
e/ y = xác định trên R.
f/ y = , xác định trên nửa khoảng 
3/ Cho hàm số y = . Định m để TXĐ của hàm số là một đoạn có
độ dài bằng 1.
4/ Cho hàm số y = . Chứng minh rằng hàm số nghịch biến trên TXĐ.
5/ Xét sự biến thiên của hàm số trên các khoảng chỉ ra:
a/ y = trên .b/ y = trên . c/ y = trên .
6/ Xét tính chẵn, lẻ của các hàm số sau:
a/ y = , b/ y = , c/ y = , d/ y =, e/ y =.
7/ Cho hàm số f(x)= (1) . Định m để hàm số (1) là hàm số lẻ.
8/ Cho f: RR là một hàm số lẻ và thỏa f(0)0.
Chứng minh số nghiệm của phương trình f(x) = 0 là một số chẵn.
9/ Cho hàm số f(x) xác định trên R không đồng nhất bằng 0 và thỏa điều kiện:
x , R : f(x+) + f(x - ) = 2f(x).f(). Chứng minh y = f(x) là hàm số chẵn.
10/ Cho hàm số y = (C). Tìm hàm số y = f(x) sao cho đồ thị hàm số này và
(C) đối xứng nhau qua trục oy.
11/ Cho hàm số y = f(x) xác định trên D thỏa ta có .
Chứng minh rằng f(x) có thể biểu diễn dưới dạng tổng của một hàm số chẵn và
một hàm số lẽ.
12/ Cho hàm số y = f(x) xác định trên D. Biết rằng f(x) vừa là hàm số chẵn và vừa
là hàm số lẽ xác định f(x).Sponsor Documents