Hình 9 - 15' đề thi Toán 9

  Đánh giá    Viết đánh giá
 11       0      0
Phí: Tải Miễn phí - Download FREE
Mã tài liệu
4wqluq
Danh mục
Thư viện Đề thi & Kiểm tra
Thể loại
Ngày đăng
7/8/2009 11:53:00 AM
Loại file
doc
Dung lượng
0.07 M
Lần xem
0
Lần tải
11

HƯỚNG DẪN DOWNLOAD

Bước 1:Tại trang tài liệu nslide bạn muốn tải, click vào nút Download màu xanh lá cây ở phía trên.
Bước 2: Tại liên kết tải về, bạn chọn liên kết để tải File về máy tính. Tại đây sẽ có lựa chọn tải File được lưu trên nslide.com
Bước 3: Một thông báo xuất hiện ở phía cuối trình duyệt, hỏi bạn muốn lưu . - Nếu click vào Save, file sẽ được lưu về máy (Quá trình tải file nhanh hay chậm phụ thuộc vào đường truyền internet, dung lượng file bạn muốn tải)
Có nhiều phần mềm hỗ trợ việc download file về máy tính với tốc độ tải file nhanh như: Internet Download Manager (IDM), Free Download Manager, ... Tùy vào sở thích của từng người mà người dùng chọn lựa phần mềm hỗ trợ download cho máy tính của mình
LINK DOWNLOAD

Hi-nh-9-15.doc[0.07 M]

File đã kiểm duyệt
     Báo vi phạm bản quyền
Pass giải nén (Nếu có):
nslide.com
DOWNLOAD
(Miễn phí)

Đây là đoạn mẫu , hãy download về để xem đầy đủ, hoàn toàn miễn phí 100%
Kiểm tra 15phút
môn hình học - lớp 9
I . Khoanh tròn vào chữ cái chỉ đáp án đúng:
1, Trong hình bên , sin B bằng:
A) B) C) cos C D) A,B,C đều đúng
2, Trong hình bên độ dài AH bằng :
A) B) -2,4 C) 2 D) 2,4

II, Điền đúng (Đ), sai (S) vào ô trống
1) sin750 = cos150 2) sin390 < sin300 3) cotg500 < cotg400
4) sin54025` > cos54020` 5) cos + sin =1 6) tg . cotg =1
III, Giải tam giá:c
Cho (ABC có AB = 4, BC = 8. Hãy giải (ABC .
...........................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................

Kiểm tra 15phút
môn hình học - lớp 9
I, Điền đúng (Đ), sai (S) vào ô trống
1) cos700 > cos200 2) tg

 


KiÓm tra 15phót

   m«n h×nh häc - líp 9

 

I .  Khoanh trßn vµo ch÷ c¸i chØ ®¸p ¸n ®óng:                           

1,  Trong h×nh bªn , sin B b»ng:

   A)     B)       C) cos C                D) A,B,C ®Òu ®óng

 

 2, Trong h×nh bªn ®é dµi AH b»ng :

    A)                  B)  -2,4         C) 2                      D)  2,4                                                       

 

II,  §iÒn ®óng (§), sai (S) vµo « trèng

 1) sin750  = cos150    2)  sin390  <  sin300   3)  cotg500 < cotg400

 4) sin54025' > cos54020'  5) cos +  sin =1    6)  tg . cotg =1

 

 

III, Gi¶i tam gi¸:c

 Cho ABC cã , AB = 4, BC = 8. H·y gi¶i ABC .

 ...........................................................................................................................................................................

 ...........................................................................................................................................................................

 ...........................................................................................................................................................................

 ...........................................................................................................................................................................

 

 

KiÓm tra 15phót

   m«n h×nh häc - líp 9

 

I,  §iÒn ®óng (§), sai (S) vµo « trèng                                                        

 1)  cos700 > cos200   2)  tg                                    3) cos2 +  sin2 = 1 

 4) cotg =             5)     6)  sin39<  sin300  

 

II.  Chän ph­¬ng ¸n ®óng:

     1,  Trong h×nh bªn ®é dµi OB b»ng:

 A.                 B)   C.   D.

 

    2,  Cho tam gi¸c vu«ng nh­ h×nh vÏ bªn.                                            

a,  A) cos =          B) cos   =    C) cos =       D) cos =

b,  A) tg =            B)  tg   =    C) tg =       D) tg =                                                                                                     

III, Gi¶i tam gi¸:c

 Cho ABC cã ,  AC= 6, BC = 12. H·y gi¶i ABC .

 ...........................................................................................................................................................................

 ...........................................................................................................................................................................

 ...........................................................................................................................................................................

 ...........................................................................................................................................................................

Hiển thị flash toàn màn hình Xem toàn màn hình

Thu nhỏ màn hình

 

Nguồn: