hinh 9 c1

đề thi Toán 9
  Đánh giá    Viết đánh giá
 16       1      0
Phí: Tải Miễn phí - Download FREE
Mã tài liệu
mhckxq
Danh mục
Thư viện Đề thi & Kiểm tra
Thể loại
Ngày đăng
11/12/2011 4:50:35 PM
Loại file
doc
Dung lượng
0.14 M
Lần xem
1
Lần tải
16
File đã kiểm duyệt an toàn

Tiết 18. KIỂM TRA Ngày soạn: 15/10 Ngày giảng: 22/10 A. MỤC TIÊU. 1. Kiến thức : 1. Hệ thức lượng trong tam giác vuông: Biết vận dụng các hệ thức lượng vào tìm độ dài các cạnh, đường cao của tam giác ,xem chi tiết và tải về đề thi hinh 9 c1, Đề Thi Toán 9 , Đề thi hinh 9 c1, doc, 1 trang, 0.14 M, Toán 9 chia sẽ bởi Định Trần Hữu đã có 16 download

LINK DOWNLOAD

hinh-9-c1.doc[0.14 M]

File đã kiểm duyệt
     Báo vi phạm bản quyền
Pass giải nén (Nếu có):
nslide.com
DOWNLOAD
(Miễn phí)

Đây là đoạn mẫu , hãy download về để xem đầy đủ, hoàn toàn miễn phí 100%

Tiết 18. KIỂM TRA
Ngày soạn: 15/10
Ngày giảng: 22/10
A. MỤC TIÊU.
1. Kiến thức :
1. Hệ thức lượng trong tam giác vuông:
Biết vận dụng các hệ thức lượng vào tìm độ dài các cạnh, đường cao của tam giác vuông
Biết vận dụng các hệ thức lượng vào tìm độ dài các cạnh của tam giác vuông
Biết vận dụng các hệ thức lượng mở rộng vào tìm GTBT
2. Tỉ số lượng giác của góc nhọn:
Nhận biết được tỉ số lượng giác của góc nhọn trong các tam giác vuông, Nhận biết được tỉ số lượng giác của 2 góc phụ nhau
3.Hệ thức về cạnh và góc trong tam giác vuông
Biết vận dụng các hệ thức về cạnh và góc trong tam giác vuông để giải tam giác vuông
Biết vận dụng các hệ thức về cạnh và góc trong tam giác vuông để tính chu vi, Diện tích tứ giác
2.Kỷ năng:
Đánh giá kĩ năng vận dụng các hệ thức, tỉ số lượng giác vào giải bài tập
Rèn kĩ năng giải bài tập trắc nghiệm
3.Thái độ:
Nghiêm túc, tự giác làm bài
B. PHƯƠNG PHÁP GIẢNG DẠY
Kiểm tra trắc nghiệm, tự luận
C. CHUẨN BỊ:
GV: Đề kiểm tra, Photo đề kiểm tra
HS: Ôn tập kĩ
D.MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA

Tên
Chủ đề
Nhận biết
Thông hiểu
Vận dụng
Cộng
Cấp độ thấp
Cấp độ cao


Hệ thức lượng trong tam giác vuông

Biết vận dụng các hệ thức lượng vào tìm độ dài các cạnh, đường cao của tam giác vuông
Biết vận dụng các hệ thức lượng mở rộng vào tìm GTBTSố câu
Số điểm Tỉ lệ %

2 C2,C3
1đ (20%)
1 C7
2đ 20%

3
3đ 40%

Tỉ số lượng giác của góc nhọn
Nhận biết được tỉ số lượng giác của góc nhọn trong các tam giác vuông, Nhận biết được tỉ số lượng giác của 2 góc phụ nhau

Số câu
Số điểm Tỉ lệ %
2 C1, C4
1đ 10%2
1đ 10%

Hệ thức về cạnh và góc trong tam giác vuông
Biết vận dụng các hệ thức về cạnh và góc trong tam giác vuông để giải tam giác vuông

Biết vận dụng các hệ thức về cạnh và góc trong tam giác vuông để giải tam giác vuông
Biết vận dụng các hệ thức về cạnh và góc trong tam giác vuông để tính chu vi, DT Tg


Số câu
Số điểm Tỉ lệ %
2 C5, C6
1đ 10%

1 C7a
3đ 30%
1 C7c
2đ 20%
4
6đ 60%

Tổng số câu
Tổng số điểmTỉ lệ %
4
2đ 20%
2
1đ 10%
3
7đ 70%
10
10đ 100%

E. ĐỀ KIỂM TRA
Đề 1
Phần I: Trắc nghiệm khách quan (3 điểm)
Câu 1 : Hệ thức nào sau đây là đúng:
A. sin 500 = cos300 B. tan 400 = cot600
C. cot500 = tan450 D. sin800 = cos 100 .
Câu 2 : Tìm BC trong hình 1:
A. BC = 10 B. BC = 5
C. BC = 8 D. BC = 2
Câu 3: Tìm AH trong hình 1:
A. AH = 10 B. AH = 2 C. AH = 4,8 D. AH = 8
Câu 4: Trong hình 2, cot bằng:
A.  B. 
C.  D. 
Câu 5: Trong tam giác ABC vuông tại A, hệ thức nào đúng trong các hệ thức sau:
A. ; B. ; C. ; D. 
Câu 6: Cho tam giác ABC vuông tại A có: AC = 8 cm; góc B=300. Tính BC ?
A. BC = 4cm ; B. BC = 16cm ; C. BC = cm ; D. BC = 8,5 cm
Phần II: Tự luận: (7 Điểm)
Câu 7: Cho tam giác ABC vuông ở A ; AB = 3 cm ; AC = 4 cm.
a) Tính BC , , ?
b) Phân giác của góc A cắt BC tại E. Tính BE , CE?
c) Từ E kẻ EM và EN lần lượt vuông góc với AB và AC. Hỏi tứ giác AMEN là hình gì ? Tính chu vi và diện tích của tứ giác AMEN?
Đề 2
Phần I: Trắc nghiệm khách quan

Tiết 18.    KIỂM TRA

Ngày soạn: 15/10

Ngày giảng: 22/10

A. MỤC TIÊU.

  1. Kiến thức :

1. Hệ thức lượng trong tam giác vuông:

Biết vận dụng các hệ thức lượng vào tìm độ dài các cạnh, đường cao của tam giác vuông

Biết vận dụng các hệ thức lượng vào tìm độ dài các cạnh của tam giác vuông

Biết vận dụng các hệ thức lượng mở rộng vào tìm GTBT

2. Tỉ số lượng giác của góc nhọn:

Nhận biết được tỉ số lượng giác của góc nhọn trong các tam giác vuông, Nhận biết được tỉ số lượng giác của 2 góc phụ nhau

3.Hệ thức về cạnh và góc trong tam giác vuông

Biết vận dụng các hệ thức về cạnh và góc trong tam giác vuông để giải tam giác vuông

Biết vận dụng các hệ thức về cạnh và góc trong tam giác vuông để tính chu vi, Diện tích tứ giác

  2.Kỷ năng:

Đánh giá kĩ năng vận dụng các h thức, t s lượng giác vào giải bài tập

Rèn kĩ năng giải bài tập trắc nghiệm

  3.Thái độ:

Nghiêm túc, t giác làm bài

B. PHƯƠNG PHÁP GIẢNG DẠY

    Kiểm tra trắc nghiệm, t luận

C. CHUẨN BỊ:

GV:  Đề kiểm tra, Photo đề kiểm tra

HS:  Ôn tập kĩ

D.MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA

 

Tên

Chủ đề

Nhận biết

Thông hiểu

Vận dụng

Cộng

Cấp độ thấp

Cấp độ cao

Hệ thức lượng trong tam giác vuông

 

Biết vận dụng các hệ thức lượng vào tìm độ dài các cạnh, đường cao của tam giác vuông

Biết vận dụng các hệ thức lượng mở rộng vào tìm GTBT

 

 

Số câu

Số điểm  Tỉ lệ %

 

2     C2,C3

  1đ    (20%)

1 C7b

       20%

 

3

     40%

Tỉ số lượng giác của góc nhọn

Nhận biết được tỉ số lượng giác của góc nhọn trong các tam giác vuông, Nhận biết được tỉ số lượng giác của 2 góc phụ nhau

 

 

 

 

Số câu

Số điểm  Tỉ lệ %

2    C1, C4

        1đ   10%

 

 

 

2

   1đ  10%

Hệ thức về cạnh và góc trong tam giác vuông

Biết vận dụng các hệ thức về cạnh và góc trong tam giác vuông để giải tam giác vuông

 

Biết vận dụng các hệ thức về cạnh và góc trong tam giác vuông để giải tam giác vuông

Biết vận dụng các hệ thức về cạnh và góc trong tam giác vuông để tính chu vi, DT Tg

 

Số câu

Số điểm  Tỉ lệ %

2  C5, C6

        1đ      10%

 

1  C7a

    30%

1  C7c

       20%

4

   6đ     60%

Tổng số câu

Tổng số điểmTỉ lệ %

4

   2đ          20%                                

2

      1đ          10%

3

                 7đ                                     70%

10

    10đ 100%    

E. ĐỀ KIỂM TRA

Đề 1

Phần I: Trắc nghiệm khách quan (3 điểm)

 

Câu 1 : Hệ thức nào sau đây là đúng:

A. sin 500  =  cos300                           B. tan 400 = cot600  

C. cot500  = tan450                             D. sin800 = cos 100 .

Câu 2 : Tìm BC trong hình 1:

         A. BC = 10                           B. BC = 5

         C. BC = 8                             D. BC = 2

Câu 3: Tìm AH trong hình 1:                                                                           

A. AH =  10                         B.  AH  = 2                                                                                         C. AH =  4,8                        D.  AH = 8                                                                         

Câu 4:  Trong hình 2, cot bằng:

     A.                      B.                    

     C.                      D.  

 

Câu 5: Trong tam giác ABC vuông tại A, hệ thức nào đúng trong các hệ thức sau:

     A. ;    B. ;    C. ;      D.

Câu 6: Cho tam giác ABC vuông tại A có: AC = 8 cm; góc B=300. Tính  BC ?

     A. BC = 4cm ;       B. BC = 16cm ;        C. BC = cm ;     D. BC = 8,5 cm 

Phần II: Tự luận:  (7 Điểm)

Câu 7: Cho tam giác ABC vuông ở A ; AB = 3 cm ; AC = 4 cm.

        a) Tính BC , , ?

        b) Phân giác của góc A cắt BC tại E.  Tính BE , CE?

        c) Từ E kẻ EM và EN lần lượt vuông góc với AB và AC. Hỏi tứ giác AMEN là hình gì ? Tính chu vi và diện tích của tứ giác AMEN?

Đề 2

Phần I: Trắc nghiệm khách quan (3 điểm)

Câu 1 : Hệ thức nào sau đây là đúng:

A. sin 300  =  cos 500                         B. tan 600 = cot400  

C. cot40  = tan500                              D. sin 200 = cos 700 .

Câu 2 : Tìm AH trong hình 1:                                                                           

A. AH =  10               B.  AH  = 2                                                                                         C. AH =  8                 D.  AH = 4,8

Câu 3: Tìm BC trong hình 1:

         A. BC = 5                    B. BC = 2       

         C. BC = 10                  D. BC = 8                                                                         

Câu 4:  Trong hình 2, cot bằng:

     A.                      B.                    

     C.                      D.  

 

Câu 5: Trong tam giác ABC vuông tại A, hệ thức nào đúng trong các hệ thức sau:

          A. ;    B. ;     C. ;      D.

Câu 6: Cho tam giác ABC vuông tại A có: AC = 8 cm; góc C=600. Tính  BC ?

     A. BC = 16cm  ;       B. BC = 4cm;        C. BC = cm ;     D. BC = 8,5 cm 

Phần II: Tự luận:  (7 Điểm)

Câu 7: Cho tam giác ABC vuông ở A ; AB = 6 cm ; AC = 8 cm.

        a) Tính BC , , ?

        b) Phân giác của góc A cắt BC tại D.  Tính BD , CD?

        c) Từ D kẻ DM và DN lần lượt vuông góc với AB và AC. Hỏi tứ giác AMDN là hình gì ? Tính chu vi và diện tích của tứ giác AMDN?

F. HƯỚNG DẪN CHẤM

Đáp án đề 1: Mỗi câu đúng được 0,5 điểm

Trắc nghiệm: 1-D, 2-B, 3-C, 4-B, 5-B, 6-B

Đáp án đề 2:Mỗi câu đúng được 0,5 điểm

Trắc nghiệm: 1-D, 2-D, 3-C, 4-C, 5-D, 6-A

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hình vẽ đúng:   

a) BC =     (đ/l Pytago).

          = = 5 cm .                                                                         SinB = = 0,8 5308'.                                                         

= 900 - 36052'.

b) AE là phân giác góc Â:

                                               

Vậy EB = (cm);

EC =(cm).  

c) Tứ giác AMNE có:

    Â = = = 900 AMNE là hình chữ nhật.

Có đường chéo AE là phân giác  AMEN là hình vuông .

ME = EB . sinB = = 

Chu vi P 6,86 ;   

Diện tích S 2,94.                                                                                                          

 

 

 

 

 

 

 

 

3 điểm

 

2điểm

 

 

 

 

 

0,5điểm

 

0,5điểm

 

0,5điểm

 

 

0,5điểm

 

G. KẾT QUẢ KIỂM TRA RÚT KINH NGHIỆM:

1.Kết quả kiểm tra

Lớp

0 - < 3

3 - < 5

5 - < 6,5

6,5 - < 8

8 -10

9C

 

 

 

 

 

2. Rút kinh nghiệm

 

 

Hiển thị flash toàn màn hình Xem toàn màn hình

Thu nhỏ màn hình

 

Nguồn:

 
HƯỚNG DẪN DOWNLOAD đề thi này

Để tải về hinh 9 c1
Bước 1:Tại trang tài liệu chi tiết nslide bạn muốn tải, click vào nút Download màu xanh lá cây ở phía trên.
Bước 2: Tại liên kết tải về, bạn chọn liên kết để tải File về máy tính. Tại đây sẽ có lựa chọn tải File được lưu trên nslide.com
Bước 3: Một thông báo xuất hiện ở phía cuối trình duyệt, hỏi bạn muốn lưu . - Nếu click vào Save, file sẽ được lưu về máy (Quá trình tải file nhanh hay chậm phụ thuộc vào đường truyền internet, dung lượng file bạn muốn tải)
Có nhiều phần mềm hỗ trợ việc download file về máy tính với tốc độ tải file nhanh như: Internet Download Manager (IDM), Free Download Manager, ... Tùy vào sở thích của từng người mà người dùng chọn lựa phần mềm hỗ trợ download cho máy tính của mình

đề thi tương tự