hinh 9 c1

Đăng ngày 11/12/2011 4:50:35 PM | Thể loại: Toán học 9 | Chia sẽ bởi: Định Trần Hữu | Lần tải: 16 | Lần xem: 3 | Page: 1 | Kích thước: 0.14 M | Loại file: doc

Tiết 18.    KIỂM TRA

Ngày soạn: 15/10

Ngày giảng: 22/10

A. MỤC TIÊU.

  1. Kiến thức :

1. Hệ thức lượng trong tam giác vuông:

Biết vận dụng các hệ thức lượng vào tìm độ dài các cạnh, đường cao của tam giác vuông

Biết vận dụng các hệ thức lượng vào tìm độ dài các cạnh của tam giác vuông

Biết vận dụng các hệ thức lượng mở rộng vào tìm GTBT

2. Tỉ số lượng giác của góc nhọn:

Nhận biết được tỉ số lượng giác của góc nhọn trong các tam giác vuông, Nhận biết được tỉ số lượng giác của 2 góc phụ nhau

3.Hệ thức về cạnh và góc trong tam giác vuông

Biết vận dụng các hệ thức về cạnh và góc trong tam giác vuông để giải tam giác vuông

Biết vận dụng các hệ thức về cạnh và góc trong tam giác vuông để tính chu vi, Diện tích tứ giác

  2.Kỷ năng:

Đánh giá kĩ năng vận dụng các h thức, t s lượng giác vào giải bài tập

Rèn kĩ năng giải bài tập trắc nghiệm

  3.Thái độ:

Nghiêm túc, t giác làm bài

B. PHƯƠNG PHÁP GIẢNG DẠY

    Kiểm tra trắc nghiệm, t luận

C. CHUẨN BỊ:

GV:  Đề kiểm tra, Photo đề kiểm tra

HS:  Ôn tập kĩ

D.MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA

 

Tên

Chủ đề

Nhận biết

Thông hiểu

Vận dụng

Cộng

Cấp độ thấp

Cấp độ cao

Hệ thức lượng trong tam giác vuông

 

Biết vận dụng các hệ thức lượng vào tìm độ dài các cạnh, đường cao của tam giác vuông

Biết vận dụng các hệ thức lượng mở rộng vào tìm GTBT

 

 

Số câu

Số điểm  Tỉ lệ %

 

2     C2,C3

  1đ    (20%)

1 C7b

       20%

 

3

     40%

Tỉ số lượng giác của góc nhọn

Nhận biết được tỉ số lượng giác của góc nhọn trong các tam giác vuông, Nhận biết được tỉ số lượng giác của 2 góc phụ nhau

 

 

 

 

Số câu

Số điểm  Tỉ lệ %

2    C1, C4

        1đ   10%

 

 

 

2

   1đ  10%

Hệ thức về cạnh và góc trong tam giác vuông

Biết vận dụng các hệ thức về cạnh và góc trong tam giác vuông để giải tam giác vuông

 

Biết vận dụng các hệ thức về cạnh và góc trong tam giác vuông để giải tam giác vuông

Biết vận dụng các hệ thức về cạnh và góc trong tam giác vuông để tính chu vi, DT Tg

 

Số câu

Số điểm  Tỉ lệ %

2  C5, C6

        1đ      10%

 

1  C7a

    30%

1  C7c

       20%

4

   6đ     60%

Tổng số câu

Tổng số điểmTỉ lệ %

4

   2đ          20%                                

2

      1đ          10%

3

                 7đ                                     70%

10

    10đ 100%    

E. ĐỀ KIỂM TRA

Đề 1

Phần I: Trắc nghiệm khách quan (3 điểm)

 

Câu 1 : Hệ thức nào sau đây là đúng:

A. sin 500  =  cos300                           B. tan 400 = cot600  

C. cot500  = tan450                             D. sin800 = cos 100 .

Câu 2 : Tìm BC trong hình 1:

         A. BC = 10                           B. BC = 5

         C. BC = 8                             D. BC = 2

Câu 3: Tìm AH trong hình 1:                                                                           

A. AH =  10                         B.  AH  = 2                                                                                         C. AH =  4,8                        D.  AH = 8                                                                         

Câu 4:  Trong hình 2, cot bằng:

     A.                      B.                    

     C.                      D.  

 

Câu 5: Trong tam giác ABC vuông tại A, hệ thức nào đúng trong các hệ thức sau:

     A. ;    B. ;    C. ;      D.

Câu 6: Cho tam giác ABC vuông tại A có: AC = 8 cm; góc B=300. Tính  BC ?

     A. BC = 4cm ;       B. BC = 16cm ;        C. BC = cm ;     D. BC = 8,5 cm 

Phần II: Tự luận:  (7 Điểm)

Câu 7: Cho tam giác ABC vuông ở A ; AB = 3 cm ; AC = 4 cm.

        a) Tính BC , , ?

        b) Phân giác của góc A cắt BC tại E.  Tính BE , CE?

        c) Từ E kẻ EM và EN lần lượt vuông góc với AB và AC. Hỏi tứ giác AMEN là hình gì ? Tính chu vi và diện tích của tứ giác AMEN?

Đề 2

Phần I: Trắc nghiệm khách quan (3 điểm)

Câu 1 : Hệ thức nào sau đây là đúng:

A. sin 300  =  cos 500                         B. tan 600 = cot400  

C. cot40  = tan500                              D. sin 200 = cos 700 .

Câu 2 : Tìm AH trong hình 1:                                                                           

A. AH =  10               B.  AH  = 2                                                                                         C. AH =  8                 D.  AH = 4,8

Câu 3: Tìm BC trong hình 1:

         A. BC = 5                    B. BC = 2       

         C. BC = 10                  D. BC = 8                                                                         

Câu 4:  Trong hình 2, cot bằng:

     A.                      B.                    

     C.                      D.  

 

Câu 5: Trong tam giác ABC vuông tại A, hệ thức nào đúng trong các hệ thức sau:

          A. ;    B. ;     C. ;      D.

Câu 6: Cho tam giác ABC vuông tại A có: AC = 8 cm; góc C=600. Tính  BC ?

     A. BC = 16cm  ;       B. BC = 4cm;        C. BC = cm ;     D. BC = 8,5 cm 

Phần II: Tự luận:  (7 Điểm)

Câu 7: Cho tam giác ABC vuông ở A ; AB = 6 cm ; AC = 8 cm.

        a) Tính BC , , ?

        b) Phân giác của góc A cắt BC tại D.  Tính BD , CD?

        c) Từ D kẻ DM và DN lần lượt vuông góc với AB và AC. Hỏi tứ giác AMDN là hình gì ? Tính chu vi và diện tích của tứ giác AMDN?

F. HƯỚNG DẪN CHẤM

Đáp án đề 1: Mỗi câu đúng được 0,5 điểm

Trắc nghiệm: 1-D, 2-B, 3-C, 4-B, 5-B, 6-B

Đáp án đề 2:Mỗi câu đúng được 0,5 điểm

Trắc nghiệm: 1-D, 2-D, 3-C, 4-C, 5-D, 6-A

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hình vẽ đúng:   

a) BC =     (đ/l Pytago).

          = = 5 cm .                                                                         SinB = = 0,8 5308'.                                                         

= 900 - 36052'.

b) AE là phân giác góc Â:

                                               

Vậy EB = (cm);

EC =(cm).  

c) Tứ giác AMNE có:

    Â = = = 900 AMNE là hình chữ nhật.

Có đường chéo AE là phân giác  AMEN là hình vuông .

ME = EB . sinB = = 

Chu vi P 6,86 ;   

Diện tích S 2,94.                                                                                                          

 

 

 

 

 

 

 

 

3 điểm

 

2điểm

 

 

 

 

 

0,5điểm

 

0,5điểm

 

0,5điểm

 

 

0,5điểm

 

G. KẾT QUẢ KIỂM TRA RÚT KINH NGHIỆM:

1.Kết quả kiểm tra

Lớp

0 - < 3

3 - < 5

5 - < 6,5

6,5 - < 8

8 -10

9C

 

 

 

 

 

2. Rút kinh nghiệm

 

 

Đây là bản xem thử online, xin hãy chọn download miễn phí bên dưới để xem bản đẹp dạng .doc

đề thi hinh 9 c1, Toán học 9. . nslide chia sẽ đến các bạn tài liệu hinh 9 c1 .Để chia sẽ thêm cho các Thầy cô, các bạn sinh viên, học viên nguồn tài liệu tham khảo giúp đỡ cho công tác giảng dạy, học tập và nghiên cứu khoa học, trân trọng kính mời đọc giả đang cần cùng xem , đề thi hinh 9 c1 trong thể loại Toán học 9 được chia sẽ bởi user Định Trần Hữu tới thành viên nhằm mục đích học tập , tài liệu này đã chia sẽ vào mục Toán học 9 , có tổng cộng 1 page, thuộc định dạng .doc, cùng chuyên mục còn có Đề thi Đề thi Trung học cơ sở Toán học Toán học 9 ,bạn có thể tải về miễn phí , hãy chia sẽ cho mọi người cùng xem Tiết 18, bên cạnh đó KIỂM TRA Ngày soạn: 15/10 Ngày giảng: 22/10 A, ngoài ra MỤC TIÊU, thêm nữa 1, nói thêm Kiến thức : 1, kế tiếp là Hệ thức lượng trong tam giác vuông: Biết áp dụng những hệ thức lượng vào tìm độ dài những cạnh, đường cao của tam giác vuông Biết áp dụng những hệ thức lượng vào tìm độ dài những cạnh của tam giác vuông Biết áp dụng những hệ thức lượng mở rộng vào tìm GTBT 2, thêm nữa Tỉ số lượng giác của góc nhọn: Nhận biết được tỉ số lượng giác của góc https://nslide.com/de-thi/hinh-9-c1.ohckxq.html