Chú ý:Đây là bản xem thử online, xin hãy chọn download miễn phí bên dưới để xem bản đẹp dạng .doc

 


MỘT SỐ CHỦ ĐỀ ÔN THI ĐẠI HỌC 2012

Ngọc không mài không sáng.

Vậy thì  hãy ươm mầm ước mơ của mình bằng cách học miệt mài ngay từ bây giờ

HÌNH HỌC PHẲNG

 1. Trong mặt phẳng với hệ tọa độ Oxy , cho hình chữ nhật ABCD , cạnh AB nằm trên đường thẳng và AB = 2AD. Giao điểm hai đường chéo là . Viết phương trình đường tròn (T) ngoại tiếp hình chữ nhật ABCD
 2. Trong mặt phẳng với hệ tọa độ Oxy cho . Gọi I là tâm đường tròn (C) đi qua 2 điểm A, B đồng thời cắt trục hoành tại điểm C sao cho . Viết phương trình (C)
 3. Trong mặt phẳng với hệ tọa độ Oxy  cho đim và đường tròn vi tâm là I. Tìm to độ đim M thuc sao cho .
 4. Trong mặt phẳng với hệ tọa độ Oxy  cho 3 đường  thng ,

. Tìm  đim A thuc và đim thuc sao cho là đường thng trung trc ca đon AB

 1. Trong mặt phẳng với hệ tọa độ Oxy  cho đường tròn có tâm I và đường thẳng . Tìm m để đường thẳng (D) cắt (T) tại 2 điểm phân biệt A, B sao cho tamgiacs IAB có diện tích bằng 12 (đvdt)
 2. Trong mặt phẳng với hệ tọa độ Oxy  cho điểm và 2  đường thẳng , . Tìm tọa độ điểm B trên (d) và tọa độ điểm C trên (d’) sao cho tam giác ABC vuông cân tại A.
 3. Trong mặt phẳng với hệ tọa độ Oxy  cho tam giác ABC biết B trên trục hoành, điểm  A trên đường thẳng , là trọng tâm tam giác ABC, đường thẳng là  đường  trung trục cạnh BC. Tìm tạo độ các đỉnh A, B, C
 4. Trong mặt phẳng (Oxy) cho tam giác ABC nội tiếp đường tròn (T): . Điểm A trên oy đường cao kẻ từ C có phương trình .Tìm tọa độ A,B,C biết C có hoành độ nguyên
 5. Trong mặt phẳng với hệ tọa độ Oxy  cho hình chữ nhật ABCD có diện tích bằng 22. Đường thẳng . Tìm tọa độ A, B, C, D biết D có hoành độ dương.
 6. Trong mặt phẳng với hệ trục toạ độ Oxy cho hình chữ nhật ABCD  có diện tích bằng 12, tâm I  là giao điểm của đường thẳng . Trung điểm của một cạnh là giao điểm của d1 với trục Ox. Tìm toạ độ các đỉnh của hình chữ nhật
 7. Trong mặt phẳng với hệ tọa độ Oxy cho hình thoi ABCD. Đường thẳng đường thẳng . Đường thẳng AD đi qua điểm . Tìm tọa độ các đỉnh của hình thoi ABCD.
 8. Trong mặt phẳng với hệ toạ độ Oxy,cho tam giác ABC nội tiếp đường tròn (T): . Đỉnh A thuộc tia oy, đường cao vẽ từ C nằm trên đường thẳng , Điểm C có tọa độ là một số nguyên. Tìm tọa độ điểm C và tọa độ điểm M trên sao cho

1

GV Bùi Văn Nhạn Trường THPT Long Mỹ         

                         “ Muốn thành công không có dấu chân của kẻ lười  biếng”

                          “ Mọi thành công đều có sự kiên trì và lòng đam mê”


MỘT SỐ CHỦ ĐỀ ÔN THI ĐẠI HỌC 2012

Ngọc không mài không sáng.

Vậy thì  hãy ươm mầm ước mơ của mình bằng cách học miệt mài ngay từ bây giờ

 1. Trong mặt phẳng với hệ tọa độ Oxy cho 3 đường thẳng lần lượt có phương trình là . Viết phương trìnhđường tròn (C) có tâm nằm trên (d1) và tiếp xúc với hai đường thẳng (d2), (d3). Tìm tọa độ 2 điểm M, N lần lượt nằm trên
 2.  Trong mặt phẳng với hệ tọa độ Oxy cho hai đường thẳng,  đường thẳng và  điểm . Viết phương trình đường tròn có tâm thuộc đường thẳng , đi qua điểm A và tiếp xúc với đường thẳng
 3. Trong mặt phẳng với hệ trục tọa độ Oxy cho tam giác ABC cố định A nằm trên đường thẳng (): , cạnh BC song song với , đường cao CH có phương trình: . Biết trung điểm của cạnh AB là . Xác định tọa độ các đỉnh A, B, C.
 4. Trong mặt phẳng với hệ tọa độ Oxy  , đường tròn (T) co phương trình . Tìm tọa độ điêm M trên (d) mà qua đó vẽ được  2 đường thẳng tiếp xúc với (T) tại 2 điểm A, B sao cho
 5. Trong mặt phẳng Oxy cho và đường tròn (T):   có tâm là điểm I. Viết phương trình đường thẳng (D) đi qua A và  cắt (T) tại 2 điểm B, C sao cho tam giác IBC vuông
 6. Trong mặt phẳng Oxy tam giác ABC có điểm và phương trình hai đường trung tuyến là . Viết phương trình 3 cạnh của tam giác ABC
 7. Trong mặt phẳng với hệ tọa độ Oxy cho 2 đường thẳng  đường thẳng lần lượt có phương trình là . Viết phương trình đường thẳng (D) đi qua giao điểm của lần lượt cắt các tia ox, oy  tại A, B sao cho nhỏ nhất
 8. Trong mặt phẳng với hệ tọa độ Oxy cho đường tròn hai đường tròn cùng đi qua . Viết phương              trình đường thẳng qua M cắt hai đường tròn lần lượt tại A, B sao cho MA= 2MB
 9. Trong mặt phẳng với hệ toạ độ Oxy, hãy viết phương trình các cạnh của tam giác ABC biết trực tâm , chân đường cao hạ từ đỉnh B, trung điểm cạnh AB.
 10. Trong mặt phẳng Oxy cho tam giác ABC với , đường cao , đường phân giác trong góc B là .Tìm toạ độ các đỉnh B,C và tính diện tích tam giác ABC
 11.  Trong mặt phẳng Oxy cho tam giác ABC có trung điểm cạnh BC là ; Trọng tâm và tâm đường tròn ngoại tiếp tam giác ABC lần lượt là . Xác định tọa độ điểmC
 12.  Trong mặt phẳng Oxy cho hình thoi ABCD có phương trình (AC): . Đỉnh và điểm nằm trên cạnh AB. Xác định tọa độ các đỉnh còn lại của hình thoi

1

GV Bùi Văn Nhạn Trường THPT Long Mỹ         

                         “ Muốn thành công không có dấu chân của kẻ lười  biếng”

                          “ Mọi thành công đều có sự kiên trì và lòng đam mê”


MỘT SỐ CHỦ ĐỀ ÔN THI ĐẠI HỌC 2012

Ngọc không mài không sáng.

Vậy thì  hãy ươm mầm ước mơ của mình bằng cách học miệt mài ngay từ bây giờ

 1.  Trong mặt phẳng tọa độ , cho hai điểm và đường thẳng . Viết phương trình đường tròn đi qua hai điểm và tiếp xúc với đường thẳng .
 2.  Trong mặt phẳng tọa độ , cho hình thoi A(1; 0), B(3; 2) và Xác định tọa độ hai đỉnh
 3. Cho hình thang vuông ABCD vuông tại A và D có đáy lớn là CD, đường thẳng AD có phương trình

, đường thẳng BD có phương trình , góc tạo bởi hai đường thẳng BC và AB bằng 450. Viết phương trình đường thẳng BC biết diện tích hình thang bằng 24 và điểm B có hoành độ dương

HD: Tọa độ điểm D là: => D(0;0)O

Vecto pháp tuyến của đường thẳng AD và BD lần lượt là

cosADB = => ADB=450 =>AD=AB (1)

Vì góc giữa đường thẳng BC và AB bằng 450 => BCD=450 => BCD vuông cân tại B=>DC=2AB.  Theo bài ra ta có:

=>AB=4=>BD=

Gọi tọa độ điểm , điều kiện xB>0 

=> Tọa độ điểm

Vectơ pháp tuyến của BC là

phương trình đường thẳng BC là:

28)     Trong mặt phẳng tọa độ Oxy cho hình thoi ABCD biết phương trình của một đường chéo là: , điểm  B(0;-3). Tìm tọa độ các đỉnh còn lại của hình thoi biết diện tích hình thoi bằng 20

  HD: Phương trình BD . Tọa độ  

    Do I là trung điểm  BD nên .  Gọi   ta có 

dt(ABCD)=2.dt(ABD)

  do vậy  

1

GV Bùi Văn Nhạn Trường THPT Long Mỹ         

                         “ Muốn thành công không có dấu chân của kẻ lười  biếng”

                          “ Mọi thành công đều có sự kiên trì và lòng đam mê”

Có thể download miễn phí file .doc bên dưới

HINH HỌC PHẲNG

Đăng ngày 1/3/2012 10:46:55 PM | Thể loại: NHOM ÔN THI 2013-2014 | Lần tải: 29 | Lần xem: 0 | Page: 1 | FileSize: 0.30 M | File type: doc
0 lần xem

đề thi HINH HỌC PHẲNG, NHOM ÔN THI 2013-2014. . nslide giới thiệu đến cộng đồng tài liệu HINH HỌC PHẲNG .Để cung cấp thêm cho bạn đọc nguồn tài liệu tham khảo phục vụ cho công tác giảng dạy, học tập và nghiên cứu khoa học, trân trọng kính mời đọc giả đang cần cùng xem , Thư viện HINH HỌC PHẲNG trong chủ đề NHOM ÔN THI 2013-2014 được giới thiệu bởi user Tuấn Bùi Văn tới mọi người nhằm mục tiêu nâng cao kiến thức , thư viện này đã đưa vào chuyên mục NHOM ÔN THI 2013-2014 , có 1 page, thuộc file .doc, cùng chuyên mục còn có Đề thi NHOM ÔN THI 2013-2014 ,bạn có thể tải về free , hãy giới thiệu cho cộng đồng cùng nghiên cứu HÌNH HỌC PHẲNG Trong mặt phẳng với hệ tọa độ Oxy , cho hình chữ nhật ABCD , cạnh AB nằm trên đường thẳng và AB = 2AD,còn cho biết thêm Giao điểm hai đường chéo là , thêm nữa Viết phương trình đường tròn (T) ngoại tiếp hình chữ nhật ABCD Trong mặt phẳng với hệ tọa độ Oxy cho , tiếp theo là Gọi I là tâm đường tròn (C) đi qua 2 điểm A, B song song cắt trục hoành tại điểm C sao cho , bên cạnh đó Viết phương trình (C) Trong mặt phẳng với hệ tọa độ Oxy cho điểm và đường tròn với tâm là I, bên

https://nslide.com/de-thi/hinh-hoc-phang.23sqxq.html

Nội dung

Giống các tài liệu khác được thành viên chia sẽ hoặc do tìm kiếm lại và chia sẽ lại cho các bạn với mục đích nghiên cứu , chúng tôi không thu tiền từ bạn đọc ,nếu phát hiện nội dung phi phạm bản quyền hoặc vi phạm pháp luật xin thông báo cho website ,Ngoài thư viện tài liệu này, bạn có thể tải giáo án miễn phí phục vụ nghiên cứu Một số tài liệu tải về mất font không xem được, thì do máy tính bạn không hỗ trợ font củ, bạn tải các font .vntime củ về cài sẽ xem được.

Bạn có thể Tải về miễn phí đề thi này , hoặc tìm kiếm các đề thi khác tại đây : tìm kiếm đề thi NHOM ÔN THI 2013-2014


HÌNH HỌC PHẲNG
Trong mặt phẳng với hệ tọa độ Oxy , cho hình chữ nhật ABCD , cạnh AB nằm trên đường thẳng và AB = 2AD. Giao điểm hai đường chéo là . Viết phương trình đường tròn (T) ngoại tiếp hình chữ nhật ABCD
Trong mặt phẳng với hệ tọa độ Oxy cho . Gọi I là tâm đường tròn (C) đi qua 2 điểm A, B đồng thời cắt trục hoành tại điểm C sao cho . Viết phương trình (C)
Trong mặt phẳng với hệ tọa độ Oxy cho điểm và đường tròn với tâm là I. Tìm toạ độ điểm M thuộc sao cho .
Trong mặt phẳng với hệ tọa độ Oxy cho 3 đường thẳng ,
 và . Tìm điểm A thuộc và điểm B thuộc sao cho là đường thẳng trung trực của đoạn AB
Trong mặt phẳng với hệ tọa độ Oxy cho đường tròn có tâm I và đường thẳng . Tìm m để đường thẳng (D) cắt (T) tại 2 điểm phân biệt A, B sao cho tamgiacs IAB có diện tích bằng 12 (đvdt)
Trong mặt phẳng với hệ tọa độ Oxy cho điểm và 2 đường thẳng , . Tìm tọa độ điểm B trên (d) và tọa độ điểm C trên (d’) sao cho tam giác ABC vuông cân tại A.
Trong mặt phẳng với hệ tọa độ Oxy cho tam giác ABC biết B trên trục hoành, điểm A trên đường thẳng , là trọng tâm tam giác ABC, đường thẳng là đường trung trục cạnh BC. Tìm tạo độ các đỉnh A, B, C
Trong mặt phẳng (Oxy) cho tam giác ABC nội tiếp đường tròn (T): . Điểm A trên oy đường cao kẻ từ C có phương trình .Tìm tọa độ A,B,C biết C có hoành độ nguyên
Trong mặt phẳng với hệ tọa độ Oxy cho hình chữ nhật ABCD có diện tích bằng 22. Đường thẳng . Tìm tọa độ A, B, C, D biết D có hoành độ dương.
Trong mặt phẳng với hệ trục toạ độ Oxy cho hình chữ nhật ABCD có diện tích bằng 12, tâm I là giao điểm của đường thẳng và . Trung điểm của một cạnh là giao điểm của d1 với trục Ox. Tìm toạ độ các đỉnh của hình chữ nhật
Trong mặt phẳng với hệ tọa độ Oxy cho hình thoi ABCD. Đường thẳng đường thẳng . Đường thẳng AD đi qua điểm . Tìm tọa độ các đỉnh của hình thoi ABCD.
Trong mặt phẳng với hệ toạ độ Oxy,cho tam giác ABC nội tiếp đường tròn (T): . Đỉnh A thuộc tia oy, đường cao vẽ từ C nằm trên đường thẳng , Điểm C có tọa độ là một số nguyên. Tìm tọa độ điểm C và tọa độ điểm M trên sao cho 
Trong mặt phẳng với hệ tọa độ Oxy cho 3 đường thẳng lần lượt có phương trình là . Viết phương trìnhđường tròn (C) có tâm nằm trên (d1) và tiếp xúc với hai đường thẳng (d2), (d3). Tìm tọa độ 2 điểm M, N lần lượt nằm trên 
Trong mặt phẳng với hệ tọa độ Oxy cho hai đường thẳng, đường thẳng và điểm . Viết phương trình đường tròn có tâm thuộc đường thẳng , đi qua điểm A và tiếp xúc với đường thẳng 
Trong mặt phẳng với hệ trục tọa độ Oxy cho tam giác ABC cố định A nằm trên đường thẳng ((): , cạnh BC song song với (, đường cao CH có phương trình: . Biết trung điểm của cạnh AB là . Xác định tọa độ các đỉnh A, B, C.
Trong mặt phẳng với hệ tọa độ Oxy , đường tròn (T) co phương trình . Tìm tọa độ điêm M trên (d) mà qua đó vẽ được 2 đường thẳng tiếp xúc với (T) tại 2 điểm A, B sao cho 
Trong mặt phẳng Oxy cho và đường tròn (T): có tâm là điểm I. Viết phương trình đường thẳng (D) đi qua A và cắt (T) tại 2 điểm B, C sao cho tam giác IBC vuông
Trong mặt phẳng Oxy tam giác ABC có điểm và phương trình hai đường trung tuyến là . Viết phương trình 3 cạnh của tam giác ABC
Trong mặt phẳng với hệ tọa độ Oxy cho 2 đường thẳng đường thẳng lần lượt có phương trình là . Viết phương trình đường thẳng (D) đi qua giao điểm của lần lượt cắt các tia ox, oy tại A, B sao cho nhỏ nhất
Trong mặt phẳng với hệ tọa độ Oxy cho đường tròn hai đường tròn cùng đi qua . Viết phương trình đường thẳng qua M cắt hai đường tròn lần lượt tại A, B sao cho MA= 2MB
Trong mặt phẳng với hệ toạ độ Oxy, hãy viết phương trình các cạnh của tam giác ABC biết trực tâm , chân đường cao hạ từ đỉnh B là , trung điểm cạnh AB là .
Trong mặt phẳng Oxy cho tam giác ABC với , đường

Sponsor Documents