HINH HỌC PHẲNG

Đăng ngày 1/3/2012 10:46:55 PM | Thể loại: NHOM ÔN THI 2013-2014 | Chia sẽ bởi: Tuấn Bùi Văn | Lần tải: 29 | Lần xem: 4 | Page: 1 | Kích thước: 0.30 M | Loại file: doc

 


MỘT SỐ CHỦ ĐỀ ÔN THI ĐẠI HỌC 2012

Ngọc không mài không sáng.

Vậy thì  hãy ươm mầm ước mơ của mình bằng cách học miệt mài ngay từ bây giờ

HÌNH HỌC PHẲNG

 1. Trong mặt phẳng với hệ tọa độ Oxy , cho hình chữ nhật ABCD , cạnh AB nằm trên đường thẳng và AB = 2AD. Giao điểm hai đường chéo là . Viết phương trình đường tròn (T) ngoại tiếp hình chữ nhật ABCD
 2. Trong mặt phẳng với hệ tọa độ Oxy cho . Gọi I là tâm đường tròn (C) đi qua 2 điểm A, B đồng thời cắt trục hoành tại điểm C sao cho . Viết phương trình (C)
 3. Trong mặt phẳng với hệ tọa độ Oxy  cho đim và đường tròn vi tâm là I. Tìm to độ đim M thuc sao cho .
 4. Trong mặt phẳng với hệ tọa độ Oxy  cho 3 đường  thng ,

. Tìm  đim A thuc và đim thuc sao cho là đường thng trung trc ca đon AB

 1. Trong mặt phẳng với hệ tọa độ Oxy  cho đường tròn có tâm I và đường thẳng . Tìm m để đường thẳng (D) cắt (T) tại 2 điểm phân biệt A, B sao cho tamgiacs IAB có diện tích bằng 12 (đvdt)
 2. Trong mặt phẳng với hệ tọa độ Oxy  cho điểm và 2  đường thẳng , . Tìm tọa độ điểm B trên (d) và tọa độ điểm C trên (d’) sao cho tam giác ABC vuông cân tại A.
 3. Trong mặt phẳng với hệ tọa độ Oxy  cho tam giác ABC biết B trên trục hoành, điểm  A trên đường thẳng , là trọng tâm tam giác ABC, đường thẳng là  đường  trung trục cạnh BC. Tìm tạo độ các đỉnh A, B, C
 4. Trong mặt phẳng (Oxy) cho tam giác ABC nội tiếp đường tròn (T): . Điểm A trên oy đường cao kẻ từ C có phương trình .Tìm tọa độ A,B,C biết C có hoành độ nguyên
 5. Trong mặt phẳng với hệ tọa độ Oxy  cho hình chữ nhật ABCD có diện tích bằng 22. Đường thẳng . Tìm tọa độ A, B, C, D biết D có hoành độ dương.
 6. Trong mặt phẳng với hệ trục toạ độ Oxy cho hình chữ nhật ABCD  có diện tích bằng 12, tâm I  là giao điểm của đường thẳng . Trung điểm của một cạnh là giao điểm của d1 với trục Ox. Tìm toạ độ các đỉnh của hình chữ nhật
 7. Trong mặt phẳng với hệ tọa độ Oxy cho hình thoi ABCD. Đường thẳng đường thẳng . Đường thẳng AD đi qua điểm . Tìm tọa độ các đỉnh của hình thoi ABCD.
 8. Trong mặt phẳng với hệ toạ độ Oxy,cho tam giác ABC nội tiếp đường tròn (T): . Đỉnh A thuộc tia oy, đường cao vẽ từ C nằm trên đường thẳng , Điểm C có tọa độ là một số nguyên. Tìm tọa độ điểm C và tọa độ điểm M trên sao cho

1

GV Bùi Văn Nhạn Trường THPT Long Mỹ         

                         “ Muốn thành công không có dấu chân của kẻ lười  biếng”

                          “ Mọi thành công đều có sự kiên trì và lòng đam mê”


MỘT SỐ CHỦ ĐỀ ÔN THI ĐẠI HỌC 2012

Ngọc không mài không sáng.

Vậy thì  hãy ươm mầm ước mơ của mình bằng cách học miệt mài ngay từ bây giờ

 1. Trong mặt phẳng với hệ tọa độ Oxy cho 3 đường thẳng lần lượt có phương trình là . Viết phương trìnhđường tròn (C) có tâm nằm trên (d1) và tiếp xúc với hai đường thẳng (d2), (d3). Tìm tọa độ 2 điểm M, N lần lượt nằm trên
 2.  Trong mặt phẳng với hệ tọa độ Oxy cho hai đường thẳng,  đường thẳng và  điểm . Viết phương trình đường tròn có tâm thuộc đường thẳng , đi qua điểm A và tiếp xúc với đường thẳng
 3. Trong mặt phẳng với hệ trục tọa độ Oxy cho tam giác ABC cố định A nằm trên đường thẳng (): , cạnh BC song song với , đường cao CH có phương trình: . Biết trung điểm của cạnh AB là . Xác định tọa độ các đỉnh A, B, C.
 4. Trong mặt phẳng với hệ tọa độ Oxy  , đường tròn (T) co phương trình . Tìm tọa độ điêm M trên (d) mà qua đó vẽ được  2 đường thẳng tiếp xúc với (T) tại 2 điểm A, B sao cho
 5. Trong mặt phẳng Oxy cho và đường tròn (T):   có tâm là điểm I. Viết phương trình đường thẳng (D) đi qua A và  cắt (T) tại 2 điểm B, C sao cho tam giác IBC vuông
 6. Trong mặt phẳng Oxy tam giác ABC có điểm và phương trình hai đường trung tuyến là . Viết phương trình 3 cạnh của tam giác ABC
 7. Trong mặt phẳng với hệ tọa độ Oxy cho 2 đường thẳng  đường thẳng lần lượt có phương trình là . Viết phương trình đường thẳng (D) đi qua giao điểm của lần lượt cắt các tia ox, oy  tại A, B sao cho nhỏ nhất
 8. Trong mặt phẳng với hệ tọa độ Oxy cho đường tròn hai đường tròn cùng đi qua . Viết phương              trình đường thẳng qua M cắt hai đường tròn lần lượt tại A, B sao cho MA= 2MB
 9. Trong mặt phẳng với hệ toạ độ Oxy, hãy viết phương trình các cạnh của tam giác ABC biết trực tâm , chân đường cao hạ từ đỉnh B, trung điểm cạnh AB.
 10. Trong mặt phẳng Oxy cho tam giác ABC với , đường cao , đường phân giác trong góc B là .Tìm toạ độ các đỉnh B,C và tính diện tích tam giác ABC
 11.  Trong mặt phẳng Oxy cho tam giác ABC có trung điểm cạnh BC là ; Trọng tâm và tâm đường tròn ngoại tiếp tam giác ABC lần lượt là . Xác định tọa độ điểmC
 12.  Trong mặt phẳng Oxy cho hình thoi ABCD có phương trình (AC): . Đỉnh và điểm nằm trên cạnh AB. Xác định tọa độ các đỉnh còn lại của hình thoi

1

GV Bùi Văn Nhạn Trường THPT Long Mỹ         

                         “ Muốn thành công không có dấu chân của kẻ lười  biếng”

                          “ Mọi thành công đều có sự kiên trì và lòng đam mê”


MỘT SỐ CHỦ ĐỀ ÔN THI ĐẠI HỌC 2012

Ngọc không mài không sáng.

Vậy thì  hãy ươm mầm ước mơ của mình bằng cách học miệt mài ngay từ bây giờ

 1.  Trong mặt phẳng tọa độ , cho hai điểm và đường thẳng . Viết phương trình đường tròn đi qua hai điểm và tiếp xúc với đường thẳng .
 2.  Trong mặt phẳng tọa độ , cho hình thoi A(1; 0), B(3; 2) và Xác định tọa độ hai đỉnh
 3. Cho hình thang vuông ABCD vuông tại A và D có đáy lớn là CD, đường thẳng AD có phương trình

, đường thẳng BD có phương trình , góc tạo bởi hai đường thẳng BC và AB bằng 450. Viết phương trình đường thẳng BC biết diện tích hình thang bằng 24 và điểm B có hoành độ dương

HD: Tọa độ điểm D là: => D(0;0)O

Vecto pháp tuyến của đường thẳng AD và BD lần lượt là

cosADB = => ADB=450 =>AD=AB (1)

Vì góc giữa đường thẳng BC và AB bằng 450 => BCD=450 => BCD vuông cân tại B=>DC=2AB.  Theo bài ra ta có:

=>AB=4=>BD=

Gọi tọa độ điểm , điều kiện xB>0 

=> Tọa độ điểm

Vectơ pháp tuyến của BC là

phương trình đường thẳng BC là:

28)     Trong mặt phẳng tọa độ Oxy cho hình thoi ABCD biết phương trình của một đường chéo là: , điểm  B(0;-3). Tìm tọa độ các đỉnh còn lại của hình thoi biết diện tích hình thoi bằng 20

  HD: Phương trình BD . Tọa độ  

    Do I là trung điểm  BD nên .  Gọi   ta có 

dt(ABCD)=2.dt(ABD)

  do vậy  

1

GV Bùi Văn Nhạn Trường THPT Long Mỹ         

                         “ Muốn thành công không có dấu chân của kẻ lười  biếng”

                          “ Mọi thành công đều có sự kiên trì và lòng đam mê”

Đây là bản xem thử online, xin hãy chọn download miễn phí bên dưới để xem bản đẹp dạng .doc

đề thi HINH HỌC PHẲNG, NHOM ÔN THI 2013-2014. . nslide trân trọng giới thiệu đến bạn đọc đề thi HINH HỌC PHẲNG .Để cung cấp thêm cho các Thầy cô, các bạn sinh viên, học viên nguồn tài liệu tham khảo giúp đỡ cho công tác giảng dạy, học tập và nghiên cứu khoa học, trân trọng kính mời bạn đọc đang tìm cùng tham khảo , Thư viện HINH HỌC PHẲNG trong thể loại NHOM ÔN THI 2013-2014 được giới thiệu bởi bạn Tuấn Bùi Văn đến thành viên nhằm mục tiêu nâng cao kiến thức , thư viện này đã chia sẽ vào chuyên mục NHOM ÔN THI 2013-2014 , có 1 trang, thuộc thể loại .doc, cùng mục còn có Đề thi Toán học ,bạn có thể tải về miễn phí , hãy giới thiệu cho mọi người cùng xem HÌNH HỌC PHẲNG Trong mặt phẳng với hệ tọa độ Oxy , cho hình chữ nhật ABCD , cạnh AB nằm trên đường thẳng và AB = 2AD,còn cho biết thêm Giao điểm hai đường chéo là , cho biết thêm Viết phương trình đường tròn (T) ngoại tiếp hình chữ nhật ABCD Trong mặt phẳng với hệ tọa độ Oxy cho , thêm nữa Gọi I là tâm đường tròn (C) đi qua 2 điểm A, B song song cắt trục hoành tại điểm C sao cho , cho biết thêm Viết phương trình (C) Trong mặt phẳng với hệ tọa độ Oxy cho điểm https://nslide.com/de-thi/hinh-hoc-phang.23sqxq.html