HKI- VL10-CB

Đăng ngày 12/1/2009 8:49:16 PM | Thể loại: Vật lý 10 | Chia sẽ bởi: Toàn Điền Thái | Lần tải: 167 | Lần xem: 439 | Page: 1 | Kích thước: 0.15 M | Loại file: doc
Đây là bản xem thử online, xin hãy chọn download miễn phí bên dưới để xem bản đẹp dạng .doc

đề thi HKI- VL10-CB, Vật lý 10. . https://nslide.com/de-thi/hki-vl10-cb.i943uq.html

Nội dung


I. TRẮC NGHIỆM. (7 điểm)( Tô đậm vào phiếu trả lời trắc nghiệm đáp án đúng).
1/ Để xác định hành trình của một con tàu trên biển, người ta không dùng đến thông tin nào dười đây?
a Vĩ độ của con tàu tại điểm đó. b Hướng đi của con tàu tại điểm đó.
c Kinh độ của con tàu tại mỗi điểm. d Ngày giờ con tàu đến điểm đó.
2/ Chọn câu trả lời đúng?
Một vật lúc đầu nằm trên một mặt phẳng nhám nằm ngang. Sau khi được truyền một vận tốc đầu, vật chuyển động chậm dần vì:
a Lực ma sát bPhản lực cLực tác dụng ban đầu. d quán tính.

3/ Cặp lực - phản lực không có tính chất nào sau đây ?
a là cặp lực trực đối b tác dụng vào hai vật khác nhau.
c xuất hiện thành cặp. d là cặp lực cân bằng.

4/ Một tấm ván nặng 120N được bắt qua một con mương. Trọng tâm của ván cách điểm A 2,4m và cách điểm B 1,2m.
Hỏi lực của tấm ván tác dụng lên điểm tựa A bằng bao nhiêu?
a 40N b 50N c 60N d 80N

5/ Véctơ gia tốc hướng tâm của chuyển động tròn đều
a có độ lớn bằng không. b có phương và chiều không thay đổi.
c luôn cùng hướng với véctơ vận tốc dài. d luôn vuông góc với véctơ vận tốc dài.

6/ Một lò xo có chiều dài tự nhiên bằng 15cm. Lò xo được giữ cố định tại một đầu, còn đầu kia chịu một lực kéo bằng 4,5N. Khi ấy lò xo dài 18cm. Hỏi độ cứng của lò xo bằng bao nhiêu ?
a 150N/m b 1,5N/m c 25N/m d 30N/m

7/ Một hành đang ngồi trong toa tàu N, nhìn qua cửa sổ thấy tàu H bên cạnh và gạch lát sân ga đều chuyển động như nhau. Hỏi toa tàu nào chạy?
a Các câu trên đều không đúng. b Tàu N đứng yên, tàu H chạy.
c Tàu H đứng yên, tàu N chạy . d Cả hai tàu đều chạy.

8/ Phương trình chuyển động của một chất điểm dọc theo trục ox có dạng: x= 4t-10(x đo bằng kilômét và t đo bằng giờ).
Quảng đường đi được của chất điểm sau hai giờ chuyển động là bao nhiêu?
a 8km. b -8km c -2km d 2km

9/ Một vật được thả rơi tự do từ độ cao 45m so với mặt đất. Vận tốc của vật ngay trước khi chạm đất là : (lấy g = 10m/s2)
a 15m/s b 30m/s c 20m/s d 45m/s

10/ Khi khoảng cách giữa hai chất điểm tăng lên ba lần thì lực hấp dẫn giữa chúng
a giảm đi chín lần b tăng lên chín lần. c giảm đi ba lần. d tăng lên ba lần.
11/ Chọn câu phát biểu đúng.
a Vật chuyển động được là nhờ có lực tác dụng lên nó.
b Khi không còn lực nào tác dụng lên vật nữa, thì vật đang chuyển động sẽ lập tức dừng lại.
c Nếu không chịu tác dụng của lực nào thì vật luôn đứng yên.
d Khi thấy vận tốc của vật thay đổi thì chắc chắn đã có lực không cân bằng tác dụng lên vật.

12/ Câu nào sau đây trả lời đúng?
a Không cần có lực tác dụng vào một vật thì vật vẫn chuyển động tròn đều được.
b Lực là nguyên nhân duy trì chuyển động của vật.
c Lực là nguyên nhân là biến đổi chuyển động của một vật.
d Nếu không có lực tác dụng vào một vật thì vật không thể chuyển động được.

13/ Hai vật được thả đồng thời từ hai độ cao khác nhau h1 và h2. Khoảng thời gian rơi của vật thứ hai gấp 2 lần khoảng thời gian rơi của vật thứ nhất. Độ cao của vật thứ hai gấp bao nhiêu lần độ cao của vật thứ nhất.Bỏ qua ma sát của không khí.
a h2=8h1 b h2=