Học kì II

Đăng ngày 10/13/2017 8:29:08 AM | Thể loại: Toán học 5 | Chia sẽ bởi: Hưng Dương Kiêu | Lần tải: 5 | Lần xem: 3 | Page: 1 | Kích thước: 0.10 M | Loại file: doc

 


 

PHÒNG GD & ĐT PHONG THỔ

TRƯỜNG TIỂU HỌC MƯỜNG SO

 

KIỂM TRA CUỐI HỌC KÌ II

NĂM HỌC: 2016- 2017

 Mường So, ngày……tháng ……năm 2017

MÔN: TOÁN LỚP  5

Thời gian làm bài: 40 phút, không kể thời gian giao đề

(Học sinh làm bài trực tiếp vào đề)

Họ và tên học sinh: ........................................................................  Lớp 5 ..................................

             Điểm                                      Lời phê của thầy, cô giáo

                                                   ............................................................................................................................

                                                                           .......................................................................................................................

                                                              .......................................................................................................................                                        

                  ........................................................................................................................

I. PHẦN TRẮC NGHIỆM: (5,0 điểm, mỗi ý đúng được 0,5 điểm)

Khoanh tròn vào chữ cái đặt trước câu trả lời đúng.

Câu 1: (1 điểm). M2

 1. gấp bao nhiêu lần ?

A. 100  B.   C. 10   D.                  

 1. Kết quả dưới dạng số thập phân của là:
 1. 2,35  B. 2,035  C. 23,5  D. 0,235

Câu 2: (1 điểm).

 1. Giá trị của biểu thức: 13,5 x 5,6 – 21,7 là:
 1. 5,29  B. 53,9  C. 52,9  D. 5,39
 1. Giá trị của biểu thức: 32,7 – 18,9 + 7,3 là:
 1. 2,11  B. 21,1  C. 12,1  D. 211

Câu 3: (1 điểm).

a. 100% - 17,4% x 4 = ?

 1. 30%  B. 330,4%  C. 30,4%  D. 3,04%

b. Tỉ số phần trăm của 12,2 và 20 là:

A. 6,1%  B. 61%  C. 60%  D. 6,01%

1


 

Câu 4: (1 điểm)  

 1. 4m2 5dm2 = ……… ?
 1. 4,5m2  B. 450m2  C. 4,05m2  D. 40,5m2
 1. 0,45 giờ + 15 phút = …..Phút ?
 1. 27   B. 60   C. 42   D. 72

Câu 5: (1 điểm). 

a. Một hình thang có trung bình cộng cộng hai đáy là 21,6m, chiều cao 9,5m. Diện tích hình thang đó là:             

 1. 102,6m2  B. 106,2m2  C. 205,2m2  D. 20,52m2

b.  Hình tròn một có đường kính gấp 3 lần đường kính hình tròn hai. Hỏi diện tích hình tròn một gấp mấy lần diện tích hình tròn 2?

 1. 3 lần  B. 5 lần  C. 7 lần  D. 9 lần

II. PHẦN TỰ LUẬN (5,0 điểm)

Câu 6: (1 điểm). Đặt tính rồi tính

605,7 - 217,33

........................................................

........................................................

........................................................

........................................................

95,2 : 68

..........................................................

..........................................................

..........................................................

..........................................................

..........................................................

Câu 7: (0,5 điểm) Tìm X

X  x 4,5 = 352,1 – 191,9

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………Câu 8: (2,5 điểm)

 Kho thứ nhất có nhiều hơn kho thứ hai 27,6 tạ gạo. Sau khi lấy đi ở mỗi kho 8 tạ gạo thì số gạo còn lại trong kho thứ hai bằng số gạo còn lại trong kho thứ nhất. Hỏi lúc đầu trong mỗi kho có bao nhiêu tạ gạo?

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

1


 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………

Câu 9: (1 điểm) Tính bằng cách thuận tiện nhất:

1,4 giờ + 84 phút + 1,4 giờ x 8

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

 

------------------- Hết ------------------

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1


 

 

PHÒNG GD & ĐT PHONG THỔ

TRƯỜNG TIỂU HỌC MƯỜNG SO

 

ĐÁP ÁN CUỐI HỌC KÌ II

NĂM HỌC: 2016- 2017

 Mường So, ngày……tháng ……năm 2017

 

HƯỚNG DẪN CHẤM ĐỀ THI CHÍNH THỨC

(Hướng dẫn chấm thi gồm 02 trang)

           Môn : Toán

           Lớp : 5

           Ngày thi: ……………………………………....

 

 

Câu

ý

Bài giải (đáp án)

Biểu điểm

I. PHẦN TRẮC NGHIỆM: (5,0 điểm, mỗi ý đúng được 0,5 điểm)

1

(1 điểm)

a

A

0,5

b

B

0,5

2

(1 điểm)

a

B

0,5

b

B

0,5

3

(1 điểm)

a

C

0,5

b

B

0,5

4

(1 điểm)

a

C

0,5

b

C

0,5

5

(1 điểm)

a

C

0,5

b

D

0,5

II. PHẦN TỰ LUẬN (5,0 điểm)

6

(1 điểm)

 

388,37

0,5

 

               95,2    68

               27 2    1,4

               000

0,5

1


 

7

(0,5 điểm)

 

                    X  x 4,5 = 352,1 – 191,9

                    X  x 4,5 =   160,2

                    X            =  160,2 : 4,5

                    X            =   35,6

 

 

0,5

8

(2,5 điểm)

 

 

0,25

 

0,25

 

0,25

 

0,25

 

0,5

 

0,25

 

0,5

 

0,25

9

(1 điểm)

 

= 1,4 giờ + 1,4 giờ + 1,4 giờ x 8

0,25

                          = 1,4 giờ x (1 + 1 + 8)

0,25

                          = 1,4 giờ x 10

0,25

                          = 14 giờ

0,25

 

------------------- Hết ------------------

 

 

1

Đây là bản xem thử online, xin hãy chọn download miễn phí bên dưới để xem bản đẹp dạng .doc

đề thi Học kì II, Toán học 5. . nslide giới thiệu tới cộng đồng thư viện Học kì II .Để giới thiệu thêm cho các bạn nguồn tài liệu tham khảo giúp đỡ cho công tác giảng dạy, học tập và nghiên cứu khoa học, trân trọng kính mời đọc giả đang cần cùng xem , Thư viện Học kì II trong chủ đề Toán học 5 được giới thiệu bởi bạn Hưng Dương Kiêu tới cộng đồng nhằm mục đích nâng cao kiến thức , tài liệu này được đưa vào chuyên mục Toán học 5 , có tổng cộng 1 page, thuộc thể loại .doc, cùng thể loại còn có Đề thi Tiểu Học Lớp 5 Toán học 5 ,bạn có thể tải về miễn phí , hãy giới thiệu cho mọi người cùng nghiên cứu PHÒNG GD & ĐT PHONG THỔ TRƯỜNG TIỂU HỌC MƯỜNG SO KIỂM TRA CUỐI HỌC KÌ II NĂM HỌC: 2016- 2017 Mường So, ngày……tháng ……năm 2017 MÔN: TOÁN LỚP 5 Thời gian làm bài: 40 phút, ko kể thời gian giao đề (Học sinh làm bài trực tiếp vào đề) Họ và tên học sinh: , kế tiếp là Lớp 5 , bên cạnh đó Điểm Lời phê của thầy, thầy giáo , tiếp theo là https://nslide.com/de-thi/hoc-ki-ii.2t2v0q.html