Học kì II

đề thi Toán học 5
  Đánh giá    Viết đánh giá
 5       1      0
Phí: Tải Miễn phí - Download FREE
Mã tài liệu
2t2v0q
Danh mục
Thư viện Đề thi & Kiểm tra
Thể loại
Ngày đăng
10/13/2017 8:29:08 AM
Loại file
doc
Dung lượng
0.10 M
Lần xem
1
Lần tải
5
File đã kiểm duyệt an toàn

PHÒNG GD & ĐT PHONG THỔ TRƯỜNG TIỂU HỌC MƯỜNG SO KIỂM TRA CUỐI HỌC KÌ II NĂM HỌC: 2016- 2017 Mường So, ngày……tháng ……năm 2017 MÔN: TOÁN LỚP 5 Thời gian làm bài: 40 phút, không kể thời gian giao đề,xem chi tiết và tải về Đề thi Học kì II, Đề Thi Toán Học 5 , Đề thi Học kì II, doc, 1 trang, 0.10 M, Toán học 5 chia sẽ bởi Hưng Dương Kiêu đã có 5 download

 
LINK DOWNLOAD

Hoc-ki-II.doc[0.10 M]

File đã kiểm duyệt
     Báo vi phạm bản quyền
Pass giải nén (Nếu có):
nslide.com
DOWNLOAD
(Miễn phí)

Đây là đoạn mẫu , hãy download về để xem đầy đủ, hoàn toàn miễn phí 100%

PHÒNG GD & ĐT PHONG THỔ
TRƯỜNG TIỂU HỌC MƯỜNG SO
KIỂM TRA CUỐI HỌC KÌ II
NĂM HỌC: 2016- 2017
Mường So, ngày……tháng ……năm 2017

MÔN: TOÁN LỚP 5
Thời gian làm bài: 40 phút, không kể thời gian giao đề
(Học sinh làm bài trực tiếp vào đề)
Họ và tên học sinh: ........................................................................ Lớp 5 ..................................
Điểm Lời phê của thầy, cô giáo
............................................................................................................................
.......................................................................................................................
.......................................................................................................................
........................................................................................................................
I. PHẦN TRẮC NGHIỆM: (5,0 điểm, mỗi ý đúng được 0,5 điểm)
Khoanh tròn vào chữ cái đặt trước câu trả lời đúng.
Câu 1: (1 điểm). M2
 gấp bao nhiêu lần ?
A. 100 B. C. 10 D. 
Kết quả dưới dạng số thập phân của là:
2,35 B. 2,035 C. 23,5 D. 0,235
Câu 2: (1 điểm).
Giá trị của biểu thức: 13,5 x 5,6 – 21,7 là:
5,29 B. 53,9 C. 52,9 D. 5,39
Giá trị của biểu thức: 32,7 – 18,9 + 7,3 là:
2,11 B. 21,1 C. 12,1 D. 211
Câu 3: (1 điểm).
a. 100% - 17,4% x 4 = ?
30% B. 330,4% C. 30,4% D. 3,04%
. Tỉ số phần trăm của 12,2 và 20 là:
A. 6,1% B. 61% C. 60% D. 6,01%
Câu 4: (1 điểm)
4m2 5dm2 = ……… ?
4,5m2 B. 450m2 C. 4,05m2 D. 40,5m2
0,45 giờ + 15 phút = …..Phút ?
27 B. 60 C. 42 D. 72
Câu 5: (1 điểm).
a. Một hình thang có trung bình cộng cộng hai đáy là 21,6m, chiều cao 9,5m. Diện tích hình thang đó là:
102,6m2 B. 106,2m2 C. 205,2m2 D. 20,52m2
. Hình tròn một có đường kính gấp 3 lần đường kính hình tròn hai. Hỏi diện tích hình tròn một gấp mấy lần diện tích hình tròn 2?
3 lần B. 5 lần C. 7 lần D. 9 lần
II. PHẦN TỰ LUẬN (5,0 điểm)
Câu 6: (1 điểm). Đặt tính rồi tính
605,7 - 217,33
........................................................
........................................................
........................................................
........................................................
95,2 : 68
..........................................................
..........................................................
..........................................................
..........................................................
..........................................................

Câu 7: (0,5 điểm) Tìm X
X x 4,5 = 352,1 – 191,9
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………Câu 8: (2,5 điểm)
Kho thứ nhất có nhiều hơn kho thứ hai 27,6 tạ gạo. Sau khi lấy đi ở mỗi kho 8 tạ gạo thì số gạo còn lại trong kho thứ hai bằng số gạo còn lại trong kho thứ nhất. Hỏi lúc đầu trong mỗi kho có bao nhiêu tạ gạo?
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………
Câu 9: (1 điểm) Tính bằng cách thuận tiện nhất:
1,4 giờ + 84 phút + 1,4 giờ x 8
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
------------------- Hết ------------------

PHÒNG GD & ĐT PHONG THỔ
TRƯỜNG TIỂU HỌC MƯỜNG SO
ĐÁP ÁN CUỐI HỌC KÌ II
NĂM HỌC: 2016- 2017
Mường So, ngày……tháng ……năm 2017


HƯỚNG DẪN CHẤM ĐỀ THI CHÍNH THỨC
(Hướng dẫn chấm thi gồm 02 trang)
 Môn : Toán
Lớp : 5
Ngày thi: ……………………………………....


Câu

Bài giải (đáp án)
Biểu điểm

I. PHẦN TRẮC NGHIỆM: (5,0 điểm, mỗi ý đúng được 0,5 điểm)

1
(1 điểm)
a
A
0,5B
0,5

2
(1 điểm)
a
B
0,5B
0,5

3
(1 điểm)
a
C
0,5B


 


 

PHÒNG GD & ĐT PHONG THỔ

TRƯỜNG TIỂU HỌC MƯỜNG SO

 

KIỂM TRA CUỐI HỌC KÌ II

NĂM HỌC: 2016- 2017

 Mường So, ngày……tháng ……năm 2017

MÔN: TOÁN LỚP  5

Thời gian làm bài: 40 phút, không kể thời gian giao đề

(Học sinh làm bài trực tiếp vào đề)

Họ và tên học sinh: ........................................................................  Lớp 5 ..................................

             Điểm                                      Lời phê của thầy, cô giáo

                                                   ............................................................................................................................

                                                                           .......................................................................................................................

                                                              .......................................................................................................................                                        

                  ........................................................................................................................

I. PHẦN TRẮC NGHIỆM: (5,0 điểm, mỗi ý đúng được 0,5 điểm)

Khoanh tròn vào chữ cái đặt trước câu trả lời đúng.

Câu 1: (1 điểm). M2

 1. gấp bao nhiêu lần ?

A. 100  B.   C. 10   D.                  

 1. Kết quả dưới dạng số thập phân của là:
 1. 2,35  B. 2,035  C. 23,5  D. 0,235

Câu 2: (1 điểm).

 1. Giá trị của biểu thức: 13,5 x 5,6 – 21,7 là:
 1. 5,29  B. 53,9  C. 52,9  D. 5,39
 1. Giá trị của biểu thức: 32,7 – 18,9 + 7,3 là:
 1. 2,11  B. 21,1  C. 12,1  D. 211

Câu 3: (1 điểm).

a. 100% - 17,4% x 4 = ?

 1. 30%  B. 330,4%  C. 30,4%  D. 3,04%

b. Tỉ số phần trăm của 12,2 và 20 là:

A. 6,1%  B. 61%  C. 60%  D. 6,01%

1


 

Câu 4: (1 điểm)  

 1. 4m2 5dm2 = ……… ?
 1. 4,5m2  B. 450m2  C. 4,05m2  D. 40,5m2
 1. 0,45 giờ + 15 phút = …..Phút ?
 1. 27   B. 60   C. 42   D. 72

Câu 5: (1 điểm). 

a. Một hình thang có trung bình cộng cộng hai đáy là 21,6m, chiều cao 9,5m. Diện tích hình thang đó là:             

 1. 102,6m2  B. 106,2m2  C. 205,2m2  D. 20,52m2

b.  Hình tròn một có đường kính gấp 3 lần đường kính hình tròn hai. Hỏi diện tích hình tròn một gấp mấy lần diện tích hình tròn 2?

 1. 3 lần  B. 5 lần  C. 7 lần  D. 9 lần

II. PHẦN TỰ LUẬN (5,0 điểm)

Câu 6: (1 điểm). Đặt tính rồi tính

605,7 - 217,33

........................................................

........................................................

........................................................

........................................................

95,2 : 68

..........................................................

..........................................................

..........................................................

..........................................................

..........................................................

Câu 7: (0,5 điểm) Tìm X

X  x 4,5 = 352,1 – 191,9

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………Câu 8: (2,5 điểm)

 Kho thứ nhất có nhiều hơn kho thứ hai 27,6 tạ gạo. Sau khi lấy đi ở mỗi kho 8 tạ gạo thì số gạo còn lại trong kho thứ hai bằng số gạo còn lại trong kho thứ nhất. Hỏi lúc đầu trong mỗi kho có bao nhiêu tạ gạo?

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

1


 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………

Câu 9: (1 điểm) Tính bằng cách thuận tiện nhất:

1,4 giờ + 84 phút + 1,4 giờ x 8

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

 

------------------- Hết ------------------

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1


 

 

PHÒNG GD & ĐT PHONG THỔ

TRƯỜNG TIỂU HỌC MƯỜNG SO

 

ĐÁP ÁN CUỐI HỌC KÌ II

NĂM HỌC: 2016- 2017

 Mường So, ngày……tháng ……năm 2017

 

HƯỚNG DẪN CHẤM ĐỀ THI CHÍNH THỨC

(Hướng dẫn chấm thi gồm 02 trang)

           Môn : Toán

           Lớp : 5

           Ngày thi: ……………………………………....

 

 

Câu

ý

Bài giải (đáp án)

Biểu điểm

I. PHẦN TRẮC NGHIỆM: (5,0 điểm, mỗi ý đúng được 0,5 điểm)

1

(1 điểm)

a

A

0,5

b

B

0,5

2

(1 điểm)

a

B

0,5

b

B

0,5

3

(1 điểm)

a

C

0,5

b

B

0,5

4

(1 điểm)

a

C

0,5

b

C

0,5

5

(1 điểm)

a

C

0,5

b

D

0,5

II. PHẦN TỰ LUẬN (5,0 điểm)

6

(1 điểm)

 

388,37

0,5

 

               95,2    68

               27 2    1,4

               000

0,5

1


 

7

(0,5 điểm)

 

                    X  x 4,5 = 352,1 – 191,9

                    X  x 4,5 =   160,2

                    X            =  160,2 : 4,5

                    X            =   35,6

 

 

0,5

8

(2,5 điểm)

 

 

0,25

 

0,25

 

0,25

 

0,25

 

0,5

 

0,25

 

0,5

 

0,25

9

(1 điểm)

 

= 1,4 giờ + 1,4 giờ + 1,4 giờ x 8

0,25

                          = 1,4 giờ x (1 + 1 + 8)

0,25

                          = 1,4 giờ x 10

0,25

                          = 14 giờ

0,25

 

------------------- Hết ------------------

 

 

1

Hiển thị flash toàn màn hình Xem toàn màn hình

Thu nhỏ màn hình

Nguồn:

 
HƯỚNG DẪN DOWNLOAD đề thi này

Để tải về Học kì II
Bước 1:Tại trang tài liệu chi tiết nslide bạn muốn tải, click vào nút Download màu xanh lá cây ở phía trên.
Bước 2: Tại liên kết tải về, bạn chọn liên kết để tải File về máy tính. Tại đây sẽ có lựa chọn tải File được lưu trên nslide.com
Bước 3: Một thông báo xuất hiện ở phía cuối trình duyệt, hỏi bạn muốn lưu . - Nếu click vào Save, file sẽ được lưu về máy (Quá trình tải file nhanh hay chậm phụ thuộc vào đường truyền internet, dung lượng file bạn muốn tải)
Có nhiều phần mềm hỗ trợ việc download file về máy tính với tốc độ tải file nhanh như: Internet Download Manager (IDM), Free Download Manager, ... Tùy vào sở thích của từng người mà người dùng chọn lựa phần mềm hỗ trợ download cho máy tính của mình

đề thi tương tự

BÀI TIẾP THEO

BÀI MỚI ĐĂNG

BÀI HAY XEM NHIỀU

LIÊN QUAN