HSG Toán 8 Tĩnh Gia 2012-2013

đề thi Toán học Toán học 8
  Đánh giá    Viết đánh giá
 0       0      0
Ngày đăng 2017-03-21 07:27:52 Tác giả Hùng Cao Xuân loại .doc kích thước 0.04 M số trang 1
Tài liệu này được Tải Miễn phí(FREE download) hoàn toàn tại nslide.com

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO THANH HOÁ Số báo danh ........................ ĐỀ THI CHÍNH THỨC KỲ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI CẤP TỈNH Năm học: 2013 - 2014 Môn thi: TOÁN - Lớp 8 THCS Thời gian: 150 phút (không kể thời gian giao đề) Ngày thi: 21/03/2014 (Đề thi có 01 trang, gồm 05 câu) HSG huyÖn TÜnh Gia n¨m 2012 - 2013 Bµi 1: (4.0 ®iÓm) Cho biÓu thøc : M = a) Rót gän M b) T×m gi¸ trÞ bÐ nhÊt cña M . Bµi 2: (4.0 ®iÓm) a, C/minh rằng A = n3 + (n+1)3 +( n+2)3 9 với mọi n N* b, Gi¶i ph­¬ng tr×nh: ; víi nguyªn.

Đây là đoạn mẫu , hãy download về để xem đầy đủ, hoàn toàn miễn phí 100%

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
THANH HOÁ
Số báo danh
 
........................
 
ĐỀ THI CHÍNH THỨC
 
KỲ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI CẤP TỈNH
Năm học: 2013 - 2014
Môn thi: TOÁN - Lớp 8 THCS
Thời gian: 150 phút (không kể thời gian giao đề)
Ngày thi: 21/03/2014
(Đề thi có 01 trang, gồm 05 câu)
 
HSG huyÖn TÜnh Gia n¨m 2012 - 2013
Bµi 1: (4.0 ®iÓm)
Cho biÓu thøc : M =
a) Rót gän M                       
b) T×m gi¸ trÞ bÐ nhÊt cña M .
Bµi 2: (4.0 ®iÓm)
a, C/minh rằng A = n3 + (n+1)3 +( n+2)3 9  với mọi n N*
b, Gi¶i ph­¬ng tr×nh: ; víi nguyªn.
Bµi 3: (5.0 ®iÓm)
Cho tam gi¸c ABC ( AB > AC )
1) KÎ ®­êng cao BM; CN cña tam gi¸c. Chøng minh r»ng:
a) ®ång d¹ng   
b) gãc AMN b»ng gãc ABC
2) Trªn c¹nh AB lÊy ®iÓm K sao cho BK = AC. Gäi E lµ trung ®iÓm cña BC; F lµ trung ®iÓm cña AK. C/m r»ng: EF song song víi tia ph©n gi¸c Ax cña gãc BAC.
Bµi 4: (4.0 ®iÓm)
a, Chøng minh r»ng:
b, Cho TÝnh
Bµi 5: (3.0 ®iÓm).
Cho tam giác ABC vuông tại A, (AC > AB), đường cao AH. Trên tia HC lấy D sao cho HD = HA. Đường vuông góc với BC tại D cắt AC tại E. M là trung điểm BE. Tính số đo góc AHM.LỜI GIẢI
Bµi 1:
a)     M  =  x4+1-x2) = 
b)    BiÕn ®æi: M = 1 - . M bÐ nhÊt khi lín nhÊt x2+1 bÐ nhÊt
x2 = 0 x = 0 M bÐ nhÊt = -2
Bµi 2:
a,  A = n3+(n3+3n2+3n+1)+(n3+6n2+12n+8) =3n3+9n2+15n+9 = 3(n3+3n2+5n+3)
    Đặt B= n3+3n2+5n+1 = n3+n2+ 2n2+2n + 3n+3
=n2(n+1) +2n(n+1) +3(n+1) = n(n+1)(n+2) + 3(n+1)
Ta thấy n(n+1)(n+2) chia hết cho 3 ( vì tích của 3 số tự nhiên liên tiếp )
3(n+1) chia hết cho 3  B  chia hết cho 3 A =3B  chia hết cho 9
b, Ta cã:
             
             
      

      (2006 - x) = 0 (vì )
x = 2006
Bµi 3:  
1) a) chøng minh ABM  ®ång d¹ng CAN (g-g)
b) Tõ c©u a suy ra:
AMN ®ång d¹ng ABC
AMN = ABC ( hai gãc t­­¬ng øng) 
2) KÎ Cy // AB c¾t tia Ax t¹i H  
BAH = CHA ( so le trong, AB // CH)
mµ CAH = BAH ( do Ax lµ tia ph©n gi¸c) 
Suy ra: CHA =CAH nªn CAH c©n t¹i C
do ®ã : CH = CA   => CH = BK vµ CH // BK 
  BK = CA
 VËy tø gi¸c KCHB lµ h×nh b×nh hµnh suy ra: E lµ trung ®iÓm KH
Do F lµ trung ®iÓm cña AK nªn EF lµ ®­­êng trung b×nh cña tam gi¸c KHA.
Do ®ã EF // AH hay EF // Ax (®fcm) 
Bµi 4:
a,  Chøng minh   
BiÕn ®æi vÕ ph¶i ®­ược ®iÒu ph¶i chøng minh.
b, Nhận xét: Nếu th×  Thật vậy:
     
(v×   nªn )
Theo gi¶ thiÕt 
khi ®ã
Bµi 5:
Ta cã  a1a2a3 = (a7a8)2  (1)    a4a5a6a7a8  =  ( a7a8)3   (2).
Tõ (1) vµ (2) =>
=> ( a7a8)3 =  a4a5a600 + a7a8     ( a7a8 )3 – a7a8 = a4a5a600.
 ( a7a8 – 1) a7a8 ( a7a8 + 1) = 4 . 25 . a4a5a6 
do ( a7a8 – 1)  ; a7a8 ;  ( a7a8 + 1) lµ 3 sè tù nhiªn liªn tiÕp nªn cã 3 kh¶ n¨ng:
a)     . a7a8 = 24  => a1a2a3 . . . a8  lµ sè  57613824.
b)    . a7a8 – 1 = 24 =>  a7a8 = 25     => sè ®ã lµ  62515625
c)     . a7a8 = 26     => kh«ng tho¶ m·n
http://violet.vn/nguyenthienhuongvp77


Nguồn:Hùng Cao Xuân

 
 
HƯỚNG DẪN DOWNLOAD


Để tải về đề thi HSG Toán 8 Tĩnh Gia 2012-2013
Bước 1:Tại trang tài liệu chi tiết nslide bạn muốn tải, click vào nút Download màu xanh lá cây ở phía trên.
Bước 2: Tại liên kết tải về, bạn chọn liên kết để tải File về máy tính. Tại đây sẽ có lựa chọn tải File được lưu trên nslide.com
Bước 3: Một thông báo xuất hiện ở phía cuối trình duyệt, hỏi bạn muốn lưu . - Nếu click vào Save, file sẽ được lưu về máy (Quá trình tải file nhanh hay chậm phụ thuộc vào đường truyền internet, dung lượng file bạn muốn tải)
Có nhiều phần mềm hỗ trợ việc download file về máy tính với tốc độ tải file nhanh như: Internet Download Manager (IDM), Free Download Manager, ... Tùy vào sở thích của từng người mà người dùng chọn lựa phần mềm hỗ trợ download cho máy tính của mình

 
LINK DOWNLOAD

doc.pngthiHSGTon8huynTnhGia20122013.doc[0.04 M]

File đã kiểm duyệt
     Báo vi phạm bản quyền
Pass giải nén (Nếu có):
nslide.com
DOWNLOAD
(Miễn phí)
 

Mã tài liệu
xp240q
Danh mục
đề thi
Thể loại
Ngày đăng
2017-03-21 07:27:52
Loại file
doc
Dung lượng
0.04 M
Trang
1
Lần tải
0
Lần xem
0
đề thi HSG Toán 8 Tĩnh Gia 2012-2013

Bạn phải gởi bình luận/ đánh giá để thấy được link tải

Nếu bạn chưa đăng nhập xin hãy chọn ĐĂNG KÝ hoặc ĐĂNG NHẬP

BÌNH LUẬN


Nội dung bậy bạ, spam tài khoản sẽ bị khóa vĩnh viễn, IP sẽ bị khóa.
Đánh giá(nếu muốn)
 BÌNH LUẬN

ĐÁNH GIÁ


ĐIỂM TRUNG BÌNH

0
0 Đánh giá
Tài liệu rất tốt (0)
Tài liệu tốt (0)
Tài liệu rất hay (0)
Tài liệu hay (0)
Bình thường (0)

đề thi có liên quan