Hướng dẫn học Tin học 5. Đề thi học kì 1

đề thi Tiểu Học Lớp 5 Cùng học Tin học 5
  Đánh giá    Viết đánh giá
 0       3      0
Ngày đăng 2019-01-05 20:59:05 Tác giả Hoàng Vũ Ngọc loại .doc kích thước 0.10 M số trang 1
Tài liệu này được Tải Miễn phí(FREE download) hoàn toàn tại nslide.com

TRƯỜNG TH NGUYỄN BÁ NGỌC Họ và tên: ............................................. Lớp: 5 ...... KIỂM TRA HỌC KÌ I - NĂM HỌC 2018 – 2019MÔN: TIN HỌC – KHỐI 5THỜI GIAN: 15 phút (Lý thuyết)Ngày kiểm tra: ………………………. Điểm Lý thuyết Điểm Thực hành Tổng Điểm Nhận xét của Giáo viên .................................................................................................................................................................................................................................

Đây là đoạn mẫu , hãy download về để xem đầy đủ, hoàn toàn miễn phí 100%

 

 
TRƯỜNG TH NGUYỄN BÁ NGỌC
Họ và tên: ............................................. Lớp: 5 ......
KIỂM TRA HỌC KÌ I - NĂM HỌC 2018 – 2019MÔN: TIN HỌC – KHỐI 5THỜI GIAN: 15 phút (Lý thuyết)Ngày kiểm tra: ……………………….
Điểm
Lý thuyết
Điểm
Thực hành
Tổng
Điểm
Nhận xét của Giáo viên
....................................................................................................................................................................................................................................................................................
 
 
 
I. LÝ THUYẾT: ( 4 điểm ) Khoanh tròn vào chữ cái trước câu trả lời đúng nhất:
Câu 1: (0,5 điểm) Dấu tam giác trắng đứng trước thư mục trong ngăn trái có ý nghĩa gì ?

A. Thư mục đó chứa thư mục con và thư mục đang mở.
B. Thư mục đó có 1 thư mục con duy nhất.
C. Thư mục đó chứa thư mục con và thư mục đang đóng.
D. Thư mục đó là thư mục rỗng.
Câu 2: (0,5 điểm) Trong các địa chỉ dưới dây, em hãy chọn địa chỉ thư điện tử có cấu trúc hợp lệ ?
A. ngockhoa2007@gmail.com  
B. ngockhoa*2007@gmail.com  
C. ngockhoa#30.04.2007@yahoo.com
D. ngọc khoa 30.04.2007@yahoo.com.vn
Câu 3: (0,5 điểm) Phát biểu nào sau đây là đúng khi nói về cách thụt lề đầu dòng ?
A. Để thụt lề đầu dòng, em đưa con trỏ chuột vào trước kí tự đầu tiên của đoạn văn bản rồi nhấn phím cách nhiều lần.             
B. Để thụt lề đầu dòng, em đưa con trỏ chuột vào trước kí tự đầu tiên của đoạn văn bản rồi nhấn phím Tab.
C. Để thụt lề đầu dòng, em đưa con trỏ chuột vào trước kí tự đầu tiên của đoạn văn bản rồi nhấn phím Caps Lock.
D. Để thụt lề đầu dòng, em đưa con trỏ chuột vào trước kí tự đầu tiên của đoạn văn bản rồi nhấn phím Shift.[V1]
Câu 4: (0,5 điểm) Để điều chỉnh khoảng cách giữa các dòng em chọn nút lệnh nào trong các nút lệnh sau:
A.    B.    C.    D.
Câu 5: (0,5 điểm) Trong thẻ Page LayOut, để tạo đường viền cho văn bản em chọn nút lệnh nào ?
1
 


A. Page Number      B. Watermak   
C. Page Color      D. Page Borders
Câu 6: (0,5 điểm) Để đánh số trang vào văn bản khi soạn thảo ta chọn ?
A. Chọn thẻ Insert => Chọn Page Number   B. Chọn thẻ Insert => Chọn Table 
C. Chọn thẻ Insert => Chọn Shapes    D. Chọn thẻ Insert => Chọn Picture
Câu 7: (0,5 điểm) Trong phần mềm Microsoft Powerpoint, để tạo hiệu ứng chuyển động em thực hiện:
A. Chọn thẻ Animations => Add Animations => Motion Paths => Chọn kiểu thích hợp.
B. Chọn thẻ Transitions => Add Animations => Motion Paths => Chọn kiểu thích hợp.
C. Chọn thẻ Design => Add Animations => Motion Paths => Chọn kiểu thích hợp.
D. Chọn thẻ Home => New Slide
Câu 8: (0,5 điểm) Đâu là thao tác đúng khi em muốn thực hiện chèn Video vào bài trình chiếu:
A. Chọn thẻ Home => Movie => Chọn Movie from File... 
B. Chọn thẻ Insert => Movie => Chọn Movie from File...
C. Chọn thẻ Design => Movie => Chọn Movie from File...
D. Chọn thẻ Animations => Movie => Chọn Movie from File...
 
--------- Hết ---------
 
II. THỰC HÀNH: ( 6 điểm ) – GIÁO VIÊN NHẬN XÉT BÀI THỰC HÀNH
Câu 1: (0,5 điểm)
................................................................
................................................................
Câu 2: (1,5 điểm)
................................................................
................................................................
................................................................
Câu 3: (4 điểm)
................................................................
................................................................
................................................................
................................................................
1
 


TRƯỜNG TH NGUYỄN BÁ NGỌC
ĐỀ KIỂM TRA THỰC HÀNH
KIỂM TRA  HỌC KÌ I - NĂM HỌC 2018 – 2019MÔN: TIN HỌC – KHỐI 5THỜI GIAN LÀM BÀI: 20 phút Ngày kiểm tra: …. /… /2018
II. THỰC HÀNH: ( 6 điểm – Thời gian làm bài 20 phút)
Câu 1: (0,5 điểm) Em hãy tạo một thư mục với tên thư mục là: Tên lớp – Tên của em trong ổ đĩa Z:                            Ví dụ:   5A VU NGOC HAN
Câu 2: (1,5 điểm) Khởi động phần mềm soạn thảo văn bản Word, thực hiện các nội dung sau:
-         Tạo 2 trang trắng liên tiếp, đánh số trang cho văn bản.
-         Trang 1: Ghi họ và tên, lớp của mình.
-         Trang 2: Thực hiện tạo bảng rồi trình bày nội dung theo mẫu:
THÔNG TIN LIÊN LẠC
Họ và tên học sinh
Lớp
Địa chỉ
…………………………............................
……....
…….…...……………………………….........
…………………………............................
……....
…….…...……………………………….........

Lưu bài vào thư mục đã tạo ở câu 1. Đặt tên là: Bai Thuc Hanh 1.docx
Câu 3: (4 điểm) Khởi động phần mềm Microsoft PowerPoint, thực hiện theo các yêu cầu sau.
- Tạo một bài trình chiếu gồm 5 Slide có chủ đề TẾT VIỆT NAM theo gợi ý sau: (Hình ảnh và âm thanh có sẵn trong ổ đĩa: C:/DU LIEU BAI KIEM TRA hoặc tự tải từ Internet).
Trang 1:
-         Tiêu đề: TẾT VIỆT NAM
-         Nội dung: Ghi họ tên, lớp người soạn.
Trang 2:
-         Tiêu đề: TẾT MIỀN BẮC
-         Nội dung: Giới thiệu nét đặc trưng và chèn hình.
Trang 3:
-         Tiêu đề: TẾT MIỀN TRUNG
-         Nội dung: Giới thiệu nét đặc trưng và chèn hình.
Trang 4:
-         Tiêu đề: TẾT MIỀN NAM
-         Nội dung: Giới thiệu nét đặc trưng và chèn hình.
Trang 5: Lời cảm ơn.
-         Chèn file âm thanh và chọn chế độ chạy tự động.
Yêu cầu:
-         Sử dụng phông chữ, cỡ chữ, kiểu chữ, màu chữ sao cho phù hợp.
-         Tạo hiệu ứng cho nội dung.
-         Lưu bài vào thư mục đã tạo ở câu 1. Đặt tên là: Bai Thuc Hanh 2.pptx
1
 


TRƯỜNG TH NGUYỄN BÁ NGỌC    MÔN: TIN HỌC – LỚP: 5
 ĐÁP ÁN KIỂM TRA HỌC KÌ 1  NĂM HỌC: 2018 – 2019
                                               
I. LÝ THUYẾT: ( 4 điểm ) Mỗi câu trả lời đúng được 0,5 điểm.
CÂU
1
2
3
4
5
6
7
8
ĐÁP ÁN
C
A
B
A
D
A
B
B
II. THỰC HÀNH: ( 6 điểm)
Câu 1: (0,5 điểm)
Tạo được thư mục đúng theo yêu cầu trong ổ đĩa Z     0,5 điểm
Câu 2: (1,5 điểm)
-         HS tạo được văn bản có 2 trang trắng.      0,25 điểm
-         HS thực hiện đánh số trang vào vị trí em muốn, ghi họ và tên, lớp
của mình vào trang 1.        0,25 điểm
-         Trang 2 tạo bảng đủ số cột và hàng theo mẫu.     0,5 điểm
-         Soạn thảo đầy đủ nội dung, trình bày văn bản đẹp    0,25 điểm
-         HS lưu bài vào thư mục vừa tạo với tên Bài thực hành 1.docx  0,25 điểm
Câu 3: (4 điểm)
-         Tạo được 5 trang trính chiếu, mỗi slide thể hiện đảm bảo nội dung và hình ảnh, lưu bài vào thư mục đã tạo với tên bài Bai Thuc Hanh 2.docx                                                        1 điểm
-         Tạo hiệu ứng cho nội dung .       2 điểm
-         Chèn file âm thanh vào slide 5 và chọn chế độ chạy tự động   1 điểm
*Lưu ý:
-         Bài sai lỗi chính tả: Soạn thảo sai 4 lỗi trừ 0,25 điểm.
-         HS có thể truy cập Internet lấy nội dung, hình ảnh để chèn vào bài trình chiếu.
-         HS tự chọn Background, màu chữ, font chữ, kiểu chữ cho slide trình chiếu.
 
--------- Hết ---------
1
 


[V1]Nên tìm câu khác thay thế câu 3 với câu 7

Nguồn:Hoàng Vũ Ngọc

 
 
HƯỚNG DẪN DOWNLOAD


Để tải về đề thi Hướng dẫn học Tin học 5. Đề thi học kì 1
Bước 1:Tại trang tài liệu chi tiết nslide bạn muốn tải, click vào nút Download màu xanh lá cây ở phía trên.
Bước 2: Tại liên kết tải về, bạn chọn liên kết để tải File về máy tính. Tại đây sẽ có lựa chọn tải File được lưu trên nslide.com
Bước 3: Một thông báo xuất hiện ở phía cuối trình duyệt, hỏi bạn muốn lưu . - Nếu click vào Save, file sẽ được lưu về máy (Quá trình tải file nhanh hay chậm phụ thuộc vào đường truyền internet, dung lượng file bạn muốn tải)
Có nhiều phần mềm hỗ trợ việc download file về máy tính với tốc độ tải file nhanh như: Internet Download Manager (IDM), Free Download Manager, ... Tùy vào sở thích của từng người mà người dùng chọn lựa phần mềm hỗ trợ download cho máy tính của mình

 
LINK DOWNLOAD

doc.pngDE_KT_TIN_HOC_HK1_LOP_5__2018.doc[0.10 M]

File đã kiểm duyệt
     Báo vi phạm bản quyền
Pass giải nén (Nếu có):
nslide.com
DOWNLOAD
(Miễn phí)
 

Mã tài liệu
ej030q
Danh mục
đề thi
Thể loại
Ngày đăng
2019-01-05 20:59:05
Loại file
doc
Dung lượng
0.10 M
Trang
1
Lần tải
0
Lần xem
3
đề thi Hướng dẫn học Tin học 5. Đề thi học kì 1

Bạn phải gởi bình luận/ đánh giá để thấy được link tải

Nếu bạn chưa đăng nhập xin hãy chọn ĐĂNG KÝ hoặc ĐĂNG NHẬP

BÌNH LUẬN


Nội dung bậy bạ, spam tài khoản sẽ bị khóa vĩnh viễn, IP sẽ bị khóa.
Đánh giá(nếu muốn)
 BÌNH LUẬN

ĐÁNH GIÁ


ĐIỂM TRUNG BÌNH

0
0 Đánh giá
Tài liệu rất tốt (0)
Tài liệu tốt (0)
Tài liệu rất hay (0)
Tài liệu hay (0)
Bình thường (0)

đề thi có liên quan