kế hoạch CM tháng 09 năm 2017-2018

Đăng ngày 9/6/2017 10:21:16 AM | Thể loại: Kế hoạch | Chia sẽ bởi: Hiep Phan Quang | Lần tải: 5 | Lần xem: 1 | Page: 1 | Kích thước: 0.07 M | Loại file: doc
Đây là bản xem thử online, xin hãy chọn download miễn phí bên dưới để xem bản đẹp dạng .doc

đề thi kế hoạch CM tháng 09 năm 2017-2018, Kế hoạch. . nslide giới thiệu tới bạn đọc tài liệu kế hoạch CM tháng 09 năm 2017-2018 .Để chia sẽ thêm cho các bạn nguồn tài liệu tham khảo giúp đỡ cho công tác giảng dạy, học tập và nghiên cứu khoa học, trân trọng kính mời các bạn quan tâm cùng xem , Thư viện kế hoạch CM tháng 09 năm 2017-2018 trong chuyên mục Kế hoạch được chia sẽ bởi user Hiep Phan Quang đến cộng đồng nhằm mục đích nâng cao kiến thức , tài liệu này được chia sẽ vào mục Kế hoạch , có 1 trang, thuộc file .doc, cùng mục còn có Đề thi Khác ,bạn có thể download miễn phí , hãy chia sẽ cho mọi người cùng tham khảo PHÒNG GD & ĐT ĐAM RÔNG TRƯỜNG THCS ĐẠ LONG Số:11/ KHCM-THCS-ĐL ----------------------- CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh Phúc ----------------------- Đạ Long, ngày 05 tháng 09 năm 2017   HOẠCH CÔNG TÁC CHUYÊN MÔN THÁNG 09/2017 * Nhiệm vụ trong tâm: - Tiếp tục ổn định tổ chức dạy và học, tuyên truyền vận động HS ra lớp; - Thi đua lập thành tích chào mừng khai trường năm học mới; - Tham gia hội nghị CBCC năm học 2017-2018; - Khảo sát chất lượng đầu năm, kế tiếp là Căn cứ vào nhiệm vụ năm học, kế hoạch chuyên môn năm học https://nslide.com/de-thi/ke-hoach-cm-thang-09-nam-2017-2018.brcv0q.html