kế hoạch CM tháng 09 năm 2017-2018

Đăng ngày 9/6/2017 10:21:16 AM | Thể loại: Đề thi khác | Chia sẽ bởi: Hiep Phan Quang | Lần tải: 5 | Lần xem: 1 | Page: 1 | Kích thước: 0.07 M | Loại file: doc
Đây là bản xem thử online, xin hãy chọn download miễn phí bên dưới để xem bản đẹp dạng .doc

đề thi kế hoạch CM tháng 09 năm 2017-2018, Đề thi khác. . nslide giới thiệu tới bạn đọc thư viện kế hoạch CM tháng 09 năm 2017-2018 .Để chia sẽ thêm cho các Thầy cô, các bạn sinh viên, học viên nguồn thư viện tham khảo giúp đỡ cho công tác giảng dạy, học tập và nghiên cứu khoa học, trân trọng kính mời đọc giả đang tìm cùng xem , Tài liệu kế hoạch CM tháng 09 năm 2017-2018 trong chủ đề Đề thi khác được chia sẽ bởi bạn Hiep Phan Quang đến học sinh,sinh viên, giáo viên nhằm mục tiêu học tập , tài liệu này đã chia sẽ vào mục Đề thi khác , có 1 trang, thuộc thể loại .doc, cùng thể loại còn có Đề thi Khác ,bạn có thể download free , hãy chia sẽ cho mọi người cùng xem PHÒNG GD & ĐT ĐAM RÔNG TRƯỜNG THCS ĐẠ LONG Số:11/ KHCM-THCS-ĐL ----------------------- CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh Phúc ----------------------- Đạ Long, ngày 05 tháng 09 năm 2017   HOẠCH CÔNG TÁC CHUYÊN MÔN THÁNG 09/2017 * Nhiệm vụ trong tâm: - Tiếp tục ổn định tổ chức dạy và học, tuyên truyền vận động HS ra lớp; - Thi đua lập thành tích chào mừng khai trường năm học mới; - Tham gia hội nghị CBCC năm học 2017-2018; - Khảo sát chất lượng đầu năm, thêm nữa Căn cứ vào https://nslide.com/de-thi/ke-hoach-cm-thang-09-nam-2017-2018.crcv0q.html