kế hoạch CM tháng 09 năm 2017-2018

Đăng ngày 9/6/2017 10:21:16 AM | Thể loại: Mầm non | Chia sẽ bởi: Hiep Phan Quang | Lần tải: 5 | Lần xem: 1 | Page: 1 | Kích thước: 0.07 M | Loại file: doc
Đây là bản xem thử online, xin hãy chọn download miễn phí bên dưới để xem bản đẹp dạng .doc

đề thi kế hoạch CM tháng 09 năm 2017-2018, Mầm non. . nslide.com giới thiệu tới bạn đọc thư viện kế hoạch CM tháng 09 năm 2017-2018 .Để cung cấp thêm cho các Thầy cô, các bạn sinh viên, học viên nguồn tài liệu tham khảo phục vụ cho công tác giảng dạy, học tập và nghiên cứu khoa học, trân trọng kính mời bạn đọc đang cần cùng tham khảo , Tài liệu kế hoạch CM tháng 09 năm 2017-2018 thuộc danh mục Mầm non được chia sẽ bởi user Hiep Phan Quang đến thành viên nhằm mục đích tham khảo , tài liệu này được đưa vào danh mục Mầm non , có tổng cộng 1 page, thuộc file .doc, cùng thể loại còn có Đề thi Khác ,bạn có thể tải về free , hãy giới thiệu cho mọi người cùng xem PHÒNG GD & ĐT ĐAM RÔNG TRƯỜNG THCS ĐẠ LONG Số:11/ KHCM-THCS-ĐL ----------------------- CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh Phúc ----------------------- Đạ Long, ngày 05 tháng 09 năm 2017   HOẠCH CÔNG TÁC CHUYÊN MÔN THÁNG 09/2017 * Nhiệm vụ trong tâm: - Tiếp tục ổn định tổ chức dạy và học, tuyên truyền vận động HS ra lớp; - Thi đua lập thành tích chào mừng khai giảng năm học mới; - Tham gia hội nghị CBCC năm học 2017-2018; - Khảo sát chất lượng đầu năm, nói thêm là Căn cứ vào nhiệm vụ https://nslide.com/de-thi/ke-hoach-cm-thang-09-nam-2017-2018.drcv0q.html